جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب واکنش صدا را به نسبت نوع طراحی مدار ان فلزیاب در زمان برخورد با فلزیاب اشکار مینماید و در زمانیکه به دنبال یک هدف میباشید و از سیستم فلزیاب با صدا زمینه بهره میبرید اغاز تغییر نوسان در صدا زمینه میتواند با فاصله مانده به هدف ایجاد گردد و این فاصله نوسان صدا میتواند نسبت به اندازه هدف متفاوت باشد و در اینجا است که مختصات یابی اطراف یک هدف برای مشخص نمودن مرکز هدف یک امر مهم میباشد که باید اپراتور یا کاربر با نوع واکنش نوسان صدا زمینه در اطراف هدف تا مرکز هدف اشنائی و مهارت کامل داشته باشد

نوسان پدید امده درصدای زمینه دارای فاصله مشخص میباشد که این فاصله به نسبت اندازه هدف نیز یکسان است و در یک محدوده بر روی یک هدف کوچک عبور نمائید این تغییر نوسان صدا در صدای زمینه یکبار به گوش میرسد ولی اگر ان هدف دارای اندازه بزرگ باشد این تغییرنوسان صدا دریک فاصله منظم در روی محدوده و اندازه میتواند چند بار تغییر نوسان و شکستگی صدا در صدای زمینه اشکارگردد که این نوسان ایجاد شده یا شکستگی در نوسان صدای زمینه در محدوده زمان تغییر صدا به یک اندازه میباشد و تغییر دوباره شکستگی صدا در صدای زمینه با شرایط یک شکل تغییر مینماید یا میتوان ابراز نمود برای یک هدف با اندازه بزرگ تغییر نوسان شکستگی صدا بر روی هدف ایجاد شده و بعد از اتمام شکستگی صدا برای یک لحظه صدا زمینه به حالت قبل ازرسیدن بر روی هدف بازگشته و دوباره همان شکستگی به همان اندازه ایجاد میگردد

تغییر نوسان صدا در فلزیاب دارای صدا زمینه برای یک هدف با ابعاد بزرگ چند بار به شکل منظم اشکار میگردد زمانیکه بر روی یک هدف با اندازه بزرگ قرار میگیرید درطول مسیر حرکت بر روی یک هدف بزرگ نوسان در تغییر صدا زمینه بصورت منظم چند بار ایجاد میگردد که فاصله بین هر نوسان تا نوسان بعدی صدا زمینه به حالت عادی اولیه باز میگردد و دو باره یک نوسان منظم به شکل نوسان مربوط به ان نوع هدف در صدای زمینه ایجاد میگردد

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

فلزیاب تفکیک دار باصدا فقط در نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی طبق اصول رادار با تفکیک  عدد VDI میباشد که میتوان در عمق زیاد با صدا زمینه یا تغییر در نوسان صدا زمینه انواع فلزات یا طلا را با صدا تفکیک نماید و و فلزیاب که با صدا زمینه عمل مینماید باید برای تشخیص نوع نوسان صدا زمینه بر روی اهداف با ابعاد متفاوت  تمرین نموده تا نوع تغییر صدا زمینه بر روی اهداف گوناگون با ابعاد متفاوت را بدست اورید

نوسان شکستگی یا افزایش صدای زمینه بر روی اهداف بزرگ در طی عبور از روی ان هدف چند بار ایجاد میگردد که این فواصل تغییرصدا یا شکستگی با یک لحظه بازگشت به صدای زمینه اولیه دوباره ایجاد گردیده و فاصله شکستگی دوباره صدا در زمان مشخص خود مانند شکستگی اولیه صدا بر روی هدف یکسان یا ثابت ایجاد میگردد و مجدداً شکستگی با همان حالت شکستگی اولیه و یک شکل یا با یک وقفه کوتاه به یک حالت شکستگی در نوسان به گوش میرسد در نتیجه برای اهداف با ابعاد بزرگ تغییر نوسان صدا ایجاد شده و صدا به حالت عادی یا اولیه صدا زمینه بازگشته و دوباره یک نوسان صدا در صدا زمینه متعلق به ان هدف ایجاد میگردد

برای اینکه به نحوه عملیات برای اهداف بزرگ با تغییر نوسان بر روی اهداف بزرگ اشنا گردید میتوانید یک هدف بزرگ را در عمق قرار داده و با سیستم فلزیاب صدا زمینه از روی ان حرکت نمائید تا تغییر نوسان صدا در صدا زمینه بر روی اهداف متفاوت با ابعاد گوناگون را بدست اورید و در صحنه کار اصلی تفاوت بین تغییر نوسان صدا در صدا زمینه را تشخیص داده و بین هدف واقعی و غیر واقعی را بدست اورید

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

 

 

توان تفکیک و عمق فلزیاب به نوع طراحی مدار ان فلزیاب بستگی دارد سیستمهای فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد  برای کاوش و تفکیک هدف در عمق زیاد طراحی گردیده است و برای همین در این نوع سیستمها فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که دارای صدا زمینه میباشد صدای یکسره یا صدا یکسره در طراحی مدار این نوع فلزیاب بکاربرده شده است تا این نوع فلزیاب بتواند با نوسان در صدا زمینه نوع هدف را در عمق زیاد مشخص  نماید و تشخیص دهد البته سیستمهای فلزیاب انتنی یا فلزیاب راداری نیز دارای طراحی مدار فرکانس القائی یا جذبی میباشد و درصورتیکه تصویری با انتنی همراه هم بودند باز هم از همان قانون فرکانس القائی یا جذبی بهره میبرد و به دلیل توان بالای این نوع سیستمها فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی سیستمها با مدار مشترک انتن و تصویری و انتنی با صدا و انتنی وتصویری با صدا طراحی گردیده است تا کاربر را در تشخیص هدف و نوع عملیات جداسازی منابع و مواد معدنی و دیگر اهداف از هدف اصلی در تفکیک به حد مطلوب برساند.

سیستمهای فلزیاب و معدن یاب و رادارزمینی دستی همگی میتواند دارای طراحی مدار فلزیاب از نوع فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی باشد که نشانه ان تنظیمات پایه BASIC تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد

فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO . .... یا هر نوع فلزیاب که از زیر مجموعه فلزیاب ولتاژ القائی باشد به دلیل نوع طراحی مدار انها که ازتغییر ولتاژبرای تشخیص نوع هدف بهره میبرد نمی تواند اهداف را در عمق زیاد تفکیک نموده یا تشخیص دهد و این موضوع را عملاً در زمان قرار دادن یک هدف در عمق زیاد متوجه خواهید شد و این نوع فلزیاب ها با افزایش توان حساسیت فلزیاب برای کاوش اهداف در عمق براحتی ثبات خود را در تشخیص هدف از دست داده و در صحنه کار از منابع دیگر نیز تاثیر میپذیرد و واکنش از خود نشان میدهد

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

زیر مجموعه ها