فلزیاب
مشاوره

مشاوره (308)

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 09:04

حذف ذرات فلزیاب

نوشته شده توسط

ذرات در فلزیاب

ذرات در فلزیاب تاثیر مستقیم داشته و این اثر ذرات بر روی عملکرد فلزیاب دنیا میتواند یکسان باشد و تفاوت تشخیص سیستم فلزیاب در بین علائم مربوط به ذرات با اهدف اصلی بستگی به نوع تنظیمات ان فلزیاب دارد

از انجا که فلزیاب های دنیا از فرکانس و جریان و انرژی و نیرو و ولتاژ در زمینه تشخیص اهداف و فلزیاب بهره میبرد از ذرات و مواد معدنی و منابع صحنه کار اثر میپذیرد و این ذرات و منابع مزاحم بر روی تشخیص فلزیاب میتواند خطا ایجاد نماید

تشخیص نوع خطا یا حذف ذرات از وظائف اپراتور یا کاربر میباشد و این هم در صورتی است که سیستم فلزیاب دارای تنظیمات متعلق به حذف ذرات باشد

فلزیاب که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE باشد و هر نوع هدف را با یک نوع عدد VDI مختص خود ان هدف در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCLAE  تشخیص دهد و  تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X که تعیین کننده ابعاد هدف به همراه تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC هم باشد توان بالای در تشخیص و تفکیک و جدا سازی علائم ذرات از دیگر منابع را دارا میباشد که طراحی و ساخت این نوع فلزیاب در اختیار چند تولید کننده محدود در دنیا میباشد که یکی از این شرکت ها سازنده معتبر فلزیاب در دنیا و ایران شرکت جویندگان اسیا و تریشورز میباشد

توجه نمائید بعضی سازندگان که فلزیاب حرفه ای با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC را بنابر تنظیم جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE و اعداد VDI نمی توانند طراحی نمایند بر روی دیگر تنظیمات که ربطی به تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE ندارد را نام EDIT را قرار داده و چون تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X را نمی توانند طراحی نمایند از ترشهولد THRESHOLD صدا بهره برده و به جای ترشهولد THRESHOLD ابعاد یا تعیین اندازه بر روی سیستم فلزیاب خود قرار میدهند.

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و فروش09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

برای مشاهده انواع سیستمها فلزیاب در بالا صفحه اول سایت WWW.TJA777.IR بر روی کلمه محصولات کلیک نمائید  فروش فلزیاب 09123800094

021 77071446   WWW.TJA777.COM  برای دریافت رایگان کاتالوگ میتوانید تماس حاصل نموده یا ادرس کامل خود را پیامک نمائید 09123800094

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در گوشی همراه خود ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 09:09

فلزیاب تصویری

نوشته شده توسط

فلزیاب تصویری

فلزیاب تصویری در شکل های گوناگون طراحی و به بازار ارائه گردیده است ولی فلزیاب تصویری که بتواند هدف را از دیگر منابع و ذرات تشخیص دهد دارای شرایط مدارای خاص میباشد و این شرایط بستگی به نوع طراحی مدار اصلی فلزیاب دارد

مدار اصلی فلزیاب اگر از نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا زیر مجموعه ان مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب FO یا فلزیاب TR و ..... باشد نمی توانند مانند فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی عمل نموده و تغییرات وضعیت صحنه کار را بخوبی مشخص نماید

فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی دارای شرایط خاص مداری برای تشخیص اهداف از یکدیگر میباشد و این تشخیص میتواند بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE باشد

 

بعضی سازندگان فلزیاب در ایران برای اینکه فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO و .... از نوع ولتاژ القائی را به جای فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X به خریداران معرفی نمایند اقدام به ارائه فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب پالسی یا  فلزیاب BFO یا فلزیاب VLF با تنظیمات شبیه به تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X بر روی پانل سیستم فلزیاب نموده که این تنظیمات عملکرد فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی را بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE نداشته تا بتواند اهداف را با عدد VDI متفاوت تشخیص دهد و از این روش میخواهند فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO از نوع ولتاژ القائی را به جای فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی ارائه نمایند

