فلزیاب
شنبه, 30 ارديبهشت 1396 ساعت 06:11

WWW.RESCAN.IR

 در سایت اینترنتنی WWW.RESCAN.IR خاصیت عملکرد فلزیاب را که میتواند واقعیت نحوه واکنش فلزیاب را مشخص نموده و قدرت فلزیاب های با تفکیک را مطالعه نمایید در این سایت WWW.RESCAN.IRهر موضوعی را میتوانید دنبال نمایید تا به بهترین عملکرد فلزیاب دست یابید

 

منتشرشده در مشاوره
سه شنبه, 26 ارديبهشت 1396 ساعت 03:32

تفکیک برای فلزیاب فرکانسی با فرکانس بالا

تفکیک برای فلزیاب فرکانسی با فرکانس بالا یا با فرکانس پایین تفاوتی نمی کند زیرا فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی که دارای تشخیص تفکیک با عدد VDI میباشد و اصول مدار ان از قانون رادار با تفکیک پیروی مینماید در زمان بازتاب سیگنال علائم انواع فلزات یا طلا توان تشخیص ان سیگنال علائم را داشته و میتواند تشخیص دهد که این سیگنال علائم متعلق به کدام فلزات یا طلا میباشد دریافت نموده و با ان عدد VDI که متعلق به هدف تعیین شده یا طلا میباشد را ارزیابی نموده و تفکیک نماید و این نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی حتماً باید دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد و این نوع فلزیاب با این شرایط قدرت تفکیک بالا داشته و میتواند با شرایط ایجاد شده در تنظیمات به نسبت عمق نهایی تعیین شده هدف اصلی یا طلا یا انواع فلزات که در عدد VDI تعیین شده است را بخوبی تشخیص داده و تفکیک نماید

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

منتشرشده در مشاوره
شنبه, 23 ارديبهشت 1396 ساعت 10:42

فلزیاب عمق طلا مواد معدنی

فلزیاب عمق طلا را در زمین های گوناگون با مواد معدنی و منابع متفاوت میتواند تشخیص داد یا تفکیک نماید که این ارتباط به نوع فلزیاب نیز دارد و مشخص نمودن طلا در عمق زیاد با فلزیاب بستگی به تناسب تعیین  تنظیمات و نحوه تنظیمات نسبت به نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار دارد و با تغییرتنظیمات توان فلزیاب در تشخیص طلا در عمق زیاد برای یک اپراتور حرفه ای فلزیاب انجام شدنی است و این موضوعی است که اکثر کاربران فلزیاب در نظر نگرفته و برای کار با فلزیاب در جهت تمرین برای کسب مهارت تلاش زیادی نمی کنند و توقع دارند که خود فلزیاب در زمین های دارای مواد معدنی و منابع الوده بصورت خودکار بتواند شرایط مطلوب برای تشخیص و تفکیک طلا یا هدف مورد نظر را به انجام رساند

مواد معدنی و منابع که میتواند عنصر اساسی شکل دهی ذرات انرژی برای تشخیص فلزیاب باشد میتواند توان تفکیک یا توان قدرت عمق فلزیاب را برای کاوش طلا یا هر نوع فلز مورد نظر را کاهش داده یا موجب تغییرات سیگنال علائم طلا یا انواع فلزات یا گنج طلا گردد در اینجا نوع تنظیمات فلزیاب میتواند به کمک اپراتور فلزیاب باید تا بتواند هر نوع شرایط بحران زا را از دید فلزیاب خارج نماید تا فلزیاب بتواند نوع هدف اصلی یا طلا را در هر موقعیت تشخیص داده و تفکیک دهد

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

منتشرشده در مشاوره
چهارشنبه, 20 ارديبهشت 1396 ساعت 16:26

فلزیاب سطح بزرگ نقطه زنی

فلزیاب یک هدف یا طلا با سطح بزرگ را بخواهد تشخیص داده و تفکیک نماید در اصل باید توان تشخیص فلز یا طلا با سطح بزرگ را دارا باشد و اینکه فلزیاب بتواند یک فلز کوچک یا طلا کوچک را از فلز بزرگ یا طلا بزرگ تشخیص دهد باید دارای تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE یا سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد که این تنظیمات در فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با مدار فلزیاب تصویری طراحی شده با اصول رادار باشد تا بتواند وضعیت مرکز هدف اصلی با سطح بزرگ یا طلا با ابعاد بزرگ را مشخص نماید

