جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب لایه زمین یا فلزیاب تصویری لایه زمین را بتواند ارزیابی نموده واینکه فلزیاب تصویری مشخص نماید نوع لایه زمین یا لایه های زمین از کدام دسته مواد معدنی و منابع صحنه کار میباشد کار کاوش طلا یا کشف انواع فلزات بریا تفکیک اسانترمیشود

اینکه یک فلزیاب بتواند وضعیت لایه ای زمین را تشخیص دهد به اپراتور فلزیاب تصویری یا کاربر فلزیاب این اختیار را می دهد که وضعیت لایه های زمین یا ترکیب علائم سیگنال زمین را مشخص نموده و بر روی تنظیمات فلزیاب تصویری یا فلزیاب یا طلایاب نوع ترکیب سیگنال مواد معدنی و منابع صحنه کار را در نظر بگیرید تا امکان موفقیت برای کاوش طلا یا هدف اصلی یا گنج طلا افزایش یابد این موضوع در رابطه با فلزیاب تصویری از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X صدق مینماید که چنین توانایی را دارا است

 

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

فلزیاب تصویری تفاوت عمق طلا یا انواع فلزات میتواند در نوع ترکیب رنگ لکه رنگ اشکار شده از هدف اصلی یا طلا یا گنج یا هرنوع فلز که مورد نظر باشد اثربگذارد یا تفاوت عمق طلا یا فلزمیتواند دردو رنگ متفاوت نسبت به وجود ان هدف یا طلا در عمق کم یا عمق زیاد از یک نوع هدف اصلی یا طلا را اشکار نماید

این اثر تغییر رنگ در فلزیاب تصویری که در نوع رنگ لکه رنگ برای یک نوع هدف یا طلا به نسبت متراژعمق اشکار میگردد میتواند از نوع بازتاب سیگنال علائم طلا یا ان نوع فلز مورد نظر باشد از انجا که فلزیاب تصویری در حدود جریان میدان فرکانسی یک فلز یا طلا عمل مینماید در اثرانعکاس یک هدف یا فلز یا طلا از عمق بیشترمیتواند جریان مغناطیس درون امواج الکترومغناطیس با تغییر در وضعیت حرکت بازتابی قرار گرفته و موجب گردد که رنگ لکه رنگ پدید امده بر روی صفحه نمایشگر فلزیاب تصویری تغییر نماید و این تشخیص تغییر در سیگنال علائم طلا یا هدف اصلی یا انواع فلزات در عمق متفاوت برای یک فلزیاب تصویری از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X قابل تشخیص و ارزیابی میباشد و دیگر دستگاه ها یا فلزیاب ها این توان را ندارد زیرا با تغییر مغناطیس دیگر نمی توانند تغییرات را تشخیص داده و مشخص نمایند

 

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

مدار فلزیاب تصویری مغناطیسی در اصل از قانون فلزیاب تصویری نمی تواند بهره ببرد و در کل هر نوع فلزیاب یا دستگاه نمی تواند فلزیاب تصویری باشد فلزیاب تصویری باید دارای مدار با طراحی طبق اصول رادار با تفکیک باشد تا یک فلزیاب تصویری واقعی قلمداد گردد

در تشخیص تصویربصورت لکه رنگ یا عدد VDI در فلزیاب تصویری از قانون تشخیص انرژی خاص مربوط به فرکانس ان فلز یا طلا یا که تعیین شده در تنظیمات مدار سخت افزار فلزیاب تصویری و نرم افزار فلزیاب تصویری میباشد بر روی صفحه نمایشگر فلزیاب تصویری اشکار میگردد

 با انکه در فلزیاب معمولی یا فلزیاب اماتوری که از دسته فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا دستگاه مگنتومتر یا مگنت یا یون یاب یا تسلا میباشد مدار انها طبق اصول مغناطیس یا تغییرمیدان مغناطیس در سرجستجوگر خود عمل نموده و دراین شرایط این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها توان تشخیص فرکانس مربوط به امواج الکترو مغناطیس هدف اصلی یا طلا و بطور طبیعی انرژی مربوط به فرکانس ان فلز خاص مورد نظر را ندارد

 

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

زیر مجموعه ها