جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

کوئل الکترونیکی لیزری از پیشرفته ترین نوع سرجستجوگر برای فلزیاب فوق پیشرفته حرفه ای میباشد

این نوع سرجستجوگر الکترونیکی لیزری دارای مدار سخت افزار مجزا از مدارفلزیاب یا معدن یاب یا رادار زمینی دستی میباشد.

کوئل یا سرجستجوگر الکترونیکی دارای مدارسخت افزاری میباشد که تنظیمات متعلق به موانع زمین را در خود دارا میباشد.

کوئل یا سرجستجوگر الکترونیکی لیزری دارای مادون قرمز نیزمیباشد و در بعضی از انها ازسنسور التراسونیک نیزبهره برده میشود.

کوئل الکترونیکی لیزری به مدار و سخت افزارفلزیاب یا معدن یاب یا رادارزمینی دستی متصل میگردد و توان تشخیص را افزایش میدهد این نوع کوئل یا سرجستجوگرالکترونیکی لیزری انحصاری بوده و کمتر تولید کننده ای دارای تکنولوژی و فن اوری کوئل یا سرجستجوگر الکترونیکی لیزری یا التراسونیک میباشد.

این نوع کوئل یا سرجستجوگر الکترونیکی لیزری به خاطر این طراحی گردیده است که نسبت به کوئل مغناطیسی معمولی توان بیشتری در تشخیص داشته باشد کوئل یا سرجستجوگر لیزری بنابر مدارسخت افزاررادار میباشد و همین امر توان تشخیص را افزایش میدهد و با تنظیمات درکوئل یا سرجستجوگر لیزری میتواند بر روی تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD اثرمستقیم گذاشته و خطا و انحراف در تشخیص را ازبین برده.

کمتر کوئل یا سرجستجوگری در دنیا وجود دارد که خود بطور مستقل دارای مدارسخت افزارتشخیص و تنظیمات باشد کوئل الکترونیکی لیزری دارای این مشخصات میباشد.

کوئل الکترونیکی لیزری بخاطر این طراحی گردید تا علائم کاملاً بصورت واضح و شفاف ارسال یا دریافت گردد و حالت پوستی یا انباشتگی علائم یا جریان و انرژی را در خود نداشته باشد زیرا کوئل معمولی مغناطیسی با سیم پیچ یا بعضی از سنسورها مغناطیسی دارای حالت انباشتگی یا پوستی در خود میباشد و این حالت پوستی یا انباشتگی علائم در کوئل معمولی یا سنسور مغناطیسی تعادل در سیستم فلزیاب را کاهش داده و این کاهش و بی ثباتی که از کوئل مغناطیسی معمولی یا سنسور مغناطیسی پدید میاید در فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO یا فلزیاب های ولتاژ القائی بیشتراثر گذاشته و قابل مشاهده است  

 برای افزایش توان سیستم فلزیاب های فوق پیشرفته که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد طراحان حرفه ای اقدام به طراحی و ساخت کوئل الکترونیکی لیزری یا التراسونیک نموده اند تا این نوع سیستم فلزیاب توان بالاتری در تشخیص و تفکیک اهداف را در عمق زیاد داشته باشد.

فلزیاب های که با کوئل الکترونیکی لیزری عمل مینماید بصورتی طراحی گردیده است که با کوئل مغناطیسی معمولی نیز عمل مینماید و این نوع طراحی نیز در نوع خود بی نظیر و انحصاری میباشد

طراحان مدار سخت افزار فلزیاب و معدن یاب و رادار زمینی دستی که با کوئل الکترونیکی لیزری عمل مینماید بصورتی مدار سخت افزارفلزیاب یا معدن یاب یا رادارزمینی را طراحی نموده اند که  با کوئل معمولی مغناطیسی و کوئل الکترونیکی لیزری یا دیگر سرجستجوگرهای دارای سنسورمختلف مستقل و مشترک و هماهنگ با مدار سخت افزار فلزیاب یا معدن یاب یا رادارزمینی مربوطه عمل نماید.

