جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

دستگاه گنج یاب تصویری الزاماً دستگاه گنج یاب نیست بلکه یک فلزیاب تصویری است

جدید ترین فلزیاب و قویترین فلزیاب جهان در حال حاضر یک فلزیاب ترکیبی در نوع فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی که یک فلزیاب انتنی با فلزیاب تصویری یا یک فلزیاب انتنی با فلزیاب صدا زمینه میباشد  که تنظیمات تفکیک فلزات DISCRIMINATION METAL یا تفکیک طلا DISCRIMINATION GOLD را داشته باشد

بهترین فلزیاب دنیا میتواند بهترین فلزیاب باشد که در هر وضعیت خاک و مواد معدنی ثبات کامل داشته باشد

قیمت دستگاه طلایاب باید همان قیمت دستگاه فلزیاب باشد با توجه به انکه دارای تفکیک طلا با عدد VDI باشد

قیمت دستگاه فلزیاب تصویری با توان واقعی مدار فلزیاب تصویری مشخص میگردد که قیمت دستگاه فلزیاب تصویری را نوع تفکیک ان طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE مشخص مینماید

پیشرفته ترین گنج یاب جهان نیز وجود خارجی داشته باشد که گنج یاب وجود خارجی ندارد باز هم اگر گنج یاب وجود داشت الزامیتی در عملکرد گنج یاب نیزنمی باشد که حتماً گنج پیدا کند با انکه همه می دانند چنین نیست زیرا دستگاه گنج یاب وجود ندارد و همه اینها فلزیاب میباشند و میتوان بیان نمود که پیشرفته ترین فلزیاب جهان نیز از قانون جریان و انرژی و نیرو میدان مغناطیس بهره میبرد و اگرپیشرفته ترین گنج یاب نیز هم وجود خارجی داشته باشد باز هم از قانون جریان و انرژی و فرکانس و تغییر میدان مغناطیس بهره میبرد که عملکرد ان نیز نسبی میباشد و تایید و تضمینی برای گنج یاب نیز برای کاوش گنج وجود ندارد

فلزیاب پیشرفته باید ازنوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد

 

پیشرفته ترین گنج یاب دنیا را با چه اصولی میتوان مورد بررسی قرار داد و پیشرفته ترین گنج یاب دنیا دارای چه شرایطی باید باشد که انرا پیشرفته ترین گنج یاب دنیا معرفی نمود در اصل معرفی پیشرفته ترین گنج یاب دنیا یک بیان است که بعضی فروشندگان فلزیاب برای دهن پرکن نموده فلزیاب خود برای خریدارفلزیاب ابراز مینمایند

در حال پیشرفته ترین فلزیاب های دنیا فلزیاب تصویر میباشد و قدرتمند ترین فلزیاب تصویری ان دسته فلزیاب تصویری با مدارتصویری راداری میباشد که با اصول تشخیص فرکانس عمل مینماید

قیمت دستگاه تصویری باید متناسب باشد ونام پیشرفته ترین گنج یاب جهان یا پیشرفته ترین دستگاه گنج یاب را فقط برای فروش بیشتر فروشنده فلزیاب ابراز مینماید وقیمت های نجومی از فلزیاب را اعلام مینماید و ابراز میکنند که قیمت دستگاه طلایاب این است

فلزیاب /طلایاب /گنج یاب دربازار فلزیاب به شکل انواع فلزیاب یا انواع طلایاب یا انواع گنج یاب ارائه میگردد که در ذات همه این دستگاه ها همان دستگاه فلزیاب است

فلزیاب پیشرفته باید دارای توان تشخیص اهداف و تفکیک DISCRIMINATION با عدد VDI و ابعاد فلزات یا ابعاد هدف IND SIZE یا تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X در نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی باشد

 

فلزیاب در تپه بخواهد با دقت بالا عمل نماید باید زاویه شکل تپه را در نظر گرفته تا در نقطه زنی DC سرجستجوگر را در بهترین وضعیت قرار داده

در تپه کار کردن به این سادگی نمی باشد بخصوص ان تپه از دسته تپه های باشد که دارای اثار باستانی یا وضعیت تغییرات در حالت عادی یک تپه طبیعی باشد

در تپه بطور طبیعی مقاومت زمین تغییر یافته و خود تپه دارای مقاومت پایین تر نسبت به سطح مسطح اطراف خود میباشد و همین پایین بودن مقاومت تپه نسبت با اطراف خود میتواند فلزیاب را با یک واکنش بی دلیل یا بی ثباتی روبرو نماید زیرا بین تپه و محدوده اطراف تپه جابجایی میدان مغناطیس پدید خواهد امد که خطوط مغناطیسی را شکل می دهد و همین تغییر مغناطیس میتواند فلزیاب را با بی تعادلی در تشخیص روبرو نماید

در صورتیکه ان تپه باستانی باشد یا قلعه خراب شده باشد که شکل تپه را گرفته باشد یا نوع خاک دیگر و جابجا شده از منطقه دیگروضعیت ان تپه را شکل داده باشد دارای تفاوت بالای درتشخیص فلزیاب ایجاد می نماید

کاردر تپه های باستانی به دلیل وجود منابع متفاوت یا لایه های گوناگون میتواند بر یکدیگر تاثیرگذاشته وجریات ارتباطی الکترونی و مغناطیسی را ایجاد نماید که بطور طبیعی بر روی فلزیاب اثر متقابل میگذارد

بر روی تپه های باستانی اقدام به جستجو با فلزیاب ننمایید زیرا تپه های باستانی میتواند خطا را در فلزیاب افزایش داده و موجب اتلاف وقت گردد و در کل در اکثر تپه های باستانی چیزی بعنوان گنج طلا وجود ندارد که به دنبال ان باشید و در منطقی که تپه باستانی وجود دارد دفینه یا خزانه یا گنج طلا را انقدر در عمق زیاد قرار می دادند که هر کسی نتواند به دفینه و خزانه و گنج دست یابند و از تپه بعنوان نشانه گنج یا دفینه بهره میبردند پس در نتیجه تپه های باستانی را تخریب ننمایید و وقت خود را هدر ندهید و در نظر داشته باشید که خود تپه خطا در فلزیاب ایجاد مینماید و حتی گنج طلا در زیر تپه نیز وجود داشته باشد شکل تپه که به حالت غیر عادی نسبت به سطح اطراف خود میباشد موجب پدید امدن انواع زاویه مغناطیسی در خطوط متفاوت در محدوده تپه میگردد که به ان افشان یا پراکندگی مغناطیسی انرژی ذخیره شده ازتابش طلا به دیگر منابع میگویند

زیر مجموعه ها