جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب صدا متفاوت را میتواند دارا باشد به شرط انکه تنظیمات مربوط کلید PU/TON را داشته باشد که اپراتور فلزیاب بتواند فلزیاب را در حالت صدا متفاوت با شرایط صدا تند یا ریز یا صدا بم یا صدا تیک تیک با کمک تنظیم  تن اجاست TONE ADJUST  قرار دهد

این نوع صدا متفاوت در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی دارای تنظیمات مجزا با نام کلید PU/TON میباشد که با تغییر تنظیم تن اجاست TONE ADJUST نوع وضعیت صدا را میتوان تعیین نمود

این تنظیمات موجب میگردد که فلزیاب با شرایط متفاوت در وضعیت صدا قرار بگیرد تا اپراتور فلزیاب بتواند در هر موقعیتی با صدا متفاوت وضعیت هدف اصلی یا طلا را تشخیص دهد

صدا در سیستمهای فلزیاب متفاوت است و سیستم بیصدا که مربوط به فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی میباشد بطور طبیعی شرایط تنظیمات کلید PU/TON و تنظیم تن اجاست TONE ADJUST همراه هم را ندارد

اثردما هوا بر فلزیاب در شرایط هوای گرم با هوای سرد متفاوت است و تغییر دما هوا بر روی شرایط زمان واکنش فلزیاب اثر مستقیم میگذارد

اب و هوا منجمله درجه حرارت ان بر روی عملکرد علائم سیستم فلزیاب اثر خواهد گذاشت و علائم سیگنال طلا یا هدف را تغییر میدهد

 گرما موجب میگردد که علائم اهداف با سرعت بیشتر تبادل نیرو یا فشار نیرو ایستا یا استاتیک را به اطراف خود  وارد نموده یا منتشرنماید و به همان میزان گرما یا دما بالا بر روی سیگنال علائم سیستم فلزیاب اثر گذاشته و موجب تغییر سرعت سیگنال علائم فلزیاب میگردد

 هوای گرم سرعت رفت و برگشت سیگنال علائم را افزایش داده و در بعضی مواقع موجب افزایش پراکندگی سیگنال علائم میگردد.

دمای بین 20 تا 25 درجه برای عملکرد فلزیاب شرایط مطلوبی را ایجاد مینماید اما با تغییر در تنظیمات فلزیاب میتوانید تاحدودی این حالت بحران در علائم سیگنال بازتاب شده هدف که وضعیت پراکنده به خود میگیرد را کاهش دهید.

هوای سرد موجب کاهش سرعت سیگنال علائم هدف یا طلا در تشخیص فلزیاب میگردد

حفره درکار فلزیاب میتواند خطا ایجاد نماید ولی خطا حفره شرایطی است که در وضعیتی های متفاوت برای فلزیاب ایجاد میگردد زیرا حفره از دید فلزیاب میتواند تغییرات ناگهانی یک محدوده در صحنه کار باشد که ترکیب این تغییرات از سستی یا هوازدهی طبیعی یا از شرایط پدید امده ازتغییرات ایجاد شده توسط انسان در صحنه کارباشد

تشخیص وضعیت حفره یا چاه یا غار یا تونل یا هوازدهی یا تغییرات طبیعی را فلزیاب  میتواند به نسبت نوع تنظیمات تعیین شده مشخص نماید و فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی که تنظیمات تفکیک با عدد VDI و ابعاد هدف ترشهولد THRESHOLD را دارد این توانایی را برای جداسازی از یکدیگر دارد

حفره و چالها مصنوعی یا غارها و حفره های طبیعی میتواند سیستم فلزیاب یا طلایاب را منحرف نماید یا خطا ایجاد نماید بخصوص در فلزیاب های مغناطیسی یا دستگاه های که با اصول تغییر میدان مغناطیس در سرجستجوگر خود عمل مینماید

 

زیر مجموعه ها