جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

مغناطیس سنج یا یون یاب یا فلزیاب که فقط توان تشخیص فلزاهنی از فلز غیراهنی را دارا است عملاً دارای  مداربا توان پایین در تفکیک میباشد و به همان میزان قدرت تشخیص فلزات بخصوص طلا را در عمق زیاد نداشته و از شرایط وضعیت زمین در موقعیت الوده تاثیراختلالی را پذیرفته و ثبات خود را در تشخیص از دست داده و همین موضوع میتواند باعث کاهش قدرت عمق این دسته دستگاه ها یا فلزیاب ها گردد

 

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

فلزیاب راداری فوق پیشرفته میتواند فلزیاب انتنی یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب سنسور دار باشد با این شرط که مدارفلزیاب راداری فوق پیشرفته دارای توانایی تفکیک بنابراصول رادار با جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE باشد

 سیستم فلزیاب راداری در یابنده ها DETECTORS از نوع فوق پیشرفته ترین ان یک فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد که این نوع فلزیاب برای تفکیک اهداف یا انواع فلزات عددVDI  خاص همان فلز یا طلا را در تنظیمات تفکیک دارا میباشد

 فلزیاب راداری که واقعاً فلزیاب راداری باشد باید از شرایط تنظیمات فوق بهره برده باشد

در فلزیاب راداری مختصات یابی در عملیات جستجو طلا یا انواع فلزات یک موضوع مهم میباشد تا بتوان مرکز هدف اصلی یا طلا یا گنج را  تشخیص داده تا بهترین عملکرد در صحنه کار اصلی ایجاد گردد

 

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

دید فلزیاب برای تشخیص مواد معدنی موجب میگردد که مواد معدنی و منابع به چند دسته تقسیم گردد که هر کدام از این دسته بندی مواد معدنی یا منابع اثر مستقیم خود را بر روی عملکرد فلزیاب یا طلایاب میگذارد

مواد معدنی و منابع از دیدگاه سیستم و بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE به سه دسته تقسیم میشود؛

صحنه کار سبک یا یکدست

صحنه کار میانه یا متوسط یا نیمه الوده

صحنه کار سنگین  یا الوده

صحنه کار سبک یا یکدست عبارتند از منطقه ای میباشد که منابع ان از یک نوع باشد.

صحنه کار میانه یا متوسط  یا نیمه الوده عبارتند از منطقه ای میباشد که منابع ان از طبقات موافق نزدیک به یکدیگر میباشد.

صحنه کار سنگین یا الوده عبارتند از منطقه ای میباشد که منابع ان از طبقات  متضاد یا مخالف یکدیگر باشد

 

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

.

 

زیر مجموعه ها