جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب که دارای تفکیک عدد VDI بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE باشد میتواند یک سیستم طلایاب واقعی باشد

طلایاب واقعی فقط زمانی میتواند طلایاب واقعی باشد که طلا GOLD را تشخیص دهد ولی طلایاب GOLD DETECTOR به معنا این نمی باشد که حتماً گنج یاب باشد

طلایاب واقعی باید بین چند هدف غیراهنی مانند طلا GOLD یا نقره SILVER و مس COPPER و روی ZING و .... را از یکدیگر با عدد VDI در تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X تعیین نموده و سیستم طلایاب GOLD DETECTOR یا فلزیاب METAL DETECTOR که دارای این نوع تنظیمات میباشد هر کدام این اهداف غیر اهنی را مجزا تفکیک نماید

بعضی از فلزیاب ها که بعنوان طلایاب ارائه میگردد و از نوع پالسی میباشد تنظیمات غیراهنی داشته که در اثر تنظیم بر روی فلزیاب غیر اهنی دیگر بر روی فلزات اهنی دیگر از خود واکنش نشان نمی دهد  اگر در این نوع فلزیاب پالسی سیستم فلزیاب بر روی طلا GOLD قرار دهید از خود واکنش نشان میدهد و در صورتیکه در همین حالت تنظیم فلزیاب پالسی از این نوع که فقط بر روی طلا GOLD از خود واکنش نشان میدهد را بر روی دیگر فلزات غیراهنی مانند نقره SILVER و مس COPPER بگیرید همان واکنش مانند طلا GOLD را از خود نشان میدهد یا میتوان ابراز نمود که در این نوع فلزیاب پالسی واکنش بر روی همه فلزیاب غیر اهنی یکسان است و فروشندگان این نوع فلزیاب پالسی برای که به خریدار نشان دهند که سیستم فلزیاب فقط بر روی طلا GOLD واکنش از خود نشان دهد یک هدف طلا GOLD و فلز اهنی IRON را قرار داده و فلزیاب از این نوع را را یکبار بر روی طلا GOLD قرار داده و سیستم فلزیاب پالسی از خود واکنش نشان میدهد و یکبار هم بر روی فلز اهنی گرفته و سیستم فلزیاب از خود واکنش نشان نمی دهد ولی فروشنده فلزیاب در این حالت سیستم فلزیاب را بر روی مس COPPER و روی ZINC نمیگیرند تا مشخص شود که واکنش بین طلا GOLD با مس COPPER یا روی ZINC یکسان میباشد زیرا سیستم فلزیاب از این نوع بر روی همه این فلزات غیر اهنی یک نوع واکنش از خود نشان میدهد و دیگر نمی توان ابراز نمود که این سیستم فلزیاب طلایاب GOLD DETECTOR میباشد و این نشانه طلایاب GOLD DETECTOR بودن سیستم فلزیاب نمی باشد چون بر روی اهداف غیر اهنی یک نوع واکنش از خود نشان میدهد

از انجا که ذات فلزیاب پالسی بصورتی میباشد که فقط میتواند تفاوت بین فلز اهنی و فلز غیر اهنی را از یکدیگر تشخیص دهد و این تفکیک نمی باشد و تشخیص تفاوت است و برای اینکه مدار این نوع فلزیاب از تغییر ولتاژ در سرجستجوگر خود برای تشخیص هدف بهره میبرد و مدار ان توان نصب پردازشگر بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE را ندارد نمی توان در فلزیاب پالسی از عدد VDI در تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGETبهره برده در نتیجه در فلزیاب پالسی نمی توان اهداف را بصورت یکی یکی یا جداگانه با عدد VDI تفکیک نمود و فلزیاب پالسی بصورت دسته ای اهداف اهنی را از اهداف غیر اهنی  از یکدیگر جدا مینماید

فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO که در ان تنظیم تفکیک EDIT را قرار میدهند نیز توان کاوش و تفکیک اهداف را با عدد VDI در عمق زیاد ندارد و میتوان تا عمق کمی هدف را با عدد VDI مشخص نماید و اگر همان هدف در عمق زیاد قرار بگیرد دیگر سیستم فلزیاب از این نوع نمی توان عدد VDI را بر روی صفحه نمایشگر دیجیتال اشکار نماید اولین دلیل ان این است که در این نوع سیستم فلزیاب تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X در مدار ان طراحی نگردیده است و در این نوع مدار فلزیاب VLF و فلزیاب BFO به دلیل نوع عملکرد مدار ان نمی توان تظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X را قرارداد البته در این نوع فلزیاب ترشهولد THRESHOLD مربوط به صدا قرار داده میشود که ربطی به ترشهولد THRESHOLD سطح و حجم یا ابعاد هدف ندارد در مرحله دوم شکل واکنش این نوع فلزیاب است که این نوع فلزیاب نیز از تغییر ولتاژ در سرجستجوگر از خود واکنش نشان میدهد و نمی تواند اهداف را در عمق زیاد کاوش و تفکیک نماید و در مرحله سوم بکار گیری صفحه نمایشگر دیجیتال است که برای اشکار گردیدن اعداد VDI بر روی صفحه نمایشگر دیجیتال یک مدار مبدل نیاز است که این مدار مبدل خود بنابر تغییر ولتاژ عمل نموده و به همین خاطر نمی توان کوچکترین واکنش ها تبدیل نماید تا بتواند نوع هدف را در عمق زیاد با صفحه نمایشگر دیجیتال مشخص نماید هرچند که این نوع سیستم فلزیاب ها خود توان بالای در تشخیص اهداف در عمق زیاد را ندارد و یکی از رلایل اینکه در فلزیاب های فوق پیشرفته یا طلایاب واقعی از صفحه نمایشگر دیجیتال بهره برده نمی شود زیرا این نوع صفحه نمایشگر دیجیتال خود در اشکارنمودن علائم دارای ضعف میباشد و نمی تواند هر علامتی را که سیستم فلزیاب انتقال میدهد با همان عدد VDI مشخص نماید و در فلزیاب فوق پیشرفته یا طلایاب واقعی از تنظیمات دستی و معمولی بهره برده میشود که اپراتور یا کاربر بتواند با تعیین عدد VDI سیستم فلزیاب دستور مستقیم گرفته و سیستم فلزیاب خود بطور مستقیم بر روی هدف از خود واکنش نشان میدهد که این واکنش میتواند با حرکت انتن یا تغییر نوسان صدا زمینه یا تصویر باشد

در نتیجه فلزیاب را بعضی فروشندگان با کلمه طلایاب بکار میبرند تا خریدار را جلب خرید ان فلزیاب نمایند اینکه فلزیاب بتواند طلا GOLD را پیدا نماید نشانه این نیست که حتماً گنج را پیدا نماید و این کلمه طلایاب را بکار میبرند تا خریدار را تشویق به خرید ان سیستم نمایند

با توجه به اینکه طلا GOLD دارای خلوص یا الیاژ متفاوت میباشد و طلا GOLD در شرایط متفاوت از نظر مواد معدنی و منابع صحنه کار از خود بازتاب علائم مجزا را میتواند ایجاد نماید سیستم فلزیاب باید دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد تا اپراتور یا کاربر بتواند عدد VDI و عدد تنظیم سطح و حجم را تغییر داده و هدف طلا GOLD را در شرایط متفاوت با الیاژ مختلف بتواند با سیستم فلزیاب تشخیص دهد و در سیستم فلزیاب که دارای این نوع تنظیمات نباشد اپراتور یا کاربر نمی تواند هدف طلا GOLD با شرایط متفاوت تشخیص دهد و اگر دیگر اهداف یا منابع دیگر خود را بجای طلا GOLD به سیستم فلزیاب نشان دهد با نداشتن این نوع تنظیمات نمی توان بین هدف مورد نظر طلا GOLD با دیگر منابع که علائم شبیه طلا GOLD را دارد از یکدیگر تفکیک نماید در کل ان عده که ادعا مینمایند سیستم طلایاب داشته و فقط میتواند بدون داشتن تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X هدف طلا GOLD را در هر شرایط مشخص و تفکیک نمود از نظر علمی قابل قبول نمی باشد 

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طلایاب گنج یاب

 طلایاب گنج یاب یک سیستم فلزیاب میباشد که منظور از این کلام از نظر علمی فلزیابی میباشد که توان تفکیک طلا GOLD را داشته و از نظر تجاری طلایاب گنج یاب همان فلزیاب است که فروشنده برای تبلیغ کلمه گنج یاب را بکار میبرد

و تمامی سیستمهای که به نام گنج یاب ارائه میگردد همان فلزیاب است فلزیاب در نوع های گوناگون میباشد که هر سازنده سعی مینماید بهترین فلزیاب را به بازار ارائه نماید تا بتواند فروش بیشتری داشته باشند ولی دراین بین سازندگان فلزیابی نیز هستند که سعی مینمایند انواع فلزیاب را به بازار ارائه نموده که ان توان را که ابراز مینمایند نداشته و برای همین ظاهر زیبا و لوازم جانبی شکیلی برای ان فلزیاب بکار میبرند تا خریدار مجذوب ظاهر فلزیاب گردد

