جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب دیواره طلا یا فلزیاب دیواره هدف را به نسبت به اندازه هدف اصلی یا ابعاد هدف مشخص مینماید در فلزیاب دیواره اطراف طلا یا گنج طلا یا هدف شرایط انحرافی در تشخیص ایجاد نموده و دیواره هدف یا طلا یا گنج  موجب میگردد که فلزیاب نتواند مرکز اصلی هدف یا طلا یا گنج را تشخیص داده یا بر روی مرکز هدف اصلی یا طلا یا گنج ازخود واکنش نشان دهد

دیواره هدف یا دیواره طلا برای هر نوع فلزیاب ساخته هرکجا دنیا باشد عاملی انحراف در تشخیص ایجاد نماید و دیواره طلا میتواند با مرکز طلا فاصله داشته باشد

دیواره طلا یا دیواره هدف ان محدود ای است که سیگنال علائم طلا یا گنج بصورت زاویه با فاصله از مرکز هدف یا طلا منعکس شده و این محدوده دیواره هدف یا طلا میتواند واکنشی درست مانند مرکز هدف اصلی یا طلا را ایجاد نماید

 

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

فلزیاب در حال جستجو با حرکت مداوم سرجستجوگر یا کویل یا لوپ یا سنسور را در یک محدوده عملیاتی در یک محیط فاصله ای مشخص روش حرکتی یا AC میگویند و در فلزیاب انتنی شعاع زنی را نیز روش حرکتی یا AC مینامند

عملیات تفکیک DISCRIMINATION بیشتر درروش حرکتی یا MOITION پاسخ بهتری می دهد وبرای اینکه بخواهید در روش حرکتی یا AC بهترین کارایی را داشته باشید بهتر است که در تنظیمات متعلق به تفکیک و تشخیص دقت بیشتری داشته باشید

شکل حرکت در صحنه کار برای مشخص نمودن محدوده هدف اصلی یا طلا در جهت بدست اوردن اولین واکنش از هدف اصلی یا طلا شرایطی است که اپراتور فلزیاب یا کاربر طلایاب باید با ان اشنایی کامل داشته باشد زیرا اگر نتواند محدوده اولین واکنش در فلزیاب را در دیواره هدف اصلی یا طلا تا مرکزهدف اصلی یا طلا را در روش حرکتی MOTION یا شعاع زنی مشخص نماید نمی تواند در نقطه زنی درست عمل نمایده

 

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

فلزیاب دید طلا را در عمق کم براحتی میتواند دارا باشد ولی برای عمق زیاد فلزیاب دید طلا را برای تفکیک داشته باشد یک امرمهم برای مشخص شدن توان فلزیاب یا طلایاب در تفکیک انواع فلزات میباشد و فلزیاب یا طلایاب که بتواند انواع فلزات را بصورت مجزا تفکیک نموده و مشخص نماید این اختیارات را به فلزیاب یا طلایاب می دهد که بتواند تغییرات از ذرات مواد معدنی و منابع صحنه کار را از فلز اصلی یا طلا یا گنج طلا تشخص داده و تفکیک نماید و نوع تنظیمات در عملکرد فلزیاب یا طلایاب اثر مستقیم میگذارد زیرا تنظیمات فلزیاب یا تنظیمات طلایاب نشانه نوع مدار فلزیاب یا مدار طلایاب میباشد و تا چه میزان قدرت دید فلزات یا دید طلا را در عمق زیاد دارد

 

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

زیر مجموعه ها