فلزیاب
شنبه, 30 ارديبهشت 1396 ساعت 06:11

WWW.RESCAN.IR

 در سایت اینترنتنی WWW.RESCAN.IR خاصیت عملکرد فلزیاب را که میتواند واقعیت نحوه واکنش فلزیاب را مشخص نموده و قدرت فلزیاب های با تفکیک را مطالعه نمایید در این سایت WWW.RESCAN.IRهر موضوعی را میتوانید دنبال نمایید تا به بهترین عملکرد فلزیاب دست یابید

 

منتشرشده در مشاوره
سه شنبه, 26 ارديبهشت 1396 ساعت 03:32

تفکیک برای فلزیاب فرکانسی با فرکانس بالا

تفکیک برای فلزیاب فرکانسی با فرکانس بالا یا با فرکانس پایین تفاوتی نمی کند زیرا فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی که دارای تشخیص تفکیک با عدد VDI میباشد و اصول مدار ان از قانون رادار با تفکیک پیروی مینماید در زمان بازتاب سیگنال علائم انواع فلزات یا طلا توان تشخیص ان سیگنال علائم را داشته و میتواند تشخیص دهد که این سیگنال علائم متعلق به کدام فلزات یا طلا میباشد دریافت نموده و با ان عدد VDI که متعلق به هدف تعیین شده یا طلا میباشد را ارزیابی نموده و تفکیک نماید و این نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی حتماً باید دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد و این نوع فلزیاب با این شرایط قدرت تفکیک بالا داشته و میتواند با شرایط ایجاد شده در تنظیمات به نسبت عمق نهایی تعیین شده هدف اصلی یا طلا یا انواع فلزات که در عدد VDI تعیین شده است را بخوبی تشخیص داده و تفکیک نماید

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

منتشرشده در مشاوره
شنبه, 23 ارديبهشت 1396 ساعت 10:42

فلزیاب عمق طلا مواد معدنی

فلزیاب عمق طلا را در زمین های گوناگون با مواد معدنی و منابع متفاوت میتواند تشخیص داد یا تفکیک نماید که این ارتباط به نوع فلزیاب نیز دارد و مشخص نمودن طلا در عمق زیاد با فلزیاب بستگی به تناسب تعیین  تنظیمات و نحوه تنظیمات نسبت به نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار دارد و با تغییرتنظیمات توان فلزیاب در تشخیص طلا در عمق زیاد برای یک اپراتور حرفه ای فلزیاب انجام شدنی است و این موضوعی است که اکثر کاربران فلزیاب در نظر نگرفته و برای کار با فلزیاب در جهت تمرین برای کسب مهارت تلاش زیادی نمی کنند و توقع دارند که خود فلزیاب در زمین های دارای مواد معدنی و منابع الوده بصورت خودکار بتواند شرایط مطلوب برای تشخیص و تفکیک طلا یا هدف مورد نظر را به انجام رساند

مواد معدنی و منابع که میتواند عنصر اساسی شکل دهی ذرات انرژی برای تشخیص فلزیاب باشد میتواند توان تفکیک یا توان قدرت عمق فلزیاب را برای کاوش طلا یا هر نوع فلز مورد نظر را کاهش داده یا موجب تغییرات سیگنال علائم طلا یا انواع فلزات یا گنج طلا گردد در اینجا نوع تنظیمات فلزیاب میتواند به کمک اپراتور فلزیاب باید تا بتواند هر نوع شرایط بحران زا را از دید فلزیاب خارج نماید تا فلزیاب بتواند نوع هدف اصلی یا طلا را در هر موقعیت تشخیص داده و تفکیک دهد

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

منتشرشده در مشاوره
چهارشنبه, 20 ارديبهشت 1396 ساعت 16:26

فلزیاب سطح بزرگ نقطه زنی

فلزیاب یک هدف یا طلا با سطح بزرگ را بخواهد تشخیص داده و تفکیک نماید در اصل باید توان تشخیص فلز یا طلا با سطح بزرگ را دارا باشد و اینکه فلزیاب بتواند یک فلز کوچک یا طلا کوچک را از فلز بزرگ یا طلا بزرگ تشخیص دهد باید دارای تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE یا سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد که این تنظیمات در فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با مدار فلزیاب تصویری طراحی شده با اصول رادار باشد تا بتواند وضعیت مرکز هدف اصلی با سطح بزرگ یا طلا با ابعاد بزرگ را مشخص نماید