فلزیاب های دنیا اگر حتمی بر روی عملیات مربوط به فلزیاب مانند تاسیسات و معدن یابی و ساختمان و ........ و اثارباستانی و گنج واکنش صد در صدی از خود نشان میداد دیگر نیاز به ساخت فلزیاب جدید با تکنولوژی پیشرفته تر نیاز نبود و برای اینکه فلزیاب دقت بالاتری داشته باشد طراحان یکسره به دنبال طراحی و ساخت فلزیاب با فن اوری پیشرفته تر میباشند و اگر سیستم فلزیابی بود که با اخرین تکنولوژی ارائه میگردید دیگر نیاز به ساخت فلزیاب جدیدتر با فن اوری روز دنیا نبود

 

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

 

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

 

در سایت در بالای صفحه بر روی کلمه محصولات کلیک نمائید  فروش فلزیاب 09123800094

 

021 77071446   WWW.TJA777.COM

 

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در گوشی همراه خود ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

 

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

فلزیاب با تفکیک بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE عمل مینماید که در این جدول هر نوع فلز یا هدف دارای عدد VDI مختص به خود میباشد و با تعیین عدد VDI مربوط به هدف سیستم فلزیاب بر روی همان هدف از خود واکنش بصورت حرکت انتن یا صدا زمینه یا تصویر اشکار میگردد
با بهره گیری از اعداد VDI در تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC میتوان هر نوع فلز از قبیل طلا GOLD یا نقره SILVER یا مس COPPER یا اهن IRON و ....... را بصورت مجزا تفکیک نمود

با بهره گیری از اعداد VDI در تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC میتوان اهداف با الیاژ متفاوت را نیز مشخص نمود و میزان الیاژ هدف در نوع تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC متفاوت میباشد که اپراتور یا کاربر میتواند با تعیین اعداد VDI مربوط به یک هدف با الیاژ متفاوت را تشخیص داده و بین هدف مورد نظر که دارای وضعیت الیاژی میباشد با هدف با خلوص بالا را ازیکدیگر تفکیک نمود.

در ستون چپ و راست جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE وضعیت منابع و اهداف به نسبت میزان خالص بودن یا ترکیب شدن مواد با یکدیگر یا اثر مواد معدنی بر طبقه اهداف و ابعاد ان در اعداد VDI  مشخص گردیده است.

اهداف الیاژی از اعداد مابین دو طبقه مربوط به ان هدف در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE پدید میاید.

در زمینهای ناسازگار اهداف الیاژی از اعداد متضاد یا دیگر طبقات متفاوت از جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE اشکار میگردد.

میزان نوع خلوص هدف در تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC متفاوت میباشد .

 برای کاوش اهداف با الیاژ ترکیبی در زمینهای درهم امیخته باید تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC را متناسب با همان وضعیت تنظیم نمود و تنظیمات سطح و حجم یا ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGETX  را به نسبت نوع مواد معدنی و منابع والیاژ و عمق هدف تغییر داده تا بین تنظیمات ارتباط متعادل برقرارگردد و امکان کاوش هدف واقعی در ان محدوده افزایش یابد.

فلزیاب با تفکیک ان فلزیابی نمی باشد که فقط تفاوت بین فلز اهنی یا فلز غیراهنی را تشخیص میدهد حتی اگر در ان نوع فلزیاب که فلز غیر اهنی مانند طلا GOLD را تعیین نموده و فلزیاب را بر روی اهن IRON بگیرید سیستم فلزیاب واکنش از خود نشان ندهد یک ایراد پدید میاید و ان هم این است که زمانیکه در همین حالت تنظیم غیراهنی که فلزیاب فقط بر روی طلا GOLD پاسخ میدهد فلزیاب بر روی فلزات غیراهنی دیگر مانند مس COPPER یا روی ZINC قرار بگیرد شکل واکنش ان با طلا GOLD یکی میباشد و در این حالت نمی توان بین یک هدف واقعی مورد نظر با دیگر منابع یا اهداف که مورد نظر نیستند تشخیص داده و این حالات تشخیص یا تفاوت درصد خطا سیستم فلزیاب را بر روی دیگر منابع با ذرات مزاحم افزایش میابد که این دسته از فلزیاب ها که به این صورت عمل مینماید بیشتر سیستمها فلزیاب که به این صورت عمل مینماید از نوع فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO و ... که زیر مجموعه سیستم فلزیاب ولتاژ القائی میباشد و فلزیاب با تفکیک مانند سیستم فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC یا سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TAGET X میباشد میتوان با تعیین عدد VDI نوع هدف را تعیین نموده و بین هدف واقعی یا دیگر اهداف که دارای الیاژ میباشد تشخیص داده و تفکیک نموده و درصد خطا در تشخیص را کاهش داده یا از بین برده و وجود ذرات مزاحم را تشخیص داده

 

 

 

 

 

 

زیر مجموعه ها