جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

تفاوت سنسور فلزیاب مغناطیسی با فلزیاب سنسور فرکانسی در این است که سنسورهای التراسونیک یا سنسور مادون قرمز یا سنسورنوری حرارتی در فلزیاب فرکانسی ایجاد عملیات مستقل در تشخیص فلزیاب فرکانسی برای افزایش قدرت تفکیک طلا و انواع فلزات در عمق زیاد میباشد و از تجهیزات جانبی در افزایش قدرت فلزیاب فرکانسی میباشد و سنسور مغناطیسی در فلزیاب مغناطیسی یا دستگاه مغناطیس سنج عملکرد مستقل نداشته با وجود مدار این دسته فلزیاب بطور غیر مستقل عمل نموده و عملکرد مغناطیسی از مدار را ارسال مینماید

تفاوت سنسور فلزیاب فرکانسی با سنسور مغناطیسی در هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب مغناطیسی  مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع دستگاه مغناطیس سنج مثل دستگاه مگنتی یا تسلا یا مگنتومتر یا یون یاب یا سیگنال ژنراتور در این است که در این دسته فلزیاب های مغناطیسی یا دستگاه های مغناطیس سنج سنسور همان عمل کویل یا لوپ را انجام داده و خود مستقیم نمی تواند از مدار فلزیاب برای تفکیک یا تشخیص دستور گرفته و مجزا عمل نموده تا در قدرت فلزیاب برای تفکیک یا تشخیص اثر متقابلی بگذارد یا سنسور مگنت  یا سنسور مغناطیسی مانند همان سیم پیچ عمل مینماید و خود واکنش متفاوت یا ساختار ساخت مغناطیس یا فرکانس را مجزا نداشته تا بتواند به مدار فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا دستگاه مغناطیس سنج یک تجهیزات جانبی برای افزایش قدرت تشخیص تغییرات میدان مغناطیس باشد

فلزیاب تفاوت سنسور را دارا میباشد و این تفاوت سنسور به نوع فلزیاب وابسته است سنسور در فلزیاب فرکانسی کارایی واقعی برای تشخیص و تفکیک را دارا میباشد و سنسور فلزیاب فرکانسی در دسته سنسور مادون قرمز و سنسور الترا سونیک و سنسورنوری حرارتی میباشد

تفاوت سنسور بکار برده شده در فلزیاب فرکانسی در این است که فلزیاب فرکانسی طبق اصول فرکانس عمل نموده و این دسته سنسور نیز ساختار امواج الکترومغناطیس را داشته و امواج الکترومغناطیس در تشخیص فلزیاب فرکانسی درعملکرد فرکانس داشته و برای همین سیگنال علائم الکترو مغناطیس که توسط سنسور مادون قرمز یا سنسور التراسونیک یا سنسور نوری حرارتی است که عملکرد واقعی تشخیص برای تفکیک را در فلزیاب فرکانسی ایجاد نموده و سیگنال علائم الکترو مغناطیس را برابرتنظیمات در فلزیاب فرکانسی ایجاد نموده و بازتاب انرا دریافت و در مدار فلزیاب فرکانسی این سیگنال علائم با فرکانس فلزیاب فرکانسی برای طلا یا فرکانس انواع فلزات مورد بررسی در تعادل قرار گرفته و موجب میگردد که توان تفکیک در فلزیاب فرکانسی مانند رادار برای تشخیص افزایش یافته و نقطه مرکز طلا یا هدف اصلی مشخص گردد

فلزیاب فرکانسی سنسوری از دسته فلزیاب سنسوری با اصول رادار میباشد و برای این است که در فلزیاب فرکانسی سنسوری از سنسور مادون قرمز یا سنسورالتراسونیک یا سنسور نوری حرارتی بهره برده میشود

فلزیاب فرکانسی سنسوری باید دارای مدار طبق اصول رادار را دارا باشد تا بتواند از همان تکنولوژی سنسور مادون قرمز و سنسور التراسونیک و سنسورنوری حرارتی که بر روی رادارها یا ماهواره ها و هواپیما و سلاح های برد بلند بهره برده میشود در فلزیاب فرکانسی سنسوری نیزاز این تجهیزات  بهره برد تا قدرت تفکیک و شعاع زنی و ردیابی و نقطه زنی یا تصویردر حد عالی برای مشخص نمودن مرکز هدف اصلی یا طلا را دارا گردد

فلزیاب فرکانسی سنسوری که توان بالای در تفکیک طلا در عمق زیاد در روش حرکتی یا AC دارد از دسته فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد که بتوان بر روی ان از سنسور التراسونیک یا سنسور مادون قرمز یا سنسور نوری حرارتی بهره برده زیرا مدار این دسته فلزیاب با این نوع تنظیمات دارای طراحی طبق اصول رادار زمینی دستی میباشد که رادار زمینی دستی طراحی شده با اصول رادارطبق تشخیص فرکانس طلا یا فرکانس انواع فلزات میباشد

زیر مجموعه ها