جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب دستی یا خودکار بستگی به نوع طراحی مدار ان فلزیاب یا طلایاب دارد و فلزیاب که بصورت اتوماتیک یا خودکارعمل نموده و دارای تنظیمات مربوط به تفکیک و زمین نباشد در شرایط بحرانی دچار خطا گردیده و هر منبعی را بعنوان هدف مشخص مینماید

فلزیاب که خودکار یا اتو ماتیک عمل مینماید توان کاوش اهداف در عمق زیاد را نداشته و نمی تواند اهداف را در عمق زیاد تشخیص داده یا تفکیک نماید

فلزیاب خودکار بیشتر از نوع ولتاژ القائی است که زیر مجموعه ان انواع فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO میباشد و خود سیستم بصورت اتوماتیک و خودکار تصمیم میگیرد که نوع واکنش سیستم فلزیاب را اشکار نماید.

سیستمها فلزیاب که به دو حالت دستی و اتوماتیک یا خودکار عمل مینمایند نیزطراحی میگردد که میتواند بدون تنظیم بصورت خودکار عمل نموده و با تغییر تنظیمات یا قرار دادن در حالت دستی سیستم فلزیاب به حالت دستی قرا میگیرد این نوع فلزیاب ها اگر از نوع پالسی باشد تنظیمات ان در حد تنظیم برای ایجاد حساسیت میباشد و چون در فلزیاب پالسی یا مدار فلزیاب پالسی نمی توان از پردازشگر یا قطعاتی که تنظیمات پایه BASIC و تنظیمات اختیاری PRO OPTION را ایجاد مینماید بهره برد و فلزیاب پالسی به حالت خودکار عمل مینماید

 فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO و ... که از زیر مجموعه فلزیاب ولتاژی باشد در مدار ان میتوان از تنظیمات پایه BASIC و تنظیمات اختیاری PRO OPTIONبکار برده شود و این تنظیمات را میتوان بصورت دستی تعیین نموده یا تغییرات در تنظیمات را اعمال نمود ولی این تنظیمات در این نوع سیستمها فلزیاب تا حدودی میتواند شرایط بحرانی حاصل از مواد معدنی و منابع صحنه کار را رفع نماید تا توان فلزیاب را در کاوش اهداف در عمق زیاد افزایش یابد

فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی به خاطر انکه از نوع فلزیاب حرفه ای میباشد و طراحی گردیده برای کاوش اهداف در عمق زیاد میباشد اصولاً دارای تنظیمات دستی میباشد برای اینکه بتوان اهداف را در عمق زیاد پیدا نموده و تفکیک نماید فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات پایه BASIC و تنظیمات اختیاری PRO OPTION میباشد این اجازه را به اپراتور یا کاربر میدهد که وضعیت مواد معدنی و منابع صحنه کار و الیاژ هدف را در سیستم فلزیاب تعیین نموده تا بتواند برای کاوش اهداف در عمق زیاد عمل نماید

در نوع تنظیم دستی اپراتور میتواند  از نظر تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X را تنظیم و نوع هدف و اندازه انرا تعیین نماید.

سیستم فلزیاب با تنظیم دستی را اپراتور میتواند در حالت عادی قرار داده یا تنظیمات را بر روی حالت اعداد یا وسط تعیین نموده و بصورت میانه سیستم فلزیاب را فعال نماید.

در سیستمها فلزیاب که تنظیم توسط اپراتور قابل تغییر و تعیین میباشد حق انتخاب برای اپراتور در جهت تشخیص موقعیت هدف افزایش میابد و صحنه کار برا ی سیستم فلزیاب قابل تعریف میباشد تا با وجود این نوع تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X وضعیت صحنه کار و هدف را تعیین نمود

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

 

 فلزیاب با تنظیمات تفکیک دار یک فلزیاب فوق پیشرفته میباشد که با وجود تنظیمات دچار خطا در عملکرد در کاوش طلا از دیگر منابع نمی گردد و خطا فلزیاب میتواند با شرایط متفاوت ایجاد گردد و یکی از این موارد که میتواند خطا در فلزیاب را ایجاد نماید عدم تناسب تنظیمات فلزیاب با شرایط مواد معدنی و منابع و الیاژ هدف باشد

درصورتیکه اپراتور یا کاربر نتواند تنظیمات مربوط سیستم فلزیاب را متعادل با مواد معدنی و منابع صحنه کار و الیاژ هدف تعیین نماید امکان وجود خطا در فلزیاب را افزایش داده و سیستم فلزیاب به منابع یا ذرات یا اهداف دیگر از خود واکنش نشان میدهد

