جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب تصویری سنسوری یا فلزیاب سنسوردار در چند نوع گوناگون وجود دارد  در اصل بیشتر فلزیاب های سنسوری از دسته فلزیاب سنسوری دردسته مغناطیس سنج میباشد یا از دستگاه های مگنتومتر یا مگنت یا تسلا میباشند و این دسته فلزیاب تصویری سنسوری  یا دستگاه سنسوری توان بالایی را برای مشخص نمودن هدف اصلی بخصوص طلا را نداشته و دلیل ان در یک نظر میتواند بهره گیری ازاندازه گیری مغناطیس یا  تغییرات مغناطیس محیط سرجستجوگراین نوع فلزیاب ها سنسوری یا دستگاه ها سنسوری باشد که با این روش تشخیص میتواند هر منبع یا عاملی دارای تغییرات مغناطیسی بالاترازوضعیت عادی زمین در ان محدوده ایجاد نموده  وهمین موضوع باعث ایجاد اختلاف در ان محدوده شده و این دسته فلزیاب های سنسوری یا دستگاه های سنسوری بر روی این تغییر مغناطیسی از خود واکنش نشان دهد با انکه این واکنش از فلز اصلی یا طلا نباشد

فلزیاب تصویری سنسوری فرکانس القایی یا فلزیاب تصویری جذبی سنسوری با اصول رادار زمینی دستی از سنسورالراسونیک و سنسور مادون قرمز و سنسورنوری حرارتی بهره میبرد که این نوع سنسورها فقط قابل نصب بر روی فلزیاب فرکانسی تصویری با اصول رادارتصویری با تفکیک میباشد که با تعیین نوع هدف اصلی یا طلا در عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE این دسته فلزیاب تصویری سنسوری میتواند موقعیت هدف یا طلا را تشخیص داده و تفکیک نماید

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

فلزیاب فلزیابی را میتواند به شکل گوناگون انجام دهد و فلزیابی با فلزیاب یا طلایاب از خصوصیات اولیه یک فلزیاب یا طلایاب میباشد و در عملیات جستجو فلزیاب باید عمل فلزیابی را انجام دهد تا به ان بتوان فلزیاب کفت اما اینکه فلزیاب فلزیابی را از چه طریق انجام دهد دیگر وابسته به نوع عملکرد فلزیاب میباشد

فلزیابی با فلزیاب معمولی برای تشخیص نوع هدف اصلی یا انواع فلزات به صورت تشخیص تفاوت فلزاهنی با فلز غیراهنی میباشد

فلزیابی در فلزیاب فوق پیشرفته یا فلزیابی درفلزیاب حرفه ای یا فلزیابی در  فلزیاب پیشرفته میتواند تشخیص انوع فلزات بنابر تفکیک اهداف یا طلا یا نقره یا مس یا روی یا اهن یا نیکل یا کروم یا روی یا برنج و الومینیوم طبق اصول علمی تفکیک در فلزیاب های تفکیک دار با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE میباشد

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب تصویری گوناگونی شرایط زمین را به نسبت طلا یا انواع فلزات میتواند تشخیص دهد و این موضوع میتواند باعث گردد که  بتوان وضعیت هدف اصلی یا طلا را از لکه رنگ های گوناگون دیگر منابع تشخیص داده و گوناگونی تصاویر لکه رنگ بیانگر نوع وضعیت زمین وتوده های معدنی به همراه موقعیت طلا یا اهداف دیگر میباشد که بر روی صفحه نمایشگر فلزیاب تصویری بصورت لکه رنگ اشکار میگردد این موضوع که لکه رنگ متفاوت یا گوناگون در فلزیاب تصویری اشکار میگردد از اصول کار فلزیاب تصویری با عملکرد واقعی در زمینه فلزیاب تصویری طبق رادار تصویری میباشد و این واکنش میتواند پیروی از جریانات متفاوت در زمینه نحوه عملکرد فلزیاب تصویری یا طلایاب تصویری باشد که یک واکنش منطقی و علمی و اصولی درشرایط تشخیص فلزیاب تصویری است

 

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

زیر مجموعه ها