جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب اختیارات در تنظیمات یا فلزیاب تنظیمات اختیاری PRO - OPTION را دارا میباشد تا توان تنظیمات در پایه اساسی یا تنظیمات اساسی را به حد بالاتری در وضعیت تعیین شده در تنظیمات BASIC ADJUST برساند و مدار فلزیاب فرکانسی طبق اصول رادار برای تشخیص اهداف یا طلا یا گنج طلا از یکدیگر به نسبت وضعیت صحنه کاربا وجود تنظیمات اختیاری یا اختیارات در تنظیمات PRO - OPTION میتواند قدرت تفکیک بالای را دارا گردد   

 تنظیمات پایه اختیارات PRO - OPTION که تغییرات در این نوع تنظیمات  بر روی عملکرد مدار سیستم تاثیر جزئی خواهد گذاشت که این تغییرات را بصورت استعاره ماکرویو MACROWAVE میگویند و از تنظیماتی است که موجب میگردد تنظیمات پایه اساسی یا BASIC ADJUST یا میکرو ویو MICROWAVE با توان بیشتری از حالات بحرانی عبور نماید.

 اصولاً تنظیمات ماکرویو MACROWAVE تغییرات بر روی تنظیمات میکرو ویو MICROWAVE به صورت جزئی میگذارد و در بعضی مواقع تعدادی از تنظیمات PRO OPTION ماکرویو MACROWAVE  برای بالانس یا بهتر میزان شدن تنظیمات پایه اساسی BASIC ADJUSTMENT میکروویو بهره برده میشود.

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

فلزیاب تنظیمات اساسی یا تنظیمات پایه ای BASIC ADJUSTMENT را برای تغییرات کلی و مهم قابل تاثیر در تفکیک فلزات و ابعاد هدف IND SIZE را دارا است وتنظیمات یا فیلتری که بر روی عملکرد سیستم فلزیاب یا طلایاب بصورت مستقیم و بدون محدودیت تاثیر گذارد را تنظیمات پایه اساسی یا BASIC ADJUST به ان میگویند زیرا تغییر ان تاثیر اساسی در عملکرد فلزیاب یا طلایاب میگذارد

 BASIC ADJUSTMENT تنظیماتی است که در اثر کمترین تغییرات در این تنظیمات باعث میگردد که تغییرمشخصی در واکنش فلزیاب ایجاد گردد به همین خاطر به این تنظیمات پایه ای در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با اصول رادار زمینی دستی که دارای قدرت تفکیک میباشد BASIC ADJUSTMENT یا تنظیمات میکروویو میگویند زیرا با کمرتین تغییر تفاوت اساسی در عملکرد فلزیاب ایجاد مینماید که این تنظیمات مربوط به قسمتهای میباشد که مدار بنابر ان طراحی گردیده است

تنظیمات پایه اساسی BASIC ADJUSTMENT که تغییرات در این نوع تنظیمات  بر روی عملکرد مدار سیستم فلزیاب یا طلایاب تاثیر اساسی و قابل توجهی میگذارد را بصورت استعاره میکرو ویو MICROWAVE نیزمیگویند و از تنظیماتی است که میتواند سیستم فلزیاب یا طلایاب  را در تشخیص اهداف اصلی یا طلا یا گنج به حد مطلوب در تفکیک رسانده یا شرایط نامطلوب در صحنه کار را تا حد ممکن از دید فلزیاب یا طلایاب خارج نماید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی یا ردیاب یا شعاع زنی یا نقطه زن میتوانید

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

فیلتر فلزیاب تصویری در اصل تغییرات در تنظیمات نرم افزار فلزیاب تصویری میباشد یا فیلتر در فلزیاب تصویری به معنای وجود تنظیمات جهت تغییرات در مدارات یا نرم افزار میباشد که میتواند قبل از تصویرگیری و بعد از تصویرگیری به انجام برسد

تنظیمات در مدار PCB یا مدار اصلی یا مادر یا MAIN PCB که تنظیمات سخت افزارفلزیاب تصویری است به دو دسته پایه های BASIC ADJUST یا میکرویو و اختیارات PRO – OPTION یا ماکرویو جدا و معرفی میگردد که نسبت به نوع بهره برداری در هر سیستم فلزیاب یا طلایاب یا فلزیاب تصویری به ترکیب مرتبط با همان سیستم فلزیاب تصویری توسط طراح تعیین شده است

فیلترفلزیاب تصویری یا فیلتر نرم افزار فلزیاب تصویری  یا تغییرات در تنظیمات نرم افزارفلزیاب تصویری بر روی صفحه نمایشگر DISPLAY نیز قابل اجراء میباشد که بیشتر مواقع این تنظیمات که در نرم افزار بر روی صفحه نمایشگر DISPLAY  وجود دارد از نوع تنظیمات اختیاری PRO OPTION یا ماکرویو میباشد.

انجام صحیح تنظیمات یا فیلتردر فلزیاب تصویری یا تغییر در تنظیمات برنامه نرم افزار فلزیاب تصویری میتواند اپراتور را در تشخیص صحیح اهداف یا طلا یا گنج یاری نماید

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

زیر مجموعه ها