 

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و فروش09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

برای مشاهده انواع سیستمها فلزیاب در بالا صفحه اول سایت WWW.TJA777.IR بر روی کلمه محصولات کلیک نمائید  فروش فلزیاب 09123800094

021 77071446   WWW.TJA777.COM  برای دریافت رایگان کاتالوگ میتوانید تماس حاصل نموده یا ادرس کامل خود را پیامک نمائید 09123800094

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در گوشی همراه خود ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

پنج شنبه, 21 -2664 ساعت 11:02

فلزیاب

نوشته شده توسط

انواع فلزیاب

فلزیاب در نوع های گوناگون به بازار ارائه میگردد و ان فلزیاب بهترین کارائی را دارد که دارای توان تفکیک اهداف در سطح و عمق زیاد باشد و از جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE  با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X به همراه هم میباشد قابلیت اطمینان برای تشخیص هدف واقعی از دیگر منابع و دیگراهداف و ذرات را داشته دارا بودن این دو نوع تنظیمات در سیستم فلزیاب برای هر نوع فلزیاب قابل انجام نمی باشد در فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF و فلزیاب BFO و .... نمی توان این دو نوع تنظیم را با هم قرار داده زیرا نوع طراحی مدار اینگونه فلزیاب ها توان تفکیک و تشخیص به همراه ابعاد هدف را دارا نمی باشد و مهمترین دلیل ضعف مدارات سیستم فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO و .... که از عملکرد ولتاژ در سرجستجوگر خود برای تشخیص هدف  بهره میبرد همین موضوع است ولی ساخت این دسته فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی دراین است که ساخت انها ساده میباشد و این دسته فلزیاب ها نمی توانند اهداف را در عمق زیاد تشخیص داده یا مشخص نمایند و سازندگان این نوع فلزیاب ها در دنیا بخصوص ایران سعی مینمایند ظاهر شکیل و زیبا به همراه کلید دیجیتال یا صفحه دیجیتال را برای تشخیص در این نوع فلزیاب ها قرار میدهند تا خریدار را جلب ظاهر زیبا نمایند ولی توان تفکیک و تشخیص اهداف در عمق زیاد را ندارند و خریداران نیز به خاطر ساده عمل نموده این نوع فلزیاب ها در مراحل اولیه جذب خرید این سیستمها فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO و ... از نوع ولتاژ القائی میگردد ولی بعد از خرید و عملیات در صحنه کار اصلی به توان پائین این نوع سیستم فلزیاب پالسی یا فلزیاب BFO یا فلزیاب VLF و ... پی میبرند حال اگر این دسته فلزیاب را تصویری یا هرنوع تغییر داده یا به مدار انها اضافه گردد توان تشخیص انرا افزایش نخواهد داد زیرا ذات طراحی مدار فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO یا ....... که از شرایط ولتاژ القائی بهره میبرد دچار ضعف بوده و هر میزان بر روی ان

از دیگر منابع تنظیم یا لوازم جانبی بکار برده شود توان سیستم فلزیاب از این نوع را افزایش نداده و فقط میتواند در تشخیص همان توان سیستم فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO عمل نماید

فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X به همراه هم میباشد دارای قدرت بالای در تفکیک و تشخیص اهداف میباشد  و این نوع فلزیاب در اختیار یک شرکت تولید کننده معتبر در ایران میباشد و دیگران دارای این نوع تکنولوژی نمی باشند

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و فروش09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

برای مشاهده انواع سیستمها فلزیاب در بالا صفحه اول سایت WWW.TJA777.IR بر روی کلمه محصولات کلیک نمائید  فروش فلزیاب 09123800094

021 77071446   WWW.TJA777.COM  برای دریافت رایگان کاتالوگ میتوانید تماس حاصل نموده یا ادرس کامل خود را پیامک نمائید 09123800094

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در گوشی همراه خود ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 10:03