البته در بعضی از کوئل یا سرجستجوگر الکترونیکی از التراسونیک وسنسورجذبی و حرارت یاب متصل به مدار سخت افزار کوئل یا سرجستجوگر الکترونیکی نصب یا متصل گردیده است تا توان ان کوئل یا سرجستجوگر الکترونیکی برای انتقال علائم به مدار سخت افزار فلزیاب با دقت بالاتری به انجام رسد.

کوئل یا سرجستجوگر الکترونیکی با مدار سخت افزار سیستم فلزیاب فرکانس القائی یا جذبی بیشترکاربرد داشته و عملکرد ان بر روی تصویر و صدا نسبت به نوع عملکرد سیستم کاربرد عالی دارد.

 

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

فلزیاب جذبی  یک فلزیاب ار نوع فلزیاب فرکانس القایی طبق اصول رادار با تفکیک میباشد و فلزیاب با سنسور جذبی از پیشرفته ترین نوع فلزیاب های دنیا میباشد سنسور جذبی به سنسور نوری حرارتی نیز مشهور است و عملکرد سیستم سنسورنوری حرارتی دریافت علائم از نور و مادون قرمز و یا حرارت یا هر نوع تغییر در صحنه کار میباشد سنسور نوری حرارتی مانند یک سیستم بینائی عمل مینماید و میتواند تفاوت علائم را تشخیص دهد.

عملکرد سنسورنوری حرارتی بسیار دقیق میباشد و توان تشخیص انواع تغییرات از منابع و مواد معدنی و اهداف را دارد و میتواند تغییرات در حرارت یا الکترو مغناطیس یا مادون قرمز منتشر شده درصحنه کار را تشخیص داده و تفکیک نماید.

این سنسور جذبی میتواند حرارت و تغییر دما و مادون قرمز وعلائم التراسونیک و علائم رفت و برگشتی را به خوبی تشخیص داده و خود انرا تحلیل نموده و به مدار فلزیاب منتقل نماید.

سنسورجذبی یا سنسورنوری حرارتی نیز به مدارسخت افزار فلزیاب یا معدن یاب یا رادارزمینی دستی متصل گردیده و تشخیص بدست امده از سنسورجذبی به مدار سخت افزار فلزیاب منتقل گردیده وعلائم دریافت گردیده توسط پردازشگر مدار فلزیاب یا معدن یاب یا رادارزمینی بصورت صدا یا حرکتن انتن یا تصویر اشکار میگردد

سنسور جذبی از قطعاتی میباشد که تکنولوژی و فن اوری ان در اختیار کمتر سازنده فلزیاب یا معدن یاب یا رادارزمینی میباشد و مداری که بتواند علائم سنسور جذبی یا سنسور نوری حرارتی را قابل تشخیص نماید در نوع خود انحصاری است و سنسور جذبی یا سنسور نوری حرارتی قابل اتصال یا نصب بر روی هر نوع مدار فلزیاب نمی باشد .

سنسور جذبی بیشتر در سیستمهای فلزیاب یا معدن یاب یا رادارزمینی دستی فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی کارائی داشته و توان تحلیل در سنسور جذبی به همراه تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD توان تشخیص را افزایش میدهد.

سنسور جذبی میتواند در صحنه کار تغییرات مادون قرمز و حرارت و علائم رفت و برگشتی را بصورت کلی در یک زمان دریافت نموده وبه مدار فلزیاب یا معدن یاب یا رادارزمینی منتقل نماید و مدارسخت افزار فلزیاب یا معدن یاب یا رادارزمینی این علائم دریافتی از سنسور جذبی را تبدیل و قابل تشخیص بصورت تصویر یا عدد یا لکه رنگ تصویری یا صدا یا حرکت انتن نماید.

سنسور نوری حرارتی یا سنسور جذبی که انحصاری میباشد فقط قابل نصب بر روی سیستمهای فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی میباشد که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X دارا است که مدار فلزیاب ان بنابر اصول رادار طراحی گردیده است و قابلیت نصب بر روی دیگر فلزیاب ها نخواهد داشت و اگر هم نصب گردد کارائی ان چندانی ندارد زیرا فلزیاب های دیگر پردازشگر تفکیک بنابر رادار را دارا نمی باشد

 

