جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

تفاوت فلزیاب با معدنیاب در این است که فلزیاب میتواند فلزساخته شده یا تکه فلزبخصوص طلا را در عمق زیاد در روش حرکتی یا AC پیدا نماید و فلزیاب فوق پیشرفته ان فلزیاب است که بتواند طلا را در عمق زیاد در روش حرکتی AC یا نقطه زنی یا غیرحرکتی DC تعیین و تفکیک نماید

تفاوت فلزیاب با معدنیاب بسیار فاحش است ولی معدنیاب میتواند فلزیاب باشد اما هر نوع فلزیاب نمی تواند معدنیاب باشد مگرانکه ان فلزیاب از دسته فلزیاب فوق پیشرفته باشد تا بتواند در عملیات معدنیابی قدرت تفکیک را دارا باشد

 قدرت تفکیک در معدنیاب بسیار بالا میباشد و این قدرت معدنیاب در تفکیک است که میتواند تشخیص انواع منابع و مواد معدنی را مشخص نموده و درصد وجود هر نوع مواد معدنی و منابع را در صحنه کار تعیین نماید و مشخص نمودن P.P.M مواد معدنی و منابع صحنه کار در اصل کارهر نوع یابنده DETECTOR یا فلزیاب METAL DETECTOR نمی باشد و برای این معدنیاب قدرت بالای تفکیک را باید دارا باشد که بتواند خطوط جریان لایه های زمین را از هم جدا نموده و تفکیک نماید تا در عملیات کاوش معدن موفقیت بدست اید

معدنیاب میتواند وضعیت مغناطیسی هر لایه از زمین را مشخص نماید تا میدان الکتریکی انرا مشخص نموده و انواع مواد معدنی و منابع را مشخص نموده و حتی معدنیاب میتواند درصد میزان طلا در حالت دانه ای یا رگه ای یا درصد وضعیت طلا در حالت دانه ای را مشخص نموده و تفکیک نماید تا خطا از دید معدنیاب خارج گردد و در معدنیاب ذرات انرژی مواد تاثیر در قدرت تفکیک نخواهد گذاشت چون در معدنیاب از اصول تغییرات فرکانس مواد معدنی و منابع بهره برده و میتواند فرکانس طلا و انواع مواد معدنی و منابع را از یکدیگر جدا نموده و تفکیک نماید

هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب مغناطیسی  مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع دستگاه مغناطیس سنج مثل دستگاه مگنتی یا تسلا یا مگنتومتر یا یون یاب یا سیگنال ژنراتورتوان تشخیص لایه های زمین واثرات انرا نداشته در نتیجه جزوفلزیاب فوق پیشرفته نمی باشد و اثرات مواد معدنی و منابع صحنه کار را نمی تواند از دید خود خارج نماید و وضعیت مغناطیسی لایه های زمین میتواند این نوع فلزیاب ها یا دستگاه ها را با بی ثباتی در تشخیص روبرو نماید در کل این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها برای تفکیک طلا در عمق زیاد یا تشخیص طلا در زمین های دارای لایه های متفاوت دست نخورده در طول زمان کاربرد ندارد

در کل معدنیاب ها و فلزیاب های پیشرفته میتوانند وضعیت نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار را تعیین نموده تا اثرات انرژی ذرات دیگر مواد معدنی و منابع را حذف نموده تا درصد میزان هدف اصلی یا طلا و الیاژفلزات و مواد معدنی ومنابع مشخص گردد

در فلزیاب جدول فرکانس فلزات همان جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE میباشد و فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد میتواند طبق بازتاب فرکانس فلزات یا جدول فرکانس فلزات VDI SCALE فرکانس طلا وفلزات را درشرایط گوناگون با الیاژ متفاوت و در زمین ها مختلف تفکیک نموده و پیدا نماید

