جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

رازفلزیاب در دستان اپراتور یا کاربراست زیرا هرمیزان فلزیاب دارای تکنولوژی فوق پیشرفته نیز باشد باید اپراتور یا کاربر نحوه عملکرد با ان فلزیاب را بلد باشد و بر روی انواع واکنش سیستم فلزیاب دارای مهارت و تجربه کافی و کامل باشد تا با انجام تنظیمات صحیح و متناسب با صحنه کار و الیاژ هدف و مختصات یابی با دقت بالا محدوده و مرکز هدف را تشخیص دهد و اگر اپراتور یا کاربر نتواند با سیستم فلزیاب درست عمل نماید  امکلان موفقیت با ان فلزیاب کاهش میابد

اصولاً افراد که دارای فلزیاب میباشند مهارت کافی با فلزیاب نداشته و اقدام به تمرینات مداوم و مکرر نمی نمایند و همین مقدار کار با فلزیاب را در مراحل اولیه یاد میگیرند اقدام به انجام عملیات در صحنه کار اصلی مینمایند که این موضوع باعث افزایش خطا در تشخیص مرکز هدف واقعی میگردد یا دیگر منابع و ذرات را به جای هدف واقعی تشخیص میدهند با انکه باید راهنمای یا دستورالعمل فلزیاب را باید مطالعه نموده و تمرین نماید و با عملکرد سیستم فلزیاب اشنائی کامل دست یابد

باید اپراتور یا کاربر با فلزیاب به مهارت کامل رسیده و همه حالات واکنش فلزیاب را بدست اورد تا بتواند در صحنه کار اصلی با شرایط واکنش فلزیاب نسبت به هدف واقعی دست یابد

در فلزیاب انتنی نوع ردیابی یا شعاع زنی و بدست اوردن دیواره و مرکز هدف از موضوعات بسیارمهم است که اپراتور یا کاربر ها نحوه مختصات یابی با فلزیاب انتنی را رعایت نمی نمایند

در فلزیاب تصویری لکه رنگ با سه رنگ اصلی بستگی به نحوه تشخیص نوع لکه رنگ ها توسط اپراتور یا کاربر داشته و با تغییر تنظیمات نرم افزار بتواند نوع هدف و وضعیت صحنه کار را تشخیص دهد

در فلزیاب صدادار در نوع صدا زمینه اشنائی با تغییرصدا نسبت به نوع هدف یک امر مهم در مشخص نمودن اهداف از یکدیگر و ذرات میباشد

در فلزیاب تصویری با برنامه تفکیک رنگ COL PRO اپراتور یا کاربر باید با تعیین نوع طبقه و شکل هدف اشنائی کامل داشته و با تغییر در تنظیمات نرم افزار طبقه عدد VDI هدف مشخص گردد

در مجموع در صورتیکه فلزیاب دارای توانائی بالای در تفکیک اهداف بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE و تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC یا سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X همراه هم میباشد میتواند اهداف را در عمق زیاد تفکیک نموده و کاوش نماید.

اینکه عده ای فروشنده یا دارنده فلزیاب از سیستم فلزیاب خود تعریف فراوان نموده و سیستم فلزیاب دیگر شرکت ها یا افراد را فاقد توانائی ابراز مینمایند باید اثبات نمایند که سیستم فلزیابی را که ارائه مینمایند توان تفکیک بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE را دارا میباشد که بتواند انواع اهداف را از یکدیگر تفکیک نموده تابین اهداف واقعی با ذرات و یا اهداف همگن یا هم مکان را تشخیص داده و جدا نموده و تفکیک نماید

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

 