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

فلزیاب دست ساز ایرانی که از نوع فوق پیشرفته با تنظیمات تفکیک طبق اصول رادار در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی باشد به دلیل دقت در ساخت مدار باید بصورت دست ساز و دقت بالا ساخته شود و فلزیاب که بصورت دستی ساخته شود یا بصورت غیر دستی یا به قول بعضی اشخاص بصورت کارخانه ای تفاوتی نمی کند اصل نوع طراحی مدار فلزیاب و مهم توان عملکردی ان فلزیاب برای کاوش اهداف در سطح و عمق میباشد و مهمترازاینها توان تفکیک فلزیاب است که بتواند یک هدف را در سطح و عمق زیاد تفکیک نماید و نوع طراحی فلزیاب میتواند نوع تنظیمات ان فلزیاب را تعیین نماید و نوع تنظیمات فلزیاب میتواند قدرت تفکیک اهداف و حذف موانع و ذرات را در پی داشته باشد پس به عملکرد و نوع تنظیمات و توانائی تفکیک فلزیاب توجه نمائید نه ان مطالب و کفته های که بصورت بازاری در بین فروشندگان فلزیاب مطرح میگردد که فلان دستگاه فلزیاب دست ساز یا ان یکی فلزیاب ساخت کارخانه است زیرا این سئوال پیش میاید ایا انها که فلزیاب ساخت کارخانه یا فلزیاب خارجی را میخرند حتماً در کار خود موفق میگردند و به قول معروف گنج را پیدا مینمایند این سئوالات را باید انهای پاسخ دهند که برای فروش فلزیاب خود برعلیه دیگران مطالبی را ابراز مینمایند تا سیستم فلزیاب خود را بفروش برسانند

 این مطلب مشخص نیست به کدام دلیل از طرف بعضی فروشندگان فلزیاب یا معدن یاب یا رادار زمینی دستی ابراز میگردد که ان سیستم دستی است یا کارخانه ای زیرا بیشترتولید کنندگان معتبر و بزرگدر دنیا یا مارک های معروف الکترونیکی و مخابراتی و لوازم خانگی تجهیزات و لوازم حساس و با کیفیت بالا را با دست ساخته یا مونتاژ میگردد تا در ساخت و مونتاژ انها دقت بالاتری بکار برده شود و برای نصب یا ساخت ان دسته از قطعات و تجهیزات که دقت بالا نیاز نباشد از رباط بهره برده میشود

سیستم فلزیاب که بصورت عمده و حالت کارخانه ای یا در نوع تفریحی و اماتوری در سطح دنیا ساخته میشود اصولاً به دلیل توانائی پائین ان در کاوش اهداف در عمق زیاد نیاز به دقت بالا در ساخت ان نمی باشد و در این نوع فلزیاب ها از تجهیزات خودکار برای مونتاژ و ساخت بهره برده میشود و این نوع سیستمها فلزیاب بیشتر دارای سخت افزاری میباشد که با نرم افزار فعال میگردد و به جای انکه در ان از سخت افزار پایه ای یا دائم بهره برده شود از سخت افزار قابل برنامه ریزی بهره برده میشود زیرا دقت بالا در این سیستمها فلزیاب زیاد مطرح نمی باشد

اینکه یک سیستم فلزیاب با طراحی فوق پیشرفته با دست ساخته شود دارای دقت بیشتری میتواند باشد و برای ارزیابی عملکرد فلزیاب و معدن یاب یا رادار زمینی دستی باید توان ان سیستم فلزیاب را در نظر گرفته که توان هر سیستم فلزیاب در تشخیص و تفکیک و عمق گیری هدف در عمق زیاد میباشد و دست ساز یا غیر دست ساز بودن با هم تفاوتی نمی کند قدرت تفکیک و تشخیص سیستم فلزیاب برای کاوش یک هدف در عمق زیاد مهم است.

این امکان وجود دارد که یک فلزیاب دست ساز نتواند توان بالای در تفکیک و تشخیص اهداف در عمق زیاد را داشته باشد و این امر میتواند به نوع طراحی و نوع مدار ان فلزیاب بستگی داشته باشد و ارتباطی به دست ساز بودن یا کارخانه ای بودن یک فلزیاب یا معدن یاب یا رادار زمینی نداشته باشد

بعضی فلزیاب ها دست ساز توان تفکیک یا کاوش هدف در عمق زیاد را نداشته بحثی است که حتی یک سیستم فلزیاب و معدن یاب و رادار زمینی دستی ساخت یک کارخانه هم میتواند فلزانتخابی را در عمق زیاد تفکیک ننماید یا مشخص نکند .

