جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب در صورتیکه طلا با ابعاد بزرگ باشد از یک زاویه بازتر از مرکز هدف اصلی یا طلا واکنش از خود نشان می دهد و این واکنش را در زاویه بیرونی به دیواره خارج هدف اصلی یا دیواره طلا یا دیواره گنج نامگذاری مینماید

برای یک طلا بزرگ در عمق زیاد زاویه بازتاب شده سیگنال با مرکز طلا یا گنج طلا یا هدف اصلی فاصله زیادی دارد

در این شرایط سیگنال باز یا علائم با فاصله زیاد از مرکز هدف اصلی یا طلا یا گنج طلا در روش حرکتی یا AC یا شعاع زنی در محدوده دیواره هدف اصلی یا گنج طلا خود را بیشتر نمایان مینماید

در این وضعیت در نقطه زنی با هر نوع فلزیاب انتنی یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب سنسوری مختصات یابی برای بدست اوردن فاصله بین دیواره بیرونی یا دیواره خارجی هدف اصلی یا طلا یا گنج طلا با دیواره داخلی یا دیواره درونی هدف اصلی یا طلا یا گنج طلا میتواند مشخصات مرکزهدف اصلی یا گنج طلا را بدست اورد که این عمل توسط هر فلزیابی برای مختصات یابی قابل انجام نمی باشد و هر اپراتور فلزیاب یا کاربر طلایاب نمی تواند این موقعیت را بدست اورد یک فلزیاب خوب و یک اپراتور طلایاب با مهارت بالا نیاز است

 

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

قدرت کار فلزیاب یا قدرت کار طلایاب به چه صورت باید ارزیابی گردد یکی از مسائل مهم در زمینه کار با فلزیاب یا کار با طلایاب است و هرنوع فلزیاب یا هر نوع طلایاب دارای خصوصیات قدرتی مربوط به نحوه عملکرد خود میباشد

ولی قدرت فلزیاب یا قدرت طلایاب در کار و امورات متفاوت میتواند مربوط به شکل طراحی و نوع ساخت ان فلزیاب یا ساخت ان نوع طلایاب میباشد

قدرت فلزیاب در زمان کار بر روی یک فلز نمونه مانند طلا در عمق زیاد مشخص میگردد

 

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

فلزیاب هر میزان عمق طلا یا هدف بیشتر باشد زاوایه بازتاب سیگنال ان بازتر است و عمق طلا بر روی بازتاب زاویه سیگنال اثر مستقیم میگذارد و این اتفاق برای یک فلز قدیمی یا گنج طلا بیشتر از یک فلز نو یا طلا جدید پیش میاید و بعضی مواقع به دلیل نوع مواد معدنی و منابع پرتابش پرتوزا برای فلز نو و جدید نیز دامنه باز زاویه پدید می اید که در زمان تمرین با این موضوع روبرو شده که واکنش فلزیاب در نزدیکی هدف اصلی یا طلا یا در خط مستقیم مقابل هدف اصلی یا طلا ایجاد میگردد

 در هر دو حالت برای فلزنو یا طلا قدیمی یا گنج طلا در عمق زیاد این تفاوت زاویه سیگنال تا مرکزپدید می اید وعمق طلا یا هدف بر روی بازتاب زاویه سیگنال طلا یا هدف برای تشخیص مرکزطلا گنج یا هدف اصلی اثر مستقیم میگذارد  

عمق هدف هر میزان باشد با توان تشخیص سیستم فلزیاب ارتباط مستقیم دارد پس هرچه عمق هدف شما بیشتر باشد زاویه برگشت امواج و انرژی و جریان از سمت دید سیستم فلزیاب افزایش میابد

در این وضعیت با فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد با تفاوت عدد VDI هدف مورد نظر با تغییر تنظیمات عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE که در زمان ارزیابی مواد معدنی و منابع صحنه کاربدست می اید میتوان زاویه سیگنال بازتاب شده با فاصله از هدف یا طلا را به نسبت مرکز هدف اصلی یا طلا را تشخیص داده

 

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

زیر مجموعه ها