سیستم فلزیاب طلایاب که دارای این نوع تنظیمات نمی باشد از قانون بازتاب جدول فرکانس فلزات یا بازتاب فرکانس طلا یا بازتاب جدول فرکانس فلزات از دید فلزیاب تفکیکی که با عدد VDI در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE میباشد عمل نمی نماید و نمی تواند اهداف را در شرایط گوناگون تفکیک نموده و تشخیص دهد

زیرا فرکانس یا جریان و انرژی و نیرو و امواج این دسته فلزیاب ها در تنظیمات برای فرکانس یا جریان و انرژی و امواج بازتاب شده طراحی نگردیده است و نمی توان علائم مربوط به هدف یا فلزات را دید فلزیاب طلایاب قرار بگیرد

هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب مغناطیسی  مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع دستگاه مغناطیس سنج مثل دستگاه مگنتی یا تسلا یا مگنتومتر یا یون یاب یا سیگنال ژنراتوردارای از بازتاب جدول فرکانس فلزات و فرکانس طلا یا فرکانس فلزات طبق جدول تفکیک وتشخیص VDI SCALE در شرایط متفاوت بهره نمی برد تا در هر وضعیتی بتواند طلا را از دیگر فلزات جدا نموده یا خطا از منابع مزاحم را از بین ببرد

فلزیاب حفره یاب پالسی باشد کلاً در اثر وجود تغییرات میدان مغناطیس نمی تواند حفره را در عمق زیاد تشخیص داده و مشخص نماید و هر نوع تغییر در میدان مغناطیس میتواند درفلزیاب پالسی ایجاد واکنش شبیه به حفره ازخود نشان دهد بخصوص که تغییرات در زمین در یک لایه خطی افقی پیوسته باشد میتواند این خطا را در فلزیاب پالسی ایجاد نماید

فلزیاب از نوع  فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا مغناطیسی خلاء مغناطیسی را میتواند بعنوان حفره یا تونل یا کانال یا چاه تشخیص دهد و این دسته فلزیاب ها نمی تواند تونل یا چاه یا کانال یا حفره را از تغییرات طبیعی زمین یا مواد معدنی گرم تشخیص دهند یا کلاً این نوع فلزیاب ها از دسته فلزیاب حفره یاب نمی باشد یا نمی تواند این فلزیاب ها حفره واقعی را از حفره طبیعی که در اثر جریانات حرکت اب یا گاز یا تغییر لایه زمین یا رسوبات در هوازدهی یا سستی زمین باشد را مشخص نماید

فلزیاب یا طلایاب از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد این توان را خواهد داشت که با تنظیم عدد VDI مربوط به تونل یا حفره موقعیت ومسیر حفره یا تونل را مشخص نماید زیرا توان جداسازی خطوط مغناطیس دیگر منابع را از خطوط الکتریکی منعکس شده ازحفره یا چاه یا تونل و کانال را از الکترون ایستا را دارا میباشد

با این نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی که این تنظیمات را دارا میباشد اپراتور یا کاربر باید بر روی شرایط متفاوت در مکان های گوناگون تمرین نموده تا بتواند حفره یا تونل یا مسیرخالی یا جای دست خورده یا غار یا دهنه غارواقعی را از دیگر علل انحرافی که موجب میگردد سیستم فلزیاب اشتباه عمل نماید تشخیص داده تا بتواند در صحنه کار اصلی تونل یا حفره اصلی که مورد نظرش میباشد را پیدا نماید

فلزیاب تصویری و فلزیاب انتنی از نوع فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی که دارای این نوع تنظیمات میباشد توان تشخیص حفره یا تونل یا مسیرخالی یا جای دست خورده یا غار یا دهنه غاررا دارد به شرط انکه اپراتور یا کاربر دارای مهارت و تجربه کامل و کافی باشد و بداند کدام تنظیمات عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE را به نسبت ان موقعیت تعیین نماید تا تشخیص حفره یا چاه یا کانال با موفقیت به انجام رسد

زیر مجموعه ها