جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

نرم افزار مگنتومتر یا نرم افزار مگنتومتر تصویری یا مغناطیس سنج تصویری از نظر علمی بر تشخیص امواج سه بعدی طلا یا انواع فلزات با ارزش در ان حد و اندازه نیست که بتواند که عمل تفکیک را برای طلا یا فلزات پارا مغناطیس یا غیرمغناطیس انجام دهد یا با تغییر تنظیمات مربوط به سطح و زیر سطح وضعیت هدف اصلی یا طلا یا نقره و مس و روی و اهن را تشخیص داده و مشخص نماید و در اصل خود مگنتومتر توان تفکیک را ندارد که بتواند به نرم افزار تصویری مگنتومترمنتقل نماید تا عمل تفکیک طبق اصول علمی تفکیک برروی نرم افزار مگنتومتر تصویری اشکار گردد

بعضی از دارندگان این دسته دستگاه مگنتومتر تصویری به دیگران ابراز مینمایند که دستگاه مگنتومتر تصویری انها فقط حفره و طلا تصویرگیری مینماید که از دید علمی واقعیت ندارد

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

فلزیاب پرانرژی و فلزیاب فلزپرانرژی را تفکیک نماید دو مقوله مرتبط با یکدیگر است و فلزیاب پرانرژی باید بتواند میدان های مغناطیس متفاوت از منابع صحنه کار را که در اثر فلزات پرانرژی شکل میگیرد ازجریان انرژی نیرومیدان الکتریکی طلا و فلرات مورد نظر تعیین شده تفکیک نماید

در این شرایط منابع و مواد معدنی که درهم و مخلوط میباشد از فشار متفاوتی که بریکدیگر وارد مینمایند وضعیت میدان مغناطیس پرفشار را از دید فلزیاب شکل داده و میدان مغناطیس این منابع در حرکت ذره الکترون سرعت بالاتر و فاصله بیشتری یافته این سیگنال علائم با حرکت افقی با فاصله از مرکز خود شکل گرفته و موجب میشود سطح دید فلزیاب یا طلایاب را تحت اشباء عمومی وضعیت صحنه کار قرار گرفته و فلزیاب تناسب در تفکیک طلا یا انواع فلزات تعیین شده را داشته باشد تا تحت تاثیرسیگنال علائم طبقه طبقه افقی گسترده شده قرارنگیرد و بتواند جریان انرژی طلا یا فلز تعیین شده در تنظیمات تفکیک با عدد VDI را جداگانه تشخیص داده و تفکیک نماید که این نوع فلزیاب یا طلایاب را دسته فلزیاب فرکانسی با اصول رادار است زیرا فلزیاب فرکانسی با این نوع تنظیمات دارای توانایی تشخیص انرژی طیف امواج فرکانس طلا یا فلز تنظیم شده میباشد و به این نوع فلزیاب که میتواند انرژی هدف اصلی یا طلا یا گنج را ازذرات دیگرمواد پرانرژی تشخیص داده و تفکیک نماید فلزیاب پرانرژی میباشد

فلزیاب مغناطیسی یا مگنتومتر یا تسلا یا یون یاب یا مگنت با فلزیاب ولتاژ القایی در این شرایط دچاراشباء سیگنال علائم پراکنده پرفشار میگردد و نمی تواند هدف اصلی یا طلا یا گنج را با تناسب از وضعیت پدید امده در دید خود قرار دهد و اهداف را نادیده میگیرد

 مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب تناسب طلا را به نسبت دیگر فلزات یا مواد معدنی و منابع صحنه کار بتواند تشخیص دهد میتواند عمل تفکیک طلا یا تفکیک انواع فلزات را بصورت مجزا انجام دهد یا فلزیاب تناسب طلا را از بین دیگرمنابع دارای تابش ذرات پرانرژی از دید فلزیاب مانند الومینیم و نیکل واهن وکبالت و فسفرو پلاتنیوم و کربن و ذغال سنگ  تشخیص داده مسلماً این توان را دارد که جریان حرکت میدان مغناطیس پرفشارپدید امده از نیروی وارده میدان ها متفاوت مغناطیس بریکدیگررا از میدان فرکانس طلا و گنج جدا نموده و تفکیک نماید

و چنین فلزیابی که تناسب تفکیک طلا را داشته باشد میتواند یک فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

زیر مجموعه ها