جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب و اثر کربن در تشخیص مرکز هدف اصلی یا طلا انحراف ایجاد مینماید و فلزیاب اثر علائم مربوط به مواد دارای کربن را تشخیص میدهد یا مواد و ذرات که دارای وضعیت کربنی میباشد بر روی تشخیص سیستم فلزیاب اثر میگذارد.

البته باید توجه نمود که بعضی از منابع مانند کربنها که در زمین میتواند در اثر تغییرات از خود دی اکسید پدید آورند و دامنه بحران یا تغییر شکل علائم را برای تشخیص اهداف گسترش دهد و حالت ناپایداری شدیدی را در آن حوزه شکل میدهند که امواج و انرژی یا جریان را به صورت B یا پخشنده بازتاب مینماید.

کربن ها میتواند از گیاهان یا جانوران یا ساختار مواد معدنی یا منابع یا پوسیدگی اهداف و فلزات پدید اید و علائم بازتاب گردیده از  این کربن ها میتواند بر روی عملکرد تشخیص فلزیاب اثر متقابل بگذارد

منابع یا ذراتی که دارای کربن باشد علائمی را بازتاب مینماید که میتواند فلزیاب را به سمت خود جذب نموده یا موجب واکنش سیستم فلزیاب گردد

توجه نمائید که اثار در هم ریخته یا ریشه درختان و کیاهان پوسیده شده و دیگر منابع زنگ زده میتواند ترکیب و علائم را پدید اورد که موجب واکنش سیستمهای فلزیاب های دنیا گردد

در مجموع اثار شکسته و از بین رفته و خرد شده در مرور زمان دارای کربن با علائم ناپایدار میگردد و علائم را بصورت پراکنده در صحنه کار بازتاب مینماید.

سیستم فلزیاب که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد با تغییر اعداد این تنظیمات اپراتور یا کاربر میتواند وضعیت ان محدوده یا نقطه که خود را شبیه هدف مورد نظر نشان داده است تشخیص داده

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

 

 

 

 فلزیاب تفکیک طلا را در عمق زیاد انجام دهد دارای توانایی بالای در جستجو طلا و انواع فلزات میباشد و فلزیاب در کشف فلز طلا GOLD دارای توان پائین تری میباشد و پیدا نمودن فلز طلا GOLD نسبت به دیگر فلزات مانند مس COPPER و روی ZINC و نقره SILVER و ........ نیازمند مهارت بیشتری میباشد فلز طلا GOLD واکنش پائین تری برای فلزیاب ایجاد مینماید و فلزیاب های دنیا نمی توانند مرکز یک هدف از نوع فلز طلا GOLD براحتی تشخیص دهند اهداف با قدمت زیاد دارای علائم پراکنده در اطراف خود میباشند و زوایا گوناگون را در اطراف خود پدید میاورند که اجازه نمی دهند فلزیاب مرکز انها را به خوبی تشخیص دهد

طلا در طبقه عناصر طبیعی در گروه مس قرار دارد و سیستم رادار زمینی دستی و فلزیاب و معدنیاب این دو نوع فلز را به یک شکل یا با یک  واکنش بسیار نزدیک به هم تشخیص میدهد بخصوص ان دسته از منابع و اهداف از نوع مس COPPER که در ترکیب بافت الیاژخود دارای طلا GOLD میباشد.

فلزیاب که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X همراه هم را دارا باشد با تغییر این تنظیمات میتوان زاویه اصلی مربوط به مرکز هدف با دیواره هدف را تشخیص داد

فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO و .... توان بالای در پیدا نمودن اهداف از نوع طلا GOLD در عمق زیاد نمی باشد و برای این است که ان دسته که فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO یا هرگونه فلزیاب ولتاژ القائی را ارائه مینمایند برای نشان دادن توان عمق این نوع فلزیاب ها از استیل یا روی ZINC و ..... در عمق زیاد بهره میبرند و از فلز طلا GOLD استفاده نمی کنند زیرا این نوع فلزیاب ها فقط میتوانند تا عمق کمی اهداف از نوع طلا GOLD را مشخص نمایند

فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X همراه هم را دارا باشد توان تفکیک و پیدا نمودن اهداف در عمق زیاد را دارا میباشد

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

 

 

 

 فلزیاب تفکیک اهداف نزدیک به هم را بخواهد تشخیص دهد نیازمند تجربه بالای اپراتور فلزیاب یا کاربر طلایاب میباشد تا با تغییر تنظیمات توان تشخیص و تفکیک فلزیاب را افزایش دهد

در سیستم فلزیاب دارای تشخیص و تفکیک با اعداد VDI یا تصویر یا لکه رنگ که بر روی صفحه نمایشگر یا LCD ظاهر می گردد جدا سازی اهداف و منابع نزدیک به هم از نظر طبقات اعداد VDI در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE نیازمند تجربه است و تشخیص و تفکیک اهداف از یکدیگر توسط اپراتور مطرح و مهم است و یک اپراتور یا کاربر با تجربه می تواند میزان جداسازی توسط سیستم فلزیاب و تشخیص و تفکیک آن را افزایش دهید  درک این موضوع از اهمیت بالا برخوردار است و متناسب تنظیم نمودن تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X در سیستم فلزیاب و بر روی برنامه تنظیمات فیلتراسیون یا تیک ادیت TIK EDIT یا تیک تایپ TIC TYPE یا حذف یا تعیین رنگ IND COL توان تشخیص سیستم فلزیاب را افزایش میدهد و تشخیص جداسازی و تفکیک اعداد و رنگ ها با اپراتور میباشد زیرا در هر صحنه کار اعداد یا رنگ بدست امده از یک هدف میتواند متفاوت باشدو  در سیستمها فلزیاب که بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE که دقیق ترین نوع تنظیمات تفکیک اهداف از یکدیگر میباشد دقت در تفاوت بین اهداف و نوع انها باید مدنظر اپراتور یا کاربر باشد که در سیستمهای دارای تنظیمات سطح و حجم  ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میتواند با تغییر اندازه هدف نوع عدد VDI در تفکیک را نیز جدا نمود و با تغییر اعداد تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میتوان وضعیت ان هدف نسبت به اندازه مورد نظر را بدست اورد و تفاوت بین یک هدف مورد نظر با دیگر منابع را تشخیص داد

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

 

 

زیر مجموعه ها