جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب در زمان تفکیک طلا با شرایط انباشتگی ذرات طلا در حول محور طلا یا گنج طلا روبرو میشود و ذرات طلا و گنج دچار انباشتگی بار الکتریکی بالا دست  بار الکتریکی حول محورسطح خود میگردد یا بالا دست بارالکتریکی سطح طلا یا گنج یک بار الکتریکی دیگر شکل میگیرد و در این وضعیت طلا یا گنج دارای پوشش ایست استاتیکی و در بضی مواقع دچار سد الکترواستاتیکی میگردد و نیرو وارده میتواند جابجایی علائم طلا یا هدف اصلی یا طلا یا گنج را با ناپایداری روبرو نمود و در این جریان نقاط سریا لبه یا نقاط پر تراکم بین هدف اصلی یا طلا یا گنج با سیگنال و انرژی و جریان صحنه کار شکل میگیرد که موجب میشود فلزیاب به نقاط خاصی واکنش نشان دهد که این نقاط مرکز طلا یا هدف اصلی یا طلا یا گنج نمی باشد و فلزیاب METAL DETECTOR در صورتی میتواند در این وضعیت طلا یا گنج طلا را تشخیص داده و تفکیک نماید که از دسته فلزیاب فرکانسی با تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD و تنظیمات تفکیک ادیت EDIT باشد

 

فلزیاب تست بدون طلا

فلزیاب برای تفکیک طلا از انواع فلزات یا کانیها و سنگ های دارای انرژی بالا خصوصیات جداسازی با عدد وی دی ای VDI را داشته باشد و از انجا که سنگها یا کانیهای مانند کوارتز و اذرین ها دارای انتقال انرژی بالائی میباشند در ان محدوده میدان مغناطیس بالاگذر با قدرت زیاد یا ناپایدار را ایجاد نموده و در این شرایط طلا یا گنج یا فلز دیگر که مورد نظر برای کاوش باشد قرار بگیرد تحت علائم سیگنال این میدانهای مغناطیس در هم ریخته قرار گرفته و کسب انرژی نموده و بازتاب علائم ان با پتانسیل ثابت روبرو میشود زیرا میدانهای که در صحنه کاردراطراف طلا و گنج و فلزات دیگر پدید امده است قدرت بالاتری برای وارد نمودن نموده به اطراف خود داشته

 

فلزیاب حفره عدد وی دی ای

فلزیاب با توده سنگ و کانیها متفاوت در صحنه کار مشگل خواهد داشت و در وضعیتی که توده ای از سنگها یا کانیها مانند سنگ اذرین یا گوارتزدر یک محدوده قرار گرفته شده باشد و اطراف ان خاک ها یا دیگر مواد معدنی دیگر بین این سنگها و کانیها فاصله ایجاد نموده باشد این سنگها و کانیها با یکدیگر جریان انرژی همراه خواهد داشت که این جریان انتقال انرژی موجب میگردد که ذارت مربوط به همدیگر بر روی دیگر خاک با مواد معدنی که در بین این سنگها و کانیها قرار دارند فشار نیرو مربوط به خود را ایجاد نموده و به همین نسبت از انها جریان انرژی میگیرند و بر روی تشخیص فلزیاب METAL DETECTOR بخصوص فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا مگنتومتر یا تسلا ایجاد اختلال مغناطیسی گردد

 

فلزیاب تست طلا فلز قدیمی و جدید

زیر مجموعه ها