جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب کشف گنج در ایران یا طلایاب کاوش گنج در ایران از مواردی است که زیاد به گوش می خورد و این موارد بیشتر از طریق عام مردم بیان میگردد ولی فروشندگان فلزیاب برای فروش فلزیاب یا فروش طلایاب خود در زمان خرید فلزیاب یا خرید طلایاب برای خریدار فلزیاب یا طلایاب ابراز میگردد و به خریدار فلزیاب یا طلایاب فروشنده فلزیاب یا فروشنده طلایاب در زمان فروش فلزیاب یا فروش طلایاب کشف گنج در ایران را با تضمین و بیانات خیلی تحریک امیز و هیجان اور بیان مینمایند و برای جلب خریدار فلزیاب در زمان خرید فلزیاب یا خرید طلایاب تصاویر یا فیلم کاوش گنج و دیگر موارد که اطمینان خریدار را برای کشف گنج در ایران ایجاد نماید به خریدار فلزیاب ارائه نموده یا بیان مینمایند  تا خریدار فلزیاب یا طلایاب تشویق به خرید فلزیاب یا خرید طلایاب ازخود نمایند اگر بحث و گفته و مطالب و تصاویر و فیلم کشف گنج درایران که توسط این شاخاص فروشنده فلزیاب ارائه میگردد صحت دارد چرا خود فروشنده فلزیاب یا طلایاب که اینقدر اطمینان به کار فلزیاب خود برای کشف گنج در ایران دارد به دنبال کشف گنج در ایران نمی رود

ولی فروشندگان فلزیاب که در اصل شرکت فلزیاب معتبر میباشد برای خریدار فلزیاب یا طلایاب حقیقت فلزیاب یا حقیقت طلایاب را بیان نموده و به خریدار فلزیاب یا خریدار طلایاب رسماً و کلاً ابراز مینمایند که فلزیاب یا طلایاب از هر نوع و ساخت هر کجا دنیا باشد یک فلزیاب یا یک طلایاب نمی باشد که تضمین پیدا نمودن گنج در ایران را داشته باشد زیرا فلزیاب یا طلایاب یک سیستم نسبی بوده و قطعاً نمی تواند با تضمین گنج را پیدا نمودن زیرا کاوش گنج یا طلا قدیمی خود یک امری تخصصی است و فلزیاب یا طلایاب اینگونه عملیات نیز باید تخصصی و حرفه ای باشد و توان تفکیک DISCRIMINATION و ابعاد هدف IND SIZE را دارا باشد اما باز هم چنین فلزیاب یا طلایاب با این تنظیمات و توان باید یک اپراتور حرفه ای یا کاربر حرفه ای فلزیاب یا طلایاب را داشته باشد تا موفقیت حاصل گردد و با تمرین میتواند به سطح حرفه ای با این دسته فلزیاب ها رسید و دیگر فلزیاب ها که این تنظیمات را دارا نمی باشد

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

نرم افزار مگنتومتر یا نرم افزار مگنتومتر تصویری یا مغناطیس سنج تصویری از نظر علمی بر تشخیص امواج سه بعدی طلا یا انواع فلزات با ارزش در ان حد و اندازه نیست که بتواند که عمل تفکیک را برای طلا یا فلزات پارا مغناطیس یا غیرمغناطیس انجام دهد یا با تغییر تنظیمات مربوط به سطح و زیر سطح وضعیت هدف اصلی یا طلا یا نقره و مس و روی و اهن را تشخیص داده و مشخص نماید و در اصل خود مگنتومتر توان تفکیک را ندارد که بتواند به نرم افزار تصویری مگنتومترمنتقل نماید تا عمل تفکیک طبق اصول علمی تفکیک برروی نرم افزار مگنتومتر تصویری اشکار گردد

بعضی از دارندگان این دسته دستگاه مگنتومتر تصویری به دیگران ابراز مینمایند که دستگاه مگنتومتر تصویری انها فقط حفره و طلا تصویرگیری مینماید که از دید علمی واقعیت ندارد

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

فلزیاب پرانرژی و فلزیاب فلزپرانرژی را تفکیک نماید دو مقوله مرتبط با یکدیگر است و فلزیاب پرانرژی باید بتواند میدان های مغناطیس متفاوت از منابع صحنه کار را که در اثر فلزات پرانرژی شکل میگیرد ازجریان انرژی نیرومیدان الکتریکی طلا و فلرات مورد نظر تعیین شده تفکیک نماید

در این شرایط منابع و مواد معدنی که درهم و مخلوط میباشد از فشار متفاوتی که بریکدیگر وارد مینمایند وضعیت میدان مغناطیس پرفشار را از دید فلزیاب شکل داده و میدان مغناطیس این منابع در حرکت ذره الکترون سرعت بالاتر و فاصله بیشتری یافته این سیگنال علائم با حرکت افقی با فاصله از مرکز خود شکل گرفته و موجب میشود سطح دید فلزیاب یا طلایاب را تحت اشباء عمومی وضعیت صحنه کار قرار گرفته و فلزیاب تناسب در تفکیک طلا یا انواع فلزات تعیین شده را داشته باشد تا تحت تاثیرسیگنال علائم طبقه طبقه افقی گسترده شده قرارنگیرد و بتواند جریان انرژی طلا یا فلز تعیین شده در تنظیمات تفکیک با عدد VDI را جداگانه تشخیص داده و تفکیک نماید که این نوع فلزیاب یا طلایاب را دسته فلزیاب فرکانسی با اصول رادار است زیرا فلزیاب فرکانسی با این نوع تنظیمات دارای توانایی تشخیص انرژی طیف امواج فرکانس طلا یا فلز تنظیم شده میباشد و به این نوع فلزیاب که میتواند انرژی هدف اصلی یا طلا یا گنج را ازذرات دیگرمواد پرانرژی تشخیص داده و تفکیک نماید فلزیاب پرانرژی میباشد

فلزیاب مغناطیسی یا مگنتومتر یا تسلا یا یون یاب یا مگنت با فلزیاب ولتاژ القایی در این شرایط دچاراشباء سیگنال علائم پراکنده پرفشار میگردد و نمی تواند هدف اصلی یا طلا یا گنج را با تناسب از وضعیت پدید امده در دید خود قرار دهد و اهداف را نادیده میگیرد

 مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

زیر مجموعه ها