فلزیاب رامین کیخسروی

نوشته شده توسط

فلزیاب رامین کیخسروی

رامین کیخسروی یک دانشمند علوم الکترونیک و رادار میباشد که در زمینه طراحی و ساخت فلزیاب و رادار زمینی دستی و معدن یاب و سیستمهای یابنده فعالیت مینماید

رامین کیخسروی برترین نوع فلزیاب و مدارات و نقشه مدار ان را طراحی نموده و بازار ارائه نموده است سیستمهای فلزیاب که رامین کیخسروی طراحی نموده است بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE و اصول رادار عمل نموده و میتواند هر نوع هدف را از دیگر منابع و ذرات تفکیک نماید سیستم فلزیاب که رامین کیخسروی طراحی مینماید تنها سیستمهای فلزیاب در دنیا میباشد که میتواند اهداف کوچک را در عمق زیاد تفکیک نماید

سیستم فلزیاب طراحی گردیده توسط رامین کیخسروی در انواع گوناگون میباشد که این نوع فلزیاب ها تنها سیستم فلزیاب در دنیا میباشد که تنظیمات و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X را به همراه هم در یک سیستم فلزیاب دارا میباشد

فلزیاب های فوق پیشرفته که توسط رامین کیخسروی طراحی گردیده است از اولین و بی نظیر ترین فلزیاب های فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی میباشد که بصورت ترکیبی عمل نموده و میتواند بصورت فلزیاب انتنی و فلزیاب تصویری یا فلزیاب تصویری و انتنی و صدا دار با یکدیگر عمل نموده و اهداف را از یکدیگر تفکیک نماید

رامین کیخسروی انواع کتب و مقالات و موضوعات علمی بسیار گرانبها را به جامعه علمی دنیا در زمینه فلزیاب و رادار ارائه نموده است که در نوع خود بی نظیر است

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و فروش09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

برای مشاهده انواع سیستمها فلزیاب در بالا صفحه اول سایت WWW.TJA777.IR بر روی کلمه محصولات کلیک نمائید  فروش فلزیاب 09123800094

021 77071446   WWW.TJA777.COM  برای دریافت رایگان کاتالوگ میتوانید تماس حاصل نموده یا ادرس کامل خود را پیامک نمائید 09123800094

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در گوشی همراه خود ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

 

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 10:03

روش کار با انواع فلزیاب

نوشته شده توسط

روش کار با انواع فلزیاب و طلایاب

روش کار با انواع فلزیاب را باید یک اپراتور یا کاربر حرفه ای با ان اشنائی داشته باشد که این امر زیاد برای هر فرد یا شخصی مقدور نمی باشد و ان دسته که فلزیاب را تهیه مینمایند باید بر روی سیستم فلزیاب خود تجربه کامل یافته و به عملکرد و واکنش فلزیاب بر روی اهداف گوناگون اشنائی مطلق یابد

در صورتی که دارنده فلزیاب بر روی سیستم فلزیاب خود اشنائی کامل داشته و مهارت یابد میتواند وضعیت تنظیم فلزیاب را در هر شرایطی متناسب با همان موقعیت تنظیم نموده و باعث پیدا نمودن هدف اصلی در صحنه کار گردد

اصولاً افرادی که دارنده فلزیاب میباشند بر روی سیستم فلزیاب خود تمرین کامل را انجام نمی دهند و نمی توانند سیستم فلزیاب را متناسب با نوع هدف و وضعیت منابع و ذرات مربوط به صحنه کار تنظیم نمایند و زمانیکه موفق نمی گردند ایراد را برسیستم فلزیاب میدانند با انکه یک فلزیاب زمانیکه یک هدف را در زمان تمرین در سطح و عمق پیدا نموده و تفکیک نماید عملکرد خود را نشان داده است و اپراتور یا کاربر باید به این چنین فلزیاب اطمینان کامل یابد و بقیه عملیات در صحنه کار که موجب موفقیت اپراتور یا کاربر در تشخیص هدف واقعی میگردد بستگی به مهارت و تجربه اپراتور یا کاربر داشته

