جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

توان تفکیک و عمق فلزیاب به نوع طراحی مدار ان فلزیاب بستگی دارد سیستمهای فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد  برای کاوش و تفکیک هدف در عمق زیاد طراحی گردیده است و برای همین در این نوع سیستمها فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که دارای صدا زمینه میباشد صدای یکسره یا صدا یکسره در طراحی مدار این نوع فلزیاب بکاربرده شده است تا این نوع فلزیاب بتواند با نوسان در صدا زمینه نوع هدف را در عمق زیاد مشخص  نماید و تشخیص دهد البته سیستمهای فلزیاب انتنی یا فلزیاب راداری نیز دارای طراحی مدار فرکانس القائی یا جذبی میباشد و درصورتیکه تصویری با انتنی همراه هم بودند باز هم از همان قانون فرکانس القائی یا جذبی بهره میبرد و به دلیل توان بالای این نوع سیستمها فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی سیستمها با مدار مشترک انتن و تصویری و انتنی با صدا و انتنی وتصویری با صدا طراحی گردیده است تا کاربر را در تشخیص هدف و نوع عملیات جداسازی منابع و مواد معدنی و دیگر اهداف از هدف اصلی در تفکیک به حد مطلوب برساند.

سیستمهای فلزیاب و معدن یاب و رادارزمینی دستی همگی میتواند دارای طراحی مدار فلزیاب از نوع فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی باشد که نشانه ان تنظیمات پایه BASIC تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد

فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO . .... یا هر نوع فلزیاب که از زیر مجموعه فلزیاب ولتاژ القائی باشد به دلیل نوع طراحی مدار انها که ازتغییر ولتاژبرای تشخیص نوع هدف بهره میبرد نمی تواند اهداف را در عمق زیاد تفکیک نموده یا تشخیص دهد و این موضوع را عملاً در زمان قرار دادن یک هدف در عمق زیاد متوجه خواهید شد و این نوع فلزیاب ها با افزایش توان حساسیت فلزیاب برای کاوش اهداف در عمق براحتی ثبات خود را در تشخیص هدف از دست داده و در صحنه کار از منابع دیگر نیز تاثیر میپذیرد و واکنش از خود نشان میدهد

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

طلایاب گنج یاب یک کلمه برای رساندن قدرت فلزیاب در جهت تفکیک میباشد و طلایاب یک فلزیاب پرقدرت با تفکیک طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی میباشد که برای هر نوع فلز یا طلا عدد خاص VDI مربوط به خود را مجزا دارا میباشد و اینکه شخصی یا شرکت ادعا نماید که سیستم ان فقط طلا GOLD را میگیرد و دیگر فلزات را تشخیص نداده یا تفکیک نمی نماید یک مقدارای از جنبه علمی و فنی دارای ایراد است.

طلا GOLD دارای الیاژ گوناگون میباشد و در صحنه کار متفاوت میتواند سیگنال جداگانه بازتاب نماید که تشخیص ان فقط از فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک طبق عدد VDI قابل تفکیک و تشخیص میباشد

اگر سیستمی را مختص طلا GOLD طراحی و ساخته گردد وبر روی هیچ نوع هدف یا فلزیا دیگر از خود واکنش نشان ندهد توان تشخیص ان سیستم کاهش میابد و نمی تواند بین اینکه یک هدف هم مکان یا همگن میباشد یا طلا GOLD تمایزی ایجاد نمود و برای این است که در فلزیاب فوق پیشرفته حرفه ای از جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE با اعداد VDI متفاوت به همراه تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X بهره برده میشود تا سیستم فلزیاب با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC بتواند طلا GOLD را درهر شرایطی تفکیک نموده و تشخیص داده شود

در بعضی سیستمهای فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب پالسی ابراز میگردد که فقط طلا GOLD را میگیرد با توجه به انکه اگر مس COPPER را نیز با همان سیستم فلزیاب بگیرید همان واکنش طلا GOLD را دارا میباشد و بین طلا GOLD و مس COPPER تفاوتی نمیگذارد با توجه به انکه ارائه کننده ان سیستم فلزیاب ابراز مینماید سیستم فلزیاب فقط طلا GOLD را میگیرد چنین موضوعی نیست بلکه این سیستمها فلزیاب بیشترتوان تشخیص حالت تفاوت فلزاهنی وغیر اهنی را دارا میباشد و بعضی سیستم ولتاژ القائی یا پالسی را در مدار به شکلی تنظیم مینمایند که فقط غیراهنی را بگیرد و زمان نشان دادن عملکرد سیستم طلا GOLD را به سیستم فلزیاب نشان داده و سپس بر روی یک هدف اهنی گرفته و سیستم فلزیاب به اهن پاسخ نداده و صدای ایجاد نمی نماید با انکه طلا GOLD و مس COPPER که هر دو غیر اهنی است را با همین فلزیاب بگیرید واکنش این نوع فلزیاب بر روی کلیه فلزات غیراهنی یکسان میباشد و نمی تواند تفکیک نماید بلکه فقط تفاوت را تشخیص میدهد حال این واکنش میخواهد با صدا یا اعداد دیجیتال یا بارگرافیک باشد یک واکنش یکسان از خود نشان میدهد یا پاسخ میدهد و نمی تواند بین دو هدف غیراهنی مانند طلا GOLD یا مس COPPER را مشخص یا جدا نماید تا اپراتور متوجه گردد این هدف از کدام نوع است .

