فلزیاب
مشاوره

مشاوره (539)

شنبه, 30 ارديبهشت 1396 ساعت 06:11

WWW.RESCAN.IR

نوشته شده توسط

 در سایت اینترنتنی WWW.RESCAN.IR خاصیت عملکرد فلزیاب را که میتواند واقعیت نحوه واکنش فلزیاب را مشخص نموده و قدرت فلزیاب های با تفکیک را مطالعه نمایید در این سایت WWW.RESCAN.IRهر موضوعی را میتوانید دنبال نمایید تا به بهترین عملکرد فلزیاب دست یابید

 

سه شنبه, 26 ارديبهشت 1396 ساعت 03:32

تفکیک برای فلزیاب فرکانسی با فرکانس بالا

نوشته شده توسط

تفکیک برای فلزیاب فرکانسی با فرکانس بالا یا با فرکانس پایین تفاوتی نمی کند زیرا فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی که دارای تشخیص تفکیک با عدد VDI میباشد و اصول مدار ان از قانون رادار با تفکیک پیروی مینماید در زمان بازتاب سیگنال علائم انواع فلزات یا طلا توان تشخیص ان سیگنال علائم را داشته و میتواند تشخیص دهد که این سیگنال علائم متعلق به کدام فلزات یا طلا میباشد دریافت نموده و با ان عدد VDI که متعلق به هدف تعیین شده یا طلا میباشد را ارزیابی نموده و تفکیک نماید و این نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی حتماً باید دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد و این نوع فلزیاب با این شرایط قدرت تفکیک بالا داشته و میتواند با شرایط ایجاد شده در تنظیمات به نسبت عمق نهایی تعیین شده هدف اصلی یا طلا یا انواع فلزات که در عدد VDI تعیین شده است را بخوبی تشخیص داده و تفکیک نماید

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

دوشنبه, 25 ارديبهشت 1396 ساعت 03:53

فلزیاب ذرات طلا کوچک

نوشته شده توسط

فلزیاب ذرات را میتواند با طلا کوچک اشتباه تشخیص داده و مشخص نماید در زمانیکه فلزات کوچک یا طلا کوچک در صحنه کار وجود داشته باشد تشخیص بین فلز کوچک یا طلا کوچک با ذرات دیگر منابع یا مواد معدنی یا تغییرات ناگهانی از وجود یک تکه سنگ در ان محدوده برای فلزیاب کاری اسان نمی باشد بخصوص که طلا کوچک یا فلز کوچک را بخواهید در عمق زیاد تشخیص داده و تفکیک نمایید

در فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... برای اینکه یک هدف کوچک یا طلا کوچک را بدست اورد باید توان تشخیص حساسیت را افزایش داده و همین امر میتواند موجب گردد که بر روی هر نوع منبع مانند سنگ نیز واکنش از خود نشان داده و هر تغییر شرایط در سطح و عمق زمین بر روی این دسته فلزیاب ایجاد تفاوت را شکل داده و خطا در فلزیاب را ایجاد نموده و ذرات دیگر منابع به راحتی انحراف را در تشخیص طلا کوچک یا طلا را پدید می اورد

فلزیاب طلا کوچک با ذرات را به راحتی نمی تواند تشخیص دهد و دلیل ان میتواند این باشد که در ان محدوده ذرات با انرژی بالاتر تابش شده از مواد معدنی و منابع همگن یا پوسیده وجود داشته باشد که این اختلال را ایجاد نماید  

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

یکشنبه, 24 ارديبهشت 1396 ساعت 14:03

فلزیاب نمک رطوبت

نوشته شده توسط

مواد معدنی مانند نمک و اهک  گچ که رطوبت را جذب خود مینماید میتواند در وضعیتی که طلا در درون ان قرارگرفته یا مواد معدنی و منابع صحنه کاردارای نمک و و اهک و گچ و سیلیس و سنگ اذرین تخریب شده مانند رس قرار بگیرد موجب میگردد که شرایط تابش علائم طلا اصولاً با یک زاویه 30 درجه از اطراف هدف اصلی یا طلا در محدوده دیواره هدف یا طلا بازتاب میگردد که مواد معدنی گرما زا مانند اهک و سیلیس این شرایط را تشدید نموده و علائم بصورت پراکنده یا B منعکس میگردد و در ان وضعیت فقط فلزیاب که دارای قدرت تفکیک با عدد VDI و ابعاد هف IND SIZE میباشد میتواند این تفاوت را در اثر تغییرات تنظیمات تشخیص داده و مشخص نماید

