جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب دارای جی پی اس GPS که از محل دیگری محل استفاده فلزیاب را تشخیص دهد وجود ندارد و این چنین تکنولوژی در این حد که در ایران شایعه شده است وجود خارجی ندارد و حتی در عملیات نظامی گسترده و پرهزینه نیز از چنین تکنولوژی بهره برده نمیشودالبته در فیلم های سینمائی هالیودی چنین چیزی را می بینید ولی به این شکل که نشان میدهند واقعیت ندارد

سیستمهای ردیاب ماهواره ای برای یافتن شخص خاص هزینه بسیار زیادی را در بر خواهد داشت و هیچ دولتی این هزینه کلان را برای ردیابی یک سیستم فلزیاب یا صاحب دارنده سیستم فلزیاب یا یابنده را پرداخت نخواهند نمود و در صورتیکه بخواهند کنترل نمایند سیستمهای انتن بسیار زیادی را مانند سیستم موبایل در تمام کشور نصب نمایند که چنین امری شدنی نمی باشد.

این نوع کنترل یا تجسس فقط توسط ماهواه های جی پی اس GPS به انجام میرسد و این ماهواره ها و رادارهای زمینی یا هوائی ان در اختیار ارتش امریکا میباشد و هیچ کشوری چنین تکنولوژی را دارا نمیباشد و ارتش امریکا این قسمت از ردیابی را طبق قوانین جاری امریکا نمی تواند در اختیار دیگران بگذارد مگر انکه نیرو های واکنش سریع خود امریکا اقدام به عملیات شناسائی نمایند و عملکرد ردیابی به این صورت نیازمند تکنولوژی اواکس میباشد که باید در نزدیکی شخص ردیابی شده در جو زمین قرار بگیرد تا از طریق ماهواره عملیات جستجو پشتیبانی گردد و هزینه این عملیات بسیار بالا میباشد پس در نتیجه در هیچکدام از سیستمهای فلزیاب دنیا این نوع ردیابی به انجام نمیرسد و هر نوع ردیاب دیگر بر روی فلزیاب قابلیت نصب نداشته زیرا هر نوع ردیابی نیازمند همان انتن برای پشتیبانی در زمین میباشد که این انتن ها باید با فاصله سه تا چهار کیلومترنصب گردد که چنین انتن یا تجهیزاتی در ایران و دیگر کشورها وجود ندارد  و کلاً هرنوع ردیابی دیگری بر روی فلزیاب نصب گردد اختلال در سیستم ردیاب ایجاد مینماید زیرا خود فلزیاب علائم را ارسال و دریافت نموده و میتواند علائم هر نوع ردیاب را دریافت نموده و اجازه انتشار یا بازتاب انرا نمی دهد و اشخاصی که این مطالب را بیان مینماید یا دارای قرض خاصی برای رسیدن به مقصد خود هستند یا دارای توهم میباشند.

این مطلب که بر روی فلزیاب ساخت ایران جی پی اس GPS نصب میگردد دروغ محض است

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

 

صدا فلزیاب یا فلزیاب صدا دار ان نوع واکنش را که با صدا بر روی فلزات ایجاد مینماید از روی نوع نقشه مدار ان فلزیاب میباشد وصدا در سیستمها فلزیاب پالسی یا فلزیاب BFO یا فلزیاب VLF و ... از نوع  ولتاژ القائی میتواند در حالت ساکت یا SILENT باشد و در زمان برخورد با هدف یا هر منبعی که ایجاد واکنش نماید صدا ایجاد گردد یا صدا قطع گردد و صدا در فلزیاب پالسی یا فلزیابBFO  یا فلزیاب VLF بر روی اهداف یکسان است و نمی تواند برای هر نوع هدف یک صدا مشخص ایجاد نماید تشخیص  صدا در این نوع فلزیاب فقط تفاوت فلز اهنی با فلز غیر اهنی میباشد

البته درطراحی مدار بعضی سیستمها فلزیاب VLF و فلزیاب BFO از تنظیمات تن اجاست TONE ADJUST و ادیو دیسک AUDIO DISC و ادیو مد AUDIO MODE بهره برده میشود و میتواند برای هر نوع هدف یک نوع صدا ایجاد نماید ولی توان این تشخیص اهداف از طریق صدا تا عمق کمی به انجام میرسد زیرا نوع طراحی مدار این نوع فلزیاب به صورتی میباشد که از تغییرولتاژ بهره برده توان کاوش اهداف در عمق زیاد را ندارد و به همین دلیل این نوع فلزیاب ها نمی توانند از طریق تغییر صدا برای هر نوع هدف یک صدا زمینه متفاوت در عمق زیاد ایجاد نماید.

