جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب انتنی که بخواهد از اصول رادار با تفکیک بهره ببرد و دارای مدارالکترونیکی باشد از اصول مغناطیس بدن که توسط مغز انسان شکل میگیرد بهره میبرد

مغز انسان  و بدن انسان دارای  امواج و جریان الکترو مغناطیس و نیرو های در حال جابجائی یا انتقال در درون و بیرون خود میباشد و این انرژی قابل تبدیل بهترین نیروی حرکت در سیستم فلزیاب انتنی یا ردیاب راداری با مدار الکترونیکی طبق اصول رادار زمینی دستی میباشد  

امواج بتا و گاما و الفا از منابع الکترو مغناطیس مغز است که وضعیت تعادل و رفتار بدن انسان را در شرایط بار الکتریکی کنترل مینماید یا در شریان  جریان نیرو و انرژی و الکترو مغناطیس مغز برای واکنش در بدن انسان  هدایت  تشخیص را اشکار مینماید

 همین عوامل موجب میگردد که در فلزیاب انتنی یا فلزیاب ردیاب که دارای مدار الکترونیکی از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد با وجود جریان مغناطیسی یا الکترو مغناطیس مغزموجب گردد که بدن انسان مانند یک موتوربالشتکی رادار به همراه علائم سیگنال عدد VDI تعیین شده درتنظیمات مدار فلزیاب انتنی یا فلزیاب ردیاب عمل نموده و با این شرایط فلزیاب انتنی یا ردیاب انتنی  با علائم سیگنال هدف اصلی یا طلا که انرژی طلا در فرکانس طلا میباشد هم جهت شده و واکنش در فلزیاب انتنی یا ردیاب انتنی دارای مدار الکترنیکی طبق اصول رادار با تفکیک ایجاد میگردد

 

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

انواع فلزیاب تصویری التراسونیک در بازار فلزیاب یا طلایاب وجود داشته که اصل عملکرد همه انها یکسان میباشد و قدرت فلزیاب التراسونیک به نوع طراحی مدار سخت افزار ان فلزیاب التراسونیک بستگی دارد

سیستمهای فلزیاب یا فلزیاب  تصویری از دیدکاه رادار در نوع التراسونیک به چند گروه تقسیم میگردند

دسته اول سیستمهای  فلزیابی که صوت التراسونیک بر روی امواج انها سوار یا موازی ارسال میگردد و دسته دوم سیستمهای فلزیابی که نوع سنسور التراسونیک به سرجستجوگر لیزری الکترونیکی ان متصل میگردد و دسته دیگر ان نوع سیستمهای فلزیاب رادرای میباشد که سنسور التراسونیک به همراه سیستم لیزر یا مادون قرمز را دارا میباشد

البته سیستم التراسونیک در فلزیاب های پیشرفته با مادون قرمز یا لیزر همراه میباشد

در فلزیاب تصویری ترکیب سیستم التراسونیک برای افزایش توان تشخیص و تفکیک اهداف یا طلا طبق عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE در عمق میباشد

طراحی و ترکیب التراسونیک برای فلزیاب تصویری کار هر طراح یا سازنده فلزیاب نمی باشد و التراسونیک قابل نصب بر روی هر نوع فلزیاب نمی باشد

 

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

کار فلزیاب تصویری التراسونیک با دیگر فلزیاب های تصویری متفاوت است زیرا فلزیاب تصویری التراسونیک در هر نوع شرایط از نظر مواد معدنی و منابع میتواند قدرت کار خود را نشان داده و فلزیاب تصویری التراسونیک سیگنال های ترکیبی را جدا نموده تا تفکیک طلا یا انواع فلزات به انجام برسد

التراسونیک توان فلزیاب تصویری یا فلزیاب راداری را که مدار ان طبق اصول رادار است را برای تفکیک به حد بالایی میرساند تا بتواند سرعت انرژی بازتاب شده در فرکانس نوع هدف تعیین شده در عدد VDI یا طلا را دریافت نماید زیرا التراسونیک متصل به مدار اصلی سخت افزار فلزیاب تصویری از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی میباشد و دستور از مدار اصلی سخت افزار فلزیاب تصویری میگیرد تا توان تفکیک افزایش یابد و التراسونیک هماهنگ با سخت افزارفلزیاب تصویری در جهت تشخیص سیگنال علائم طلا یا هدف تعیین شده درVDI عمل مینماید  

 التراسونیک برای تشخیص و تفکیک هدف یا طلا با عدد VDI بر روی هر نوع فلزیاب قابل نصب نمی باشد و التراسونیک فقط مختص عملکرد فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد

ب

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

زیر مجموعه ها