جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب تفکیک عمق این سه موضوع ارتباط مستقیم با یکدیگر دارد در فلزیاب عمل تفکیک برای مشخص شدن قدرت تشخیص انواع فلزات میباشد که این عمل تفکیک نشانه قدرت ان فلزیاب یا قدرت طلایاب برای عمق زیاد میتواند باشد زیرا یک فلزیاب یا طلایاب که قدرت تفکیک را دارا باشد و بتواند یک فلز طلا رادر عمق زیاد تشخیص دهد توان خود را به اثبات میرساند و یک فلزیاب که نتواند فلز طلا را در عمق زیاد کاوش تفکیک نماید مسلماً دارای قدرت تفکیک انواع فلزات به همراه طلا نمی باشد و زمانیکه نتواند طلا را یک فلزیاب در عمق زیاد تفکیک نماید توان عمق گیری بالای را نیز نخواهد داشت زیرا دیگر فلزات که از نوع اهنی یا از دسته فرومغناطیس میباشندمانند نیکل یا فلزات دارای شرایط بازتاب بالا از سطح صاف الکتریکی مانند استیل میباشد را بتواند در عمق زیاد بگیرد ولی طلا را نتواند در عمق زیاد تفکیک نماید نشانه این است که توان عمق یابی در زمین های الوده و سفت سخت را نداشته

این دسته فلزیاب ها که با این نوع فلزات به غیر طلا در عمق زیاد تست میگردد یک فلزیاب با قدرت تفکیک برای عمق زیاد در شرایط بحرانی نمی باشد و این دسته فلزیاب ها از دسته  فلزیاب معمولی یا فلزیاب اماتوری که از دسته فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا دستگاه مگنتومتر یا مگنت یا یون یاب یا تسلا میباشد

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 


 

فلزیاب زاویه خنثی گنج را نمی تواند تشخیص دهد و زاویه خنثی گنج مربوط می شود به میدان مغناطیس مربوط به پوشش اطراف گنج با مواد معدنی و منابع صحنه کار این دو دسته به دلیل انکه از یک نوع مواد تشگیل نشده اند جهت مخالف حرکت الکترونی را خواهند داشت که بریکدیگر نیرو وارد مینمایند که این میدان ها که بر یکدیگر نیروی مغناطیسی وارد مینمایند میتواند حالت خنثی در گنج و زیرخاکی را ایجاد نموده زیرا میزان مواد معدنی و منابع زمین به دلیل گرانش زمین و گذشت عمر بیشتر و داشتن میزان بالاتر توان بالاتری را ایجاد نموده و یک زاویه خنثی در مغناطیس گنج یا گنج طلا را پدید اورده که باعث نادیده گرفتن ان توسط فلزیاب معمولی یا فلزیاب اماتوری که از دسته فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا دستگاه مگنتومتر یا مگنت یا یون یاب یا تسلا میگردد در نتیجه این دسته فلزیاب ها و دستگاه ها توان تشخیص فلزات قدیمی یا طلا یا گنج طلا را در این شرایط دارا نمی باشد

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 تست فلزیاب برای طلا در ساروج در وضعیت یک ساروج تازه ساخته شده با نحوه عملکرد فلزیاب برای ساروج گنج طلا یکسان نمی باشد و تفاوت فاحشی به دلیل نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار و وضعیت نوع مواد بکار رفته در ساروج برای تشخیص فلزیاب ایجاد میگردد

خود ساروج بطور طبیعی در اثر رطوبت درون زمینی دارای وضعیت ایجاد دما در اطراف خود میگردد و این دما به همین میزان بر روی جریانات الکتریکی مواد معدنی و منابع صحنه کار تاثیر گذاشته و در صورتیکه مواد معدنی و منابع صحنه کار دارای از هم نوع ساروج یا مس و نقره یا قلع و اهن باشد موجب افزایش انرژی در ان محدوده میگردد و انرژی حاصله میتواند در اطراف خود نیزازاد شده یا پراکنده گردد این وضعیت ایجاد دما درساروج در اثر رطوبت درون زمینی میتواند میدان های مغناطیسی متفاوت را ایجاد نموده که در اصل میدان مغناطیس جهشی ناپیوسته شکل میگیرد که این شرایط در طول زمان زیاد ایجاد میگردد و این وضعیت بر روی فلزیاب ها یا دستگاه های که با تغییر مغناطیس در سرجستجوگر عمل مینماید ایجاد انحراف در تشخیص مرکز هدف اصلی یا طلا یا گنج نموده و برای تست فلزیاب یا دستگاه از این دسته مانند انواع فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا دستگاه مگنتومتر یا مگنت یا یون یاب یا تسلا امری منطبق با گنج درون ساروج نمی باشد و فلز یا طلا را در ساروج تازه ساخته شده قرار داده تا توان فلزیاب در تشخیص طلا یا فلز بدست اید عملی متناسب با گنج طلا در داخل ساروج نمی باشد زیرا تغییرات حاصله در طول دوران در یک ساروج یا وضعیت پوشش اهکی جدید پدید نمی اید تا با واقعیت قدرت ان فلزیاب برای نادیده گرفتن میدان مغناطیس با شدت انرژی جهشی تابش شده را بدست اورد

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

زیر مجموعه ها