جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب تصویری هر بار که ازهدف یا طلا عبور میکند تصویری متفاوت می دهد ولی در مگنتومتر که بعنوان فلزیاب تصویر مگنتومتر ارائه میگردد تصاویر به یک شکل اشکار میگردد که خارج وضعیت اشکار شدن تصاویر در فلزیاب تصویری طبق راداری تصویری با تفکیک میباشد

 هر مرحله که از روی یک هدف یا طلا با فلزیاب تصویری واقعی عبور مینمایید باید طبق قانون تشخیص انرژی در فرکانس در اثر تغییر میدان الکتریکی سطح طلا یا منابع صحنه کار لکه رنگ ها متفاوت اشکار شده و نباید با هر دفعه عبوراز روی طلا یا فلزات لکه رنگ ها یکسان باشد و لکه رنگ های با ترکیب جداگانه باید اشکار گردد

 

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

فلزیاب زمین رطوبت داشته باشد توان تشخیص در عمق و پیدا کردن مرکز طلا یا هدف اصلی بخصوص گنج را از دست می دهد و رطوبت زمین میتواند درتراکم انعکاس سیگنال علائم هدف اصلی یا گنج اختلال ایجاد نموده و این علائم سیگنال با تراکم اولیه از مرکز هدف اصلی یا طلا بخصوص گنج طلا یا اثارباستانی به سمت فلزیاب یا طلایاب بازتاب نشده و انعکاس سیگنال علائم طلا یا گنج  دچارعدم تمرکز سیگنال علائم شده و سیگنال علائم طلا یا گنج طلا یا فلزات با زاویه های متفاوت در اثر رطوبت قرار گرفته در سطح صحنه کار بازتاب میشود

 

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

لکه رنگ در فلزیاب تصویری مگنتومتر یا فلزیاب پالسی تصویری مگنتومتردارای شرایط اصول فلزیاب تصویری طبق اصول رادار تصویری نمی باشد زیرا پایه طراحی و ساخت فلزیاب تصویری نشات گرفته از رادار تصویری میباشد و فلزیاب تصویری پالسی مکنتومترنمی تواند لکه رنگ متفاوت از کلیه تغییرات صحنه کاررا ارائه نماید تا ترکیب سیگنال علائم موازی را که بصورت لکه رنگ اشکار میگردد تشخیص داده و هدف اصلی یا طلا را از دیگر منابع و ذرات مزاحم جدا نمود

یک عده حسن دستگاه مگنتومتر پالسی تصویری خود را دراین میدانند که لکه رنگ تصویری که اشگار میگیرد یک لکه رنگ تک یا مشخص است که در حقیقت واکنش میدان مغناطیسی بر روی اهنربا است و به خریدار فلزیاب تصویری دروغ میگویند و ادعا مینمایند که این عمل درست فلزیاب تصویری میباشد که در اصل این عمل ازاصول فلزیاب تصویری واقعی نمی باشد زیرا فلزیاب تصویری طبق اصول رادار عمل مینماید و رادارهای تصویری پیشرفته دنیاهمه در زمان عملکرد برای تشخیص انواع لکه رنگ ها را از تغییرات اطراف خود اشکار مینمایند و فلزیاب تصویری واقعی طبق اصول رادار باید انواع لکه رنگ ها را که در اثر تغییرات صحنه کار بوجود امده اشکار مینمایند تا بتوانند تغییرات حاصله ازانرژی خاص فرکانس پدید امده از منابع فلز ساخته شده مانند طلا را بصورت منظم و مجزا اشکارنمایند که این عمل نیز از یک فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی طبق اصول رادار بر می اید و فلزیاب تصویری دراصل نباید یک تصویر ثابت ارائه نماید

 

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

زیر مجموعه ها