فلزبا سطح بزرگ یا طلا با سطح بزرگ محدوده وسیعی از اطراف خود را شبیه به خود نموده یا زاویه متفاوت از وضعیت خود را به اطراف خود منعکس مینماید و این شرایط موجب میگردد که بیشتر فلزیاب ها نتوانند مرکز هدف اصلی یا طلا بزرگ را تشخیص داده یا مشخص نماید یا ان زاویه بازتاب شده از هدف اصلی یا طلا بزرگ را که شرایط تراکم سیگنال علائم بالاتر را داشته به جای  مرکز هدف اصلی یا طلا بزرگ تشخیص داده و وضعیت انحراف در تشخیص مرکز هدف اصلی یا طلا را ایجاد مینماید

فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی که تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE یا سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X را دارا میباشد میتواند اپراتور فلزیاب با تغییر این تنظیمات وضعیت مرکز هدف اصلی یا طلا بزرگ را از زوایا اطراف هدف اصلی یا طلا بزرگ تشخیص داده و مشخص نماید

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

منتشرشده در مشاوره
سه شنبه, 19 ارديبهشت 1396 ساعت 15:56

فلزیاب نقطه زنی عمق

فلزیاب نقطه زنی درعمق زیاد را بخواهد تشخیص دهد یا فلزیاب مرکز هدف اصلی یا طلا را مشخص نماید در ابتدا اپراتور فلزیاب باید دیوارهدف اصلی یا طلا را تعیین نماید تا بتواند نقطه زنی درعمق زیاد با فلزیاب را با انجام رساند

نقطه زنی با فلزیاب برای طلا که در عمق زیاد باشد با شرایط زوایا متفاوت در درجه های مختلف در اطراف هدف اصلی یا طلا روبرومیگردد و هدف اصلی یا طلا که در عمق زیاد باشد در اطراف خود به نسبت شرایط وضعیت نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار و شکل قرارگرفتن خود طلا زوایا گوناگون را شکل داده  که میتواند تشخیص اپراتور فلزیاب را در مشخص نمودن مرکز هدف اصلی یا گنج طلا با خطا در فاصله روبرو نماید

مشخص نمودن دیواره هدف اصلی یا طلا در تشخیص نقطه مرکز هدف اصلی یا طلا از انحراف در تشخیص فلزیاب جلوگیری مینماید و دیواره در اطراف هدف اصلی یا طلا میتواند در وضعیت هوازدهی یا سستی نقطه ای باشد در اطراف هدف اصلی یا طلا که تراکم بالاتری ازسیگنال علائم هدف اصلی یا طلا را منعکس نماید

در زمین الوده یا سنگلاخی که لایه های گوناگون دارا باشد نیز شرایط زاویه در چند جهت در اطراف هدف اصلی یا طلا یا گنج طلا پدید می اورد که این زوایا میتواند چند دیواره موازی یا هم عرض را در اطراف هدف اصلی یا طلا ایجاد نماید که این دیواره ها خطا در فلزیاب را در زوایا اطراف هدف اصلی یا طلا پدید می اورد

تشخیص زوایا که مربوط به دیواره هدف اصلی یا طلا میباشد باید با تغییر تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE یا سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X مشخص گردد که فلزیاب های دیگر دارای توانایی تشخیص به اینصورت نمی باشد زیرا این تنظیمات را دارا نمی باشد و این تنظیمات مختص فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با اصول رادار میباشد

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

منتشرشده در مشاوره
یکشنبه, 17 ارديبهشت 1396 ساعت 03:58

فلزیاب کشف گنج ایران

فلزیاب کشف گنج در ایران یا طلایاب کاوش گنج در ایران از مواردی است که زیاد به گوش می خورد و این موارد بیشتر از طریق عام مردم بیان میگردد ولی فروشندگان فلزیاب برای فروش فلزیاب یا فروش طلایاب خود در زمان خرید فلزیاب یا خرید طلایاب برای خریدار فلزیاب یا طلایاب ابراز میگردد و به خریدار فلزیاب یا طلایاب فروشنده فلزیاب یا فروشنده طلایاب در زمان فروش فلزیاب یا فروش طلایاب کشف گنج در ایران را با تضمین و بیانات خیلی تحریک امیز و هیجان اور بیان مینمایند و برای جلب خریدار فلزیاب در زمان خرید فلزیاب یا خرید طلایاب تصاویر یا فیلم کاوش گنج و دیگر موارد که اطمینان خریدار را برای کشف گنج در ایران ایجاد نماید به خریدار فلزیاب ارائه نموده یا بیان مینمایند  تا خریدار فلزیاب یا طلایاب تشویق به خرید فلزیاب یا خرید طلایاب ازخود نمایند اگر بحث و گفته و مطالب و تصاویر و فیلم کشف گنج درایران که توسط این شاخاص فروشنده فلزیاب ارائه میگردد صحت دارد چرا خود فروشنده فلزیاب یا طلایاب که اینقدر اطمینان به کار فلزیاب خود برای کشف گنج در ایران دارد به دنبال کشف گنج در ایران نمی رود

