جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

 خطا فلزیاب میتواند از عوامل متفاوت ایجاد گردد و فلزیاب از هر نوع که باشد دارای یک تعداد موارد مشترک درتشخیص منابع میباشد و این تشخیص میتواند باعث خطا درفلزیاب گردد  و  موانعی که منابع تشخیص سیستم فلزیاب  از یافتن هدف اصلی میگردد و تشخیص فلزیاب را به انحراف  انداخته یا تفکیک در عملکرد فلزیاب را منحرف مینماید خطا فلزیاب میگویند.

تمامی سیستمهای فلزیاب دنیا در نحوه شرایط انحراف و ایرادات به همدیگر نزدیک میباشد و نوع تنظیم و تغییرات در سیستم فلزیاب تا حد ممکن میتواند شرایط انحراف را کاهش دهد و وجود خطوط منابع مزاحم میتواند شرایطی مانند یک هدف واقعی را برای سیستم فلزیاب در جهت تشخیص و تفکیک ایجاد نماید.

اپراتور باید با تمرین و تجربه خود بتواند این کانالهای انحرافی یا اهداف همگن و هم مکان را از مسیر واقعی هدف توسط فلزیاب تشخیص دهد.

مواد معدنی و منابع سازگار یا ناسازگار بر روی تشخیص سیستم فلزیاب ایجاد بحران مینماید.

 

فلزیاب واقعی ان فلزیابی که بتواند یک هدف نمونه یا طلا را در سطح و عمق پیدا نماید و توان فلزیاب پیدا نمودن یک هدف نمونه یا طلا بستگی به تجربه اپراتور یا کاربر دارد

هر فلزیاب به یک شکل میتواند طلا یا هدف را تشخیص دهد  با صدا یا تصویریا حرکت انتن واکنش از خود نشان داده و محدوده و مرکز هدف را مشخص نماید

فلزیاب واقعی این نیست که یک شخص بتواند با ان گنج پیدا نماید زیرا هیچ نوع فلزیاب طراحی شده برای گنج یابی در دنیا نمیباشد و هیچ  شخصی نمیتواند ادعا نماید که سیستم یابنده یا فلزیاب در اختیارش میتواند حتماً گنج را پیدا نماید یا گنج یاب است

فلزیاب واقعی که تفکیک مینماید ان فلزیابی است که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد و با اعداد VDI بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE در نوع فرکانسی باشد که میتواند طلا یا یک هدف را از دیگر منابع تفکیک نماید

فلزیاب میتواند در شرایط متفاوت صحنه کاردرگیر با علائم منابع دیگری گردد که شبیه علائم تعیین شده در عدد VDI مربوط به هدف مورد نظر باشد این علائم به علائم همگن یا علائم هم مکان معروف است که از اهداف همگن یا هم مکان بازتاب میگردد و این یکی ازمواردی است که میتواند سیستم فلزیاب را در تشخیص هدف اصلی یا هدف واقعی دچار انحراف نماید و فقط یک اپراتور یا کاربر حرفه ای میتواند با تغییر در تنظیمات بین هدف واقعی و هدف غیر واقعی را تشخیص دهد و این عمل ربطی به سیستم فلزیاب نداشته زیرا سیستم فلزیابی که میتواند توسط یک اپراتور یا کاربر حرفه ای یک هدف نمونه را درسطح و عمق پیدا نماید توان خود را در تشخیص پیدا نموده اهداف مشخص نموده است و بحثی دیگر درعملکرد ان سیستم فلزیاب نمی باشد و این فلزیاب یک فلزیاب واقعی است

 

 

 

 

 


کوئل الکترونیکی لیزری از پیشرفته ترین نوع سرجستجوگر در فلزیاب های دنیا میباشد کوئل الکترونیکی لیزری در اصل یک سرجستجوگر سنسوری میباشد که خود دارای مدار مجزا و دارای تنظیمات میباشد که این تنظیمات توان سیستم فلزیاب را درتشخیص طلا یا اهداف افزایش میدهد

فلزیاب کوئل الکترونیکی در چند مدل متفاوت میباشد 

 کوئل الکترونیکی با سنسور مادون قرمز

کوئل الکترونیکی با سنسورمادون قرمز والتراسونیک

کوئل الکترونیکی با سنسور مادون قرمز و سنسور نوری حرارتی

کوئل الکترونیکی با سنسور مادون قرمز و التراسونیک و سنسورنوری حرارتی

این نوع سنسورها به نسبت  نوع خود دارای توان بالاتری برای تشخیص اهداف میباشد

کوئل الکترونیکی خود بطور مجزا دارای مدار تشخیص و تنظیم مربوط به وضعیت صحنه کار و اهداف تعیین گردیده درسیستم فلزیاب  میباشد

کوئل الکترونیکی لیزری یک محصول انحصاری میباشد و قابلیت نصب بر روی سیستمهای فلزیاب فرکانسی یا فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد

کوئل الکترونیکی لیزری توان تشخیص سیستم فلزیاب را به حد مطلوب برای تشخیص اهداف میرساند و از پیشرفته ترین کوئل سنسوری در دنیا میباشد

البته این نوع کوئل الکترونیکی لیزری را با سنسور مغناطیسی اشتباه گرفته نشود

 

 

 

 

 

زیر مجموعه ها