فلزبا سطح بزرگ یا طلا با سطح بزرگ محدوده وسیعی از اطراف خود را شبیه به خود نموده یا زاویه متفاوت از وضعیت خود را به اطراف خود منعکس مینماید و این شرایط موجب میگردد که بیشتر فلزیاب ها نتوانند مرکز هدف اصلی یا طلا بزرگ را تشخیص داده یا مشخص نماید یا ان زاویه بازتاب شده از هدف اصلی یا طلا بزرگ را که شرایط تراکم سیگنال علائم بالاتر را داشته به جای  مرکز هدف اصلی یا طلا بزرگ تشخیص داده و وضعیت انحراف در تشخیص مرکز هدف اصلی یا طلا را ایجاد مینماید

فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی که تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE یا سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X را دارا میباشد میتواند اپراتور فلزیاب با تغییر این تنظیمات وضعیت مرکز هدف اصلی یا طلا بزرگ را از زوایا اطراف هدف اصلی یا طلا بزرگ تشخیص داده و مشخص نماید

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

منتشرشده در مشاوره
سه شنبه, 19 ارديبهشت 1396 ساعت 15:56

فلزیاب نقطه زنی عمق

فلزیاب نقطه زنی درعمق زیاد را بخواهد تشخیص دهد یا فلزیاب مرکز هدف اصلی یا طلا را مشخص نماید در ابتدا اپراتور فلزیاب باید دیوارهدف اصلی یا طلا را تعیین نماید تا بتواند نقطه زنی درعمق زیاد با فلزیاب را با انجام رساند

نقطه زنی با فلزیاب برای طلا که در عمق زیاد باشد با شرایط زوایا متفاوت در درجه های مختلف در اطراف هدف اصلی یا طلا روبرومیگردد و هدف اصلی یا طلا که در عمق زیاد باشد در اطراف خود به نسبت شرایط وضعیت نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار و شکل قرارگرفتن خود طلا زوایا گوناگون را شکل داده  که میتواند تشخیص اپراتور فلزیاب را در مشخص نمودن مرکز هدف اصلی یا گنج طلا با خطا در فاصله روبرو نماید

مشخص نمودن دیواره هدف اصلی یا طلا در تشخیص نقطه مرکز هدف اصلی یا طلا از انحراف در تشخیص فلزیاب جلوگیری مینماید و دیواره در اطراف هدف اصلی یا طلا میتواند در وضعیت هوازدهی یا سستی نقطه ای باشد در اطراف هدف اصلی یا طلا که تراکم بالاتری ازسیگنال علائم هدف اصلی یا طلا را منعکس نماید

در زمین الوده یا سنگلاخی که لایه های گوناگون دارا باشد نیز شرایط زاویه در چند جهت در اطراف هدف اصلی یا طلا یا گنج طلا پدید می اورد که این زوایا میتواند چند دیواره موازی یا هم عرض را در اطراف هدف اصلی یا طلا ایجاد نماید که این دیواره ها خطا در فلزیاب را در زوایا اطراف هدف اصلی یا طلا پدید می اورد

تشخیص زوایا که مربوط به دیواره هدف اصلی یا طلا میباشد باید با تغییر تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE یا سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X مشخص گردد که فلزیاب های دیگر دارای توانایی تشخیص به اینصورت نمی باشد زیرا این تنظیمات را دارا نمی باشد و این تنظیمات مختص فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با اصول رادار میباشد

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

منتشرشده در مشاوره
یکشنبه, 17 ارديبهشت 1396 ساعت 03:58

فلزیاب کشف گنج ایران

فلزیاب کشف گنج در ایران یا طلایاب کاوش گنج در ایران از مواردی است که زیاد به گوش می خورد و این موارد بیشتر از طریق عام مردم بیان میگردد ولی فروشندگان فلزیاب برای فروش فلزیاب یا فروش طلایاب خود در زمان خرید فلزیاب یا خرید طلایاب برای خریدار فلزیاب یا طلایاب ابراز میگردد و به خریدار فلزیاب یا طلایاب فروشنده فلزیاب یا فروشنده طلایاب در زمان فروش فلزیاب یا فروش طلایاب کشف گنج در ایران را با تضمین و بیانات خیلی تحریک امیز و هیجان اور بیان مینمایند و برای جلب خریدار فلزیاب در زمان خرید فلزیاب یا خرید طلایاب تصاویر یا فیلم کاوش گنج و دیگر موارد که اطمینان خریدار را برای کشف گنج در ایران ایجاد نماید به خریدار فلزیاب ارائه نموده یا بیان مینمایند  تا خریدار فلزیاب یا طلایاب تشویق به خرید فلزیاب یا خرید طلایاب ازخود نمایند اگر بحث و گفته و مطالب و تصاویر و فیلم کشف گنج درایران که توسط این شاخاص فروشنده فلزیاب ارائه میگردد صحت دارد چرا خود فروشنده فلزیاب یا طلایاب که اینقدر اطمینان به کار فلزیاب خود برای کشف گنج در ایران دارد به دنبال کشف گنج در ایران نمی رود