صدا درفلزیاب فرکانس القائی یا جذبی

صدا در سیستمها فلزیاب  فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی صدا یکسره یا با صدای زمینه میباشد ودر اثر برخورد با هدف نوع تغییر صدا یا نوسان در صدا نسبت به نوع هدف متفاوت میباشد

در سیستمها فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی  صدا یکسره صدای زمینه همیشه به کوش میرسد و تغییر صدا در صدای زمینه یا صدا یکسره  ایجاد میگردد.

در سیستمهای فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که بنابرعملکرد رادار طراحی گردیده است تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD وجود داشته و در زمینه صدا نیز تنظیمات صدای تیک تیک یا بم PU و صدای تند یا مدام TONE قرارداده شده است تا توان عمق گیری و تشخیص و تفکیک افزایش یابد.

در نوع فلزیاب یا معدن یاب یا رادار زمینی دستی فرکانس القائی  یا فلزیاب جذبی که این نوع تنظیمات را دارا هستند نوع صدا بر روی اهداف متفاوت از یکدیگر مجزا میباشد  که این نوع فلزیاب میتواند اهداف را با نوسان صدا مجزا در صدا زمینه از یکدیگر در عمق زیاد نیز تفکیک نماید و هر هدف نوسان خاص خود را در صدای زمینه دارد

در رابطه با صدا زمینه یا صدا یکسره تنظیم تن اجاست TONE ADJUST وجود دارد که میتواند نوع تنظیم صدا را پرسرعت و کم سرعت نماید تا تشخیص صدا به نسبت راحت تر گردد

فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات ذکر گردیده میباشد میتواند اهداف را در عمق زیاد با تغییر نوسان در صدا زمینه از یکدیگر تفکیک نماید

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

فلزیاب واکنش صدا را به نسبت نوع طراحی مدار ان فلزیاب در زمان برخورد با فلزیاب اشکار مینماید و در زمانیکه به دنبال یک هدف میباشید و از سیستم فلزیاب با صدا زمینه بهره میبرید اغاز تغییر نوسان در صدا زمینه میتواند با فاصله مانده به هدف ایجاد گردد و این فاصله نوسان صدا میتواند نسبت به اندازه هدف متفاوت باشد و در اینجا است که مختصات یابی اطراف یک هدف برای مشخص نمودن مرکز هدف یک امر مهم میباشد که باید اپراتور یا کاربر با نوع واکنش نوسان صدا زمینه در اطراف هدف تا مرکز هدف اشنائی و مهارت کامل داشته باشد

نوسان پدید امده درصدای زمینه دارای فاصله مشخص میباشد که این فاصله به نسبت اندازه هدف نیز یکسان است و در یک محدوده بر روی یک هدف کوچک عبور نمائید این تغییر نوسان صدا در صدای زمینه یکبار به گوش میرسد ولی اگر ان هدف دارای اندازه بزرگ باشد این تغییرنوسان صدا دریک فاصله منظم در روی محدوده و اندازه میتواند چند بار تغییر نوسان و شکستگی صدا در صدای زمینه اشکارگردد که این نوسان ایجاد شده یا شکستگی در نوسان صدای زمینه در محدوده زمان تغییر صدا به یک اندازه میباشد و تغییر دوباره شکستگی صدا در صدای زمینه با شرایط یک شکل تغییر مینماید یا میتوان ابراز نمود برای یک هدف با اندازه بزرگ تغییر نوسان شکستگی صدا بر روی هدف ایجاد شده و بعد از اتمام شکستگی صدا برای یک لحظه صدا زمینه به حالت قبل ازرسیدن بر روی هدف بازگشته و دوباره همان شکستگی به همان اندازه ایجاد میگردد

تغییر نوسان صدا در فلزیاب دارای صدا زمینه برای یک هدف با ابعاد بزرگ چند بار به شکل منظم اشکار میگردد زمانیکه بر روی یک هدف با اندازه بزرگ قرار میگیرید درطول مسیر حرکت بر روی یک هدف بزرگ نوسان در تغییر صدا زمینه بصورت منظم چند بار ایجاد میگردد که فاصله بین هر نوسان تا نوسان بعدی صدا زمینه به حالت عادی اولیه باز میگردد و دو باره یک نوسان منظم به شکل نوسان مربوط به ان نوع هدف در صدای زمینه ایجاد میگردد

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

زیر مجموعه ها