جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

برای موفقیت با فلزیاب اطلاعات حفاری نیز نیاز است و اطلاعات حفاری گنج و حفاری دفینه یا کاوش طلا در اختیار هر فرد یاشخصی نمی باشد و نداشتن اطلاعات حفاری طلا یا کاوش گنج یا کشف دفینه موجب میگردد که بیشتر اشخاص که حفاری باستان شناسی مینمایند در حین عملیات حفاری با مواردی برخورد مینمایند که فکر میکنند که مسیر را اشتباه را رفته با انکه در ان مسیر در گذشته شرایط خاص را ایجاد نموده تا هر شخصی نتواند گنج را پیدا نماید

 با توجه به نداشتن اطلاعات کامل در زمینه مراحل حفاری با این شرایط محال است که گنج یا دفینه یا طلا یا اثارباستانی را پیدا نمود هر حرکت حفاری گنج یا حفاری دفینه یا حفاری گنج و دفینه یا طلا و اثارباستانی باید با دقت توسط یک شخص با تجربه و دارای اطلاعات باستانشناسی به انجام برسد و هر مرحله که به دنبال طلا یا به دنبال گنج یا به دنبال اثارباستانی زمین را کنده یا حفاری مینمایید میتواند مبین یک موضوع برای مسیر گنج یا دفینه یا پیدا نمودن مسیرطلا و گنج و دفینه یا اثارباستانی باشد

در این شرایط اگر فلزیاب و اپراتور ان هم درست عمل نموده باشد و مرکز گنج را مشخص نموده باشد این نداشتن اطلاعات حفاری موجب پیدا ننمودن گنج یا کاوش طلا میگردد

در گذشته مسیر گنج و دفینه را به صورتی طراحی و می ساختند که نتوان به این سادگی به گنج طلا یا دفینه با ارزش بالا دست یافت

گنج و دفینه را با فلزیاب بخواهید پیدا نمایید باید ان فلزیاب قدرت عملیات بالای را برای تشخیص طلا در عمق زیاد را داشته باشد و با همه این توانایی در فلزیاب برای کاوش طلا مهارت اپراتور فلزیاب مهم میباشد و عملیات مختصات یابی برای کاوش گنج و دفینه برای مشخص نمودن مرکز طلا یا کاوش گنج یا کاوش دفینه از موارد بسیار مهم میباشد

گنج و دفینه یا یافتن گنج و دفینه راه و رسم خود را دارد و ان عده که میخواهند با فلزیاب یا طلایاب به دنبال گنج یا دفینه یا طلا بروند و گنج و دفینه و طلا را به راحتی پیدا نمایند تا حدودی فکر پیدا کردن گنج یا پیدا کردن دفینه یا پیدا کردن طلا را باید از سرخود بیرون کنند زیرا کاوش گنج یا کاوش دفینه یا کاوش طلا راه و رسم خود را دارد و برای موفقیت درزمینه جستجو گنج یا جستجو دفینه یا جستجو طلا یا اثارباستانی به غیر از اینکه ان فرد جستجوگر گنج و دفینه یا جستجوگر طلا باید در مورد اثار و علام گنج یا اثار و علائم دفینه اطلاعات کاملی داشته باشد حتماً در رابطه با شرایط و مراحل کاوش گنج و دفینه نیز باید مهارت داشته باشد زیرا اگرشخصی حرفه ای ترین اپراتور یا کاربر فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب هم باشد و بتوانید با دقت و مهارت محل گنج یا محل دفینه یا محل اثارباستانی یا محل طلا یا محدوده و مرکز گنج یا دفینه یا طلا یا اثارباستانی را مشخص نمایید باید در زمینه نوع و شکل حفاری باستانشناسی یا حفاری گنج یا حفاری دفینه نیز اطلاعات کامل داشته باشید

زیرا میتواند ان شخص که در زمینه حفاری برای پیدا نمودن گنج و دفینه حفاری باستانی زمین را کنده وحفاری مینماید مسیر عملیاتی حفاری گنج یا حفاری دفینه را صحیح به انجام نرساند

فلزیاب بدون سیم یا فلزیاب بی سیم که مدار ان بدون سیم به سرجستجوگر ارتباط داشته یا فلزیاب که با عملیات جستجو بدون سیم میتواند عملیات جستجو با انتن یا تصویر را بدست اورد حتماً باید از نوع فلزیاب فرکانسی باشد زیرا فلزیاب فرکانسی توان انجام این نوع عملیات را دارا میباشد که بتواند فرکانس بازتاب شده را مانند رادار بدون اتصال به سیم یا سرجستجوگر تشخیص داده و مشخص نماید

فلزیاب بی سیم یا فلزیاب بدون سیم ان فلزیاب است که سرجستجوگر یا لوپ یا کویل یا سنسوریا انتن بدون سیم و توسط انتن مرکزی با مدار مادر فلزیاب یا مدار مرکزی فلزیاب ارتباط برقرار مینماید

این نوع ارتباط فلزیاب بدون سیم یا فلزیاب بی سیم را با بلوتوث فلزیاب یا فلزیاب بلوثوث دارد اشتباه گرفته نشود زیرا بلوتوث در فلزیاب مربوط به اتصال به لپ تاپ یا تبلت است و ربطی به فلزیاب بدون سیم یا فلزیاب بی سیم ندارد

فلزیاب بدون سیم یا فلزیاب بی سیم میتواند فلزیاب بدون لوپ یا کویل باشد و با سنسور عمل نماید یا میتواند فلزیاب با لوپ و کویل بدون سیم یا بی سیم یا انتن بدون سیم متصل به مدار فلزیاب یا جعبه کنترل فلزیاب از فاصله دورعمل نماید این نوع فلزیاب که به اینصورت عمل مینماید از پیشرفته ترین نوع فلزیاب میباشد زیرا میتواند علائم فلزیاب و سرجستجوگر و علائم هدف را بنابر اصول رادار به یکدیگر منتقل  نماید

 البته این نوع فلزیاب بی سیم یا فلزیاب بدون سیم باید از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد تا فلزیاب بی سیم یا فلزیاب بدون سیم بنابراصول رادار تلقی گردد

در فلزیاب بدون سیم یا فلزیاب بی سیم مادر فلزیاب یا جعبه کنترل مرکزی فلزیاب را در یک محل به همراه لپ تاپ یا تبلت ثابت قرار داده و میتوان سرجستجوگر یا لوپ یا کویل یا سنسوریا دسته انتن را به فاصله دورتر  برده و از فاصله دوراز جعبه کنترل مرکزی فلزیاب ان محدوده یا منطقه را با صدا یا تصویر یا حرکت انتن مورد جستجو قرار داده وحدود و نقطه مرکز طلا یا هدف را مشخص نمود و یا در روش عملیات با فلزیاب انتنی یا دسته انتن میتوان شعاع زنی و نقطه زنی با دسته انتن نمود یا با کویل یا سنسور یا لوپ از فاصله دور صدا زمینه یا تصویر را بدست اورد

زیر مجموعه ها