سیستم فلزیاب که فقط بر روی طلا GOLD واکنش نشان دهد و قابلیت تنظیم بر روی دیگر اهداف را مجزا نداشته باشد توان این را ندارد که بتواند بین اهداف همگن یا هم مکان طلا GOLD تفکیک قائل شود و بتواند ذرات شبیه به طلا GOLD را ازطلا GOLD واقعی تشخیص دهد

 طلا GOLD میتواند دارای الیاژ متفاوت باشد و تفاوت در الیاژ طلا GOLD میتواند علائم مختلف را ایجاد نماید و طلا GOLD درصحنه کار مختلف از خود علائم گوناگون را بازتاب نماید یا نشان میدهد این امری موضوعی است که در رابطه با طلا GOLD بیشتر از دیگر اهداف یا فلزات پیش میاید و ان هم بخاطربافت و ترکیب و شکل یا ساختار مولکولی طلا GOLD میباشد بخصوص طلای GOLD که عمر زیادی از ان گذشته باشد زیرا طلا GOLD درمدت زمان زیاد در زیر زمین باقی مانده باشد  با اطراف خود اقدام به تبادل انرژی و نیرو جریان را مینماید یا بر یکدیگرنیرو وارد نموده و این امر میتواند به راحتی در نوع علائم هدف از نوع طلا GOLD اثر مستقیم بگذارد و از انجا که تمامی سیستمهای یابنده یا فلزیاب یا معدن یاب و رادار زمینی دستی دنیا برای تشخیص از جریان و انرژی ونیرو یا فرکانس و امواج بصورت ارسال یا دریافت یا جذبی بهره میبرند با این موضوع روبرو میباشند و برای این است که سیستمهای دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD توان بالاتری برای تشخیص هدف واقعی از غیرواقعی را دارند.

البته در بعضی فلزیاب های ولتاژ القائی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO و .... که تنظیم تفکیک EDIT قرارداده شده است و بخاطر ساختار مدار این نوع فلزیاب ها اهداف را نمی توانند درعمق زیادی مشخص نماید و در مدار این نوع فلزیاب ها نمی توان تنظیمات سطح وحجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X را تعیین نموده تا توان تشخیص اهداف را افزایش دهد  

 

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

عمق فلزیاب انتنی در صورتیکه ان فلزیاب انتنی یا ردیاب انتنی طبق اصول رادار طراحی و ساخته شده باشد به نسبت توان عمق مدار الکترونیکی خود میتواند اهداف یا طلا را در عمق زیاد به نسبت عمق نهایی خود کاوش نموده و تفکیک نماید و در نوع سیستم انتنی یا انتن راداری حرکت چرخش انتن بر روی دیواره و مرکز هدف و فاصله بین دیواره اطراف هدف عمق را تعیین مینماید ودرفلزیاب یا معدن یاب یا رادارزمینی دستی از نوع انتنی راداری نیزعمق نسبی و حدودی میباشد و واکنش سیستم فلزیاب به عمق در این روش انتنی نیز به اندازه و عمروالیاژهدف و مواد معدنی و منابع صحنه کار بستگی دارد.

در هر صورت با تمرین و تجربه کاربر بر همه این منابع دست خواهد یافت و اشنا گردیده و به مهارت میرسد

فلزیاب انتنی یا فلزیاب راداری که مدار ان بنابر رادار طراحی گردیده است و دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد میتواند اهداف را در عمق زیاد کاوش نموده و تفکیک نماید این نوع فلزیاب انتنی یا فلزیاب راداری میتواند اهداف متفاوت را از یکدیگر تفکیک نماید و کمتر فلزیاب انتنی یا فلزیاب راداری دردنیا برخورد خواهید نمود که این نوع تنظیمات و توان را داشته باشد و دارای مدار بنابر اصول رادار باشد

 

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

 

زیر مجموعه ها