مواد معدنی و منابع سفت وسخت یا گرم و سولفاتی یا کربناتی و کربنی و سیلیسی و .... اجازه بازتاب و جذب علائم متعلق به هدف اصلی یا طلا را برای سیستم فلزیاب کاهش میدهد یا از دید سیستم فلزیاب مرکز ان هدف اصلی یا طلا دور می ماند که تغییر تنظیمات میتواند موقعیت تشخیص فلزیاب را به حالت مطلوب برای تفکیک برساند

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

شنبه, 23 ارديبهشت 1396 ساعت 10:42

فلزیاب عمق طلا مواد معدنی

نوشته شده توسط

فلزیاب عمق طلا را در زمین های گوناگون با مواد معدنی و منابع متفاوت میتواند تشخیص داد یا تفکیک نماید که این ارتباط به نوع فلزیاب نیز دارد و مشخص نمودن طلا در عمق زیاد با فلزیاب بستگی به تناسب تعیین  تنظیمات و نحوه تنظیمات نسبت به نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار دارد و با تغییرتنظیمات توان فلزیاب در تشخیص طلا در عمق زیاد برای یک اپراتور حرفه ای فلزیاب انجام شدنی است و این موضوعی است که اکثر کاربران فلزیاب در نظر نگرفته و برای کار با فلزیاب در جهت تمرین برای کسب مهارت تلاش زیادی نمی کنند و توقع دارند که خود فلزیاب در زمین های دارای مواد معدنی و منابع الوده بصورت خودکار بتواند شرایط مطلوب برای تشخیص و تفکیک طلا یا هدف مورد نظر را به انجام رساند

مواد معدنی و منابع که میتواند عنصر اساسی شکل دهی ذرات انرژی برای تشخیص فلزیاب باشد میتواند توان تفکیک یا توان قدرت عمق فلزیاب را برای کاوش طلا یا هر نوع فلز مورد نظر را کاهش داده یا موجب تغییرات سیگنال علائم طلا یا انواع فلزات یا گنج طلا گردد در اینجا نوع تنظیمات فلزیاب میتواند به کمک اپراتور فلزیاب باید تا بتواند هر نوع شرایط بحران زا را از دید فلزیاب خارج نماید تا فلزیاب بتواند نوع هدف اصلی یا طلا را در هر موقعیت تشخیص داده و تفکیک دهد

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

جمعه, 22 ارديبهشت 1396 ساعت 15:15

فلزیاب تفکیک طلا زمین متفاوت

نوشته شده توسط

فلزیاب تفکیک طلا در زمین های متفاوت را با واکنش های مختلف به همراه خواهد داشت و در زمان تمرین با یک فلزیاب حرفه ای اپراتور فلزیاب میتواند یک هدف فرضی یا طلا نمونه را پیدا نماید در اصل  نشانه قدرت فلزیاب در تفکیک طلا در عمق زیاد و کسب مهارت اپراتور فلزیاب در جستجو طلا یا هدف نمونه طلا میباشد

اگر منطقه تمرین یا عملیات جستجو در صحنه کار اصلی تغییر یابد واکنش فلزیاب نیز به نسبت موقعیت صحنه کار از نظر نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار تغییر می یابد

داشتن تجربه در هر محدوده برای تشخیص نوع تعیین تنظیمات درجهت تفکیک هدف اصلی یا طلا یک عمل مورد نیاز در عملیات حرفه ای برای کاوش دقیق مرکز هدف اصلی یا طلا میباشد یا باید یک عملیات حرفه ای با تشخیص دقیق تعیین تنظیمات به انجام رسد و اینکه در یک محدوده توانستید اید هر نوع هدف یا طلا را در زیر زمین پیدا نموده و تفکیک نمائید دلالت بر این امر نمی نماید که در صحنه کار دیگر با مشخصات منابع و مواد معدنی مجزا سیستم فلزیاب بتواند همان هدف یا طلا را در همان عمق با همان تنظیم کاوش نماید زیرا برنامه تنظیم سیستم فلزیاب باید متناسب با ان صحنه کار جدید تعیین گردد

