جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب همراه گنج طلا دیگر فلزات یا کنارگنج طلا منابع فلزی دیگری قرارگرفته باشد میتواند شرایط متفاوت در تشخیص گنج طلا ایجاد نماید و تشخیص دید فلزیاب یا دید طلایاب نسبت به گنج طلا که دیگر فلزات یا جواهرات همراه ان باشد تغییر میابد

در اینجا همراه گنج طلا یا همراه دفینه یا همراه زیرخاکی فلزات از نوع فرو مغناطیس قرار گرفته باشد یا مواد معدنی و منابع صحنه کار دارای شرایط فرومغناطیس باشد دیگر تشخیص گنج طلا با انحراف بالای در سیگنال علائم گنج طلا یا جریان یا نیرو یا امواج و فرکانس روبرو میگردد

فلزات فرو سیلیس مانند اهن و نیکل یا مواد معدنی کبالت در کنارگنج طلا یا همراه گنج طلا قرار گرفته باشد میتواند ذرات تابش شده از طلا یا گنج طلا را دریافت نموده و درمقابل تحت میدان مغناطیس مواد معدنی و دیگر منابع صحنه کار قرار گرفته و این وضعیت میتواند یون مغناطیسی مواد معدنی ومنبع صحنه کارموقعیت واکنش میدان مغناطیس مواد فرو مغناطیس را افزایش داده و یک سیگنال علائم با شدت جریان در پراکندگی نیرو ایجاد نموده و فلزیاب ها را در تشخیص میدان مرکزی جریان و نیرو یا انرژی هدف اصلی یا طلا یا گنج منحرف نموده و این اتفاق بیشتر بر روی فلزیاب های مغناطیسی و مگنتومتراثرمتقابل میگذارد و تعادل تشخیص این دسته فلزیاب ها از بین میرود

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب تایید شده یا طلایاب مورد تایید میتواند کدام مدل فلزیاب یا طلایاب باشد و در اصل فلزیاب تایید شده در ابتدا ان نوع فلزیاب یا طلایاب میباشد که بتواند یک فلز طلا را در عمق زیاد تشخیص داده و تفکیک نماید و وجود تفکیک در فلزیاب از موارد دیگر است که میتواند فلزیاب تایید شده را مشخص نماید

توجه نمایید که فلزیاب یا طلایاب که فقط تفاوت فلز اهنی از غیراهنی را تشخیص داده یا مگنتومتریا تسلا یا مگنت با فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی میباشد از دسته فلزیاب تایید شده در زمینه تفکیک فلزات و طلا و نقره و مس و روی و اهن و نیکل و کروم و برنزو الومینیوم بصورت مجزا با عدد VDI نمی باشد

فلزیاب تایید شده که در کلیه زمینهای کاربردی فلزیاب قابلیت عملکردی دارد ان فلزیاب یا طلایاب میباشد که بتواند یک هدف طلا را در عمق زیاد تشخیص داده و تفکیک نماید که فلزیاب یا طلایاب دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE یا تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X این توان را دارد که بتواند طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE اهداف یا طلا یا انواع فلزات را با عدد VDI مربوط به همان هدف یا فلز تفکیک نموده و مشخص نماید

فلزیاب تایید شده ان فلزیاب یا طلایاب میباشد که در زمان تمرین یک هدف نمونه مانند طلا را در سطح و عمق زیاد قرارداده و فلزیاب یا طلایاب بتواند ان طلا را در سطح و عمق زیاد پیدا نموده و تفکیک نماید

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

مگنتومتر یا مگنت یا تسلا در اصل یک مغناطیس سنج است و مگنتومتر در کل برای مشخص نمودن میزان مغناطیس و تعیین میدان مغناطیس میباشد و توان تشخیص امواج فرکانسی را نداشته و به همین خاطر نمی تواند درمگنتومترتنظیمات تفکیک برای تشخیص طلا از نقره و مس و روی و ااهن و برنزو .. را تعیین نموده

مگنتومتربیشتر تغییرات زمین از نظر تغییرات میدان مغناطیس در وضعیت لایه های زمین یا میدان های مغناطیس پدید امده از مواد معدنی و منابع صحنه کار را تشخیص داده و مشخص مینماید و مگنتومتر در سنسور جستجوگر خود دارای ترکیب مغناطیسی از نوع ولتاژ القایی میباشد و برای این است که توان تفکیک یا مشخص نمودن فلزات غیرمغناطیس مانند طلا که پارامغناطیس میباشد را نداشته

نهایت توان عملیات مگنتومتردر کارهای عمومی مشخص نمودن حفره میباشد و اگر حفره یا تونل یا کانل با دیگر منابع یا مواد معدنی یا مصالح ساختمانی رایج در زمان خودشان ایزوله شده باشد نمی تواند حفره های ایزوله شده را تشخیص داده و مشخص نماید

مگنتومتر را نمی توان بعنوان فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب قلمداد نمود زیرا این چنین توانایی را ندارد

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

زیر مجموعه ها