فلزیاب
سه شنبه, 26 ارديبهشت 1396 ساعت 03:32

تفکیک برای فلزیاب فرکانسی با فرکانس بالا

تفکیک برای فلزیاب فرکانسی با فرکانس بالا یا با فرکانس پایین تفاوتی نمی کند زیرا فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی که دارای تشخیص تفکیک با عدد VDI میباشد و اصول مدار ان از قانون رادار با تفکیک پیروی مینماید در زمان بازتاب سیگنال علائم انواع فلزات یا طلا توان تشخیص ان سیگنال علائم را داشته و میتواند تشخیص دهد که این سیگنال علائم متعلق به کدام فلزات یا طلا میباشد دریافت نموده و با ان عدد VDI که متعلق به هدف تعیین شده یا طلا میباشد را ارزیابی نموده و تفکیک نماید و این نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی حتماً باید دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد و این نوع فلزیاب با این شرایط قدرت تفکیک بالا داشته و میتواند با شرایط ایجاد شده در تنظیمات به نسبت عمق نهایی تعیین شده هدف اصلی یا طلا یا انواع فلزات که در عدد VDI تعیین شده است را بخوبی تشخیص داده و تفکیک نماید

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

منتشرشده در مشاوره
سه شنبه, 29 فروردين 1396 ساعت 16:14

انواع فلزیاب تصویری التراسونیک

انواع فلزیاب تصویری التراسونیک در بازار فلزیاب یا طلایاب وجود داشته که اصل عملکرد همه انها یکسان میباشد و قدرت فلزیاب التراسونیک به نوع طراحی مدار سخت افزار ان فلزیاب التراسونیک بستگی دارد

سیستمهای فلزیاب یا فلزیاب  تصویری از دیدکاه رادار در نوع التراسونیک به چند گروه تقسیم میگردند

دسته اول سیستمهای  فلزیابی که صوت التراسونیک بر روی امواج انها سوار یا موازی ارسال میگردد و دسته دوم سیستمهای فلزیابی که نوع سنسور التراسونیک به سرجستجوگر لیزری الکترونیکی ان متصل میگردد و دسته دیگر ان نوع سیستمهای فلزیاب رادرای میباشد که سنسور التراسونیک به همراه سیستم لیزر یا مادون قرمز را دارا میباشد

البته سیستم التراسونیک در فلزیاب های پیشرفته با مادون قرمز یا لیزر همراه میباشد

در فلزیاب تصویری ترکیب سیستم التراسونیک برای افزایش توان تشخیص و تفکیک اهداف یا طلا طبق عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE در عمق میباشد

طراحی و ترکیب التراسونیک برای فلزیاب تصویری کار هر طراح یا سازنده فلزیاب نمی باشد و التراسونیک قابل نصب بر روی هر نوع فلزیاب نمی باشد

 

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

منتشرشده در مشاوره
سه شنبه, 29 فروردين 1396 ساعت 16:07

کار فلزیاب تصویری التراسونیک

کار فلزیاب تصویری التراسونیک با دیگر فلزیاب های تصویری متفاوت است زیرا فلزیاب تصویری التراسونیک در هر نوع شرایط از نظر مواد معدنی و منابع میتواند قدرت کار خود را نشان داده و فلزیاب تصویری التراسونیک سیگنال های ترکیبی را جدا نموده تا تفکیک طلا یا انواع فلزات به انجام برسد

التراسونیک توان فلزیاب تصویری یا فلزیاب راداری را که مدار ان طبق اصول رادار است را برای تفکیک به حد بالایی میرساند تا بتواند سرعت انرژی بازتاب شده در فرکانس نوع هدف تعیین شده در عدد VDI یا طلا را دریافت نماید زیرا التراسونیک متصل به مدار اصلی سخت افزار فلزیاب تصویری از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی میباشد و دستور از مدار اصلی سخت افزار فلزیاب تصویری میگیرد تا توان تفکیک افزایش یابد و التراسونیک هماهنگ با سخت افزارفلزیاب تصویری در جهت تشخیص سیگنال علائم طلا یا هدف تعیین شده درVDI عمل مینماید  

