جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب فقط گنج یا طلا قدیمی را تفکیک نماید و فلزات جدید یا طلا جدید را نمی تواند بگیرد از اصول علمی تشخیص یابنده ها یا فلزیاب ها خارج میباشد و ان فلزیاب که فلز قدیمی یا گنج را بخواهد بگیرد با بتواند فلزجدید یا طلا جدید را در عمق زیاد تشخیص داده و تفکیک نماید

میتوان ابراز نمود که یک فلزیاب یا فلزیاب راداری یا فلزیاب راداری تصویری یا فلزیاب تصویری راداری یا فلزیاب تصویری انتنی یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یک هدف قدیمی یا طلا قدیمی یا گنج یا دفینه یا خزانه رابهتر تشخیص می دهد و این موضوع درست است اما همین فلزیاب باید بتواند خواص مغناطیسی یک فلز نو یا طلا جدید را تفکیک نموده و تشخیص دهد تا بتواند یک هدف قدیمی یا طلا قدیمی را تفکیک نماید و برترین فلزیاب که بتواند قدرت تفکیک را داشته باشد ان فلزیاب است که بتواند خواص فرکانسی یک هدف یا طلا را در عمق زیاد تشخیص داده و تفکیک نماید

ولی اینکه فلزیاب یا فلزیاب راداری یا فلزیاب تصویری راداری فلز جدید یا طلا جدید را نمیگیرد مشخصه ان است که ان فلزیاب از هر نوع که باشد نمی تواند یک هدف قدیمی یا طلا قدیمی یا گنج یا دفینه یا خزانه یا زیر خاکی را تشخیص داده و پیدا نماید و بخصوص تفکیک نماید

توان هر نوع فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب بخواهید بدست اورید بر روی فلز طلا جدید تست یا ازمایش نموده تا ان فلزیاب یک طلا جدید را در عمق زیاد پیدا نموده و تفکیک نماید تا مطمئن شوید ان فلزیاب قابل اعتماد است

 

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

 

 

 

 

برای فلزیاب تفکیک دار یا برای فلزیاب فرق طلا قدیمی با فلز جدید وجود ندارد و همان فلزیاب تفکیک دار که میتواند یک فلز جدید را تفکیک نماید میتواند یک فلز قدیمی یا طلا قدیمی یا گنج یا عتیقه یا دفینه یا خزانه را نیز تفکیک نماید یا یک فلزیاب تصویری راداری یا فلزیاب راداری تصویری یا فلزیاب راداری باید بتواند هم فلز جدید و هم فلزقدیمی یا طلا قدیمی را تفکیک نموده و تشخیص دهد یا در اصل فلزیاب که میتواند فلز جدید یا طلا جدید را تفکیک نماید حتماً میتواند ان فلزیاب فلز قدیمی یا فلز جدید باید تشخیص داده و تفکیک نماید و تفکیک برای یک فلز جدید با فلز قدیمی یکسان است پس اگر یک فروشنده فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب ابراز نمود که ان فلزیاب فقط گنج یاب است و فلز قدیمی یا گنج یا طلا قدیمی را پیدا مینماید باور ننمائید زیرا خارج از اصول فیزیک و علوم رادار و الکترونیک و فرکانس و جریان وانرژی میباشد و واقعیت ندارد و این مطالب که فلزیاب گنج یاب است و فقط فلز قدیمی یا طلا قدیمی یا گنج را تشخیص می دهد باور ننمائید و از نظر علمی جایگاهی ندارد

البته فلزقدیمی یا گنج را فلزیاب پیشرفته بهتر از یک فلزنو یا طلا جدید تشخیص می دهد ولی این موضوع دررابطه با یک فلزیاب میباشد که بتواند یک فلز جدید یا طلا جدید را نیز تفکیک نماید

 

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

 

فلزیاب راداری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب تصویری راداری یا فلزیاب راداری تصویری از زیر مجموعه رادار زمینی دستی GROUND HANDY RADAR میباشد و هر نوع فلزیاب که بنابر اصول رادار RADAR عمل نماید باید بتواند فلز جدید یا فلز نو را تفکیک نماید و خواص مغناطیسی فلز نو یا طلا جدید را در عمق زیاد تفکیک نماید واین نوع فلزیاب راداری یا فلزیاب تصویری حتماً باید از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد تا بتواند توان تفکیک را داشته باشد و هر گونه فلزیاب یا فلزیاب راداری یا فلزیاب تصویری راداری یا فلزیاب راداری تصویری برخورد نمودید که فروشنده ان بیان نموده فلز نو یا فلز جدید بخصوص طلا نو یا طلا جدید را نمی تواند تشخیص دهد وتوان تفکیک اهداف جدید یا نو یا طلا جدید یا طلا نو را نداشته از اصول رادار و فلزیاب تفکیک دار خارج است و فلزیاب یا فلزیاب راداری نمی باشد و ان فلزیاب که نمی تواند فلز نو یا فلز جدید یا طلا جدید را تشخیص دهد و تفکیک نماید چگونه اعتباری از توان ان برای تشخیص خواص مغناطیسی یک فلز طلا قدیمی یا گنج و دفینه و خزانه میباشد زیرا خواص مغناطیسی یک هدف نو با هدف قدیمی یا طلا نو یا طلا جدید با فلز قدیمی یا طلا قدیمی یا گنج یا عتیقه یا خزانه تفاوتی نمی کند و مرور زمان بر روی خواص مغناطیسی طلا یا فلز قدیمی اثر نمی گذارد

اگر فروشنده فلزیاب میگوید فقط فلز قدیمی را تشخیص می دهد و فلز نو یا فلز جدید یا طلا جدید را نمیگیرد از اصول علمی و فنی فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا اصول رادار خارج میباشد و قابل اطمینان نمی باشد و مطمئناً کارائی ندارد

 

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

 

 

زیر مجموعه ها