جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

ساخت فلزیاب در دنیا در انواع فلزیاب گوناگون تولید میگردد و ساخت بهترین فلزیاب دنیا موضوع مطرح در شرایط بوجود امدن بهترین فلزیاب دنیا میباشد و در ابتدا طراح نقشه مدار فلزیاب با ایجاد تنظیمات خاص مربوط به مدار ان فلزیاب را در نظر میگیرد و بهترین فلزیاب دنیا در میان فلزیاب /طلایاب ان فلزیاب میباشد که تنظیمات ابعاد هدف یا اندازه هدف IND SIZE را داشته باشد و بتواند تغییرات جرء به جزء شرایط زمین و منابع و مواد معدنی صحنه کار را مشخص نموده تا بتواند تفاوت بالاترین انرژی در صحنه کار که متفاوت است را تشخیص داده و تفکیک نماید و این نوع فلزیاب با این توان دارای طراحی پیشرفته برای ساخت فلزیاب را دارا است

 زیرا با تعیین اندازه هدف یا فلزدران فلزیاب میتوان نسبت هدف مورد نظر اپراتور فلزیاب یا کاربر فلزیاب را با دیگر اهداف یا ذرات مشخص نمود

تنظیم ابعادهدف IND SIZE  یا اندازه اهداف یا فلزات را در فلزیاب طلایاب با نام تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X معرفی مینمایند این تنظیم موجب میگردد که ان فلزیاب به بهترین فلزیاب دنیا تبدیل شود

بهترین فلزیاب دنیا بهترین اپراتوردنیا را میخواهد اینکه بهترین فلزیاب دنیا را مشخص نمود باید توجه نمود که این بهترین فلزیاب دنیا چه مشخصاتی دارد و مشخصات فلزیاب در بدست اورد توان فلزیاب برای تفکیک فلزات بخصوص طلا نقشه مهمی دارد

بهترین فلزیاب دنیا باید بتواند در زمین های گوناگون واکنش منظم و دقیق داشته باشد و این واکنش در صورت وجود خطوط مغناطیس میتواند از حالت دقیق برای تشخیص فلز یا طلا با انحراف یا خطا روبرو شود و در مجموع فلزیاب که با تغییر میدان مغناطیس عمل مینماید در این شرایط با خطا روبرو میگردد که این دسته فلزیاب ها میتواند از نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب مغناطیسی  مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع دستگاه مغناطیس سنج مثل دستگاه مگنتی یا تسلا یا مگنتومتر یا یون یاب یا سیگنال ژنراتورباشد زیرا این دسته فلزیاب ها با تغییرمیدان مغناطیس یا وضعیت یون منابع یا میزان مغناطیس متفاوت از خود واکنش نشان می دهد

قویترین فلزیاب جهان چیست یا قویترین فلزیاب به چه صورت عمل مینماید یا نحوه عملکرد قویترین فلزیاب جهان چگونه است که به ان قویترین فلزیاب جهان بتوان گفت

برای اینکه قویترین فلزیاب جهان را تشخیص دهید باید توجه نمایید که ان فلزیاب /طلایاب چه خصوصیاتی در بین فلزیاب های دیگر دارد

قویترین فلزیاب جهان را در زمان اموزش کار با دستگاه فلزیاب متوجه میشوید که واقعاً قویترین فلزیاب جهان است

واضحترین نشانه قویترین فلزیاب جهان این است که در مرحله اول بتواند طلا را در عمق زیاد به نسبت عمق نهایی ان فلزیاب تفکیک نماید

در نتیجه تفکیک طلا مشخصه تشخیص دادن قویترین فلزیاب جهان به نسبت عمق ان فلزیاب میباشد

 زیرا در زمان اموزش فلزیاب توان تفکیک و نحوه عملکرد فلزیاب اشکار میگردد عمق تفکیک فلزیاب یا عمق تفکیک فلزیاب طلایاب در زمان اموزش فلزیاب یا اموزش طلایاب اشکار میگردد و این روش پیدا نمودن طلا در عمق زیاد کاملاً قدرت فلزیاب را برای خریدار اثبات مینماید که ان فلزیاب قویترین فلزیاب جهان است

البته باید قویترین فلزیاب جهان در رابطه با تفکیک اهداف یا فلزیاب بخصوص تفکیک طلا به نسبت عمق نهایی ان فلزیاب طلایاب در نظر بگیرید منظور این است که به نسبت عمق نهایی ان فلزیاب بتواند یک طلا کوچک را در عمق بیشتر از حد معمول دیگر فلزیاب ها که تفکیک طلا را طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCLAE انجام نمی دهند طلا را تفکیک نماید

قویترین گنج یاب دنیا یا قویترین طلایاب دنیا همان فلزیاب است  و در رابطه با طلایاب ان فلزیاب را میتوان طلایاب معرفی نمود که دارای تنظیم عدد VDI تفکیک مخصوص طلا باشد

توجه نمائید در بین فلزیاب طلایاب قویترین فلزیاب جهان باید دارای قدرت تفکیک اهداف یا فلزات بخصوص طلا در زیر زمین باشد و این نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی باید دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X همراه هم در یک فلزیاب پیشرفته باشد

زیر مجموعه ها