جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

تنظیم فلزیاب یا تنظیمات فلزیاب برای افزایش قدرت فلزیاب نیاز است و فلزیاب دارای تنظیمات گوناگون میتواند باشد که این تنظیمات بستگی به نوع مدار فلزیاب دارد درفلزیاب پالسی نمی توان از تنظیمات مربوط به پایه اساسی BASIC یا تنظیمات اختیاری PRO OPTION بهره برد زیرا مدار فلزیاب پالسی توانائی پردازش این نوع تنظیمات را نداشته و در صورتیکه این نوع پردازشگر را در سیستم فلزیاب پالسی قرار داده شود ثبات و تعادل در این نوع فلزیاب از بین میرود و قدرت تشخیص ان کاهش یافته و نمی تواند عمل نماید

در فلزیاب VFL یا BFO یا TR و ... که زیر مجموعه فلزیاب ولتاژ القائی میباشد میتوان تنظیمات پایه اساسی BASIC یا تنظیمات اختیاری PRO OPTION را بکار برده ولی بخاطر اینکه در تشخیص اهداف از ولتاژ بهره میبرد توان بالای درکاوش اهداف در عمق نداشته و به همین دلیل بکار گیری واکنش از ولتاژ در این نوع فلزیاب ها نمی توان تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X را در مداران طراحی و تعیین نمود و این خود یک نقطه ضعف مدارفلزیاب پالسی یا فلزیاب BFO یا فلزیاب VLF یا فلزیاب TR و .... میباشد

فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد توان بالای در تشخیص و تفکیک اهداف و منابع از یکدیگر را دارد

با هر نوع فلزیاب که عملیات جستجو را به انجام میرسانید تنظیمات مربوط به ان فلزیاب را باید متناسب با همان صحنه کار و الیاژ هدف تعیین گردد که نوع تنظیمات مربوط به هر نوع عملیات در مناطق متفاوت برای اهداف گوناگون در دستور راهنمای ان سیستم فلزیاب باید بیان گردیده باشد

اگر فلزیاب را متناسب با موقعیت صحنه کار و الیاژ هدف تنظیم نگردیده باشد فلزیاب در موقعیت ارسال و دریافت علائم  امکان دارد درست عمل ننموده و موجب خطا در تشخیص سیستم فلزیاب گردد واگر فلزیاب متناسب با وضعیت صحنه کار و الیاژ هدف تنظیم نگردیده باشد امواج و انرژی و جریان دیگر منابع که در صحنه کار بازتاب میگردد توسط سیستم فلزیاب بعنوان علائم هدف مورد نظر ارزیابی گردیده وفلزیاب به این نوع علائم بی ربط پاسخ مثبت یا واکنش نشان داده و منبع یا هدف یا ذرات را بجای هدف اصلی مشخص نماید و تنظیمات نامتناسب میتواند باعث گردد که عملکرد سیستم فلزیاب را ضعیف یا دچار اعوجاج نماید که اینجا تشخیص با اپراتور است که سیستم فلزیاب را چگونه تنظیم نماید

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

 

 

فلزیاب دارای جی پی اس GPS که از محل دیگری محل استفاده فلزیاب را تشخیص دهد وجود ندارد و این چنین تکنولوژی در این حد که در ایران شایعه شده است وجود خارجی ندارد و حتی در عملیات نظامی گسترده و پرهزینه نیز از چنین تکنولوژی بهره برده نمیشودالبته در فیلم های سینمائی هالیودی چنین چیزی را می بینید ولی به این شکل که نشان میدهند واقعیت ندارد

سیستمهای ردیاب ماهواره ای برای یافتن شخص خاص هزینه بسیار زیادی را در بر خواهد داشت و هیچ دولتی این هزینه کلان را برای ردیابی یک سیستم فلزیاب یا صاحب دارنده سیستم فلزیاب یا یابنده را پرداخت نخواهند نمود و در صورتیکه بخواهند کنترل نمایند سیستمهای انتن بسیار زیادی را مانند سیستم موبایل در تمام کشور نصب نمایند که چنین امری شدنی نمی باشد.

