جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب زیرخاکی طلا کجاست را در یک زمین بزرگ یا در یک محدوده وسیع به این سادگی نمی تواند تشخیص دهد که گنج طلا کجاست یا زیرخاکی طلا کجاست مگر انکه ان فلزیاب یا طلایاب از نوع فلزیاب انتنی با مدار الکترونیکی طبق اصول رادار زمینی دستی با تفکیک فرکانسی و تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد زیرا با چنین فلزیاب انتنی یا طلایاب انتنی میتوان نوع هدف طلا یا زیرخاکی طلا را به نسبت نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار تعیین نموده تا فلزیاب انتنی با تفکیک عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE بتواند محدوده و مرکز هدف اصلی یا طلا یا زیرخاکی که کجاست را تشخیص داده و تفکیک نماید  

چرا این نوع فلزیاب انتنی یا طلایاب انتنی توان بالای دارا است که نشان دهد زیرخاکی طلا کجاست یا گنج طلا کجاست بخاطر این است که میتوان با این نوع فلزیاب انتنی یا فلزیاب انتنی تصویری که دارای این نوع تنظیمات میباشد تنظیمات را تغییر داده تا وجود دیگر ذرات از مواد معدنی و منابع که انرژی بالای نیز دارا است را از جریان نیرو و انرژی گنج طلا یا زیرخاکی تشخیص داده و تفکیک نماید تا بتواند تشخیص دهد گنج طلا کجاست یا زیرخاکی طلا کجاست

با داشتن چنین قدرت تفکیکی یک اپراتور حرفه ای یا کاربر حرفه ای میتواند تشخیص دهد که محدوده هدف اصلی یا گنج طلا کجاست واز اشتباه مشخص نمودن محل دیگری به جای گنج طلا یازیرخاکی طلا جلوگیری بعمل اید اما اپراتور فلزیاب یا کاربر طلایاب اشتباه در تعیین تنظیمات نماید یا مختصات یابی را درست انجام ندهد این نوع فلزیاب یا طلایاب با این هم قدرت تفکیک و تشخیص خطا خواهد نمود که محل اصلی هدف اصلی یا گنج طلا یا زیرخاکی طلا کجاست

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

فلزیاب عمق چقدر یا عمق فلزیاب چند متریا گنج در چند متری است از مباحث بحث برانگیز در زمینه فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب سنسوری میباشد ولی اینکه فلزیاب عمق چقدر میزند یا فلزیاب طلا یا گنج طلا را درچه عمقی میگیرد باید از دید علمی در جهت توان انواع فلزیاب ها یا انواع طلایاب ها درنظرگرفته شود

عمق فلزیاب چقدراست که بتواند یک فلزرا در چه عمقی بگیرد باید در زمان کار با فلزیاب یا طلایاب در زمان تمرین مشخص گردد یا در زمان خرید با قرار دادن یک فلز بخصوص طلا در عمق زیاد بگیرد توان عمق ان فلزیاب یا عمق ان طلایاب مشخص میگردد

ولی اینکه عمق فلزیاب یا عمق طلایاب برای مشخص نمودن گنج طلا یا زیرخاکی چقدر است را نمی توان دقیقاً مشخص نمود موضوعی است که در کار فلزیاب ها یا طلایاب ها مطرح میباشد البته درست است که وجود فلزقدیمی یا گنج طلا یا طلا قدیمی موجب افزایش قدرت عمق فلزیاب یا عمق طلایاب میگردد ولی این برای هر نوع فلزیاب یا طلایاب صدق نمی نماید

بخصوص برای فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی از نوع فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا دستگاه های مگنتومتر یا مگنت یا یون یاب یا تسلا از جریان تغییر میدان مغناطیس با تغییر فاز عمل مینماید در صورتیکه با صحنه کار با مواد معدنی ومنابع پر انرژی روبرو شود توان خود را برای کاوش اهداف یا طلا یا گنج یا فلزقدیمی در عمق زیاد از دست می دهد

 

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

قدرت عمق فلزیاب یا قدرت عمق طلایاب در کاوش طلا یا کاوش گنج یا کشف زیرخاکی طلا به نوع فلزیاب یا طلایاب وابسته است و هر نوع فلزیاب عمق کاوش طلا یا کاوش گنج طلا یا کاوش زیرخاکی را در عمق زیاد دارا نمی باشد چون وضعیت مواد معدنی و منابع صحنه کار با شرایط یونیزاسیون بخصوص در زمینه فلزیاب های مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا دستگاه های مغناطیس سنج یا یون یاب این موضوع کاهش قدرت عمق فلزیاب یا قدرت عمق طلایاب را شکل میدهد

زیرا در فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی از نوع فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا دستگاه های مگنتومتر یا مگنت یا یون یاب یا تسلا از جریان تغییر میدان مغناطیس بصورت مغناطیس متفاوت از دیگر منابع صحنه کار بهره میبرد در صورتیکه یک منبع با انرژی بالا در ان محدوده یا متفاوت با دیگر منابع صحنه کار وجود داشته باشد یا زمین صحنه کار دارای مواد معدنی و منابع پر انرژی مانند سیلیس و نمک یا الومینیوم یا نیکل و کوارتزواهن و اورانیوم و ارسنیک و انتیموان باشد یک تغییرات مغناطیسی بالا در انجا در سطح زمین یا لایه های زیرزمین گسترده می شود که میتواند تغییرات الکترواستاتیکی با فشار یونی ازگازهای یونیزه مربوط به گنج طلا و مواد معدنی و منابع پر انرژی ایجاد نموده و این نوع فلزیاب یا دستگاهها با خطا در تشخیص روبرو شده و از توان عمق یابی معمولی انها نیز درتشخیص هدف اصلی یا گنج طلا به میزان بالای کاسته میشود

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

زیر مجموعه ها