ولی فروشندگان فلزیاب که در اصل شرکت فلزیاب معتبر میباشد برای خریدار فلزیاب یا طلایاب حقیقت فلزیاب یا حقیقت طلایاب را بیان نموده و به خریدار فلزیاب یا خریدار طلایاب رسماً و کلاً ابراز مینمایند که فلزیاب یا طلایاب از هر نوع و ساخت هر کجا دنیا باشد یک فلزیاب یا یک طلایاب نمی باشد که تضمین پیدا نمودن گنج در ایران را داشته باشد زیرا فلزیاب یا طلایاب یک سیستم نسبی بوده و قطعاً نمی تواند با تضمین گنج را پیدا نمودن زیرا کاوش گنج یا طلا قدیمی خود یک امری تخصصی است و فلزیاب یا طلایاب اینگونه عملیات نیز باید تخصصی و حرفه ای باشد و توان تفکیک DISCRIMINATION و ابعاد هدف IND SIZE را دارا باشد اما باز هم چنین فلزیاب یا طلایاب با این تنظیمات و توان باید یک اپراتور حرفه ای یا کاربر حرفه ای فلزیاب یا طلایاب را داشته باشد تا موفقیت حاصل گردد و با تمرین میتواند به سطح حرفه ای با این دسته فلزیاب ها رسید و دیگر فلزیاب ها که این تنظیمات را دارا نمی باشد

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

منتشرشده در مشاوره
چهارشنبه, 13 ارديبهشت 1396 ساعت 13:14

نرم افزارمگنتومتر

نرم افزار مگنتومتر یا نرم افزار مگنتومتر تصویری یا مغناطیس سنج تصویری از نظر علمی بر تشخیص امواج سه بعدی طلا یا انواع فلزات با ارزش در ان حد و اندازه نیست که بتواند که عمل تفکیک را برای طلا یا فلزات پارا مغناطیس یا غیرمغناطیس انجام دهد یا با تغییر تنظیمات مربوط به سطح و زیر سطح وضعیت هدف اصلی یا طلا یا نقره و مس و روی و اهن را تشخیص داده و مشخص نماید و در اصل خود مگنتومتر توان تفکیک را ندارد که بتواند به نرم افزار تصویری مگنتومترمنتقل نماید تا عمل تفکیک طبق اصول علمی تفکیک برروی نرم افزار مگنتومتر تصویری اشکار گردد

بعضی از دارندگان این دسته دستگاه مگنتومتر تصویری به دیگران ابراز مینمایند که دستگاه مگنتومتر تصویری انها فقط حفره و طلا تصویرگیری مینماید که از دید علمی واقعیت ندارد

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

منتشرشده در مشاوره
چهارشنبه, 13 ارديبهشت 1396 ساعت 13:11

فلزیاب پرانرژی

فلزیاب پرانرژی و فلزیاب فلزپرانرژی را تفکیک نماید دو مقوله مرتبط با یکدیگر است و فلزیاب پرانرژی باید بتواند میدان های مغناطیس متفاوت از منابع صحنه کار را که در اثر فلزات پرانرژی شکل میگیرد ازجریان انرژی نیرومیدان الکتریکی طلا و فلرات مورد نظر تعیین شده تفکیک نماید

