جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

عتیقه یاب یا فلزیاب موضوع مطرح در زمینه کاوش عتیقه یا گنج میباشد و عتیقه یاب در دسته چه نوع یابنده DETECTOR است مطرح میباشد اینکه یک یابنده یا فلزیاب را بعنوان عتیقه یاب معرفی نمود کلاً منطق فنی و علمی نداشته و مانند گنج یاب میباشد که تایید تضمین کاوش عتیقه یا گنج را ندارد و انچه که بعنوان عتیقه یاب یا گنج یاب ارائه مینمایند فلزیاب است و ان دسته سیستم که بعنوان گنج یاب یا عتیقه یاب ارائه میگردد و عده ای میگویند طلا نو یا فلز جدید را تشخیص نمی دهد در دسته هیچکدام از یابنده ها DTECTORS یا فلزیاب ها قرارندارد و خارج از اصول کارکرد یک ردیاب یابنده واقعی است و نمی تواند یک فلزیاب یا طلایاب باشد زیرا فلزیاب یا طلایاب باید بتواند طلا را تشخیص داده و تفکیک نماید

پیدا کردن عتیقه با عتیقه یاب برای عملیات کاوش عتیقه میتوانید از فلزیاب یا طلایاب بهره برده زیرا طلایاب یا گنج یاب یا عتیقه یاب همگی فلزیاب میباشد و فلزیاب نیز دارای خصوصیات متعلق به خود است

عتیقه یابی با عتیقه یاب مانند کارکردن با فلزیاب است و فلزیاب نیز برای کاوش گنج یا کاوش عتیقه یا کاوش دفینه طراحی و ساخته نشده است بلکه هیچکدام از فلزیاب ها دنیا برای پیدا نمودن گنج یا پیدانمودن دفینه یا پیدا نمودن عتیقه طراحی و ساخته نشده است

در اصل میتوان ابراز نمود عتیقه یاب یا گنج یاب یا دفینه یاب یا طلایاب برای جستجو گنج یا جستجو عتیقه یا جستجو دفینه طراحی و ساخت نشده است بلکه بعضی تولید کنندگان فلزیاب یا فروشندگان فلزیاب برای کسب خریدار فلزیاب از کلمات مانند گنج یاب یا عتیقه یاب یا دفینه یاب بهره میبرند

فقط فلزیاب با تفکیک عدد VDI در تنظیمات پایه اساسی BASIC ADJUSTMENT که میتواند فرکانس طلا و دیگر فلزات طبق اصول رادار با تفکیک عدد VDI تشخیص دهد در دسته طلایاب قرارمیگیرد

هیچکدام از فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب مغناطیسی  مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع دستگاه مغناطیس سنج مثل دستگاه مگنتی یا تسلا یا مگنتومتر یا یون یاب یا سیگنال ژنراتورنمی توانند در دسته فلزیاب با تشخیص فرکانس طلا یا فرکانس فلزات در عمق زیاد قرار داده شود یا این دستگاه ها یا فلزیاب ها در طبقه طلایاب نمی باشد زیرا تشخیص این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها طبق اصول تغییر میدان مغناطیس میباشد و نوع فرکانس را نمی  تواند تشخیص داده تا توان تفکیک طلا را در عمق زیاد داشته باشد

به جای انکه چند شب کرایه فلزیاب را پرداخت نمایید یا پیاپی اقدام به تهیه فلزیاب اجاره ای نمائید و پول و زمان خود را بی دلیل هدر دهید بهتر است یک سیستم فلزیاب یا طلایاب خریدارنموده و کار با ان را کاملاً یاد گرفته و این زمان که میگذارید برای کرایه نمودن فلزیاب که با ان گنج یا دفینه یا فلزات را پیدا نمی نمایید همان زمان و وقت را برای کسب تجربه و مهارت با فلزیاب یا طلایاب متعلق به خود انجام دهید

