جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب ترکیبی یا فلزیاب چند منظوره از دسته فلزیاب های میباشد که قدرت تفکیک با عدد VDI داشته که فلزیاب ترکیبی اصل یا فلزیاب چندمنظوره حقیقی یک فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد

 سیستمهای فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب دارای ساختار ترکیبی یا مرکب انتنی و کوئلی و تصویری میباشد.

تعدادی از سیستمهای فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب دارای سنسور حرارتی یا سنسور تشخیص نوری یا لیزر و مادون قرمز میباشد.

برای خرید از هر شرکتی سیستمهای فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب همان شرکت را در زمان خرید مورد اموزش و ازمایش قراردهید و یک هدف فرضی را در زمان اموزش پنهان نموده و خود خریدار پیدا نماید.

صدا در سیستمهای فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب دارای شرایط صدا زمینه یا صدا یکسره میباشد که سیستمهای فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب پیشرفته دنیا همه دارای این شرایط هستند و اشخاص در دنیا برای یک عملیات حرفه ای از این نوع صدا بهره میبرند.

نوع برنامه نرم افزار سیستمهای فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب تصویر از نوع معمولی یا سه رنگ و تفکیک رنگ COL PRO میباشد.

انتن دار یا انتنی این شرکت توان بالائی در جهت تفکیک و تشخیص اهداف DISCRIMINATION   را دارد.

نداشتن اطلاعات فلزیاب توسط فروشنده فلزیاب موجب میگردد که فروشنده فلزیاب موارد غیرواقعی را برای فروش فلزیاب خود برای خریدار فلزیاب ابراز نماید مانند اینکه به خریدار فلزیاب در زمان خرید فلزیاب بگوید که ان فلزیاب صد در صد میتواند گنج طلا را پیدا نموده و تفکیک نماید که واقعیت نداشته و در زمان خرید فلزیاب از دیگر شرکت های فروشنده فلزیاب خریدار فلزیاب گنج طلا را پیدا نمی نماید فکر میکند که فلزیاب شرکت دیگر قدرت بیتری برای کاوش گنج طلا داشته با انکه این چنین نبوده و ان فروشنده که کفت است گنج یاب ارائه مینماید فقط میخواسته فلزیاب خود را بجای گنج یاب بفروش برساند و تعدادی اشخاص فکر میکنند اطلاعاتی از سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  را ارائه کننده در اختیارشان قرارنداده است تا بتواند گنج طلا را پیدا نماید و برای همین خریدار فلزیاب برای ان فروشنده فلزیاب که واقعیت فلزیاب را بیان نموده است بهانه های مختلف از خود در میاورند تا به ان اطلاعاتی برای پیدا کردن گنج  دست یابند که چنین چیزی نمی باشد زیرا ارائه کنندگان سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  اطلاعاتی عام و در حد عملکرد اولیه سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب را دارا میباشند و اطلاعاتی برای انجام عملیات در مناطق مختلف را دارا نمی باشند.
عملکرد حرفه ای با سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب از تمرین اپراتور بنابر اطلاعات اولیه بدست میاید و هیچ تولید کننده یا ارائه دهنده ای دارای اطلاعات حرفه ای جامع در همه زمینه ها نمی باشد.

بیشترفروشندگان فلزیاب یا دستگاه های که قدرت بالا در تشخیص طلا در عمق زیاد ندارد برای جلب نظر خریدار فلزیاب میگویند که فلزیاب یا دستگاه انها فقط گنج را پیدا مینماید که بیشتر این فروشندگان فلزیاب یا دستگاه ها فلزیاب یا دستگاه ها از نوع فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا مغناطیسی  یا مگنت یا یون یاب یا تسلا یا مگنتومتررا ارائه مینمایند

فلزیاب قدرت رقابت نیاز دارد ا فروشنده فلزیاب بتواند در بازار فلزیاب باقی بماند و از انجاکه یک عده قدرت رقابت در کار فلزیاب را با رقبای خود ندارند و فلزیاب های تقلبی ایرانی یا فلزیاب تقلبی خارجی با کیفیت پایین ارائه مینماید سعی مینمایند که تولید کنندگان فلزیاب یا شرکت فلزیاب معتبر را در جلو دید خریدار فلزیاب بد جلوه داده تا فلزیاب تقلبی خود را بفروش برسانند

به مطالب درج گردیده در سایت ها یا بلاگ ها که بر علیه فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب دیگران بدگوئی مینمایند یا اقدام به تهمت زدن به دیگران مینمایند توجه ننمائید زیرا اینگونه افراد به دنبال منافع خاصی میباشند زیرا امکان دارد از رقبای یک شرکت یا فرد باشند یا خصومت شخصی داشته باشند یا خود ان شرکت برای ایجاد شهرت و مقایسه عملکرد سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب خود اقدام به این اعمال مینمایند بهتر است خود شخصاً در زمان خرید یا اموزش ان سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب را مورد بررسی قرارداده و قدرت تفکیک و تشخیص و شعاع زنی و نقطه زنی انرا مورد ارزیابی قراردهید.
البته شرکت ها یا سیستمهای فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب پرتوان و معتبر دارای رقبای ضعیف بد خواه میباشد که سعی مینماید اعتبار و توان و وجاهت شرکت ها یا افراد معتبر را خدشه دار نمودن و اذعان خریداران را با بدگوئی و دروغگوئی از واقعیت منحرف نمایند و کیفیت خوب اصولاً موجب ناراحتی رقبا ان شرکت و محصول میگردد.
البته اگر خود ارائه کننده برای جلب دیگران ابعاد منفی را که در سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  وجود ندارد بعنوان ایراد بیان نماید تا مقایسه ان امر با دیگر سیستمها فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب موجب تمایل خریدار به تهیه ان سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب گردد.
سیستمهای یابنده یا فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب دنیا بطور کلی و بنیادی عملی نسبی داشته و تشخیص اپراتور در تنظیم سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب و وضعیت صحنه کار توان تفکیک و تشخیص در سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  را افزایش میدهد.

زیر مجموعه ها