در نتیجه عملکرد یک فلزیاب و معدن یاب و رادار زمینی دستی در زمان خرید مشخص میگردد که ان فلزیاب به چه میزان توان و قدرت عمق گیری و تفکیک یک هدف در عمق زیاد را داشته و توان تفکیک ان فلزیاب به چه میزان برای تفکیک یک هدف در عمق زیاد است و در زمان خرید اموزش دیده و یک هدف پنهان گردیده را در سطح و عمق خودتان پیدا نموده و توان تفکیک و عمق گیری انرا بدست اورید اگر یک فلزیاب چنین عملی را در مرحله اول به انجام رساند قدرت تفکیک و عمق گیری ان به اثبات رسیده و قابل اطمینان میباشد و یک فلزیاب زمانی توان خود را نشان میدهد که اپراتور یا کاربر بتواند یک هدف نمونه را در سطح و عمق پیدا نموده و تفکیک نماید.

البته اکثر اشخاص به نقشه فلزیاب های ولتاژالقائی و پالسی یا فلزیاب VLF یا FO یا فلزیاب TR و ....در اینترنت و کتاب ها دسترسی داشته و خود اقدام به ساخت اینگونه دستگاهها فلزیاب مینمایند که عمدتاً به دلیل اینکه خوشان ان سیستم فلزیاب را طراحی ننموده و ساختار مدار این نوع فلزیاب ها ولتاژ القائی یا پالسی و .... میباشد توان تشخیص اهداف در عمق زیاد را ندارد و بعضی از این اشخاص یا شرکت ها برای همین دسته از مدارات ساخته شده از روی اطلاعات و نقشه های عمومی بدنه زیبائی نیز ساخته و این مدارات در زمانهای گوناگون در جعبه ها یا بدنه با صفحه دیجیتال یا کوئل و سرجستجوگر متفاوت با نامهای مختلف به بازار ارائه مینمایند که عملکرد پایه ای همه این نوع سیستمها فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب پالسی و ... یکسان است وسعی مینمایند تجهیزات جانبی را به ان اضافه نماید تا ترکیب ظاهری شکیل تری داشته باشد که قرار دادن صفحه نمایشگر دیجیتال یا کلید دیجیتال یا هر نوع لوازم و تجهیزات جانبی در قدرت عملکرد این نوع فلزیاب ها تاثیر ان چندانی نخواهد داشت  بیشتر همین دسته از اشخاص یا شرکت ها برای انحراف در اذهان و تفکرخریداران اقدام به تخریب سیستمها فلزیاب خوب و پیشرفته دیگر شرکت های معتبر نموده و انواع اتهامات را به دیگران وارد مینمایند.

 جدیداً همین دسته برای اثبات کفته های و تخریب دیگر سیستمها فلزیاب اقدام به کشایش چند سایت ها یا لاین وکانال .... در اینترنت یا شبکه اجتماعی با نام های گوناگون مانند انجمن و پژوهشکده و...... نموده اند که مشخصات خاصی نیزنداشته و در متن این سایت یا بلاگ ها یا .... مطالبی را درج مینمایند که به نفع خود و یک محصول خاص میباشد و با مطالب کذب بقیه سیستمها فلزیاب  دیگر شرکت ها را نفی میکنند هر شخص عاقلی با تامل بر روی نوشته های این سایت ها و بلاگ ها و لاین و..... و شبکه های اجتماعی متوجه میشود که غرضی در کار است و برای منافع خود برعلیه دیگران مطالب کذب و دروغ را بیان مینمایند .

سیستمها فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که دارای توان تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD میباشد از نظر مداری و سخت افزاری در اختیار هیچ سایت یا کتابی بصورت اطلاعات عمومی وجود ندارد واطلاعات یا نقشه مدار سیستمها فلزیاب که بنابراصول رادار ساخته میشود و این نوع تنظیمات رادارا میباشد همیشه بصورت محرمانه در اختیارر طراحان و سازندگان باقی میماند

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

 

 

 

زیر مجموعه ها