فلزیاب عالی ان فلزیاب است که در سطح و عمق یک هدف نمونه را پیدا نموده و تفکیک نماید اینکه عده ای معتقدند یا ابراز مینماید فلزیاب عالی ان فلزیابی است که بتواند گنج را پیدا نماید موضوعی درست نمی باشد زیرا فلزیاب یا معدن یاب یا رادار زمینی دستی از سیستم های چند منظور میباشد و در امورات گوناگون مانند جاده سازی و سد سازی پتروشیمی و نفت و ........ و صنایع متفاوت کارائی داشته و هر فرد یا شخص در انجام امورات مربوط به عملکرد خود با فلزیاب باید تمرین نموده و مهارت یابد و بتواند یک هدف را در سطح و عمق پیدا نموده و تفکیک نماید و واکنش فلزیاب را بر روی انواع اهداف با شرایط گوناگون را بدست اورد تا بتواند در صحنه کار اصلی با نحوه واکنش فلزیاب اشنائی کامل داشته ومتوجه گردد تغییرات در فلزیاب از هدف اصلی است یا دیگر منابع و ذرات این تفاوت را ایجاد مینماید

یک اپراتور یا کاربر حرفه ای میتواند هر نوع تغییر در حرکت انتن یا صدا یا تصویر را تحلیل نموده و با این تحلیل صحیح وجود هدف را از دیگر منابع یا ذرات تشخیص دهد

فلزیاب عالی که کاربر بالای دارد ان دسته از فلزیاب ها میباشد که میتواند بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE اهداف را در عمق زیاد تفکیک نموده و محدوده و مرکز هدف را مشخص نماید

فلزیاب فوق پیشرفته که توانائی کاوش اهداف را دارا میباشد باید دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X به همراه هم در یک فلزیاب باشد تا بتوان با وجود این نوع تنظیمات توان تشخیص اهداف از دیگر ذرات و منابع را افزایش داده و هدف واقعی را تفکیک نموده و پیدا نمود

 

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

روش کار با انواع فلزیاب را باید یک اپراتور یا کاربر حرفه ای با ان اشنائی داشته باشد که این امر زیاد برای هر فرد یا شخصی مقدور نمی باشد و ان دسته که فلزیاب را تهیه مینمایند باید بر روی سیستم فلزیاب خود تجربه کامل یافته و به عملکرد و واکنش فلزیاب بر روی اهداف گوناگون اشنائی مطلق یابد

در صورتی که دارنده فلزیاب بر روی سیستم فلزیاب خود اشنائی کامل داشته و مهارت یابد میتواند وضعیت تنظیم فلزیاب را در هر شرایطی متناسب با همان موقعیت تنظیم نموده و باعث پیدا نمودن هدف اصلی در صحنه کار گردد

اصولاً افرادی که دارنده فلزیاب میباشند بر روی سیستم فلزیاب خود تمرین کامل را انجام نمی دهند و نمی توانند سیستم فلزیاب را متناسب با نوع هدف و وضعیت منابع و ذرات مربوط به صحنه کار تنظیم نمایند و زمانیکه موفق نمی گردند ایراد را برسیستم فلزیاب میدانند با انکه یک فلزیاب زمانیکه یک هدف را در زمان تمرین در سطح و عمق پیدا نموده و تفکیک نماید عملکرد خود را نشان داده است و اپراتور یا کاربر باید به این چنین فلزیاب اطمینان کامل یابد و بقیه عملیات در صحنه کار که موجب موفقیت اپراتور یا کاربر در تشخیص هدف واقعی میگردد بستگی به مهارت و تجربه اپراتور یا کاربر داشته

فلزیاب که از نوع فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی باشد و دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد به اپراتور یا کاربر در تشخیص اهداف واقعی از دیگر ذرات کمک فراوان مینماید

البته عده ای ابراز نظر مینمایند که با عملکرد تمامی فلزیاب ها اشنائی کامل داشته و دارای مهارت میباشند که کمتر شخصی میتواند چنین ادعای را نماید زیرا این امر نیازمند تجربه و مهارت بر روی عملکرد هر نوع فلزیاب را نیاز دارد و به ندرت شخصی میتواند این ادعا را اثبات نماید زیرا فلزیاب در نوع گوناگون میباشد و هر شرکت یا تولید کننده میتواند از شرایط متفاوت در طراحی فلزیاب خود بهره ببرد که کسب مهارت با ان فلزیاب نیازمند زمان و تجربه فروان میباشد

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

 

 

 

زیر مجموعه ها