جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب و تاثیر  منابع بر تفکیک  در تنظیمات باید در نظر گرفته شود تا توان قدرت تفکیک در فلزیاب ایجاد گردد و از خطا در تشخیص هدف اصلی یا طلا در زمینه تفکیک از بین برود

 اگر تنظیمات سیستم فلزیاب یا برنامه نرم افزار را برای پیدا نمودن  هدف خاصی تعیین نموده یا تنظیم نمائید باز هم امکان دارد هرکدام از اهداف یا مواد معدنی دیگر طبقات در جدول  V.D.I. SCALE در صحنه کار از شرایط محیط تاثیر گرفته  و خود را جای هدف مورد نظر اپراتور بنابر تنظیمات تعیین گردیده  به سیستم فلزیاب معرفی نماید .

امکان دارد قرار گرفتن هدف در منابع و مواد معدنی متفاوت به جای هدف دیگری علائم خود را به سیستم فلزیاب  نشان دهد و بنابر تنظیم اپراتور اهداف دیگر خود را به جای هدف مورد نظر تعیین گردیده نشان دهد و این تغییر دید سیستم فلزیاب نسبت به علائم بازتاب شده میباشد .

این تغییرات میتواند از عوامل مختلفی که در ستون سمت راست و چپ جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE شرح داده شده ایجاد گردد.

منابع و مواد معدنی میتواند بر روی علائم هدف مورد نظر اثر گذاشته و این تاثیر موجب تغییر شکل علائم هدف واقعی گردد و در صورتیکه سیستم فلزیاب با حالت عادی ان نوع هدف تنظیم گردد توان تشخیص فلزیاب برای تشخیص هدف مورد نظر کاهش میابد در این حالت فقط سیستم فلزیاب که از نوع فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THREHOLD یا تارگت ایکس TARGET X و از جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE بهره میبرد این اجازه را به اپراتور یا کاربر میدهد که از ستون چپ جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE  در تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC به همراه تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THREHOLD یا تارگت ایکس TARGET X بهره برده و تاثیر منابع و مواد معدنی بر روی علائم هدف را تا حد ممکن از بین برده شود

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

 

 

 

 

 

فلزیاب تفکیک اهداف از یکدیگررا باید بصورتی انجام دهد که فلزات هم طبقه را مجزا تفکیک نموده تا در تشخیص منابع شبیه به هدف اصلی یا طلا توان تفکیک را داشته باشد و در سیستمها فلزیاب دارای تشخیص و جستجو با انتن که با حرکت انتن به سمت هدف محدوده و مرکز هدف را تفکیک و مشخص مینماید جدا سازی اهداف و منابع نزدیک به هم از نظر طبقات اعداد VDI در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE نیازمند تجربه است و تشخیص آن توسط اپراتور مطرح و مهم است و با تجربه اپراتور می تواند میزان جداسازی توسط سیستم فلزیاب و تشخیص آن را افزایش دهد  درک این موضوع از اهمیت بالا برخوردار است و متناسب تنظیم نمودن تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X توان جداسازی اهداف از دیگر منابع را مشخص نماید

 در رابطه با سیستم فلزیاب ها دنیا قرار گرفتن اهداف در وضعیت مواد معدنی و منابع متفاوت علائم مربوط به هدف  از دید سیستم فلزیاب تغییر میابد و با تغییر تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X توان جداسازی و تفکیک اهداف در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE را در شرایط گوناگون افزایش میدهد و منابع دیگر را اپراتور میتواند از هدف مورد نظر تا حد ممکن جدا سازی نماید

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

فلزیاب تفکیک با صدا را اگر بخواهد دارا باشد باید دارای انواع تنظیمات صدا باشد و فلزیاب که اهداف یا طلا را در عمق زیاد با صدا تفکیک مینماید باید دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X در تنظیمات پایه اساسی یا BASIC میباشد و در تنظیمات اختیاری PRO OPTION دارای تنظیمات تن اجاست TONE ADJUST یا ادیو دیسک AUDIO DISC و ادیو مد AUDIO MODE و کلید PU/TON است و این نوع سیستم فلزیاب با این تنظیمات باید از مدل فرکانس القائی یا جذبی باشد و نوع صدا ان از نوع صدا یکسره یا صدا زمینه باشد تا بتوان یک هدف را در عمق زیاد با صدا متفاوت تفکیک نماید

در مداراتی که دارای صدا و صوت است تمایز تغییر صدا و صوت بدست آمده یا جدا سازی اهداف و منابع نزدیک به هم از نظر طبقات اعداد VDI در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE نیازمند تجربه است و تشخیص آن توسط اپراتور مطرح و مهم است و به تجربه اپراتور می تواند میزان جداسازی توسط سیستم فلزیاب و تشخیص آن را افزایش دهید  درک این موضوع از اهمیت بالا برخوردار است و تعدادی از اهداف همگن یا هم مکان نیز چنین شرایطی را برای سیستم فلزیاب پدید می آورند و این دسته اهداف از نظر ساختار به هم نزدیک هستند و تشخیص بهتر آن با اپراتور می‏باشد و در اثر تمرینات و تجربه فراوان است که اپراتور این اهداف را می‏تواند از هم تشخیص دهد

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

 

 

زیر مجموعه ها