فلزیاب ام پی تری MP III از نوع تصویری با تفکیک طبق اصول رادار تصویری با تفکیک میباشد

فلزیاب ام پی تری MP III در هر منطقه و مکانی میتواند هدف تعیین شده را تفکیک نماید و در بدترین خاک نیز قدرت تفکیک خود را دارا میباشد

فلزیاب مگنکس MAGNEX در تشخیص خطوط مغناطیس حاصل از هر نوع تغییر در زیر زمین و اطراف خود واکنش نشان می دهد و اصل عملکرد هر نوع دستگاه مگنتی یا مگنتومتردر دنیا به همین گونه میباشد و تشخیص میدان مغناطیس میتواند حتی از لایه های زمین که تغییر یافته یا بر هم نیرو وارد مینماید باشد

قدرت فلزیاب فرکانسی در تفکیک در عملیات جستجو طلا به نسبت دیگر فلزیاب ها مشخص میگردد و انچه از یک فلزیاب فرکانسی از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X تواقع در تفکیک طلا و انواع فلزات داشته نمی توان از هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب مغناطیسی  مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع دستگاه مغناطیس سنج مثل دستگاه مگنتی یا تسلا یا مگنتومتر یا یون یاب یا سیگنال ژنراتورداشت

زیرا قدرت تفکیک فلزیاب فرکانسی که طراحی مدار طبق اصول رادار با تفکیک عدد VDI را دارا میباشد و از انواع فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب سنسوری یا فلزیاب انتنی است در انجام عملیات بنابر اصول حرکت امواج الکترومغناطیس در فرکانس میباشد که این امواج میتواند در محدوده صحنه کار از فرکانس طلا با انرژی طلا یا فرکانس فلزات تعیین شده در عدد VDI بازتاب شده و قدرت حرکت فرکانس در زمان بسیار بالا میباشد و این سرعت زاویه حرکت فرکانس در انعکاس قدرت تشخیص فلزیاب فرکانسی با مشخصات ذکر گردیده را برای کاوش طلا یا انواع فلزات در عمق زیاد در روش حرکتی AC و روش نقطه زنی DC افزایش میدهد

این یکی از تفاوت قدرت یک فلزیاب فرکانسی در تفکیک با عدد VDI نسبت به دیگر فلزیاب ها یا دستگاه های مغناطیس سنج میباشد

 در سایت اینترنتنی WWW.RESCAN.IR خاصیت عملکرد فلزیاب را که میتواند واقعیت نحوه واکنش فلزیاب را مشخص نموده و قدرت فلزیاب های با تفکیک را مطالعه نمایید در این سایت WWW.RESCAN.IRهر موضوعی را میتوانید دنبال نمایید تا به بهترین عملکرد فلزیاب دست یابید

 

تفکیک برای فلزیاب فرکانسی با فرکانس بالا یا با فرکانس پایین تفاوتی نمی کند زیرا فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی که دارای تشخیص تفکیک با عدد VDI میباشد و اصول مدار ان از قانون رادار با تفکیک پیروی مینماید در زمان بازتاب سیگنال علائم انواع فلزات یا طلا توان تشخیص ان سیگنال علائم را داشته و میتواند تشخیص دهد که این سیگنال علائم متعلق به کدام فلزات یا طلا میباشد دریافت نموده و با ان عدد VDI که متعلق به هدف تعیین شده یا طلا میباشد را ارزیابی نموده و تفکیک نماید و این نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی حتماً باید دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد و این نوع فلزیاب با این شرایط قدرت تفکیک بالا داشته و میتواند با شرایط ایجاد شده در تنظیمات به نسبت عمق نهایی تعیین شده هدف اصلی یا طلا یا انواع فلزات که در عدد VDI تعیین شده است را بخوبی تشخیص داده و تفکیک نماید

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

فلزیاب ذرات را میتواند با طلا کوچک اشتباه تشخیص داده و مشخص نماید در زمانیکه فلزات کوچک یا طلا کوچک در صحنه کار وجود داشته باشد تشخیص بین فلز کوچک یا طلا کوچک با ذرات دیگر منابع یا مواد معدنی یا تغییرات ناگهانی از وجود یک تکه سنگ در ان محدوده برای فلزیاب کاری اسان نمی باشد بخصوص که طلا کوچک یا فلز کوچک را بخواهید در عمق زیاد تشخیص داده و تفکیک نمایید

در فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... برای اینکه یک هدف کوچک یا طلا کوچک را بدست اورد باید توان تشخیص حساسیت را افزایش داده و همین امر میتواند موجب گردد که بر روی هر نوع منبع مانند سنگ نیز واکنش از خود نشان داده و هر تغییر شرایط در سطح و عمق زمین بر روی این دسته فلزیاب ایجاد تفاوت را شکل داده و خطا در فلزیاب را ایجاد نموده و ذرات دیگر منابع به راحتی انحراف را در تشخیص طلا کوچک یا طلا را پدید می اورد

فلزیاب طلا کوچک با ذرات را به راحتی نمی تواند تشخیص دهد و دلیل ان میتواند این باشد که در ان محدوده ذرات با انرژی بالاتر تابش شده از مواد معدنی و منابع همگن یا پوسیده وجود داشته باشد که این اختلال را ایجاد نماید  

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز