جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب فلزیابی را میتواند به شکل گوناگون انجام دهد و فلزیابی با فلزیاب یا طلایاب از خصوصیات اولیه یک فلزیاب یا طلایاب میباشد و در عملیات جستجو فلزیاب باید عمل فلزیابی را انجام دهد تا به ان بتوان فلزیاب کفت اما اینکه فلزیاب فلزیابی را از چه طریق انجام دهد دیگر وابسته به نوع عملکرد فلزیاب میباشد

فلزیابی با فلزیاب معمولی برای تشخیص نوع هدف اصلی یا انواع فلزات به صورت تشخیص تفاوت فلزاهنی با فلز غیراهنی میباشد

فلزیابی در فلزیاب فوق پیشرفته یا فلزیابی درفلزیاب حرفه ای یا فلزیابی در  فلزیاب پیشرفته میتواند تشخیص انوع فلزات بنابر تفکیک اهداف یا طلا یا نقره یا مس یا روی یا اهن یا نیکل یا کروم یا روی یا برنج و الومینیوم طبق اصول علمی تفکیک در فلزیاب های تفکیک دار با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE میباشد

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب تصویری گوناگونی شرایط زمین را به نسبت طلا یا انواع فلزات میتواند تشخیص دهد و این موضوع میتواند باعث گردد که  بتوان وضعیت هدف اصلی یا طلا را از لکه رنگ های گوناگون دیگر منابع تشخیص داده و گوناگونی تصاویر لکه رنگ بیانگر نوع وضعیت زمین وتوده های معدنی به همراه موقعیت طلا یا اهداف دیگر میباشد که بر روی صفحه نمایشگر فلزیاب تصویری بصورت لکه رنگ اشکار میگردد این موضوع که لکه رنگ متفاوت یا گوناگون در فلزیاب تصویری اشکار میگردد از اصول کار فلزیاب تصویری با عملکرد واقعی در زمینه فلزیاب تصویری طبق رادار تصویری میباشد و این واکنش میتواند پیروی از جریانات متفاوت در زمینه نحوه عملکرد فلزیاب تصویری یا طلایاب تصویری باشد که یک واکنش منطقی و علمی و اصولی درشرایط تشخیص فلزیاب تصویری است

 

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

فلزیاب تصویری طبقات تفکیک را باید بطور کامل دارا باشد تا یک فلزیاب تصویری با تفکیک تلقی گردد و فلزیاب تصویری قدرت تفکیک فلزات یا طلا را بصورت جداگانه طبق طبقه همان فلز داشته باشد میتواند هر نوع فلز را که تععین گردد همان فلزرا تفکیک نماید  

طبق اصول علمی در فلزیاب تصویری تفکیک با عدد VDI انجام شدنی است و درصورتی که یک فلزیاب تصویری  این قدرت تفکیک را داشته باشد میتواند در هر شرایطی انواع فلزات یا طلا را تشخیص داده و تفکیک نماید

در فلزیاب تصویری با تفکیک عملیات تشخیص انواع فلزات طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE با عدد مربوط به همان طبقه انجام پذیر است و با تعیین  عدد VDI مربوط به هر فلز ازقبیل اهن و پلاتینیوم و الومینیوم و طلا  و برنز و مس و برنج و روی و نقره و حفره فلزیاب یا طلایاب یا فلزیاب تصویری همان فلز را جستجو نموده و به دنبال ان میگردد و لکه رنگ متعلق به هدف اصلی یا طلا تعیین شده در فلزیاب تصویری با عدد VDI منظم تر از دیگر لکه رنگ ها با یک رنگ مجزا اشکار میگردد

 

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

زیر مجموعه ها