جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب گنج بدون طلا را بخواهد تشخیص داده وفلزیاب محل گنج بدون طلا را مشخص نموده یا تفکیک نماید در نحوه عملکرد ان فلزیاب یا طلایاب اصول تشخیص انواع فلزات بصورت فلزخالص یا فلز الیاژی باید وجود داشته باشد

فلزیاب گنج بدون طلا را درصورتی میتواند تشخیص داده و تفکیک نماید که ان فلزیاب یا طلایاب قدرت تشخیص الیاژ فلزات با توان تفکیک انواع فلزات مانند طلا و نقره و مس و روی اهن و نیکل و کروم وبرنزوبرنج را بصورت مجزا با عدد VDI داشته باشد 

فلزیاب گنج بدون طلا را میتواند بعنوان مواد معدنی و منابع صحنه کار در نظر گرفته و از تشخیص ان خودداری نموده یا فلزیاب گنج بدون طلا را در دید خود قرار ندهد یا فلزات الیاژی یا غیرفلزی را به جای طلا مشخص نماید و دلیل ان میتواند موارد متعددی باشد در ابتدا اینکه مواد الیاژی یا مواد غیرفلزی شرایط خاص خود را برای فلزیاب یا طلایاب ایجاد مینمایند و این شرایط وضعیت تغییر یافته در اثر فعل و انفعال یا ترکیب شیمیایی میتواند باشد در اینجا فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا فلزیاب فرکانسی با دارا بودن تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE یا تنظیمات تفکیک اهداف با عدد VDI طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE میتواند انواع فلزات یا الیاژ فلزات یا منابع غیر فلزی را تشخیص داده و از خطا فلزیاب یا طلایاب در این وضعیت جلوگیری بعمل می اورد

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب پیدا کردن زیرخاکی یا فلزیاب کشف زیرخاکی که از نوع طلا نباشد یا گنج زیرخاکی بدون طلا را بخواهد تشخیص داده و تفکیک نماید نمی تواند از دسته فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا مگنتومتر یا مگنت یا تسلا یا یون یاب باشد زیرا این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها با تغییر وضعیت شیمیایی یا بیو شیمیایی زیرخاکی دیگر توان تشخیص تفاوت انرا با مواد معدنی و منابع صحنه کار ندارد یا تغییرات کربنی که حاصل پراکنده شدن وضعیت یونی از اکسیداسیون یا یونیزاسیون میباشد شرایط صحنه کار را برای این دسته فلزیاب یا دستگاه ها  در حالت عمومی قرار داده و بعد از بالانس شدن این نوع دستگاه ها یا فلزیاب ها در ان محدوده صحنه کار میتواند تغییری از این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها بر روی مرکز گنج زیرخاکی یا زیرخاکی بدون طلا پدید نیاید ولی امکان دارد در ان محدوده که اخرین محل پراکنده شدن سیگنال گنج زیرخاکی بدون طلا میباشد را بعنوان مرکز هدف اصلی یا زیرخاکی یا گنج زیرخاکی بدون طلا تشخیص داده که این وضعیت از حرکت الکترونها ازاد شده در حالت یون در ان محدوده و فاصله گرفتن از مرکز هدف اصلی یا زیرخاکی بدون طلا میباشد

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب تغییرات گنج یا فلزیاب تغییرات زیرخاکی را به نسبت نوع ان گنج یا زیرخاکی یا عتیقه با دارا بودن نوع تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE مربوط به ان فلزیاب یا طلایاب میتواند تشخیص دهد فلزیاب یا طلایاب تغییرات حاصله از وضعیت گنج یا زیرخاکی در ان مواد معدنی یا منابع که در ان قرار گرفته است را باید در نظربگیرد یا در تشخیص خود لحاظ نماید که این عمل لحاظ نمودن وضعیت تغییرات گنج یا تغییر زیر به نسبت نوع ان زیرخاکی یا گنج و مواد معدنی و منابع توسط اپراتور فلزیاب یا کاربرطلایاب با توجه به مهارت خود به انجام رساند

تفکیک و تشخیص زیرخاکی  با تغییرات شیمیایی یا بیو شیمیائی ساختار بازتاب علائم سیگنال گنج بدون طلا یا فلزات الیاژی یا مواد غیرفلزی تغییر یافته و از انجا که در اثر اکسید شده یا یونیزاسیون شدن تغییرات در ملکولی درونی خود را از حالت اولیه داشته و در صورتی که تغییرات کربنی نیز در این دست فلزات الیاژی یا انواع فلزات یا مواد غیر فلزی به غیراز طلا پدید اید میتواند با اطراف خود وضعیت یک شکل را گرفته و از دید فلزیاب خارج شده و فلزیاب این منابع را نادیده بگیرد و در صورتی که این منابع و انواع فلزات غیراز طلا و مواد غیرفلزی یا الیاژی با اطراف خود حالت تضاد را داشته باشد میتواند موجب گردد که این انواع فلزات غیراز طلا و مواد غیرفلزی یا الیاژی خود را جای طلا یا گنج طلا به فلزیاب یا طلایاب نشان داده و موجب انحراف در تشخیص فلزیاب یا طلایاب میگردد و فلزیاب یا طلایاب از نوع فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با دارا بودن تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میتواند با تغییر عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE وضعیت گنج طلا یا گنج بدون طلا یا مواد غیرفلزی یا ذرات و فلزات الیاژی را مشخص نموده و تفکیک نماید

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

زیر مجموعه ها