جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب تفکیک طلا از ذرات مواد معدنی یا منابع را باید بتواند تشخیص دهد تا قدرت تشخیص طلا را در صحنه کار اصلی داشته باشد و نشانه تفکیک طلا از ذرات مواد معدنی و منابع صحنه کارتشخیص انواع فلزات در عمق زیاد میباشد ولی به شرط انکه هر نوع فلز را با طبقه مربوط به خود با عدد VDI تفکیک نماید و همانگونه که یک فلز غیر طلا را در عمق زیاد تفکیک مینماید  باید بتواند طلا را نیز در همان عمق تفکیک نماید و یک فلزیاب که طلا کوچک را در عمق زیاد تفکیک نماید قدرت بالاتری نسبت به دیگر فلزیاب هارا دارا میباشد  

پاک سازی صحنه کاربا فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  از موارد مهمی میباشد که اپراتور باید در عملیات خود انرا رعایت نماید.

پاک سازی صحنه کاربا فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب در عملیات صنعتی و ساختمانی و تاسیسات بسیار حائز اهمیت میباشد زیرا دیگر منابع و اهداف میتواند سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب را در تشخیص به انحراف کامل بی اندازد.

تمیز نمودن صحنه کار از انواع مواد معدنی و منابع میتواند تمایز بین منابع و اهداف واقعی و غیر واقعی را در سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب افزایش دهد.

یک جنبه از عملیات با فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب درتمیز نمودن و ارزیابی صحنه کار از نظر تشخیص نوع مواد معدنی و منابع و اهداف توسط انتن یا صدا یا لکه رنگ یا رنگ یا اعداد و تصاویر میباشد.

تنظیماتی که در سیستمها فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  مانند تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد تا حدودی بطور طبیعی از طریق علائم سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب اقدام به پاک سازی منابع در صحنه کار مینماید یا اپراتور با ایجاد تنظیم متناسب فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب میتواند بین منابع دیگر و هدف اصلی تفاوت را تا حد ممکن ایجاد نماید.

فلزیاب طلا عمودی یا طلا افقی در زیر زمین قرار گرفته باشد با شکل متفاوت از نظر زاویه مرکز طلا مشخص مینماید یا یک هدف طلا به شکل عمودی در زیر زمین باشد دارای زاویه با فاصله بیشتری از مرکز هدف طلا واکنش در فلزیاب ایجاد مینماید یا در دیواره محدوده طلا برای فلزیاب ایجاد واکنش مینماید

در تشخیص فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب شکل قرار گرفتن هدف در زیر زمین بصورت عمودی و افقی باشد بر روی نوع زاویه بدست امده از هدف در تشخیص فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  اثر خواهد گذاشت

اهداف عمودی بر روی اطراف خود تاثیر نامنظمی گذاشته و باعث میگردد که ابعاد بزرگتر از اندازه واقعی را برای سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  ایجاد نماید و زاویه بازتاب علائم هدف عمودی بازتر است.

اهداف افقی بر روی اطراف خود تاثیر منظمی گذاشته و باعث میگردد که ابعاد با اندازه واقعی را برای سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  ایجاد نماید.

البته نا سازکار بودن مواد معدنی و منابع نیز موجب میگردد یک هدف افقی نیز ترکیب زاویه یک هدف عمودی را برای علائم سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  ایجاد نماید و هدف اگر عمودی باشد و در یک صحنه کار الوده قرار بگیرد خود موجب پراکندگی علائم میگردد که به تغییر زاویه علائم بازتاب شده یک هدف عمودی می افزاید.

زوایای پدید امده در اطراف یک هدف به شکل عمودی میتواند ترکیب علائم بازتاب شده را تغییر دهد و همین امر باعث میگردد که سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  در تفکیک و تشخیص DISCRIMINATION نیاز به تغییر نسبت به وضعیت ان هدف با شکل عمودی میباشد.

در فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  شکل عمودی یا افقی بودن هدف بر روی تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC یا اعداد VDI و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X اثر متفاوتی را ایجاد مینماید و طبقات اعداد VDI و ابعادهدف در حالت عمودی با افقی تفاوت خواهد داشت و به همان میزان نسبت به شکل قرارگرفتن عمودی یا افقی هدف تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC یا سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باید تغییر نماید یا بر روی صفحه نمایشگر فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  متفاوت اشکار میگردد.

فلزیاب تفکیک نقطه زنی در عمق زیاد را دارا باشد ان فلزیابی میتواند باشد که در زمان نمونه زنی یا تمرین یا اموزش یک طلا را در عمق زیاد تشخیص دهد و برای این طلا را برای تفکیک نقطه زنی در عمق در نظرگرفته میشود که هر نوع فلزیاب نمی تواند طلا را در عمق زیاد تفکیک نموده و کاوش نماید بخصوص فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا مگنتومتر یا مگنتی نمی توانند طلا را در عمق زیاد تفکیک نماید یا طلا را در عمق زیاد پیدا نماید

امواج و جریان و انرژی و فرکانس بر روی توان سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  در نقطه زنی یا حرکتی و کاوش هدف تاثیر بسزائی خواهد داشت .

در فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب علائم هر میزان پائین تر باشند توان تفکیک و تشخیص DISCRIMINATION و ردیابی AC و نقطه زنی DC برای اهداف در عمق بیشتر میباشد.

در سیستمها فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب که از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با توان تنظیم تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC در انها قابل کنترل است اپراتور میتواند نوع هدف یا طلا را مشخص نموده و این سیستمها فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب اکثراً دارای امواج و فرکانس و انرژی و جریان مخصوص ان فلز یا طلا میباشد و بعضی ازفلزیاب های فوق پیشرفته فرکانسی با تفکیک عدد VDI دارند فرکانس از هرتز تا فرکانس بسیار بالا را دارا میباشد زیرا این دسته فلزیاب برای نقطه زنی قدرت تشخیص بازتاب انرژی فرکانس فلزات یا فرکانس طلا را دارد  

سیستمهای فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب نیز میباشد که با جریان و انرژی پائین بر روی امواج و فرکانس پائین به دنبال اهداف یا طلا باشند در مجموع انچه که طراح قرار داده و سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  یک هدف را بنابر جدول عمق DEPTH SCALE میتواند کاوش نماید بیانگر توان سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  در تشخیص محدوده یا مسیر یا مرکز هدف یا طلا میباشد.

زیر مجموعه ها