جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب اتوماتیک و فلزیاب دستی

سیستم فلزیاب اتوماتیک بیشتر از نوع فلزیاب ولتاژ القائی فلزیاب مغناطیسی میباشد و خود سیستم فلزیاب بصورت اتوماتیک و خودکار تصمیم میگیرد که نوع واکنش سیستم فلزیاب را اشکار نماید.

سیستمهای فلزیاب که به دو حالت تنظیمات دستی و تنظیمات اتوماتیک یا واکنش خودکاردر چند حالت عمل مینمایند از نوع فلزیاب فرکانس القائی میباشد.

در نوع فلزیاب تنظیم دستی اپراتور فلزیاب میتواند  از نظرتنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و تنظیمات ابعاد هدف یا سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X را تنظیم و نوع هدف یا طلا و اندازه انرا تعیین نماید.

سیستم تنظیمات دستی را اپراتور میتواند در حالت عادی قرار داده یا تنظیمات را بر روی حالت اعداد یا وسط تعیین نموده و بصورت میانه سیستم را فعال نماید.

در سیستمهای که تنظیم توسط اپراتور فلزیاب قابل تغییر و تعیین میباشد و حق انتخاب برای اپراتور فلزیاب در جهت تشخیص موقعیت هدف یا طلا یا تشخیص ذرات افزایش میابد و صحنه کار برا ی سیستم فلزیاب قابل تعریف میباشد تا نوع هدف یا طلا یا وضعیت زمین را در تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X را بنابر ان تنظیمات بتوان تعیین نمود

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی یا ردیاب یا شعاع زنی یا نقطه زن میتوانید مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

 تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

 برای مشاهده انواع سیستمها فلزیاب در صفحه اول سایت WWW.TJA777.IR بر روی کلمه کاتالوگ یا نمایش کاتالوگ یا محصولات فلزیاب کلیک نمائید  فروش فلزیاب 09126270600

 021 77071446   WWW.TJA777.COM  برای دریافت رایگان کاتالوگ میتوانید تماس حاصل نموده یا ادرس کامل خود را پیامک نمائید 09126270600

 ادرس ربات  تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09126270600  را در گوشی همراه خود ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد  یا سئوالات خود را مطرح نمائید تا از طریق تلگرام پاسخ داده شود.

شما میتوانید آخرین اطلاعات ما را در کانال TELEGRAM.ME/FELEZYABAN  مشاهده بفرمایید.

برگرفته از سایت WWW.METALDETECTOR3.COM

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

فلزیاب با تفکیک دستور مستقیم

فلزیاب با تفکیک دستور مستقیم از طریق اپراتور فلزیاب یا کاربر طلایاب را برای تعیین نوع فلزات در عدد VDI دریافت میکند در سیستمهای فلزیاب با تفکیک که اپراتور مستقیم میتواند اطلاعات مربوط به تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X را مستقیم به مدار فلزیاب با تفکیک دستور دهد نیاز به صفحه نمایشگر یاLCD  ندارد.

سیستمهای فلزیاب که بصورت خودکار میتواند عمل نماید و با ظاهر شدن اطلاعات بر روی صفحه نمایشگر میتوان نوع هدف را تشخیص داد که اپراتور فلزیاب یا کاربر طلایاب نمی توانند قدرت تغییر در تنظیمات بصورت دستی در فلزیاب ایجاد نماید

ولی در فلزیاب با تفکیک نیاز به اطلاعات مشاهده نوع هدف بر روی صفحه نمایشگر DISPLAY نمی باشد زیرا اپراتور فلزیاب یا کاربر طلایاب مستقیم با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE نوع هدف را برای فلزیاب با تفکیک تعیین نماید و در سیستمهای فلزیاب با تفکیک دارای دستور مستقیم در تنظیمات اپراتورفلزیاب یا کاربر طلایاب میتواند نوع هدف را مستقیم در سیستم فلزیاب با تفکیک تعیین نمود و سیستم فلزیاب با تفکیک مستقل عمل نماید

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی یا ردیاب یا شعاع زنی یا نقطه زن میتوانید مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

 تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

 برای مشاهده انواع سیستمها فلزیاب در صفحه اول سایت WWW.TJA777.IR بر روی کلمه کاتالوگ یا نمایش کاتالوگ یا محصولات فلزیاب کلیک نمائید  فروش فلزیاب 09126270600

 021 77071446   WWW.TJA777.COM  برای دریافت رایگان کاتالوگ میتوانید تماس حاصل نموده یا ادرس کامل خود را پیامک نمائید 09126270600

 ادرس ربات  تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09126270600  را در گوشی همراه خود ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد  یا سئوالات خود را مطرح نمائید تا از طریق تلگرام پاسخ داده شود.

شما میتوانید آخرین اطلاعات ما را در کانال TELEGRAM.ME/FELEZYABAN  مشاهده بفرمایید.

برگرفته از سایت WWW.METALDETECTOR3.COM

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

فلزیاب طراحی مدار دیجیتال

فلزیاب طراحی مدار دیجیتال را دارا باشد میتواند یم فلزیاب حرفه ای با تنظیمات تفکیک عدد VDI باشد و در سیستمهای فلزیاب فعلی بخصوص ان دسته که تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X بطور مستقیم قابل تعیین و تغییر میباشد از قطعات دیجیتال بهره میبرند که به ان مدار دیجیتال مینامند.

در طراحی مدار فلزیاب دیجیتال از قطعات دیجیتال بهره برده میشود حتماً نباید دارای کلید دیجیتال یا صفحه نمایشگر دیجیتال باشد و نوع قطعات فلزیاب دیجیتال باشد به ان مدار فلزیاب دیجیتال یا سیستم فلزیاب دیجیتال میگویند.

در سیستمهای فلزیاب پیشرفته فعلی تنظیمات تفکیک و ابعاد هدف IND SIZE بصورت پتانسیومتری به انجام میرسد اما مدار و قطعات ان از نوع فلزیاب دیجیتال میباشد.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی یا ردیاب یا شعاع زنی یا نقطه زن میتوانید مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

 تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

 برای مشاهده انواع سیستمها فلزیاب در صفحه اول سایت WWW.TJA777.IR بر روی کلمه کاتالوگ یا نمایش کاتالوگ یا محصولات فلزیاب کلیک نمائید  فروش فلزیاب 09126270600

 021 77071446   WWW.TJA777.COM  برای دریافت رایگان کاتالوگ میتوانید تماس حاصل نموده یا ادرس کامل خود را پیامک نمائید 09126270600

 ادرس ربات  تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09126270600  را در گوشی همراه خود ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد  یا سئوالات خود را مطرح نمائید تا از طریق تلگرام پاسخ داده شود.

شما میتوانید آخرین اطلاعات ما را در کانال TELEGRAM.ME/FELEZYABAN  مشاهده بفرمایید.

برگرفته از سایت WWW.METALDETECTOR3.COM

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

زیر مجموعه ها