جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

طراحی بدنه دسته انتن فلزیاب انتنی با تفکیک باید طبق اصول رادار زمینی دستی به انجام برسد و وضعیت طراحی بدنه دسته انتن فلزیاب انتنی یا ردیاب انتنی با شرایط نوع امواج مربوط به مدار فلزیاب انتنی یا مدار فلزیاب ردیاب هماهنگ باشد تا فلزیاب انتنی بتواند تفکیک را با دقت بالا به انجام رساند

قدرت تفکیک فلزیاب انتنی یا ردیاب انتنی به نوع طراحی نقشه مدار ان بستگی دارد و توان تشخیص درست در تفکیک در شعاع زنی و نقطه زنی با فلزیاب انتنی به نوع طراحی بدنه دسته انتن فلزیاب انتنی با تفکیک وابسته است

طراحی علمی بدنه دسته انتن برای ایجاد واکنش در حرکت دسته انتن با زاویه صحیح طبق اصول راداردر نحوه عملکردفلزیاب انتنی مهم میباشد

 هر شخص یا شرکت که دسته انتن برای فلزیاب انتنی یا ردیاب انتنی یا ردیاب خوراکی می سازد دارای علم طراحی دسته انتن طبق اصول رادار نمی باشد

 برای این است که درطراحی دسته انتن برای فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X نهایت دقت بکار برده میشود تا توان نقطه زنی و شعاع زنی با دقت بالا در این نوع فلزیاب ها به انجام برسد زیرا دسته انتن این دسته فلزیاب ها طبق اصول عملکرد مدار فرکانسی با تفکیک عدد VDI طراحی میگردد  

طراحی بدنه دسته انتن فلزیاب انتنی اگر بخواهد طبق اصول رادار RADAR به انجام برسد فقط توسط دانشمندان علوم الکترونیک و رادار قابل انجام است

 

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

فلزیاب انتنی که بخواهد از اصول رادار با تفکیک بهره ببرد و دارای مدارالکترونیکی باشد از اصول مغناطیس بدن که توسط مغز انسان شکل میگیرد بهره میبرد

مغز انسان  و بدن انسان دارای  امواج و جریان الکترو مغناطیس و نیرو های در حال جابجائی یا انتقال در درون و بیرون خود میباشد و این انرژی قابل تبدیل بهترین نیروی حرکت در سیستم فلزیاب انتنی یا ردیاب راداری با مدار الکترونیکی طبق اصول رادار زمینی دستی میباشد  

امواج بتا و گاما و الفا از منابع الکترو مغناطیس مغز است که وضعیت تعادل و رفتار بدن انسان را در شرایط بار الکتریکی کنترل مینماید یا در شریان  جریان نیرو و انرژی و الکترو مغناطیس مغز برای واکنش در بدن انسان  هدایت  تشخیص را اشکار مینماید

 همین عوامل موجب میگردد که در فلزیاب انتنی یا فلزیاب ردیاب که دارای مدار الکترونیکی از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد با وجود جریان مغناطیسی یا الکترو مغناطیس مغزموجب گردد که بدن انسان مانند یک موتوربالشتکی رادار به همراه علائم سیگنال عدد VDI تعیین شده درتنظیمات مدار فلزیاب انتنی یا فلزیاب ردیاب عمل نموده و با این شرایط فلزیاب انتنی یا ردیاب انتنی  با علائم سیگنال هدف اصلی یا طلا که انرژی طلا در فرکانس طلا میباشد هم جهت شده و واکنش در فلزیاب انتنی یا ردیاب انتنی دارای مدار الکترنیکی طبق اصول رادار با تفکیک ایجاد میگردد

 

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

انواع فلزیاب تصویری التراسونیک در بازار فلزیاب یا طلایاب وجود داشته که اصل عملکرد همه انها یکسان میباشد و قدرت فلزیاب التراسونیک به نوع طراحی مدار سخت افزار ان فلزیاب التراسونیک بستگی دارد

سیستمهای فلزیاب یا فلزیاب  تصویری از دیدکاه رادار در نوع التراسونیک به چند گروه تقسیم میگردند

دسته اول سیستمهای  فلزیابی که صوت التراسونیک بر روی امواج انها سوار یا موازی ارسال میگردد و دسته دوم سیستمهای فلزیابی که نوع سنسور التراسونیک به سرجستجوگر لیزری الکترونیکی ان متصل میگردد و دسته دیگر ان نوع سیستمهای فلزیاب رادرای میباشد که سنسور التراسونیک به همراه سیستم لیزر یا مادون قرمز را دارا میباشد

البته سیستم التراسونیک در فلزیاب های پیشرفته با مادون قرمز یا لیزر همراه میباشد

در فلزیاب تصویری ترکیب سیستم التراسونیک برای افزایش توان تشخیص و تفکیک اهداف یا طلا طبق عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE در عمق میباشد

طراحی و ترکیب التراسونیک برای فلزیاب تصویری کار هر طراح یا سازنده فلزیاب نمی باشد و التراسونیک قابل نصب بر روی هر نوع فلزیاب نمی باشد

 

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

زیر مجموعه ها