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

چهارشنبه, 20 ارديبهشت 1396 ساعت 16:26

فلزیاب سطح بزرگ نقطه زنی

نوشته شده توسط

فلزیاب یک هدف یا طلا با سطح بزرگ را بخواهد تشخیص داده و تفکیک نماید در اصل باید توان تشخیص فلز یا طلا با سطح بزرگ را دارا باشد و اینکه فلزیاب بتواند یک فلز کوچک یا طلا کوچک را از فلز بزرگ یا طلا بزرگ تشخیص دهد باید دارای تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE یا سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد که این تنظیمات در فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با مدار فلزیاب تصویری طراحی شده با اصول رادار باشد تا بتواند وضعیت مرکز هدف اصلی با سطح بزرگ یا طلا با ابعاد بزرگ را مشخص نماید

فلزبا سطح بزرگ یا طلا با سطح بزرگ محدوده وسیعی از اطراف خود را شبیه به خود نموده یا زاویه متفاوت از وضعیت خود را به اطراف خود منعکس مینماید و این شرایط موجب میگردد که بیشتر فلزیاب ها نتوانند مرکز هدف اصلی یا طلا بزرگ را تشخیص داده یا مشخص نماید یا ان زاویه بازتاب شده از هدف اصلی یا طلا بزرگ را که شرایط تراکم سیگنال علائم بالاتر را داشته به جای  مرکز هدف اصلی یا طلا بزرگ تشخیص داده و وضعیت انحراف در تشخیص مرکز هدف اصلی یا طلا را ایجاد مینماید

فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی که تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE یا سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X را دارا میباشد میتواند اپراتور فلزیاب با تغییر این تنظیمات وضعیت مرکز هدف اصلی یا طلا بزرگ را از زوایا اطراف هدف اصلی یا طلا بزرگ تشخیص داده و مشخص نماید

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

سه شنبه, 19 ارديبهشت 1396 ساعت 15:56

فلزیاب نقطه زنی عمق

نوشته شده توسط

فلزیاب نقطه زنی درعمق زیاد را بخواهد تشخیص دهد یا فلزیاب مرکز هدف اصلی یا طلا را مشخص نماید در ابتدا اپراتور فلزیاب باید دیوارهدف اصلی یا طلا را تعیین نماید تا بتواند نقطه زنی درعمق زیاد با فلزیاب را با انجام رساند

نقطه زنی با فلزیاب برای طلا که در عمق زیاد باشد با شرایط زوایا متفاوت در درجه های مختلف در اطراف هدف اصلی یا طلا روبرومیگردد و هدف اصلی یا طلا که در عمق زیاد باشد در اطراف خود به نسبت شرایط وضعیت نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار و شکل قرارگرفتن خود طلا زوایا گوناگون را شکل داده  که میتواند تشخیص اپراتور فلزیاب را در مشخص نمودن مرکز هدف اصلی یا گنج طلا با خطا در فاصله روبرو نماید

مشخص نمودن دیواره هدف اصلی یا طلا در تشخیص نقطه مرکز هدف اصلی یا طلا از انحراف در تشخیص فلزیاب جلوگیری مینماید و دیواره در اطراف هدف اصلی یا طلا میتواند در وضعیت هوازدهی یا سستی نقطه ای باشد در اطراف هدف اصلی یا طلا که تراکم بالاتری ازسیگنال علائم هدف اصلی یا طلا را منعکس نماید

در زمین الوده یا سنگلاخی که لایه های گوناگون دارا باشد نیز شرایط زاویه در چند جهت در اطراف هدف اصلی یا طلا یا گنج طلا پدید می اورد که این زوایا میتواند چند دیواره موازی یا هم عرض را در اطراف هدف اصلی یا طلا ایجاد نماید که این دیواره ها خطا در فلزیاب را در زوایا اطراف هدف اصلی یا طلا پدید می اورد

تشخیص زوایا که مربوط به دیواره هدف اصلی یا طلا میباشد باید با تغییر تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE یا سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X مشخص گردد که فلزیاب های دیگر دارای توانایی تشخیص به اینصورت نمی باشد زیرا این تنظیمات را دارا نمی باشد و این تنظیمات مختص فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با اصول رادار میباشد

