فلزیاب
دوشنبه, 25 ارديبهشت 1396 ساعت 03:53

فلزیاب ذرات طلا کوچک

فلزیاب ذرات را میتواند با طلا کوچک اشتباه تشخیص داده و مشخص نماید در زمانیکه فلزات کوچک یا طلا کوچک در صحنه کار وجود داشته باشد تشخیص بین فلز کوچک یا طلا کوچک با ذرات دیگر منابع یا مواد معدنی یا تغییرات ناگهانی از وجود یک تکه سنگ در ان محدوده برای فلزیاب کاری اسان نمی باشد بخصوص که طلا کوچک یا فلز کوچک را بخواهید در عمق زیاد تشخیص داده و تفکیک نمایید

در فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... برای اینکه یک هدف کوچک یا طلا کوچک را بدست اورد باید توان تشخیص حساسیت را افزایش داده و همین امر میتواند موجب گردد که بر روی هر نوع منبع مانند سنگ نیز واکنش از خود نشان داده و هر تغییر شرایط در سطح و عمق زمین بر روی این دسته فلزیاب ایجاد تفاوت را شکل داده و خطا در فلزیاب را ایجاد نموده و ذرات دیگر منابع به راحتی انحراف را در تشخیص طلا کوچک یا طلا را پدید می اورد

فلزیاب طلا کوچک با ذرات را به راحتی نمی تواند تشخیص دهد و دلیل ان میتواند این باشد که در ان محدوده ذرات با انرژی بالاتر تابش شده از مواد معدنی و منابع همگن یا پوسیده وجود داشته باشد که این اختلال را ایجاد نماید  

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

منتشرشده در مشاوره
شنبه, 02 ارديبهشت 1396 ساعت 11:28

فلزیاب هدف عمودی سرعت تفکیک

فلزیاب برای تشخیص یک هدف افقی یا هدف عمودی باید تنظیمات مربوط به همان وضعیت را دارا باشد و این شرایط تنظیمات باید در فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب دوربینی یا نقطه زن یا شعاع زن یا ردیاب باید اعمال گردد تا اختلاف تشخیص از بین برود و این اختلاف تشخیص درفلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب میتواندابتدا در روش حرکتی MOTION یا AC یا شعاع زنی و بعد در نقطه زنی یا DC ایجاد گردد

هدف اصلی یا طلا که بصورت عمودی در زیرزمین قرار گرفته باشد سرعت واکنش فلزیاب را در اطراف هدف اصلی یا طلا افزایش داده و فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب در محدوده اطراف هدف اصلی یا طلا همان واکنش را ایجاد مینماید که در مرکز هدف اصلی یا طلا از خود دارد و به همین نسبت سرعت واکنش تفکیک فلزیاب افزایش یافته ولی این افزایش توان در تفکیک فلزیاب میتواند در محدوده اطراف هدف اصلی یا طلا باشد و این نیز بخاطر این است که علائم هدف اصلی یا طلا در حال چند زاویه منعکس شده و به شکل C میباشد که این شکل زاویه C باعث میگردد که سرعت واکنش فلزیاب با فاصله از مرکز هدف اصلی یا طلا ایجاد گردد

 

 

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

منتشرشده در مشاوره