 التراسونیک برای تشخیص و تفکیک هدف یا طلا با عدد VDI بر روی هر نوع فلزیاب قابل نصب نمی باشد و التراسونیک فقط مختص عملکرد فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد

ب

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

منتشرشده در مشاوره
شنبه, 16 مرداد 1395 ساعت 11:03

فلزیاب تفکیک فلز اهنی با غیر اهنی

فلزیاب تفکیک فلز اهنی با فلزغیر اهنی را انجام دهد در اصل فلزیاب با تفکیک نمی باشد و فقط یک فلزیاب در حد تشخیص فلز اهنی از فلز غیر اهنی میباشد زیرا فلزیاب که توان تفکیک را دارا است باید واکنش مجزا بر روی نقره و مس و طلا و برنج و برنز که هم طبقه غیر اهنی هستند از خود واکنش نشان دهد و فلزیاب ها از فرکانس یا جریان یا انرژی متفاوت نسبت به توان و طراحی ان مدار فلزیاب بهره میبرد و قدرت ان در زمان تمرین و پیدا نمودن یک هدف نمونه در سطح و عمق و تفکیک ان مشخص میگردد بطور طبیعی فرکانس شکل گرفته از ولتاژ و تشعشع در کنار یا سوار بر هم است و همین مسئله موجب می‌شود میزان ولتاژ یا تشعشع در پیدا نمودن نوع هدف تأثیر بگذارد اهداف آهنی دارای پاسخگویی سریعتر و قویتری به نسبت اهداف غیرآهنی می‌باشند و دارای خودسوزی سریعتر و سرعت بیشتر در چرخش الکترون‌ها به دور اتم هستند و همین مسئله موجب پوسیدگی سریعتر و تبدیل آنها به اکسید می‌شود و بعد از تغییرات  کامل یا اکسید شدن در اهداف آهنی  وضعیت هدف از حالت اولیه خود به ثانویه تبدیل می‏‏گردد و حالت جدیدی را برای به دست آوردن آن هدف یا حذف آن به عنوان یک منبع مزاحم در صحنه‌ کار به وجود می‏آورد و سیستم فلزیاب نیز تنظیم مناسب با آن وضعیت را نیاز دارد جنسیت نوع خاک یا مواد معدنی یا منابع اطراف هدف نیز بر این خودسوزی یا تغییر حالت اولیه هدف به ثانویه تأثیرگذار است و عمدتاً برای پیدا نمودن اهداف آهنی از امواج کیلوهرتز یا جریان و ولتاژ بالا درنوع تنطیمات بهره می‌برند و برای اهداف غیرآهنی از امواج هرتز یا  کیلوهرتز و جریان و ولتاژ یا انرژی پایین بهره برده میشود در سیستمهای مولتی فرکانس علائم در یک زمان از پائین ترین تا بالاترین منتشر میگردد که این سیستمها فلزیاب از ان دسته سیستمهای فلزیاب میباشد که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد این دسته سیستمها فلزیاب نیز توان خوبی برای تشخیص اهداف از دیگر منابع رادارد

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

 

 

منتشرشده در مشاوره
جمعه, 15 مرداد 1395 ساعت 06:56

فلزیاب متفاوت

فلزیاب متفاوت در انواع گوناگون وجود دارد و فلزیاب متفاوت با هم میتواند باشد و ساخت سیستم فلزیاب در نوع های مختلف میباشد این سیستمها فلزیاب متفاوت و دارای مدارات مربوط به همان نوع سیستم فلزیاب میباشد و طراحی مدارات پیشرفته توسط طراحان بزرگ به انجام میرسد و نوع ساخت سیستم فلزیاب که از ابتدا توسط طراح پدید بیاید نشانه جدید و مجزا بودن ان سیستم فلزیاب از دیگر سیستمها فلزیابی میباشد که اگثر سازندگان سیستم فلزیاب بصورت کپی زنی اقدام به ساخت فلزیاب نموده و جعبه کنترل یا شکل ظاهری انرا تغییر میدهند

