جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب قدرت نفوذ برای کاوش طلا یا کشف گنج را در عمق زیاد در صورتی دارا میگردد که توان تشخیص علائم بازتاب شده از اهداف یا گنج طلا یا انواع فلزات را داشته باشد البته این بستگی به نوع نقشه مدار فلزیاب یا طلایاب داشته که هرنوع فلزیاب یا طلایاب میتواند نحوه عملیات متفاوت برای تشخیص و تفکیک اهداف اصلی یا طلا یا گنج طلا را داشته باشد

فلزیاب قدرت نفوذ در لایه های زیرزمین را بخواهد دارا باشد باید تنظیمات مربوط به ارزیابی زمین را داشته باشد

فلزیاب قدرت نفوذ خود را از نوع توان علائم ارسال شده یا علائم دریافت شده بدست می اورد

در فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا دستگاه های مغناطیس سنج یا یون یاب وجود جریانات مغناطیسی متفاوت براحتی میتواند توان نفوذ عمق را در لایه های زیرین زمین کاهش داده یا از بین ببرد و یکی از دلیلی که عمق این دسته از فلزیاب ها مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا دستگاه مگنتومتریا مگنت یا یون یاب یا تسلا را کاهش می دهد یا نظام ثبات را در این نوع دستگاه ها یا فلزیاب ها با اختلال روبرو مینماید همین جریان مغناطیس در مواد معدنی و منابع و گرانش زمین در جاذبه زمین میباشد که قدرت تشخیص در عمق را کاهش می دهد

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

تغییرات نرم افزار فلزیاب تصویری در تنظیمات قرار داده شده در نرم افزار فلزیاب تصویری میتواند مشخصات طلا یا انواع فلزات یا هدف اصلی یا گنج طلا را برای اپراتور فلزیاب اشکار نماید

تغییرات در نرم افزار فلزیاب تصویری فرایند ایجاد شده در هر نوع نرم افزار فلزیاب تصویری نمی باشد یا در هر نوع فلزیاب تصویری تغییرات تنظیمات نرم افزار قابل اجراء نمی باشد و میتواند ابراز نمود که اگر از یک نوع نرم افزار در دو نوع فلزیاب تصویری متعلق به دو شرکت فلزیاب متفاوت بهره برده شده باشد  ولی ساختار ان دو فلزیاب تصویری از نظر طراحی سخت افزار یکسان نباشد میتواند این وضعیت را شکل دهد که در یک نوع فلزیاب تصویری تنظیمات نرم افزار قابلیت تغییر برای ارزیابی یا فیلترلکه رنگ ها را در حالات گوناگون دارا باشد و تغییرات نرم افزار در این نوع فلزیاب تصویری اجراء شود و در یک فلزیاب از نوع دیگر ساخت شرکت دیگر برنامه نرم افزار فلزیاب تصویر قابلیت تغییر در تنظیمات نرم افزار قابل اجراء نباشد و هر چه تنظیمات نرم افزار را تغییر داده شود شرایط متفاوت صحنه کار یا هدف اصلی یا طلا در لکه رنگ های ظاهر شده تغییر نمیکند تا بتوان موقعیت هدف اصلی یا طلا را از لکه رنگ دیگر منابع جدا نمود تا خطا در تشخیص فلزیاب تصویری از بین برود

فلزیاب تصویری که از قانون رادار تصویری بهره میبرد و دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد در زمان اشکار شدن لکه رنگ ها میتوان با تغییرات در نرم افزار فلزیاب تصویری وضعیت و شرایط متفاوت زمین صحنه کار و وضعیت انواع فلزات یا طلا را تشخیص داده و وجود هدف اصلی یا طلا را در ان محدوده کار با فلزیاب تصویری بدست اورد

 

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

دسته بندی ساخت فلزیاب یا ترکیب ساخت فلزیاب یا دسته بندی فلزیاب از نظر ساختار کلی نقشه مدار فلزیاب در دو دسته ولتاژ القایی یا مغناطیسی و فلزیاب فرکانسی تقسیم میگردد

ترکیب ساخت فلزیاب ولتاژ القایی یا فلزیاب مغناطیسی از دسته فلزیاب های میباشد که عملکرد انها در سرجستجوگر یا کویل یا لوپ یا سنسور با مغناطیس بر حسب ولتاژ میباشد و فقط توان تشخیص تفاوت فلز اهنی از فلز غیر اهنی میباشد و چون ازتغییر مغناطیس بهره میبرد اثر مغناطیس صحنه کار توان عمق این دسته فلزیاب ها را کاهش می دهد

ترکیب ساخت فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی از دسته فلزیاب های میباشد که دارای تشخیص انرژی خاص از فرکانس هدف اصلی یا طلا میباشد

فلزیاب فرکانسی به دو دسته تشخیص فرکانس عادی و تشخیص فرکانس هدف اصلی یا طلا از انرژی هدف اصلی یا طلا با تمایز دامنه و طول موج فرکانس بازتاب شده از هدف اصلی یا طلا میباشد که این دسته فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد که قدرت بالای در تشخیص اهداف یا طلا یا انواع فلزات درعمق زیاد دارد

 

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

زیر مجموعه ها