جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

مواد معدنی مانند نمک و اهک  گچ که رطوبت را جذب خود مینماید میتواند در وضعیتی که طلا در درون ان قرارگرفته یا مواد معدنی و منابع صحنه کاردارای نمک و و اهک و گچ و سیلیس و سنگ اذرین تخریب شده مانند رس قرار بگیرد موجب میگردد که شرایط تابش علائم طلا اصولاً با یک زاویه 30 درجه از اطراف هدف اصلی یا طلا در محدوده دیواره هدف یا طلا بازتاب میگردد که مواد معدنی گرما زا مانند اهک و سیلیس این شرایط را تشدید نموده و علائم بصورت پراکنده یا B منعکس میگردد و در ان وضعیت فقط فلزیاب که دارای قدرت تفکیک با عدد VDI و ابعاد هف IND SIZE میباشد میتواند این تفاوت را در اثر تغییرات تنظیمات تشخیص داده و مشخص نماید

مواد معدنی و منابع سفت وسخت یا گرم و سولفاتی یا کربناتی و کربنی و سیلیسی و .... اجازه بازتاب و جذب علائم متعلق به هدف اصلی یا طلا را برای سیستم فلزیاب کاهش میدهد یا از دید سیستم فلزیاب مرکز ان هدف اصلی یا طلا دور می ماند که تغییر تنظیمات میتواند موقعیت تشخیص فلزیاب را به حالت مطلوب برای تفکیک برساند

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

فلزیاب عمق طلا را در زمین های گوناگون با مواد معدنی و منابع متفاوت میتواند تشخیص داد یا تفکیک نماید که این ارتباط به نوع فلزیاب نیز دارد و مشخص نمودن طلا در عمق زیاد با فلزیاب بستگی به تناسب تعیین  تنظیمات و نحوه تنظیمات نسبت به نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار دارد و با تغییرتنظیمات توان فلزیاب در تشخیص طلا در عمق زیاد برای یک اپراتور حرفه ای فلزیاب انجام شدنی است و این موضوعی است که اکثر کاربران فلزیاب در نظر نگرفته و برای کار با فلزیاب در جهت تمرین برای کسب مهارت تلاش زیادی نمی کنند و توقع دارند که خود فلزیاب در زمین های دارای مواد معدنی و منابع الوده بصورت خودکار بتواند شرایط مطلوب برای تشخیص و تفکیک طلا یا هدف مورد نظر را به انجام رساند

مواد معدنی و منابع که میتواند عنصر اساسی شکل دهی ذرات انرژی برای تشخیص فلزیاب باشد میتواند توان تفکیک یا توان قدرت عمق فلزیاب را برای کاوش طلا یا هر نوع فلز مورد نظر را کاهش داده یا موجب تغییرات سیگنال علائم طلا یا انواع فلزات یا گنج طلا گردد در اینجا نوع تنظیمات فلزیاب میتواند به کمک اپراتور فلزیاب باید تا بتواند هر نوع شرایط بحران زا را از دید فلزیاب خارج نماید تا فلزیاب بتواند نوع هدف اصلی یا طلا را در هر موقعیت تشخیص داده و تفکیک دهد

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

فلزیاب تفکیک طلا در زمین های متفاوت را با واکنش های مختلف به همراه خواهد داشت و در زمان تمرین با یک فلزیاب حرفه ای اپراتور فلزیاب میتواند یک هدف فرضی یا طلا نمونه را پیدا نماید در اصل  نشانه قدرت فلزیاب در تفکیک طلا در عمق زیاد و کسب مهارت اپراتور فلزیاب در جستجو طلا یا هدف نمونه طلا میباشد

اگر منطقه تمرین یا عملیات جستجو در صحنه کار اصلی تغییر یابد واکنش فلزیاب نیز به نسبت موقعیت صحنه کار از نظر نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار تغییر می یابد

داشتن تجربه در هر محدوده برای تشخیص نوع تعیین تنظیمات درجهت تفکیک هدف اصلی یا طلا یک عمل مورد نیاز در عملیات حرفه ای برای کاوش دقیق مرکز هدف اصلی یا طلا میباشد یا باید یک عملیات حرفه ای با تشخیص دقیق تعیین تنظیمات به انجام رسد و اینکه در یک محدوده توانستید اید هر نوع هدف یا طلا را در زیر زمین پیدا نموده و تفکیک نمائید دلالت بر این امر نمی نماید که در صحنه کار دیگر با مشخصات منابع و مواد معدنی مجزا سیستم فلزیاب بتواند همان هدف یا طلا را در همان عمق با همان تنظیم کاوش نماید زیرا برنامه تنظیم سیستم فلزیاب باید متناسب با ان صحنه کار جدید تعیین گردد

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

زیر مجموعه ها