جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب طلا ترکیب مواد معدنی از دسته مسائل متعلق به تفکیک فلزات و طلا به نسبت نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار است

وضعیت تفکیک انواع فلزات یا طلا با شرایط نوع مواد معدنی و منابع صحنه کارارتباط تنگاتنگی دارد و یک فلزیاب یا طلایاب برای تفکیک فلز یا طلایی که  در وضعیت مواد معدنی و منابع هم طبقه خود قرار گرفته باشد باید بتواند هدف اصلی یا طلا را تشخیص داده و تفکیک نماید و در چنین شرایطی فلزیاب یا طلایاب باید دارای قدرت بالایی در تفکیک و تشخیص باشد

 ان فلزیاب یا طلایاب که توان تفکیک یک فلز طلا را مجزا از دیگر منابع و مواد معدنی را داشته باشد فلزیابی یا طلایابی است که بتواند سیگنال علائم  مواد معدنی و منابع زمین صحنه کار هم طبقه با سیگنال علائم هدف اصلی را از سیگنال هدف اصلی یا طلا تشخیص داده وجدا نماید تا تفکیک هدف اصلی یا طلا در فلزیاب ایجاد گردد

 

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

فلزیاب قدرت واقعی خود را زمانی نشان میدهد که توان تفکیک بالای داشته باشد و قدرت واقعی  فلزیاب یا طلایاب از روی نوع عملکرد ان فلزیاب یا طلایاب در شرایط گوناگون اشکار میگردد

فلزیاب قدرت اصلی خود را از نوع تنظیمات بر روی همان فلزیاب یا طلایاب بدست می اورد و نوع تنظیمات فلزیاب یا تنظیمات طلایاب نشانه نوع طراحی ان فلزیاب یا طراحی ان طلایاب میباشد در اصل میتوان هر فلزیاب یا طلایاب را از روی نوع تنظیمات ان فلزیاب یا طلایاب تشخیص داد که چه میزان قدرت دارد و قدرت یک فلزیاب یا طلایاب در صورتی اشکار میگردد که بتواند یک فلز طلا را در عمق زیاد کشف نماید

قدرت واقعی فلزیاب یا قدرت واقعی طلایاب در زمانی مشخص میگردد که ان فلزیاب یا طلایاب توان تفکیک مجزا انواع فلزات طبق اعداد VDI باشد تا بتواند نوع هدف اصلی یا طلا را از دیگر منابع در عمق زیاد مشخص نماید

البته این در رابطه با فلزیاب یا طلایاب از نوع فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی صدق مینماید که دارای تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE یا ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد

 

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

عمق فلزیاب تصویری در صورتیکه یک فلزیاب تصویری با تفکیک از اصول رادار با تفکیک در نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد توان بالای در کاوش اهداف یا انواع فلزات بخصوص طلا را در عمق دارا میباشد زیرا فلزیاب تصویری با این مشخصات میتواند سیگنال علائم بازتاب شده یک هدف اصلی بخصوص طلا را که در طی مسیرشدت توان خود از دست داده تشخیص داده و تفکیک نماید

عمق فلزیاب های که دارای مدار فلزیاب تصویری طبق اصول رادارتصویری با تفکیک و بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE نمی باشد بسیار کم میباشد  و توان تشخیص همه تغییرات را نداشته برای همین نمی توانند علائم سیگنال که در طی مسیر دچارکاهش توان شده اند را تشخیص داده و مشخص نمایند

 

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

زیر مجموعه ها