زیرا حتی با فلزیاب یا طلایاب خریدارنموده برای خود در پیدا نمودن گنج و کاوش دفینه و طلا موفق هم نشدید اطمینان دارید که با فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب متعلق به خودتان تمرین کامل نموده و یک هدف نمونه را در سطح و عمق پیدا نموده و از عملکرد فلزیاب خود اطمینان دارید و از عملکرد کاریا اپراتوری خودتان با فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب نیز مطمئن میباشد ولی از فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  که بصورت اجاره ای تهیه مینمایید هیچ نوع اطمینانی وجود ندارد

پس بهتر است سیستم فلزیاب یا طلایاب را خود شخصا خریداری نمایید زیرا اجاره فلزیاب یا فلزیاب کرایه ای قابل اطمینان و به صرفه اقتصادی نمی باشد و با پرداخت چند شب یا در مدت زمان طولانی پرداخت پول برای فلزیاب کرایه ای برابر خرید یک سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب میباشد که متعلق به خودتان است و در هر زمانی که خواستید میتوانید در هر شرایطی از ان بهره ببرید

حتی ان شخص که فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  خود را اجاره میدهد اطمینان بدهد که با سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب خود میتواند یک هدف پنهان شده را پیدا نماید تا بعد برای عملیات تشخیص فلزات یا گنج و دفینه اقدام نمائید باز هم برای اینکه در همه زمینه برای پیدا نمودن هدف مورد نظر شما قابلیت داشته باشد و مبلغی را پرداخت نموده و نتواند اجاره دهند فلزیاب محل گنج یا دفینه یا هدف و فلز شما را پیدا نماید یا اصلاً در ان محدوده گنج و طلا و دفینه و اثارباستانی شما نباشد بازهم پول وقت شما هدر رفته است که این  امردر رابطه با فلزیاب اجاره ای متداول است

اجاره فلزیاب یا فلزیاب اجاره ای در کل عمل صحیحی برای کاوش گنج یا کشف طلا نمی باشد و اجاره فلزیاب یا فلزیاب اجاره ای در اصل پول خود را هدر دادن است

فلزیاب اجاره ای یا فلزیاب کرایه ای یا کرایه فلزیاب یا اجاره فلزیاب یا هرنوع پرداخت کارمزد بابت اجاره فلزیاب یا طلایاب امر عاقلانه نیست کار با فلزیاب یا طلایاب بصورت اجاره ای عمل نمود

یک موضوع جدی و امری حرفه ای میباشد و دارنده فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب باید دارای مهارت کامل و کافی با فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب باشد حال شخصی که کرایه فلزیاب را میگیرد یا فلزیاب کرایه ای دارد اگر مهارت کامل در زمینه کار با فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب برای پیدا نمودن گنج و دفینه یا فلزات مانند طلا را دارد خود اقدام به پیدا نمودن گنج و یا کاوش دفینه یا طلا واثارباستانی مینمود وثروت زیادی را از طریق کاوش گنج یا پیدا نمودن دفینه یا اثارباستانی یا طلا یا فلزات بدست میاورد و دیگر از روش اجاره فلزیاب کسب درامد نمی نمود

فلزیاب اجاره ای قابل اطمینان نمی باشد و با اجاره نمودن فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب پول خود را به هدر داده اید

حتی اگر خود شما فلزیاب کرایه ای را در اختیار گرفته و با پرداخت کرایه چند شب فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب اقدام به جستجو گنج و دفینه یا جستجو اثارباستانی یا طلا نمایید باز هم قابل قبول نیست زیرا باید مدتی با سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب تمرین نموده و با نحوه عملکرد فلزیاب اشنائی و مهارت و تجربه کامل بدست اورید و این روش اجاره فلزیاب نیز عملی به صرفه نمی باشد و به غیر از هر رفتن پول زمان و وقت نیز از دست میرود

زیر مجموعه ها