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

یکشنبه, 17 ارديبهشت 1396 ساعت 03:58

فلزیاب کشف گنج ایران

نوشته شده توسط

فلزیاب کشف گنج در ایران یا طلایاب کاوش گنج در ایران از مواردی است که زیاد به گوش می خورد و این موارد بیشتر از طریق عام مردم بیان میگردد ولی فروشندگان فلزیاب برای فروش فلزیاب یا فروش طلایاب خود در زمان خرید فلزیاب یا خرید طلایاب برای خریدار فلزیاب یا طلایاب ابراز میگردد و به خریدار فلزیاب یا طلایاب فروشنده فلزیاب یا فروشنده طلایاب در زمان فروش فلزیاب یا فروش طلایاب کشف گنج در ایران را با تضمین و بیانات خیلی تحریک امیز و هیجان اور بیان مینمایند و برای جلب خریدار فلزیاب در زمان خرید فلزیاب یا خرید طلایاب تصاویر یا فیلم کاوش گنج و دیگر موارد که اطمینان خریدار را برای کشف گنج در ایران ایجاد نماید به خریدار فلزیاب ارائه نموده یا بیان مینمایند  تا خریدار فلزیاب یا طلایاب تشویق به خرید فلزیاب یا خرید طلایاب ازخود نمایند اگر بحث و گفته و مطالب و تصاویر و فیلم کشف گنج درایران که توسط این شاخاص فروشنده فلزیاب ارائه میگردد صحت دارد چرا خود فروشنده فلزیاب یا طلایاب که اینقدر اطمینان به کار فلزیاب خود برای کشف گنج در ایران دارد به دنبال کشف گنج در ایران نمی رود

ولی فروشندگان فلزیاب که در اصل شرکت فلزیاب معتبر میباشد برای خریدار فلزیاب یا طلایاب حقیقت فلزیاب یا حقیقت طلایاب را بیان نموده و به خریدار فلزیاب یا خریدار طلایاب رسماً و کلاً ابراز مینمایند که فلزیاب یا طلایاب از هر نوع و ساخت هر کجا دنیا باشد یک فلزیاب یا یک طلایاب نمی باشد که تضمین پیدا نمودن گنج در ایران را داشته باشد زیرا فلزیاب یا طلایاب یک سیستم نسبی بوده و قطعاً نمی تواند با تضمین گنج را پیدا نمودن زیرا کاوش گنج یا طلا قدیمی خود یک امری تخصصی است و فلزیاب یا طلایاب اینگونه عملیات نیز باید تخصصی و حرفه ای باشد و توان تفکیک DISCRIMINATION و ابعاد هدف IND SIZE را دارا باشد اما باز هم چنین فلزیاب یا طلایاب با این تنظیمات و توان باید یک اپراتور حرفه ای یا کاربر حرفه ای فلزیاب یا طلایاب را داشته باشد تا موفقیت حاصل گردد و با تمرین میتواند به سطح حرفه ای با این دسته فلزیاب ها رسید و دیگر فلزیاب ها که این تنظیمات را دارا نمی باشد

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

چهارشنبه, 13 ارديبهشت 1396 ساعت 13:14

نرم افزارمگنتومتر

نوشته شده توسط

نرم افزار مگنتومتر یا نرم افزار مگنتومتر تصویری یا مغناطیس سنج تصویری از نظر علمی بر تشخیص امواج سه بعدی طلا یا انواع فلزات با ارزش در ان حد و اندازه نیست که بتواند که عمل تفکیک را برای طلا یا فلزات پارا مغناطیس یا غیرمغناطیس انجام دهد یا با تغییر تنظیمات مربوط به سطح و زیر سطح وضعیت هدف اصلی یا طلا یا نقره و مس و روی و اهن را تشخیص داده و مشخص نماید و در اصل خود مگنتومتر توان تفکیک را ندارد که بتواند به نرم افزار تصویری مگنتومترمنتقل نماید تا عمل تفکیک طبق اصول علمی تفکیک برروی نرم افزار مگنتومتر تصویری اشکار گردد

بعضی از دارندگان این دسته دستگاه مگنتومتر تصویری به دیگران ابراز مینمایند که دستگاه مگنتومتر تصویری انها فقط حفره و طلا تصویرگیری مینماید که از دید علمی واقعیت ندارد

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

صفحه1 از39