جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

نرم افزارعددی فلزیاب تصویری در اصل همان نرم افزار فلزیاب تصویری لکه رنگی میباشد و تفاوت ان با دیگر نرم افزارهای فلزیاب تصویری در این است که در نرم افزار فلزیاب تصویری عددی لکه رنگ های اشکار شده را میتوان با عددVDI از جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE مشخص و تفکیک نمود  زمانیکه لکه رنگ بر روی صفحه نمایشگر اشکار میگردد میتوان با قرار دادن خط عمق یا خط تفکیک بر روی هر نوع لکه رنگ طبقه عدد VDI ان لکه رنگ را مشخص نمود و این موضوع باعث میگردد که نوع تشخیص هدف اصلی یا طلا با دقت بالاتر به انجام برسد این نوع توان تفکیک با نرم افزار فلزیاب تصویری در نرم افزار تفکیک رنگ COL PRO قابل دسترس میباشد

 

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

سیستم فلزیاب تصویری راداری با تفکیک کشف طلا را دریک وضعیت با تنظیمات متناسب به انجام میرساند و فلزیاب تصویری راداری دارای شرایط مداررادار زمینی دستی میباشد و به دلیل بهره گیری از شرایط رادارتصویری در شکل مدار مادر یا سخت افزارخود در ایجاد تصاویر لکه رنگی و رنگ و اعداد و تصاویرمتعلق به طلا را برای کشف طلا با دقت بیشتری اشکار مینماید.

در سیستم فلزیاب تصویری راداری تبدیل تصاویر و رنگ و لکه رنگ و اعداد برای صفحه نمایشگر از شرایط رادار تصویری بهره میبرد و مداراتی که در انها شرایط رادار بکار برده نشده است در ایجاد تبدیل تصاویر یا اعداد و لکه رنگ و رنگ وضوح کمتری دارا میباشد و نمی توانند تصاویر لکه رنگ را بصورت متفاوت ارائه نمایند تا بتوان با فیلتر تصاویر لکه رنگ ان لکه رنگ متعلق به هف اصلی یا طلا را مشخص نمود

در هر صورت در فلزیاب تصویری تصاویر و اعداد و رنگ و لکه رنگ از مدار اصلی فلزیاب تصویری دستور گرفته و هر تغییری که در مدار اصلی فلزیاب تصویر پدید اید به شکل لکه رنگ و رنگ و اعداد و تصاویر اشکار میگردد و واکنش سیستم  فلزیاب تصویری جهت تشخیص از تنظیمات اپراتورفلزیاب یا کاربر بنابر تعیین وضعیت کشف طلا بهره میبرد و تنظیم صحیح میتواند قدرت تشخیص و تفکیک فلزیاب را افزایش دهد

 

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

فلزیاب تصویری راداری پوشش طلا از هر نوع که باشد میتواند طلا را از بین پوشش فلزی یا غیر فلزی تشخیص داده و تفکیک نماید وفلزیاب تصویری راداری  طلا را در شرایط با پوشش از انواع مواد غیرفلزی تشخیص داده و تفکیک نماید و فلزیاب تصویری راداری حتی طلا دارای پوشش فلزی باشد و درکنار طلا داخل پوشش فلزی از همان نوع پوشش فلزی با فاصله وجود داشته باشد فلزیاب تصویری راداری با اصول رادار تصویری با تفکیک طبق اصول تفکیک با عدد VDI بنابر جدول تفکیک و تشخیص میتواند ان محدوده که طلا در پوشش فلزی قرار گرفته است از دیگر فلزات اطراف تشخیص داده و تفکیک نماید  

اصول فلزیاب تصویری راداری از قانون فرکانس در رادار بهره میبرد و فلزیاب تصویری راداری یک فرکانس مشخص ثابت را منتشر نموده و در مقابل هر نوع تشعشع که از صحنه کار بازتاب گردد دریافت نموده و سپس پردازشگر تفکیک سخت افزار فلزیاب تصویری راداری انرژی مربوط به هدف اصلی یا طلا را که در عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE تعیین شده است را از دیگر سیگنالهای منعکس شده تشخیص داده و عمل تفکیک را به انجام میرساند  

 

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

زیر مجموعه ها