ولی فروشندگان فلزیاب که در اصل شرکت فلزیاب معتبر میباشد برای خریدار فلزیاب یا طلایاب حقیقت فلزیاب یا حقیقت طلایاب را بیان نموده و به خریدار فلزیاب یا خریدار طلایاب رسماً و کلاً ابراز مینمایند که فلزیاب یا طلایاب از هر نوع و ساخت هر کجا دنیا باشد یک فلزیاب یا یک طلایاب نمی باشد که تضمین پیدا نمودن گنج در ایران را داشته باشد زیرا فلزیاب یا طلایاب یک سیستم نسبی بوده و قطعاً نمی تواند با تضمین گنج را پیدا نمودن زیرا کاوش گنج یا طلا قدیمی خود یک امری تخصصی است و فلزیاب یا طلایاب اینگونه عملیات نیز باید تخصصی و حرفه ای باشد و توان تفکیک DISCRIMINATION و ابعاد هدف IND SIZE را دارا باشد اما باز هم چنین فلزیاب یا طلایاب با این تنظیمات و توان باید یک اپراتور حرفه ای یا کاربر حرفه ای فلزیاب یا طلایاب را داشته باشد تا موفقیت حاصل گردد و با تمرین میتواند به سطح حرفه ای با این دسته فلزیاب ها رسید و دیگر فلزیاب ها که این تنظیمات را دارا نمی باشد

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

منتشرشده در مشاوره
یکشنبه, 27 فروردين 1396 ساعت 07:59

فلزیاب ترکیب سیگنال طلا

 

فلزیاب ترکیب سیگنال طلا

 

فلزیاب ترکیب سیگنال طلا که مربوط به سیگنال زمین و هدف اصلی یا طلا یا گنج یا انواع فلزات را تشخیص دهد میتواند از خطا فلزیاب یا خطا طلایاب در تشخیص نوع هدف اصلی یا طلا یا گنج جلوگیری بعمل اورد این موضوع در کارهای بسیار حساس با فلزیاب بسیارحائز اهمیت است

 

در یک صحنه کار منابع و مواد معدنی و دیگر اهداف یا انواع فلزات بطور طبیعی دارای بازتاب سیگنال علائم مربوط به خود باشد و این سیگنال علائم به سمت فلزیاب یا طلایاب حرکت نموده وهمین زمان نیزسیگنال علائم هدف اصلی یا طلا یا گنج به سمت فلزیاب یا طلایاب منعکس میگردد و این دو نوع سیگنال علائم میتواند به همدیگر نزدیک بوده و وضعیت ترکیب را به هم گرفته و اینکه فلزیاب یا طلایاب بتواند نوع انرژی فرکانس فلزمورد نظریا طلا را در محدوده فرکانس تعیین شده در عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE برای تفکیک تشخیص داده این قدرت فلزیاب دارا میگردد که سیگنال علائم ترکیب شده را مورد ارزیابی قرار داده وانرژی سیگنال علائم مربوط به محدوده هدف اصلی یا طلا یا گنج را مشخص نموده و تفکیک نماید

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی یا ردیاب یا شعاع زنی یا نقطه زن میتوانید مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

 تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

 برای مشاهده انواع سیستمها فلزیاب در صفحه اول سایت WWW.TJA777.IR بر روی کلمه کاتالوگ یا نمایش کاتالوگ یا محصولات فلزیاب کلیک نمائید  فروش فلزیاب 09126270600

 021 77071446   WWW.TJA777.COM  برای دریافت رایگان کاتالوگ میتوانید تماس حاصل نموده یا ادرس کامل خود را پیامک نمائید 09126270600

 ادرس ربات  تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09126270600  را در گوشی همراه خود ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد  یا سئوالات خود را مطرح نمائید تا از طریق تلگرام پاسخ داده شود.

شما میتوانید آخرین اطلاعات ما را در کانال TELEGRAM.ME/FELEZYABAN  مشاهده بفرمایید.