در این شرایط منابع و مواد معدنی که درهم و مخلوط میباشد از فشار متفاوتی که بریکدیگر وارد مینمایند وضعیت میدان مغناطیس پرفشار را از دید فلزیاب شکل داده و میدان مغناطیس این منابع در حرکت ذره الکترون سرعت بالاتر و فاصله بیشتری یافته این سیگنال علائم با حرکت افقی با فاصله از مرکز خود شکل گرفته و موجب میشود سطح دید فلزیاب یا طلایاب را تحت اشباء عمومی وضعیت صحنه کار قرار گرفته و فلزیاب تناسب در تفکیک طلا یا انواع فلزات تعیین شده را داشته باشد تا تحت تاثیرسیگنال علائم طبقه طبقه افقی گسترده شده قرارنگیرد و بتواند جریان انرژی طلا یا فلز تعیین شده در تنظیمات تفکیک با عدد VDI را جداگانه تشخیص داده و تفکیک نماید که این نوع فلزیاب یا طلایاب را دسته فلزیاب فرکانسی با اصول رادار است زیرا فلزیاب فرکانسی با این نوع تنظیمات دارای توانایی تشخیص انرژی طیف امواج فرکانس طلا یا فلز تنظیم شده میباشد و به این نوع فلزیاب که میتواند انرژی هدف اصلی یا طلا یا گنج را ازذرات دیگرمواد پرانرژی تشخیص داده و تفکیک نماید فلزیاب پرانرژی میباشد

فلزیاب مغناطیسی یا مگنتومتر یا تسلا یا یون یاب یا مگنت با فلزیاب ولتاژ القایی در این شرایط دچاراشباء سیگنال علائم پراکنده پرفشار میگردد و نمی تواند هدف اصلی یا طلا یا گنج را با تناسب از وضعیت پدید امده در دید خود قرار دهد و اهداف را نادیده میگیرد

 مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

منتشرشده در مشاوره
چهارشنبه, 13 ارديبهشت 1396 ساعت 13:06

فلزیاب تناسب طلا

فلزیاب تناسب طلا را به نسبت دیگر فلزات یا مواد معدنی و منابع صحنه کار بتواند تشخیص دهد میتواند عمل تفکیک طلا یا تفکیک انواع فلزات را بصورت مجزا انجام دهد یا فلزیاب تناسب طلا را از بین دیگرمنابع دارای تابش ذرات پرانرژی از دید فلزیاب مانند الومینیم و نیکل واهن وکبالت و فسفرو پلاتنیوم و کربن و ذغال سنگ  تشخیص داده مسلماً این توان را دارد که جریان حرکت میدان مغناطیس پرفشارپدید امده از نیروی وارده میدان ها متفاوت مغناطیس بریکدیگررا از میدان فرکانس طلا و گنج جدا نموده و تفکیک نماید

و چنین فلزیابی که تناسب تفکیک طلا را داشته باشد میتواند یک فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

منتشرشده در مشاوره
چهارشنبه, 13 ارديبهشت 1396 ساعت 13:03

فلزیاب همراه گنج

فلزیاب همراه گنج طلا دیگر فلزات یا کنارگنج طلا منابع فلزی دیگری قرارگرفته باشد میتواند شرایط متفاوت در تشخیص گنج طلا ایجاد نماید و تشخیص دید فلزیاب یا دید طلایاب نسبت به گنج طلا که دیگر فلزات یا جواهرات همراه ان باشد تغییر میابد

در اینجا همراه گنج طلا یا همراه دفینه یا همراه زیرخاکی فلزات از نوع فرو مغناطیس قرار گرفته باشد یا مواد معدنی و منابع صحنه کار دارای شرایط فرومغناطیس باشد دیگر تشخیص گنج طلا با انحراف بالای در سیگنال علائم گنج طلا یا جریان یا نیرو یا امواج و فرکانس روبرو میگردد

فلزات فرو سیلیس مانند اهن و نیکل یا مواد معدنی کبالت در کنارگنج طلا یا همراه گنج طلا قرار گرفته باشد میتواند ذرات تابش شده از طلا یا گنج طلا را دریافت نموده و درمقابل تحت میدان مغناطیس مواد معدنی و دیگر منابع صحنه کار قرار گرفته و این وضعیت میتواند یون مغناطیسی مواد معدنی ومنبع صحنه کارموقعیت واکنش میدان مغناطیس مواد فرو مغناطیس را افزایش داده و یک سیگنال علائم با شدت جریان در پراکندگی نیرو ایجاد نموده و فلزیاب ها را در تشخیص میدان مرکزی جریان و نیرو یا انرژی هدف اصلی یا طلا یا گنج منحرف نموده و این اتفاق بیشتر بر روی فلزیاب های مغناطیسی و مگنتومتراثرمتقابل میگذارد و تعادل تشخیص این دسته فلزیاب ها از بین میرود

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

منتشرشده در مشاوره
صفحه1 از19