جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

قویترین فلزیاب جهان چیست یا قویترین فلزیاب به چه صورت عمل مینماید یا نحوه عملکرد قویترین فلزیاب جهان چگونه است که به ان قویترین فلزیاب جهان بتوان گفت

برای اینکه قویترین فلزیاب جهان را تشخیص دهید باید توجه نمایید که ان فلزیاب /طلایاب چه خصوصیاتی در بین فلزیاب های دیگر دارد

قویترین فلزیاب جهان را در زمان اموزش کار با دستگاه فلزیاب متوجه میشوید که واقعاً قویترین فلزیاب جهان است

واضحترین نشانه قویترین فلزیاب جهان این است که در مرحله اول بتواند طلا را در عمق زیاد به نسبت عمق نهایی ان فلزیاب تفکیک نماید

در نتیجه تفکیک طلا مشخصه تشخیص دادن قویترین فلزیاب جهان به نسبت عمق ان فلزیاب میباشد

 زیرا در زمان اموزش فلزیاب توان تفکیک و نحوه عملکرد فلزیاب اشکار میگردد عمق تفکیک فلزیاب یا عمق تفکیک فلزیاب طلایاب در زمان اموزش فلزیاب یا اموزش طلایاب اشکار میگردد و این روش پیدا نمودن طلا در عمق زیاد کاملاً قدرت فلزیاب را برای خریدار اثبات مینماید که ان فلزیاب قویترین فلزیاب جهان است

البته باید قویترین فلزیاب جهان در رابطه با تفکیک اهداف یا فلزیاب بخصوص تفکیک طلا به نسبت عمق نهایی ان فلزیاب طلایاب در نظر بگیرید منظور این است که به نسبت عمق نهایی ان فلزیاب بتواند یک طلا کوچک را در عمق بیشتر از حد معمول دیگر فلزیاب ها که تفکیک طلا را طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCLAE انجام نمی دهند طلا را تفکیک نماید

قویترین گنج یاب دنیا یا قویترین طلایاب دنیا همان فلزیاب است  و در رابطه با طلایاب ان فلزیاب را میتوان طلایاب معرفی نمود که دارای تنظیم عدد VDI تفکیک مخصوص طلا باشد

توجه نمائید در بین فلزیاب طلایاب قویترین فلزیاب جهان باید دارای قدرت تفکیک اهداف یا فلزات بخصوص طلا در زیر زمین باشد و این نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی باید دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X همراه هم در یک فلزیاب پیشرفته باشد

دستگاه گنج یاب تصویری الزاماً دستگاه گنج یاب نیست بلکه یک فلزیاب تصویری است

جدید ترین فلزیاب و قویترین فلزیاب جهان در حال حاضر یک فلزیاب ترکیبی در نوع فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی که یک فلزیاب انتنی با فلزیاب تصویری یا یک فلزیاب انتنی با فلزیاب صدا زمینه میباشد  که تنظیمات تفکیک فلزات DISCRIMINATION METAL یا تفکیک طلا DISCRIMINATION GOLD را داشته باشد

بهترین فلزیاب دنیا میتواند بهترین فلزیاب باشد که در هر وضعیت خاک و مواد معدنی ثبات کامل داشته باشد

قیمت دستگاه طلایاب باید همان قیمت دستگاه فلزیاب باشد با توجه به انکه دارای تفکیک طلا با عدد VDI باشد

قیمت دستگاه فلزیاب تصویری با توان واقعی مدار فلزیاب تصویری مشخص میگردد که قیمت دستگاه فلزیاب تصویری را نوع تفکیک ان طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE مشخص مینماید

پیشرفته ترین گنج یاب جهان نیز وجود خارجی داشته باشد که گنج یاب وجود خارجی ندارد باز هم اگر گنج یاب وجود داشت الزامیتی در عملکرد گنج یاب نیزنمی باشد که حتماً گنج پیدا کند با انکه همه می دانند چنین نیست زیرا دستگاه گنج یاب وجود ندارد و همه اینها فلزیاب میباشند و میتوان بیان نمود که پیشرفته ترین فلزیاب جهان نیز از قانون جریان و انرژی و نیرو میدان مغناطیس بهره میبرد و اگرپیشرفته ترین گنج یاب نیز هم وجود خارجی داشته باشد باز هم از قانون جریان و انرژی و فرکانس و تغییر میدان مغناطیس بهره میبرد که عملکرد ان نیز نسبی میباشد و تایید و تضمینی برای گنج یاب نیز برای کاوش گنج وجود ندارد

فلزیاب پیشرفته باید ازنوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد

 

پیشرفته ترین گنج یاب دنیا را با چه اصولی میتوان مورد بررسی قرار داد و پیشرفته ترین گنج یاب دنیا دارای چه شرایطی باید باشد که انرا پیشرفته ترین گنج یاب دنیا معرفی نمود در اصل معرفی پیشرفته ترین گنج یاب دنیا یک بیان است که بعضی فروشندگان فلزیاب برای دهن پرکن نموده فلزیاب خود برای خریدارفلزیاب ابراز مینمایند

در حال پیشرفته ترین فلزیاب های دنیا فلزیاب تصویر میباشد و قدرتمند ترین فلزیاب تصویری ان دسته فلزیاب تصویری با مدارتصویری راداری میباشد که با اصول تشخیص فرکانس عمل مینماید

قیمت دستگاه تصویری باید متناسب باشد ونام پیشرفته ترین گنج یاب جهان یا پیشرفته ترین دستگاه گنج یاب را فقط برای فروش بیشتر فروشنده فلزیاب ابراز مینماید وقیمت های نجومی از فلزیاب را اعلام مینماید و ابراز میکنند که قیمت دستگاه طلایاب این است

فلزیاب /طلایاب /گنج یاب دربازار فلزیاب به شکل انواع فلزیاب یا انواع طلایاب یا انواع گنج یاب ارائه میگردد که در ذات همه این دستگاه ها همان دستگاه فلزیاب است

فلزیاب پیشرفته باید دارای توان تشخیص اهداف و تفکیک DISCRIMINATION با عدد VDI و ابعاد فلزات یا ابعاد هدف IND SIZE یا تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X در نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی باشد

 

زیر مجموعه ها