برگرفته از سایت WWW.METALDETECTOR3.COM

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

منتشرشده در مشاوره
شنبه, 26 فروردين 1396 ساعت 17:56

عمق فلزیاب فرکانسی

عمق فلزیاب فرکانسی

عمق فلزیاب فرکانسی برای طلا با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X نسبت به دیگر فلزیاب ها یا دستگاه ها بیشتر میباشد یا اهداف یا طلا را در عمق زیاد تفکیک مینماید

سیستم فلزیاب فرکانس القائی که دارای امواج و جریان و انرژی پائین تری میباشد به عمق بیشتر نفوذ مینماید ولی نوع جدید ان نیز وجود دارد که مولتی فرکانس است و بصورت خودکار فرکانس طبقه ای یا پله ای ارسال نموده و در مقابل تنظیمات دستی برای تفکیک هدف اصلی یا طلا ان دسته سیگنال علائم را که مربوط به هدف اصلی یا طلا میباشد را با تعیین نوع هدف با عدد VDI دریافت مینماید و ان را قابل تشخیص برای واکنش قرار می دهد

اصل عملکرد در فلزیاب های پیشرفته که از نوع فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی میباشد تعیین نوع تنظیمات در زمان تشخیص دامنه و طول موج از فرکانس طلا یا فلز تعیین شده درعدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE میباشد و انرژی های اصلی یا طلا یا گنج را در عمق زیاد تشخیص داده و عامل تفکیک میگردد

منتشرشده در مشاوره
شنبه, 26 فروردين 1396 ساعت 17:42

ساخت فلزیاب کارخانه ای

ساخت فلزیاب کارخانه ای

ساخت فلزیاب کارخانه ای نیازی به داشتن کارخانه ای وسیع نداشته و در اصل فلزیاب کارخانه ای به ان فلزیاب یا طلایابی اطلاق میگردد که از وزارت صنایع و تجارت ان کشور اجازه ساخت فلزیاب را داشته باشد وساخت فلزیاب بصورت دستی یا کارخانه ای یا کارگاهی تفاوتی با هم  ندارد در اصل کیفیت عملکرد سیستم فلزیاب یا طلایاب مهم میباشد که در زمان خرید سیستم فلزیاب یا طلایاب و از روی اطلاعات تنظیمی ان فلزیاب یا طلایاب میتوانید به اطلاعات عمومی و تخصص ان فلزیاب یا طلایاب  و توان تفکیک ان فلزیاب یا طلایاب اشنا گردید.

 هر محصولی یا سیستم فلزیاب یا طلایاب به  کیفیت و کمیت ان بستگی داشته که در رابطه با فلزیاب یا معدنیاب یا رادار زمینی دستی یا دوربین حرارتی راداری مهمترین امر قدرت کارائی ان سیستم فلزیاب یا طلایاب در تفکیک انواع فلزات میباشد و کارائی این دسته سیستمها فلزیاب یا طلایاب به توان انها در کاوش اهداف فرضی یا هدف نمونه نیز بستگی دارد.

در مراحل بعد از اینکه یک فلزیاب توان تفکیک خود را در سطح و عمق برای تفکیک طلا نشان داد کیفیت سیستم فلزیاب یا طلایاب در روش حرکتی یا شعا ع زنی و نقطه زنی مطرح میباشد.

منتشرشده در مشاوره
شنبه, 26 فروردين 1396 ساعت 17:37

قدرت فلزیاب طلایاب

قدرت فلزیاب طلایاب

قدرت فلزیاب یا طلایاب در توان تفکیک و تشخیص و تنظیم سطح و حجم ان فلزیاب یا طلایاب نهفته شده است که این توانایی تفکیک نیزوابسته نوع مدار فلزیاب یا طلایاب میباشد

یک فلزیاب طلایاب قدرتمند میتواند دستی ساخته شود ولی توسط یک کارخانه فلزیاب یا طلایاب بصورت دستی ان فلزیاب یا طلایاب ساخته شود زیرا فلزیاب یا طلایاب های پیشرفته دارای مدار حساس در نصب و ساخت میباشد و برای همین بصورت دستی در کارخانه فلزیاب یا طلایاب تولید میشود در نتیجه دستی بودن یا دستی نبودن فلزیاب یا طلایاب وابسته به کیفیت ان و قدرت فلزیاب طلایاب دارد و قدرت یک فلزیاب یا طلایاب بستگی به کیفیت و توان تشخیص هدف طلا در عمق زیاد در جهت تفکیک طلا دارد

سیستمهای فلزیاب یا طلایاب با کارائی بالا یا قدرت بالا در جهت  کاوش اهداف  و منابع  بهتر است دارای تنظیماتی مانند تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC  یا سطح و حجم یا ترشهولدTHRESHOLD  یا تارگت ایکس TARGETX باشد.

 طراحی و ساخت سیستم فلزیاب یا طلایاب در شرایط گوناگون به انجام میرسد و هر تولید کننده فلزیاب یا طلایاب نسبت به نیاز بازار یا موقعیت رقابت در بازار فلزیاب یا طلایاب یا دارا بودن تکنولوژی ساخت فلزیاب یا طلایاب اقدام به ساخت سیستم فلزیاب یا طلایاب مورد نظر مینماید .

 

منتشرشده در مشاوره
صفحه1 از13