جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

کار نقطه زنی با فلزیاب یا کار با فلزیاب که با تکراردر عملیات جستجو در یک نقطه یا محدوده انجام شود میتواند ثبات تشخیص فلزیاب را کاهش داده یا از بین ببرد و خطا فلزیاب را در تشخیص نوع هدف یا تفکیک طلا یا انواع فلزات با خطا روبرو نماید  

توجه نمایید در زمان تمرین یا کار با فلزیاب بر روی یک فلز یا طلا یا هدف در یک محدوده مشخص عمل نمایید بعد از چند بار مسیر یابی یا شعاع زنی یا حرکتی یا نقطه زنی دیگر فلزیاب قدرت اولیه تشخیص و تفکیک را در ان محدوده برروی طلا به اندازه عملیات اولیه نداشته باشد

این اختلاف که موجب اختلال در نحوه عملکرد فلزیاب میگردد نشات گرفته از قانون پراکندگی و انباشتگی سیگنال علائم فلزیاب و طلا یا هدف در ان محدوده صحنه کار میباشد که موجب میگردد سیگنال علائم منتشر شده که در اثر برخورد با طلا یا فلزات ایجاد میگردد حوزه های فرکانسی و حفره های مغناطیسی را ایجاد نماید که عامل کاهش توان فلزیاب و ایجاد انحراف در تشخیص فلزیاب گردد زیرا میدان های مغناطیس متفاوت و میدان فرکانسی شکل گرفته سیگنال علائم هم عرض یا موازی را پدید می اورد

در زمان تمرین با فلزیاب تکراردرجستجوطلا را در یک محدوده و بر روی یک هدف یا طلا انجام دهید بصورت طبیعی بعد از چند مرحله تست در همان محدوده بر روی فلزات بخصوص بر روی طلا قدرت تشخیص فلزیاب کاهش یافته

 در مراحل بعدی کاریا جستجو تکراری با فلزیاب خطا در شعاع زنی یا روش حرکتی AC یا نقطه زنی DC ایجاد میگردد

 در چنین شرایط تکراری در تست فلزیاب یا ازمایش فلزیاب یا تمرین با فلزیاب شرایط اختلاف در تشخیص و اختلال در واکنش در ان محدوده ایجاد میگردد

عملیات جستجو تکراری طلا یا انواع فلزات  در یک محدوده یا منطقه یا نقطه عاملی میگردد که در هر مرحله عملیات جستجو طلا یا کاوش طلا فلزیاب با توان کمتری نسبت به مراحل قبلی واکنش از خود نشان دهد و امکان اینکه اختلال درتشخیص فلزیاب ایجاد گردد افزایش میابد  

در صورتیکه قدرت عمق فلزیاب را برای کشف طلا در عمق زیاد بخواهید مشخص نمایید میتوانید در زمان تمرین فلزیاب یک قطعه طلا در چند مرحله در سطح و عمق قرار داده تا قدرت تفکیک طلا در فلزیاب برای عمق زیاد مشخص گردد

برای مشخص نمودن قدرت عمق فلزیاب انجام عملیات کشف طلا یا کاوش طلا را در عمق زیاد در روش حرکتی یا شعاع زنی AC باید درنظر گرفته شود یا توان عمق فلزیاب برای کاوش طلا در عمق زیاد در روش حرکتی یا شعاع زنی AC مهم میباشد  

یک فلزیاب که بتواند در زمان تمرین فلزیاب یا تست فلزیاب طلا را در سطح و عمق تفکیک نموده و مشخص نماید بیانگر قدرت زیاد ان سیستم فلزیاب یا طلایاب در تفکیک و تشخیص میباشد و در صورتیکه در صحنه کار اصلی نتوانید طلا را با دقت پیدا نمایید دیگر ایراد از نحوه عملکرد اپراتور فلزیاب در انجام عملیات مختصات یابی یا تنظیمات فلزیاب نسبت به موقعیت ان منطقه میباشد

مطمعناً در عملیات با چنین سیستم فلزیاب یا طلایاب دقت عمل برای کاوش هدف از الزامات است و اگر با اینگونه سیستم فلزیاب یا طلایاب فقط جهت هدف را مسیر یابی نمودید باید بدانید که با تجربه و تمرین میتواند در فضای باز یک هدف را در عمق زیاد کاوش نمائید.

در هر صورت بر روی سیستم فلزیاب یا طلایاب مورد نظر اموزش دیده و تمرین نمائید تا به حاصل مطلوب دست یابید.

زیر مجموعه ها