ولی ان گروه تولید کننده که خود سازنده و طراح مدار فلزیاب هستند فلزیاب را بنابر اصول طراحی نموده و در هر مرحله مدار یک فلزیاب جدید با توانائی بالا به بازار ارائه مینمایند و برای همین است که تولید کنندکانی که خود طراح مدار میباشندبا عملکرد سیستم فلزیاب و تنظیمات ان کاملاً اشنائی داشته و  اطمینان کامل به عملکرد فلزیاب طراحی و ساخته گردیده توسط خودشان داشته و با وجود این اطمینان در زمان خرید به خریدار اموزش داده و هدف را در سطح و عمق پنهان نموده تا خود خریدار پیدا نموده و تفکیک نماید 

هر طراحی میتواند سیستم فلزیاب جدیدی را طراحی نموده و تولید کننده انرا ساخته و به بازار ارائه نماید که این فلزیاب طراحی شده جدید انحصاری بوده و در اختیار درگران نمی باشد و نمونه ان در بازار این محصولات وجود نداشته است.

فلزیاب دارای توان تفکیک و تشخیص اهداف در عمق زیاد مهم است و اینکه ان فلزیاب طراحی و ساخت ایران باشد یا ساخت خارج باشد یا دست ساز باشد یا ساخت یک کارخانه باشد مهم نیست و عملکرد فلزیاب زمانی مطرح میگردد که سیستم فلزیاب توانائی جدا سازی و تفکیک اهداف را داشته باشد یا اصل قضیه توانائی ان سیستم فلزیاب در عملکرد و تشخیص و تفکیک اهداف در سطح و عمق میباشد.

عده ای نیز سیستمهای فلزیاب یا یابنده را از روی دیگر سیستمها فلزیاب نمونه برداری نموده و اقدام به مونتاژ ان محصول مینمایند  و نام و شکل جدید به ان داده یا صفحه نمایشگر دیجیتال یا کلید دیجیتال در نوع گوناگون برای ان سیستم فلزیاب کپی زده شده قرار میدهند و وقتی با عملکرد این نوع سیستمها فلزیاب دقت نمائید در تشخیص هدف و عمق گیری و واکنش بر روی هدف یکسان میباشد و اصولاً این نوع سیستمها فلزیاب دارای توانائی تفکیک و تشخیص بنابر جدول تفکیک و تشخیص نمی باشد و نهایت میتوانند فلز اهنی را از فلز غیر اهنی تشخیص دهند

تعدادی اشخاص نیز اقدام به بکار گیری از نامهای خیلی معتبر مینمایند که اصلاً ان شرکت در محصولات مادر خود چنین محصول فلزیاب یا یابنده یا کاوشگر را دارا نمی باشد و برای همین امر اقدام به تعریف و تبلیغ از این سیستم فلزیاب مینمایند .

تعدادی از افراد که فلزیاب با کیفیت پائین را ارائه نموده و از روی دیگر سیستمها فلزیاب کپی مینمایند برای تخریب شرکت های معتبر که خود طراحی و ساخت مدار را به انجام رسانده و سیستم فلزیاب فوق پیشرفته را به بازار ارائه مینمایند بدگوئی نموده زیرا توان رقابت یا طراحی سیستم فلزیاب از پایه را ندارند و این عمل تخریب و بدگوئی از دیگران را به انجام میرسانند تا محصول با کیفیت پائین خود را در بازار ارائه نمایند

فلزیاب متفاوت ان نوع فلزیاب میباشد که از نظر توان و تنظیمات با دیگر سیستمهای فلزیاب موجود در بازار یکی نباشد این نوع سیستم فلزیاب متفاوت توسط طراح بصورت مستقل طراحی و ساخته میشود و شرایط تشخیص و تفکیک ان نیز متفاوت است مانند سیستم فلزیاب انتنی یا فلزیاب راداری یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب صدا زمینه یا فلزیاب ترکیبی که از نوع فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص و سطح و حجم میباشد 

 

فلزیاب دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد این اختیار را به اپراتور یا کاربر میدهد که با تغییر اعداد VDI سیستم فلزیاب بین هدف واقعی با دیگر منابع و ذرات را تشخیص داده و تفکیک نماید

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

 

منتشرشده در مشاوره