این نوع کنترل یا تجسس فقط توسط ماهواه های جی پی اس GPS به انجام میرسد و این ماهواره ها و رادارهای زمینی یا هوائی ان در اختیار ارتش امریکا میباشد و هیچ کشوری چنین تکنولوژی را دارا نمیباشد و ارتش امریکا این قسمت از ردیابی را طبق قوانین جاری امریکا نمی تواند در اختیار دیگران بگذارد مگر انکه نیرو های واکنش سریع خود امریکا اقدام به عملیات شناسائی نمایند و عملکرد ردیابی به این صورت نیازمند تکنولوژی اواکس میباشد که باید در نزدیکی شخص ردیابی شده در جو زمین قرار بگیرد تا از طریق ماهواره عملیات جستجو پشتیبانی گردد و هزینه این عملیات بسیار بالا میباشد پس در نتیجه در هیچکدام از سیستمهای فلزیاب دنیا این نوع ردیابی به انجام نمیرسد و هر نوع ردیاب دیگر بر روی فلزیاب قابلیت نصب نداشته زیرا هر نوع ردیابی نیازمند همان انتن برای پشتیبانی در زمین میباشد که این انتن ها باید با فاصله سه تا چهار کیلومترنصب گردد که چنین انتن یا تجهیزاتی در ایران و دیگر کشورها وجود ندارد  و کلاً هرنوع ردیابی دیگری بر روی فلزیاب نصب گردد اختلال در سیستم ردیاب ایجاد مینماید زیرا خود فلزیاب علائم را ارسال و دریافت نموده و میتواند علائم هر نوع ردیاب را دریافت نموده و اجازه انتشار یا بازتاب انرا نمی دهد و اشخاصی که این مطالب را بیان مینماید یا دارای قرض خاصی برای رسیدن به مقصد خود هستند یا دارای توهم میباشند.

این مطلب که بر روی فلزیاب ساخت ایران جی پی اس GPS نصب میگردد دروغ محض است

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

 

صدا فلزیاب یا فلزیاب صدا دار ان نوع واکنش را که با صدا بر روی فلزات ایجاد مینماید از روی نوع نقشه مدار ان فلزیاب میباشد وصدا در سیستمها فلزیاب پالسی یا فلزیاب BFO یا فلزیاب VLF و ... از نوع  ولتاژ القائی میتواند در حالت ساکت یا SILENT باشد و در زمان برخورد با هدف یا هر منبعی که ایجاد واکنش نماید صدا ایجاد گردد یا صدا قطع گردد و صدا در فلزیاب پالسی یا فلزیابBFO  یا فلزیاب VLF بر روی اهداف یکسان است و نمی تواند برای هر نوع هدف یک صدا مشخص ایجاد نماید تشخیص  صدا در این نوع فلزیاب فقط تفاوت فلز اهنی با فلز غیر اهنی میباشد

البته درطراحی مدار بعضی سیستمها فلزیاب VLF و فلزیاب BFO از تنظیمات تن اجاست TONE ADJUST و ادیو دیسک AUDIO DISC و ادیو مد AUDIO MODE بهره برده میشود و میتواند برای هر نوع هدف یک نوع صدا ایجاد نماید ولی توان این تشخیص اهداف از طریق صدا تا عمق کمی به انجام میرسد زیرا نوع طراحی مدار این نوع فلزیاب به صورتی میباشد که از تغییرولتاژ بهره برده توان کاوش اهداف در عمق زیاد را ندارد و به همین دلیل این نوع فلزیاب ها نمی توانند از طریق تغییر صدا برای هر نوع هدف یک صدا زمینه متفاوت در عمق زیاد ایجاد نماید.

صدا درفلزیاب فرکانس القائی یا جذبی

صدا در سیستمها فلزیاب  فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی صدا یکسره یا با صدای زمینه میباشد ودر اثر برخورد با هدف نوع تغییر صدا یا نوسان در صدا نسبت به نوع هدف متفاوت میباشد

در سیستمها فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی  صدا یکسره صدای زمینه همیشه به کوش میرسد و تغییر صدا در صدای زمینه یا صدا یکسره  ایجاد میگردد.

در سیستمهای فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که بنابرعملکرد رادار طراحی گردیده است تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD وجود داشته و در زمینه صدا نیز تنظیمات صدای تیک تیک یا بم PU و صدای تند یا مدام TONE قرارداده شده است تا توان عمق گیری و تشخیص و تفکیک افزایش یابد.

در نوع فلزیاب یا معدن یاب یا رادار زمینی دستی فرکانس القائی  یا فلزیاب جذبی که این نوع تنظیمات را دارا هستند نوع صدا بر روی اهداف متفاوت از یکدیگر مجزا میباشد  که این نوع فلزیاب میتواند اهداف را با نوسان صدا مجزا در صدا زمینه از یکدیگر در عمق زیاد نیز تفکیک نماید و هر هدف نوسان خاص خود را در صدای زمینه دارد

در رابطه با صدا زمینه یا صدا یکسره تنظیم تن اجاست TONE ADJUST وجود دارد که میتواند نوع تنظیم صدا را پرسرعت و کم سرعت نماید تا تشخیص صدا به نسبت راحت تر گردد

فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات ذکر گردیده میباشد میتواند اهداف را در عمق زیاد با تغییر نوسان در صدا زمینه از یکدیگر تفکیک نماید

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

زیر مجموعه ها