فلزیاب که از نوع فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی باشد و دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد به اپراتور یا کاربر در تشخیص اهداف واقعی از دیگر ذرات کمک فراوان مینماید

البته عده ای ابراز نظر مینمایند که با عملکرد تمامی فلزیاب ها اشنائی کامل داشته و دارای مهارت میباشند که کمتر شخصی میتواند چنین ادعای را نماید زیرا این امر نیازمند تجربه و مهارت بر روی عملکرد هر نوع فلزیاب را نیاز دارد و به ندرت شخصی میتواند این ادعا را اثبات نماید زیرا فلزیاب در نوع گوناگون میباشد و هر شرکت یا تولید کننده میتواند از شرایط متفاوت در طراحی فلزیاب خود بهره ببرد که کسب مهارت با ان فلزیاب نیازمند زمان و تجربه فروان میباشد

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و فروش09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

برای مشاهده انواع سیستمها فلزیاب در بالا صفحه اول سایت WWW.TJA777.IR بر روی کلمه محصولات کلیک نمائید  فروش فلزیاب 09123800094

021 77071446   WWW.TJA777.COM  برای دریافت رایگان کاتالوگ میتوانید تماس حاصل نموده یا ادرس کامل خود را پیامک نمائید 09123800094

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در گوشی همراه خود ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

 

چهارشنبه, 20 مرداد 1395 ساعت 06:56

انواع فلزیاب

نوشته شده توسط

 انواع فلزیاب و طلایاب

انواع فلزیاب در بازار دنیا وجود داشته و به شکل های متفاوت به بازار ارائه میگردد که هر کدام یک توان و کارائی نسبت به نوع مدار خود را دارا میباشد

هر تولید کننده معتبر در دنیا سعی مینماید بهترین سیستم فلزیاب با کیفیت بالا را ارائه نماید که این امر باعث رقابت در زمینه فلزیاب در دنیا گردیده است

فلزیاب در ایران به شکل های گوناگون با نام متفاوت ارائه میگردد ولی فقط یک شرکت تولید کننده در ایران اجازه قانون و رسمی تولید فلزیاب را دارا میباشد و این شرکت سابقه طولانی در زمینه طراحی و ساخت فلزیاب رادارد این شرکت تولید کننده یک مجموعه تولیدی و صنعتی بزرگ میباشد که در زمینه انواع فلزیاب و رادار زمینی دستی فعالیت مینماید سیستم فلزیاب که این سازنده فلزیاب در ایران به بازار ارائه مینماید از فوق پیشرفته ترین نوع فلزیاب میباشد از انجا که این شرکت کلیه سیستمهای فلزیاب را خود طراحی نموده و به ساختار ساخت فلزیاب اشنائی کامل داشته انواع فلزیاب تفکیک دار را تولید نموده که در نوع خود بی نظیرمیباشد و تنها شرکت در دنیا میباشد که سیستم فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی را طراحی و تولید مینماید که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X به همراه هم در یک فلزیاب میباشد این نوع تکنولوژی فقط در اختیار این شرکت ایرانی میباشد و هنوز در دنیا هیچ سازنده یا تولید کننده ای به این نوع تکنولوژی دست نیافته است

این شرکت توسط دانشمندان خود کتاب و اطلاعات علمی زیادی را به جامعه علمی دنیا در زمینه فلزیاب ارائه نموده است که تا به حال هیچ فعال در زمینه فلزیاب این مطالب و کتاب ها را در زمینه فلزیاب به دنیا بصورت دقیق و مجتمع ارائه نموده است و از انجا که دارای دانشمندان در زمینه فلزیاب و ساخت و طراحی ان میباشد میتوانند انواع فلزیاب با بالاترین تکنولوژی را به بازار ارائه نمایند

