جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

تعیین عمق فلزیاب تصویری یا فلزیاب تصویری عمق طلا یا فلزات را نمی توانند بصورت دقیق نشان دهد بخصوص که ان فلزیا طلا یا گنج در عمق زیاد باشد قرار داشته باشد عدد متراژ عمق یا فاصله عمقی فلزات یا طلا را با دقت نشان دهد

بیشتر مواقع برای یک هدف طلا یا انواع فلزات بصورت فلزنو یا طلا جدید فلزیاب تصویری میتواند با کمی تفاوت عدد متراژعمق طلا یا انواع فلزات را مشخص نماید ولی اینکه در زمینه کاوش طلا قدیمی یا گنج یا عمق گیری یا عمق یابی با فلزیاب تصویری بخواهید فاصله عمق دقیق طلا یا گنج را بست اورید امکان بدست اوردن عمق گنج یا طلا که دقیق باشد بسیار پایین میباشد

از انجا که اهداف قدیمی یا طلا گنج در اثر مرور زمان علائم سیگنال خود را با اطراف تابش نموده است اجازه تشخیص عمق دقیق طلا گنج را به فلزیاب تصویری یا دیگر فلزیاب ها نمی دهد

دلیل ان هم این است که فلزیاب تصویری امواج سه بعدی از ایستا الکترونها در شعاع اتمی را که از مرکز هدف اصلی یا طلا یا گنج را جلوتر از علائم سیگنال مرکز هدف اصلی یا طلا یا گنج تشخیص می دهد و این موج سه بعدی در سه دامنه متفاوت در زیر خاک ترکیب سیگنال علائم را منتشر مینماید که دلیل ان نیز وجود مواد معدنی و منابع اطراف هدف اصلی یا طلا یا گنج میباشد

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

طلا گنج فلزیاب را میتواند با خطا در تشخیص روبرو نماید و این خطای ایجاد شده از طلا گنج در فلزیاب میتوانند از شرایط خود طلا گنج باشد که این خطا در تشخیص فلزیاب یا طلایاب را بدنبال داشته باشد

طلا گنج به نسبت اندازه سطح خود میتواند شرایط متفاوتی را در صحنه کار برای دید فلزیاب یا طلایاب رقم بزند و ان طلا گنج که بصورت وسیع یا با سطح بزرگ باشد سیگنال علائم گسترده تری را اطراف خود ایجاد مینماید و اگر مواد معدنی و منابع صحنه کاردارای شرایط سیگنال علائم یا جریان و انرژی و نیرو و امواج و فرکانس متضاد با وضعیت گنج طلا باشد تغییرات در شرایط علائم سیگنال طلا گنج را ایجاد مینماید که بر یکدیگر نیرو وارد نموده و موجب میگردد که این سیگنال علائم طلا گنج تا فاصله زیادی از اطراف خود را مورد تابش قرار دهد که این تابش میتواند میدان مغناطیس گوناگون را شکل داده و فلزیاب یا طلایاب را در تشخیص مرکز هدف اصلی یا طلا یا گنج با انحراف روبرو نماید

در نتیجه در این شرایط سیگنال علائم طلا گنج انعکاسی بزرگ تر از اندازه واقعی خود دارد و این سیگنال علائم با سطح باز یا زاویه بازمیتواند فلزیاب مغناطیسی یا مگنتومتر و یون یاب و تسلا و یون یاب را با خطا روبرو نماید و برای فلزیاب فرکانسی که تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE یا ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGETXدارا است با تغییر این تنظیمات بر روی هدف با ابعاد بزرگ میتواند وضعیت مرکز هدف اصلی یا طلا گنج را تشخیص داده و موجب گردد که عملیات تفکیک با عدد VDI بتواند عمل تفکیک طلاگنج را تشخیص داده و مشخص نماید

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

فلزیاب استخوان طلا گنج شرایط است که میتواند فلزیاب را در تشخیص با خطا روبرو نماید از انجا که بافت استخوان شکل گرفته شده از فسفات كلسيم و كربنات كلسيم و فسفات منيزيوم خود بطور طبیعی مدت زیادی در زیر زمین قرارگرفته باشد میتواند شرایط یک توده رسوبی املاح معدنی را برای دید فلزیاب ایجاد نماید

این املاح داخل استخوان خود در زمان حیات جانداراز امواج الکترومغناطیس مغزدر رشته های عصبی بهره برده وبطور طبیعی استخوان بدن جاندار دارای بار الکتریکی مربوط جریان الکتریکی مغز میباشد و از انجا که املاح ومواد و ترکیبات بیرونی و درونی  در استخوان این بارالکتریکی را میتواند در خود ذخیره نگهداری نموده و دچار تغییرات در شرایط خود از نظر بارالکتریکی در جریان الکتریکی مغز باشد و بطور طبیعی دارای شرایط الکتریکی باشد زیرا نیرو وارده جریان الکتریکی بر استخوان از طریق مغز بطور طبیعی میدان الکتریکی را برای استخوان ایجاد نموده و این وضعیت در بافت استخوان بعد ازمرگ جاندار درحد بسیارفوق العاده پایین با پتانسیل ثابت باقی می ماند و املاح داخل استخوان خود دارای بارالکتریکی مربوط به خود میباشد و زمانی که در زیر زمین باقی می ماند با اطراف خود جابجایی الکترونی ذرات را دارا میگردد و به مرور زمان حالت کربنی به خود گرفته و از وضعیت کربن 12 به کربن 14 تغییر یافته و این وضعیت در استخوان به مرور زمان موجب میگردد که میدان مغناطیس و میدان الکتریکی همراه هم را دارا گردیده و این وضعیت میتواند باعث گردد که سیگنال علائم شبیه به طلا یا گنج طلا در اطراف خود ایجاد نماید و تشخیص اینکه یک هدف طلا یا گنج طلا یا استخوان است در فلزیاب های مغناطیسی با میدان مغناطیس در سرجستجوگر قابل تشخیص نمی باشد و براحتی این دته فلزیاب ها خطا مینمایند

 یک فلزیاب یا طلایاب طبق رادار زمینی دستی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC با تعیین عدد VDI بر روی طلا  و تغییر تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE یا سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میتوان استخوان را از طلا جدا نموده و تفکیک نمود

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

زیر مجموعه ها