جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

حفره درکار فلزیاب میتواند خطا ایجاد نماید ولی خطا حفره شرایطی است که در وضعیتی های متفاوت برای فلزیاب ایجاد میگردد زیرا حفره از دید فلزیاب میتواند تغییرات ناگهانی یک محدوده در صحنه کار باشد که ترکیب این تغییرات از سستی یا هوازدهی طبیعی یا از شرایط پدید امده ازتغییرات ایجاد شده توسط انسان در صحنه کارباشد

تشخیص وضعیت حفره یا چاه یا غار یا تونل یا هوازدهی یا تغییرات طبیعی را فلزیاب  میتواند به نسبت نوع تنظیمات تعیین شده مشخص نماید و فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی که تنظیمات تفکیک با عدد VDI و ابعاد هدف ترشهولد THRESHOLD را دارد این توانایی را برای جداسازی از یکدیگر دارد

حفره و چالها مصنوعی یا غارها و حفره های طبیعی میتواند سیستم فلزیاب یا طلایاب را منحرف نماید یا خطا ایجاد نماید بخصوص در فلزیاب های مغناطیسی یا دستگاه های که با اصول تغییر میدان مغناطیس در سرجستجوگر خود عمل مینماید

 

گنج یاب در دنیا وجود ندارد و گنج یاب که حتماً گنج طلا را پیدا نماید یا فلزیاب گنج یاب واقعی با تضمین کاوش گنج طلا باشد در دنیا وجود خارجی ندارد و تا به حال سیستم یابنده DETECTOR به نام گنج یاب که مورد تایید مراجع علمی در زمینه رادار یا الکترونیک باشد به ثبت نرسیده و تایید نشده است

گنج یاب را چگونه میتوان تعریف نمود زیرا زمانی که کلمه گنج یاب بکار برده میشود یعنی اینکه ان سیستم  بصورت خودکار باید گنج را بدون کوچکترین خطا پیدا نموده و در پیدا نمودن طلا یا فلزات جدید نیز قدرت بالایی در عمق زیاد در روش حرکتی یا AC را دارا باشد

با انکه هر نوع فلزیاب یا یابنده DETECTOR یا سیستمی که برای کاوش و تشخیص فلزات بکار برده میشود از قوانین مغناطیس یا فرکانس در انتشار یا جذب بهره میبرد بطور طبیعی نمی تواند خود بصورت خودکار فلزات و طلا یا گنج طلا را صد در صد پیدا نموده و تشخیص دهد و از انجا که اثار باستانی یا گنج یا طلا گنج در مرور زمان در اطراف خود اثر متقابل تابش یا تغییرات کربنی یا الکترونی را ایجاد مینماید میتواند این شرایط هر نوع یابنده یا فلزیاب یا گنج یاب را با انحراف در تشخیص روبرو نموده و در اصل هر نوع سیستم با هر ترکیبی توان کاوش گنج را با تضمین دارا نمی باشد

 

فلزیاب محل دست خورده یا تغییر حالت در زیر زمین را میتواند مشخص نماید و در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی در مناطق دست کاری شده توسط بشر و مناطقی که در صحنه کار ناگهانی دچار تغییرات طبیعی میگردد قابل تشخیص میباشد و این تشخیص با تنظیمات عدد VDI و ابعاد هدف ترشهولد THRESHOLD و VDI SENS و VDI DISC مشخص میگردد

تغییراتی را که در زیر زمین یا هوا پدید میاید و با حالت اکثریت ان منطقه یا محدوده متفاوت باشد نیز حفره میگویند

 این تغییرات یا تفاوت در زیر زمین بعنوان حفره توسط سیستم فلزیاب یا طلایاب تشخیص داده میشود

پائین بودن مقاومت زمین در این نقاط موجب میگردد سیستم فلزیاب یا طلایاب دچارواکنش گردد

در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تعیین انواع اعداد VDI و ترشهولد THRESHOLD مربوط به تشخیص انواع حفره و جای دست خورده یا تغییرات ناگهانی زمین میتواند وضعیت تغییرات در زیر زمین را تشخیص داده و مشخص نمود

زیر مجموعه ها