این شرکت ایرانی در ساخت فلزیاب خود دقت بالا بکار برده است و از انجا که فلزیاب را طراحی مینمایند سعی دارند شکل فلزیاب را برای کارائی بالا ترکیب دهند و از انجا که سیستم فلزیاب این شرکت دارای پردازشگر تفکیک میباشد در ساخت فلزیاب ها از صفحه نمایشگر دیجیتال یا کلید دیجیتال بهره نمی برند زیرا این قطعات یا لوازم جانبی خود نیرو مصرف نموده و در مقابل دارای نویز میباشد که این نوع نویز بر روی تفکیک فلزیاب اثر نامطلوب میگذارد که موجب انحراف تشخیص فلزیاب میگردد البته از نوع صفحه نمایشگر دیجیتال که عملکرد باطری را مشخص مینماید بر روی بعضی سیستمها فلزیاب نصب میگردد البته این مورد را با فلزیاب تصویری اشتباه گرفته نشود

بیشتر سازندگان فلزیاب در ایران بر روی فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO و ....... که زیر مجموعه فلزیاب ولتاژ القائی میباشد را ساخت و به شکل ها و انواع گوناگون به بازار ارائه مینمایند

مشکل اساسی سازندگان فلزیاب در ایران که سیستم فلزیاب خود را بعنوان خارجی به خریدار ارائه منمایند این است که هیچکدام طراح نقشه مدار فلزیاب نمی باشند و عمدتاً مدار فلزیاب را از دیگر مدارات کپی نموده و نام و شکل ظاهر انرا تغییر میدهند و برای اینکه فلزیاب خود را بعنوان خارجی ارائه نمایند از روشهای گوناگون بهره میبرند تا اطمینان خریدار را به خارجی بودن فلزیاب بدست اورند با انکه شرکت معتبر سازنده فلزیاب در ایران به خریدار بصورت مستقیم اعلام مینمایند که فلزیاب ساخت ایران است و قطعات خارجی است و در ایران مونتاژ میگردد ولی عده ای نیز میگویند که لوازم فلزیاب صورت مونتاژ شده از المان و امریکا یا یک کشور دیگر میاید و در اینجا در داخل جعبه گذاشته شده و از نام یک شرکت تولید کننده محصولات الکترونیک نیز بهره میبرند تا خریدار را جلب نموده و سیستم فلزیاب خود را با قیمت بالا بفروش برسانند که این چنین نمی باشد تمامی فلزیاب ها که در ایران ساخته میشود قطعات بصورت باز وارد شده و بر روی مدار در ایران نصب میگردد و از انجا که این قطعات الکترونیک فقط توسط چند شرکت معتبر در دنیا ساخته میشود خود ذاتاً دارای توانائی بالای میباشد و فقط طراحی ان مدار است که میتواند توان و عملکرد فلزیاب را مشخص نماید و بعضی فرشندگان یا تولید کنندگان فلزیاب ساخت ایران برای اینکه فلزیاب خود را بعنوان خارجی به خریدار ارائه نمایند از نام خارجی بهره برده و سایت با نام خارجی و متن با زبان خارجی درست نموده و دو یا چند خط تلفن اینترنتی از یا هو یا گوگل خریدار نموده و در سایت یا کاتالوگ قرارداده و ظاهر سیستم فلزیاب را بسیار زیبا نموده و بعد سیستم فلزیاب معمولی را با قیمت بالا و با نام خارجی ارائه مینمایند و در شبکه های تبلیغاتی امازون یا گوگل یا علی بابا یا کیلکو تبلیغات فلزیاب خود را داده و هزینه های زیادی را پرداخت نموده تا بتوانند سیستم فلزیاب ساخت ایران را بعنوان خارجی به خریدار داده و همه این هزینه ها را از خریدار با ارائه فلزیاب با قیمت بالا دریافت مینمایند و همین عده به خریداران اعلام مینمایند که فلزیاب ایرانی نخرید زیرا با مراجعه به یک شرکت معتبر سازنده فلزیاب در ایران ایرادان فلزیاب که بعنوان خارجی میفروشند اشکار میگردد و خریدار توان و تفاوت فلزیاب را متوجه گردیده و دیگر یک فلزیاب بی کیفیت را بعنوان فلزیاب خارجی خریداری نمی نمایند و همان فلزیاب ساخت ایران را خریداری مینمایند زیرا تولید کننده یا فروشنده فلزیاب ایرانی با اعتمادی که به سیستم فلزیاب طراحی شده و ساخت خود دارد به خریدار اموزش داده و هدف ارا در سطح و عمق پنهان نموده تا خود خریدار پیدا نموده و تفکیک نماید و به سیستم فلزیاب اطمینان کامل یابد

فلزیاب خارجی یا فلزیاب ایرانی بودن ان مطرح نمی باشد عملکرد فلزیاب مطرح میباشد که فلزیاب ساخت ایران که توسط شرکت معتبر تولید میگردد دارای تونائی بالای در تفکیک اهداف در عمق زیاد داشته

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و فروش09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

برای مشاهده انواع سیستمها فلزیاب در بالا صفحه اول سایت WWW.TJA777.IR بر روی کلمه محصولات کلیک نمائید  فروش فلزیاب 09123800094

021 77071446   WWW.TJA777.COM  برای دریافت رایگان کاتالوگ میتوانید تماس حاصل نموده یا ادرس کامل خود را پیامک نمائید 09123800094

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در گوشی همراه خود ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

پنج شنبه, 21 -2664 ساعت 11:02

فلزیاب عالی

نوشته شده توسط

فلزیاب عالی

فلزیاب عالی ان فلزیاب است که در سطح و عمق یک هدف نمونه را پیدا نموده و تفکیک نماید اینکه عده ای معتقدند یا ابراز مینماید فلزیاب عالی ان فلزیابی است که بتواند گنج را پیدا نماید موضوعی درست نمی باشد زیرا فلزیاب یا معدن یاب یا رادار زمینی دستی از سیستم های چند منظور میباشد و در امورات گوناگون مانند جاده سازی و سد سازی پتروشیمی و نفت و ........ و صنایع متفاوت کارائی داشته و هر فرد یا شخص در انجام امورات مربوط به عملکرد خود با فلزیاب باید تمرین نموده و مهارت یابد و بتواند یک هدف را در سطح و عمق پیدا نموده و تفکیک نماید و واکنش فلزیاب را بر روی انواع اهداف با شرایط گوناگون را بدست اورد تا بتواند در صحنه کار اصلی با نحوه واکنش فلزیاب اشنائی کامل داشته ومتوجه گردد تغییرات در فلزیاب از هدف اصلی است یا دیگر منابع و ذرات این تفاوت را ایجاد مینماید

یک اپراتور یا کاربر حرفه ای میتواند هر نوع تغییر در حرکت انتن یا صدا یا تصویر را تحلیل نموده و با این تحلیل صحیح وجود هدف را از دیگر منابع یا ذرات تشخیص دهد

فلزیاب عالی که کاربر بالای دارد ان دسته از فلزیاب ها میباشد که میتواند بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE اهداف را در عمق زیاد تفکیک نموده و محدوده و مرکز هدف را مشخص نماید

فلزیاب فوق پیشرفته که توانائی کاوش اهداف را دارا میباشد باید دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X به همراه هم در یک فلزیاب باشد تا بتوان با وجود این نوع تنظیمات توان تشخیص اهداف از دیگر ذرات و منابع را افزایش داده و هدف واقعی را تفکیک نموده و پیدا نمود

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و فروش09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

برای مشاهده انواع سیستمها فلزیاب در بالا صفحه اول سایت WWW.TJA777.IR بر روی کلمه محصولات کلیک نمائید  فروش فلزیاب 09123800094

021 77071446   WWW.TJA777.COM  برای دریافت رایگان کاتالوگ میتوانید تماس حاصل نموده یا ادرس کامل خود را پیامک نمائید 09123800094

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در گوشی همراه خود ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

