جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب استخوان گنج یا فلزیاب استخوان طلا از دید فلزیاب با یکدیگر ارتباط داشته یا استخوان سیگنال علائم مغناطیسی یا فرکانسی نزدیک به طلا یا گنج طلا را منعکس مینماید و در عملیات جستجو گنج فلزیاب میتواند استخوان را بعنوان یک هدف مانند طلا یا گنج تشخیص دهد بخصوص استخوان های که مدت زیادی از عمر انها در زیر زمین گذشته است ویژگی یک فلز مانند طلا یا گنج طلا را دارد

مهمترین عامل این موضوع که فلزیاب استخوان را بعنوان طلا یا گنج طلا اشکار مینماید مربوط به ترکیب ساختاری شکل گیری بافت استخوان است زیرا استخوان در بدن جانداران ترکیب شده از املاح معدنی میباشد و این املاح دارای بافت فسفات کلسیم و کربنات کلسیم در سطح و درمغز استخوان مواد پروتینی و رگ های عصبی و قندی  خود دارای ترکیب منظم میباشد و این املاح بصورت متراکم و فشرده در کنار یکدیگر قرار میگیرد تا استخوان شکل بگیرد

املاح داخل استخوان که در زیر خاک عمری از ان گذشته باشد خود میتواند بازتاب جریان مغناطیسی پدید امده از اطراف خود بر خود را داشته باشد و فلزیاب را به خطا روبرو نماید این نقص در فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب مگنتومتر یا فلزیاب ولتاژ القایی یا مگنت یا یون یاب قابل رفع نمی باشد و نمی توانند این دسته فلزیاب ها بین استخوان و طلا و دیگر فلزات را مشخص نماید در نتیجه بر روی استخوان پاسخ مثبت طلا میدهند البته اگر استخوان در عمق کم باشد زیرا این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها عملاً قدرت تشخیص در عمق زیاد را ندارند تا بتوانند در عمق زیاد تشخیص دهند

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

فلزیاب تصویری نیز از وجود رطوبت بی بهره نمی ماند و رطوبت بر روی علائم اشکار گردیده بر روی صفحه نمایشگر لپ تاپ یا تبلت نیز اثر میگذارد در وضعیتی که زمین دارای رطوبت میباشد لکه رنگ های مربوط به منابع و هدف در ان موقعیت با رنگ روشنتر اشکار میگردد و کمتر میتوان یک شکل منظم از لکه رنگ متعلق به هدف را بدست اورد و باید در یک محدوده در صحنه کار دارای رطوبت تمرین نموده تا واکنش سیستم فلزیاب تصویری را بدست اورد و با تنظیمات برنامه نرم افزار بین لکه رنگ مربوط به هدف واقعی با دیگر منابع را تشخیص داد

فلزیاب تصویری که از برنامه تفکیک رنگ COL PROبهره میبرد توان کاوش و تشخیص اهداف را با لکه رنگ به همراه عدد VDI را داشته و در این نوع فلزیاب تصویری در مدار اصلی فلزیاب از تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X بهره برده میشود و خود نرم افزار برنامه تصویری تفکیک رنگ COL PRO دارای توانائی تعیین و تشخیص نوع هدف بنابر عدد VDI میباشد اثر رطوبت بر روی اینگونه فلزیاب و لکه رنگ اشکار گردیده حذف میگردد

هر عاملی که موجب تراکم علائم میگردد تشخیص سیستم فلزیاب را در هدف واقعی منحرف مینماید.

افزایش تراکم در صحنه کار اهداف را بزرگتر از شکل واقعی نمایان مینماید و در چنین شرایطی شعاع زنی و نقطه زنی یک هدف با زاویه متفاوت را در اطراف هدف اصلی پدید میاورد.

سیستمها فلزیاب که دارای تنظیمات سطح و حجم یا ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGETX میباشد و ابعاد هدف را اپراتور میتواند تغییر دهد این قابلیت را دارد که در مناطق الوده و مرطوب تمرکز سیستم فلزیاب بر روی مرکز ومسیر اصلی هدف را افزایش دهد.

اینکه رطوبت اصلاً بر روی سیستم فلزیاب اثر نامطلوب نمی گذارد امری به دور از اصول فنی و علمی میباشد زیرا رطوبت بر روی علائم هدف در ان منطقه و متقابلاً بر روی علائم بازتابی سیستم فلزیاب تاثیر میگذارد و فقط فلزیاب های که دارای تنظیمات ذکر کردیده میباشد میتوان اثر رطوبت را از بین برد
 

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

 

فلزیاب گنج یاب را باید از دیدگاه توان تفکیک طلا نظاره نمود و فلزیاب که بتواند طلا را در عمق زیاد تفکیک نماید در اصل فلزیابی است که بتوان انرا طلایاب معرفی نمود و فلزیاب که طلا را در عمق زیاد تفکیک مینماید امکان موفقیت در کاوش طلا قدیمی یا گنج را خواهد داشت ولی این امکان است و تضمینی وجود ندارد

فلزیاب که میتواند یک هدف نمونه یا طلا را در سطح و عمق پیدا نموده و تفکیک نماید میتواند هر نوع هدف را در عمق زیاد پیدا نموده و تفکیک نماید سیستم فلزیاب که بتواند با تعیین عدد VDI یک هدف مانند طلا GOLD را مشخص نماید در همان زمینه که کاربر یا اپراتورکه میخواهد بهره ببرد یک هدف را از نوع طلا GOLD میتواند مشخص نماید 

فلزیاب که دارای تنظیمات بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE میباشد به راحتی نوع هدف از نوع طلا GOLD یا نقره SILVER یا مس COPPER یا روی ZINC و اهن IRON را بصورت مجزا با عدد VDI تفکیک نموده و تشخیص دهد این نوع تفکیک فقط از یک سیستم فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد بر میاید و دیگر فلزیاب ها که این نوع تنظیمات را در کنار یکدیگر در یک فلزیاب دارا نمی باشد نمی توانند تفکیک نموده و فقط میتواند بین یک هدف اهنی از هدف غیر اهنی را تشخیص دهد و واکنش ان برروی انواع هدف اهنی و غیر اهنی یکسان میباشد

زمانیکه یک سیستم فلزیاب میتواند یک هدف نمونه را در سطح و عمق کاوش نماید حتماً توانائی کاوش دیگر اهداف را دارامیباشد ولی اینکه شخصی نتواند با همان سیستم فلزیاب یک هدف باستانی یا طلا با قدمت زیاد را کاوش نماید ارتباطی با توانائی سیستم فلزیاب ندارد بلکه به تجربه و مهارت اپراتور یا کاربر در زمینه تشخیص و کاوش گنج دارد

این موضوع  که اپراتور یا کاربر بتواند هدف واقعی را در صحنه کار اصلی مشخص نماید به نوع تجربه و مهارت و نوع تنظیم سیستم فلزیاب در ان موقعیت دارد و به نحوه تنظیم ان سیستم فلزیاب نسبت به شرایط مطلوب تشخیص علائم بازتابی از هدف در صحنه کار باز میگردد.

فلزیاب که یک هدف را در سطح و عمق پیدا نماید و بتواند تفکیک نموده بخصوص یک هدف کوچک در عمق زیاد پیدا نماید و تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X را داشته باشد بهترین فلزیاب دنیا است زیرا توان خود را نشان داده است و موفقیت در صحنه کار اصلی به تجربه و مهارت اپراتور یا کاربر بستگی دارد

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

 
 

 

زیر مجموعه ها