جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب پالسی مگنتومتریا فلزیاب وی ال اف مگنتومتر در اصل و واقعیت نمی تواند یک فلزیاب تصویری واقعی باشد زیرا پایه علمی ساخت فلزیاب با تفکیک و تشخیص طلا یا انواع فلزات در سطح و حجم متفاوت را ندارد و ساختاران  خارج ازعلوم الکترونیک راداردر نوع یابنده ها DETECTORS در رسته فلزیاب میباشد

در اصل فلزیاب پالسی و فلزیاب وی ال اف VLF عملکردی مجزا از مگنتومتر یا مگنت را داشته زیرا دستگاه مگنتومتریا دستگاه مگنت فقط توان سنجش مغناطیس را دارد و برای عملکرد فلزیاب تصویری در این دسته دستگاه ها از کار مگنتومتر یا مگنت بهره میبرند و برای صدا این نوع دستگاه از قسمت فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف بهره برده میشود که ارتباط مستقیم با یکدیگر نداشته ولی در یک زمان میتوانند عمل مجزا در تشخیص وضعیت مغناطیس اهنربا را داشته که این روش صحیح در کار فلزیاب تصویری واقعی نمی باشد

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب طلا کوچک یا هدف با ابعاد کوچک در عمق زیاد بخواهد تشخیص دهد وان فلزیاب  توان تشخیص یک فلز کوچک یا طلا کوچک را در عمق زیاد داشته باشد باید بتواند ان طلا کوچک را در عمق تفکیک نماید تا قدرت تشخیص یک فلزکوچک از نوع دیگر در عمق زیاد بدون گسستگی در دریافت سیگنال را داشته باشد زیرا یک فلز طلا کوچک در عمق زیاد در زمان انعکاس علائم سیگنال خود با شرایط ناپایداری در بازتاب به نسبت انرژی در فرکانس خود روبرو میگردد و موجب میشود که زاویه سیگنال نامنظم پدید امده از یک طلا کوچک دید تشخیص فلزیاب را دچار افت در تشخیص نماید

برای این است که یک فلزیاب یا طلایاب که بتواند یک فلز کوچک مانند طلا را در عمق زیاد تشخیص داده و تفکیک نماید یک فلزیاب قوی با تفکیک معرفی مینمایند زیرا چنین فلزیابی میتواند تفاوت زاویه سیگنال پراکنده شده را از مرکز هدف اصلی یا طلا کوچک تشخیص داده و میتواند در نقطه زنی بهترین کارایی را داشته باشد

 

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

فلزیاب در نقطه زنی را روش غیرحرکتی یا DC یا NON – MOTION میگویند در روش غیرحرکتی DC برای مشخص نمودن مرکزهدف اصلی یا طلا یا گنج طلا یا زیرخاکی یا دفینه که از دسته فلزات یا اثارباستانی میباشد با نقطه زنی یا روش غیرحرکتی NON – MOTION در اصل تفاوتی وجود ندارد ولی در کل یک تفاوت بزرگ وجود دارد ان هم این است که گنج یا زیرخاکی به این سادگی مرکز خود را در دید فلزیاب قرار نمی دهد و در اصل اجازه نمی دهد که فلزیاب بتواند مرکزگنج را پیدا نماید ویکی از دلایل مهم که در حفاری های باستانی اشخاص به گنج دست پیدا ننموده ولی در حین حفاری با اثارو نشان های گنج برخورد می نماند همین وضعیتی است که گنج طلا یا گنج برای عدم تمرکز فلزیاب یا طلایاب برای مشخص نمودن مرکز خود ایجاد مینماید

 این فرایند از انعکاس تخریبی سیگنال الکتریکی در مغناطیس میباشد و حذف این موضوع از دید فلزیاب یا طلایاب به نوع توان ان فلزیاب به نسبت تنظیمات ان فلزیاب یا طلایاب بستگی دارد

 

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

زیر مجموعه ها