جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب انتنی تصویری از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی قدرت  عملیات ردیابی یا شعاع زنی و نقطه زنی مشترک را داشته و نوع عملیات برای نقطه زنی یا ردیابی به روشهای گوناگون را میتوان با یک فلزیاب انتنی تصویری فرکانسی انجام داده تا وضعیت هدف اصلی یا طلا مشخص گردد

سیستمهای فلزیاب انتنی یا طلایاب انتنی یا انتن دار یا انتنی که دارای دسته انتن  میباشد  و برای ردیابی یا شعاع زنی از دو دسته انتن  میتوان بهره برد  بطور طبیعی دارای  توانائی مسیر یابی و  شعاع زنی و نقطه زنی را دارا خواهد بود.

فلزیاب انتنی یا طلایاب انتنی یا انتنی یا سیستم انتن دار یا انتنی  برای عملیات حرفه ای کارائی بسیار عالی داشته

در فلزیاب تصویری انتنی میتوانید عملیات جستجو ردیابی را با تک دسته انتن با تعیین عدد VDI و ابعاد هدف ترشهولد THRESHOLD انجام داده ومحدوده هدف را مشخص نموده و با جفت دسته انتن وضعیت دیواره و مرکز هدف یا طلا را تعیین نموده و سپس با قسمت تصویری فلزیاب انتنی تصویری اقدام به تصویرگیری نموده و فیلتر یا انالیز تصویر یا لکه رنگ ها را به انجام رسانده تا موقعیت هدف یا طلا را با دقت به انجام رسانده

 این نوع فلزیاب های تصویری انتنی حتماً باید از دسته فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با قدرت تفکیک DISCRIMINATION طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE باشد

کاوش طلا در شعاع زنی یا حرکتی AC یا نقطه زنی غیر حرکتی DC یا کار مشترک در شعاع زنی و نقطه زنی در فلزیاب انتنی تصویری در نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یک موضوع مهم در فلزیاب های پیشرفته فعلی میباشد و از اینجا که این دسته فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تفکیک عدد VDI و ابعاد هدف ترشهولد THRESHOLD دارای قدرت بالا در تفکیک طلا و تشخیص انواع فلزات و ذرات و منابع مزاحم میباشد

 عده ای در ایران اقدام به ساخت فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار TR یا مگنتومتر به همراه سیستم انتنی نموده که بطور کلی قدرت تفکیک فلزیاب فرکانسی با تفکیک عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE را نداشته و فقط این کار را انجام می دهند تا فلزیاب خود را که کیفیت ندارد به جای فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی ارائه نمایند

 

تفاوت تفکیک فلزات در فلزیاب بستگی به نوع طراحی مدار ان فلزیاب دارد و نقشه مدار فلزیاب میتواند قدرت تفکیک طلا یا انواع فلزات را در فلزیاب تعیین نماید

تفاوت تفکیک در فلزیاب با ساختار نوع تشخیص مدار فلزیاب شکل میگیرد

 تفکیک در فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا مغناطیس سنج یا مگنتومتردر کل تشخیص تفاوت فلزات است

 همین امر موجب میگردد که این دسته فلزیاب یا دستگاه یک هدف بی ارزش را در عمق زیاد بعنوان یک فلز با ارزش نشان داده و خطا در تشخیص فلزیاب را ایجاد نماید

 این هم بخاطربهره گیری از میدان مغناطیس و تشخیص خواص مغناطیسی در این دسته فلزیاب در سرجستجوگر و مدار فلزیاب یا دستگاه میباشد

زیرا فلزات که دارای تغییرات در ملوکول درونی خود میشود و به حالت اکسید یا پوسیده شده تغییر حالت می دهد موجب اختلاف در تشخیص نوع خواص مغناطیسی در میدان مغناطیس سرجستجوگر در فاصله زمانی در تشخیص تفاوت فاز این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها میگردد

زیر مجموعه ها