جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب خوراکی جیوه ای یک نوع ردیاب جیوه ای میباشد که به ان انتنی خوراک خور میگویند این دسته دستگاه ها عملکرد مکانیکی در استاتیک در تشخیص بار الکتریکی با تراکم بالا دارد و عمل مولکولیشن را به نسبت ان نوع فلز یا ماده که به دسته ان وصل شده است به انجام میرساند

عمل مولکولیشن تشخیص بار استاتیک ازشرایط مولکول درونی اهداف یا فلزات میباشد که با جابجایی بارالکتریکی توسط خوراک خور یا ردیاب جیوه ای قابل تشخیص میباشد

ردیاب جیوه ای یا خوراکی که بدون مدارالکترونیکی با اصول رادار عمل مینماید یا ردیاب مکانیکی یا جیوه ای یا ردیاب خوراکی  دارای طراحی بدنه دسته انتن یا شاقول از نظر مکانیکی دارای شرایط دینامیکی و استاتیکی است

 ردیاب خوراکی خور یا ردیاب جیوه ای دارای شرایط همسوئی و نیروهای ایستا و خواص یکسان هدف یا طلا یا مواد متصل به بدنه خود میباشد که ازاین وضعیت برای رهگیری یا شعاع زنی بهره میبرد

 

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

فلزیاب را جویندگان طلا یا جویندگان گنج طلا برای کاوش گنج طلا یا گنج زیرخاکی یا عتیقه تهیه یا خریداری مینمایند ولی اینکه به واقعیت با فلزیاب یا طلایاب میتوانند گنج طلا را جستجو نموده یا جویندگان طلا با فلزیاب به گنج اصلی یا دفینه دست می یابند جای بحث گسترده ای درجستجو اثار باستانی یا گنج طلا دارد و جویندگان طلا در اول امر جویندگی طلا باید بدانند که فلزیاب یا طلایاب که خریدار و تهیه نموده اند توان تفکیک و تشخیص یک فلز نو یا طلا جدید را دارد که بتواند با تنظیمات دقیق گنج طلا را پیدا نماید یا ایا فلزیاب یا طلایابی که انتخاب نموده است دارای قدرت تفکیک و تشخیص فلزات یا انواع فلزیاب مانند طلا و نقره و مس و روی و اهن و نیکل و کروم و مس و الومینیوم و طلا سفید را بصورت مجزا دارا است   

فلزیاب برای تفکیک طلا در عمق زیاد درهرنوع خاک یا مواد معدنی و منابع صحنه کار باید از شرایط علمی تفکیک درراداربا تفکیک و تنظیمات تفکیک با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE بهره برده باشد تا با نهایت توان جویندگان طلا یا جویندگان گنج بتوانند از فلزیاب یا طلایاب انتخاب نموده بهره ببرند

 

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

طراحی بدنه دسته انتن فلزیاب انتنی با تفکیک باید طبق اصول رادار زمینی دستی به انجام برسد و وضعیت طراحی بدنه دسته انتن فلزیاب انتنی یا ردیاب انتنی با شرایط نوع امواج مربوط به مدار فلزیاب انتنی یا مدار فلزیاب ردیاب هماهنگ باشد تا فلزیاب انتنی بتواند تفکیک را با دقت بالا به انجام رساند

قدرت تفکیک فلزیاب انتنی یا ردیاب انتنی به نوع طراحی نقشه مدار ان بستگی دارد و توان تشخیص درست در تفکیک در شعاع زنی و نقطه زنی با فلزیاب انتنی به نوع طراحی بدنه دسته انتن فلزیاب انتنی با تفکیک وابسته است

طراحی علمی بدنه دسته انتن برای ایجاد واکنش در حرکت دسته انتن با زاویه صحیح طبق اصول راداردر نحوه عملکردفلزیاب انتنی مهم میباشد

 هر شخص یا شرکت که دسته انتن برای فلزیاب انتنی یا ردیاب انتنی یا ردیاب خوراکی می سازد دارای علم طراحی دسته انتن طبق اصول رادار نمی باشد

 برای این است که درطراحی دسته انتن برای فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X نهایت دقت بکار برده میشود تا توان نقطه زنی و شعاع زنی با دقت بالا در این نوع فلزیاب ها به انجام برسد زیرا دسته انتن این دسته فلزیاب ها طبق اصول عملکرد مدار فرکانسی با تفکیک عدد VDI طراحی میگردد  

طراحی بدنه دسته انتن فلزیاب انتنی اگر بخواهد طبق اصول رادار RADAR به انجام برسد فقط توسط دانشمندان علوم الکترونیک و رادار قابل انجام است

 

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

زیر مجموعه ها