جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

در فلزیاب جدول فرکانس فلزات همان جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE میباشد و فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد میتواند طبق بازتاب فرکانس فلزات یا جدول فرکانس فلزات VDI SCALE فرکانس طلا وفلزات را درشرایط گوناگون با الیاژ متفاوت و در زمین ها مختلف تفکیک نموده و پیدا نماید

سیستم فلزیاب طلایاب که دارای این نوع تنظیمات نمی باشد از قانون بازتاب جدول فرکانس فلزات یا بازتاب فرکانس طلا یا بازتاب جدول فرکانس فلزات از دید فلزیاب تفکیکی که با عدد VDI در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE میباشد عمل نمی نماید و نمی تواند اهداف را در شرایط گوناگون تفکیک نموده و تشخیص دهد

زیرا فرکانس یا جریان و انرژی و نیرو و امواج این دسته فلزیاب ها در تنظیمات برای فرکانس یا جریان و انرژی و امواج بازتاب شده طراحی نگردیده است و نمی توان علائم مربوط به هدف یا فلزات را دید فلزیاب طلایاب قرار بگیرد

هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب مغناطیسی  مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع دستگاه مغناطیس سنج مثل دستگاه مگنتی یا تسلا یا مگنتومتر یا یون یاب یا سیگنال ژنراتوردارای از بازتاب جدول فرکانس فلزات و فرکانس طلا یا فرکانس فلزات طبق جدول تفکیک وتشخیص VDI SCALE در شرایط متفاوت بهره نمی برد تا در هر وضعیتی بتواند طلا را از دیگر فلزات جدا نموده یا خطا از منابع مزاحم را از بین ببرد

فلزیاب حفره یاب پالسی باشد کلاً در اثر وجود تغییرات میدان مغناطیس نمی تواند حفره را در عمق زیاد تشخیص داده و مشخص نماید و هر نوع تغییر در میدان مغناطیس میتواند درفلزیاب پالسی ایجاد واکنش شبیه به حفره ازخود نشان دهد بخصوص که تغییرات در زمین در یک لایه خطی افقی پیوسته باشد میتواند این خطا را در فلزیاب پالسی ایجاد نماید

فلزیاب از نوع  فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا مغناطیسی خلاء مغناطیسی را میتواند بعنوان حفره یا تونل یا کانال یا چاه تشخیص دهد و این دسته فلزیاب ها نمی تواند تونل یا چاه یا کانال یا حفره را از تغییرات طبیعی زمین یا مواد معدنی گرم تشخیص دهند یا کلاً این نوع فلزیاب ها از دسته فلزیاب حفره یاب نمی باشد یا نمی تواند این فلزیاب ها حفره واقعی را از حفره طبیعی که در اثر جریانات حرکت اب یا گاز یا تغییر لایه زمین یا رسوبات در هوازدهی یا سستی زمین باشد را مشخص نماید

فلزیاب یا طلایاب از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد این توان را خواهد داشت که با تنظیم عدد VDI مربوط به تونل یا حفره موقعیت ومسیر حفره یا تونل را مشخص نماید زیرا توان جداسازی خطوط مغناطیس دیگر منابع را از خطوط الکتریکی منعکس شده ازحفره یا چاه یا تونل و کانال را از الکترون ایستا را دارا میباشد

با این نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی که این تنظیمات را دارا میباشد اپراتور یا کاربر باید بر روی شرایط متفاوت در مکان های گوناگون تمرین نموده تا بتواند حفره یا تونل یا مسیرخالی یا جای دست خورده یا غار یا دهنه غارواقعی را از دیگر علل انحرافی که موجب میگردد سیستم فلزیاب اشتباه عمل نماید تشخیص داده تا بتواند در صحنه کار اصلی تونل یا حفره اصلی که مورد نظرش میباشد را پیدا نماید

فلزیاب تصویری و فلزیاب انتنی از نوع فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی که دارای این نوع تنظیمات میباشد توان تشخیص حفره یا تونل یا مسیرخالی یا جای دست خورده یا غار یا دهنه غاررا دارد به شرط انکه اپراتور یا کاربر دارای مهارت و تجربه کامل و کافی باشد و بداند کدام تنظیمات عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE را به نسبت ان موقعیت تعیین نماید تا تشخیص حفره یا چاه یا کانال با موفقیت به انجام رسد

فلزیاب بلندرBELENDER  از دسته فلزیاب فرکانسی با تفکیک عدد VDI میباشد

فلزیاب بلندرBELENDER  دارای تنظیمات متفاوت برای تفکیک انواع فلزات و زمین GEB میباشد

فلزیاب بلندرBELENDER  دارای تفکیک طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE میباشد

فلزیاب بلندرBELENDER  یک فلزیاب تصویری از دسته فلزیاب تصویری با تفکیک عدد VDI در برنامه تفکیک رنگ COL PRO میباشد

فلزیاب بلندرBELENDER  دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص VDI EDIT میباشد

فلزیاب بلندرBELENDER  دارای طراحی مدار طبق اصول رادار با تفکیک عدد VDI در دسته فلزیاب فرکانس القایی میباشد

فلزیاب بلندرBELENDER  قدرت تشخیص ابعاد هدف IND SIZE یا تنظیمات تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X را دارد تا خطا درتشخیص انرژی ذرات مزاحم از بین برود

فلزیاب بلندرBELENDER  تنظیمات تراک اسپید TRAC SPEED را برای حذف خطا پارازیت و نویزغیرمفید از منابع مزاحم را دارا است

فلزیاب بلندرBELENDER  دارا قدرت تفکیک با مادون قرمز یا لیزر در دسته رادار در جهت تشخیص تشعشعات از فلزات مانند طلا میباشد

فلزیاب بلندرBELENDER  در جهت حذف مغناطیس لایه های زمین از تنظیمات اس ای تی اسپید SAT SPEED بهره میبرد

فلزیاب فرکانسی راداری با دارا بودن شرایط تنظیمات تفکیک با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE میتواند در هر وضعیت از مناطق از نظر مواد معدنی و منابع و سنگ ها و کانیها طبق اصول تفکیک منبع اصلی یا هدف را از دیگر منابع وخطوط مغناطیسی مزاحم تشخیص دهد

 

 

زیر مجموعه ها