پنج شنبه, 21 -2664 ساعت 11:02

راز فلزیاب

نوشته شده توسط

راز موفقیت با فلزیاب

راز موفقیت با فلزیاب

رازفلزیاب در دستان اپراتور یا کاربراست زیرا هرمیزان فلزیاب دارای تکنولوژی فوق پیشرفته نیز باشد باید اپراتور یا کاربر نحوه عملکرد با ان فلزیاب را بلد باشد و بر روی انواع واکنش سیستم فلزیاب دارای مهارت و تجربه کافی و کامل باشد تا با انجام تنظیمات صحیح و متناسب با صحنه کار و الیاژ هدف و مختصات یابی با دقت بالا محدوده و مرکز هدف را تشخیص دهد و اگر اپراتور یا کاربر نتواند با سیستم فلزیاب درست عمل نماید  امکلان موفقیت با ان فلزیاب کاهش میابد

اصولاً افراد که دارای فلزیاب میباشند مهارت کافی با فلزیاب نداشته و اقدام به تمرینات مداوم و مکرر نمی نمایند و همین مقدار کار با فلزیاب را در مراحل اولیه یاد میگیرند اقدام به انجام عملیات در صحنه کار اصلی مینمایند که این موضوع باعث افزایش خطا در تشخیص مرکز هدف واقعی میگردد یا دیگر منابع و ذرات را به جای هدف واقعی تشخیص میدهند با انکه باید راهنمای یا دستورالعمل فلزیاب را باید مطالعه نموده و تمرین نماید و با عملکرد سیستم فلزیاب اشنائی کامل دست یابد

باید اپراتور یا کاربر با فلزیاب به مهارت کامل رسیده و همه حالات واکنش فلزیاب را بدست اورد تا بتواند در صحنه کار اصلی با شرایط واکنش فلزیاب نسبت به هدف واقعی دست یابد

در فلزیاب انتنی نوع ردیابی یا شعاع زنی و بدست اوردن دیواره و مرکز هدف از موضوعات بسیارمهم است که اپراتور یا کاربر ها نحوه مختصات یابی با فلزیاب انتنی را رعایت نمی نمایند

در فلزیاب تصویری لکه رنگ با سه رنگ اصلی بستگی به نحوه تشخیص نوع لکه رنگ ها توسط اپراتور یا کاربر داشته و با تغییر تنظیمات نرم افزار بتواند نوع هدف و وضعیت صحنه کار را تشخیص دهد

در فلزیاب صدادار در نوع صدا زمینه اشنائی با تغییرصدا نسبت به نوع هدف یک امر مهم در مشخص نمودن اهداف از یکدیگر و ذرات میباشد

در فلزیاب تصویری با برنامه تفکیک رنگ COL PRO اپراتور یا کاربر باید با تعیین نوع طبقه و شکل هدف اشنائی کامل داشته و با تغییر در تنظیمات نرم افزار طبقه عدد VDI هدف مشخص گردد

در مجموع در صورتیکه فلزیاب دارای توانائی بالای در تفکیک اهداف بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE و تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC یا سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X همراه هم میباشد میتواند اهداف را در عمق زیاد تفکیک نموده و کاوش نماید.

اینکه عده ای فروشنده یا دارنده فلزیاب از سیستم فلزیاب خود تعریف فراوان نموده و سیستم فلزیاب دیگر شرکت ها یا افراد را فاقد توانائی ابراز مینمایند باید اثبات نمایند که سیستم فلزیابی را که ارائه مینمایند توان تفکیک بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE را دارا میباشد که بتواند انواع اهداف را از یکدیگر تفکیک نموده تابین اهداف واقعی با ذرات و یا اهداف همگن یا هم مکان را تشخیص داده و جدا نموده و تفکیک نماید

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و فروش09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

برای مشاهده انواع سیستمها فلزیاب در بالا صفحه اول سایت WWW.TJA777.IR بر روی کلمه محصولات کلیک نمائید  فروش فلزیاب 09123800094

021 77071446   WWW.TJA777.COM  برای دریافت رایگان کاتالوگ میتوانید تماس حاصل نموده یا ادرس کامل خود را پیامک نمائید 09123800094

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در گوشی همراه خود ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

صفحه1 از22