توان تشخیص فلزیاب به نوع تنظیمات موجود دران فلزیاب بستگی داشته و فلزیاب فوق پیشرفته باید تنظیمات مربوط به تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X را داشته باشد تا اپراتور یا کاربر بتواند با تعیین عدد VDI و ابعاد هدف مورد نظر را جستجو نماید ودر صورتیکه سیستم فلزیاب به محدوده ای واکنش نشان داد با تغییر این تنظیمات میتواند وجود هدف واقعی را از دیگر منابع تشخیص دهد

هر نوع فلزیاب که دارای هرنوع تنظیمات باشد تنظیم صحیح ان فلزیاب میتواند توان تشخیص اهداف را در عمق ایجاد نماید

اهداف و منابع هرکدام دارای علائم خاص خود میباشد که این علائم در صحنه کار پراکنده میگردد  ودر صورتیکه سیستم فلزیاب متناسب با ان محدوده و الیاژ هدف تنظیم نگردد سیستم فلزیاب به این نوع علائم مربوط به ذرات یا دیگر منابع پاسخ مثبت میدهد وفلزیاب مانند یک هدف واقعی یا هدف مورد نظر محدوده ای را مشخص مینماید که در این نقطه یا محدوده هدف مورد نظر وجود ندارد

اپراتور یا کاربر میتواند با تمرین کامل وکافی مهارت درتعیین تنظیمات صحیح و متناسب بدست اورد و در صورتیکه اپراتور یا کاربر توانست اهداف را در سطح و عمق تشخیص دهد توانسته است به عملکرد سیستم فلزیاب اطمینان کامل داشته باشد حال اگر اپراتور یا کاربر وارد هر نوع صحنه کار گردد یا عملیات جستجو را در مناطق گوناگون به انجام رساند باید تنظیم سیستم فلزیاب را متناسب با همان منطقه تنظیم نماید

اهدافی مانند طلا GOLD بخاطر شرایط ساختار ملکولی خود میتواند بر روی اطراف خود تاثیر گذاشته یا اطراف خود تاثیر پذیر باشد که به این جابجائی علائم  فشار نیرو و جریان و انرژی  بر یکدیگر میگویند و این فشار علائم بر یکدیگر میتواند یک حوزه مغناطیسی با شرایط مربوط به همان موقعیت را ایجاد نماید که خواص مغناطیسی ان ترکیب از علائم متفاوت باشد و اگر اپراتور یا کاربر نتواند سیستم فلزیاب را متناسب با همان وضعیت تنظیم نماید خطا در فلزیاب افزایش میابد و درست تنظیم نمودن سیستم فلزیاب در هر منطقه توان تشخیص فلزیاب را برای مشخص نمودن هدف واقعی ایجاد مینماید و این اتفاق بیشتر مواقع در مناطقی پیش میاید که اپراتور یا کاربر به دنبال اهداف با قدمت زیاد یا گنج میباشد اهداف قدیمی به مرور زمان با اطراف خود اقدام به جابجائی علائم نموده و باعث تغییر علائم مربوط به خواص مغناطیسی در اطراف ان هدف میگردد و سیستم فلزیاب اگر با همان موقعیت درست تنظیم نگردد نمی تواند هدف اصلی را تشخیص داده و فلزیاب خطا نموده و محدوده اطراف هدف را بعنوان مرکز هدف تشخیص داده یا اصلاً نقطه دیگری را بعنوان محدوده هدف اشکار نماید

همانگونه که تنظیم متناسب در عملکرد فلزیاب مهم است مختصات یابی محدوده و دیواره و مرکز هدف نیز امری مهم است که باید اپراتور یا کاربر تمرین زیاد داشته تا بتواند واکنش سیستم فلزیاب را نسبت به هدف واقعی و دیگر منابع را تشخیص دهد

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

 

مشاور فلزیاب در اصل باید یک فرد اگاه برطراحی و ساخت فلزیاب باشد و مشاورفلزیاب باید در دسته دانشمندان علوم الکترونیک رادار باشد تا بتواند مشاور فلزیاب با دید باز نسبت به واقعیت فلزیاب باشد فلزیاب تولید شده در دنیا نسبت به طراحی و سازنده ان با یکدیگر متفاوت است و هر فلزیاب عملکرد خود را داشته و تولید کننده یا فروشنده فلزیاب میتواند در رابطه با فلزیاب مربوط به خود موضوعات عملکردی و توان تشخیص ان فلزیاب را بیان نماید و به خریدار مشاوره در زمینه فروش فلزیاب را ارائه نماید

هر تولید کننده یا فروشنده و ارائه کننده سیستم فلزیاب یا یابنده ها  باید اطلاعات درست و واقعی در رابطه با عملکرد فلزیاب خود را به خریدار ارائه نماید

تولید کنندگان و فروشندگان بزرگ و معتبر فلزیاب در دنیا اقدام به ابراز واقعیت در رابطه با عملکرد کلی فلزیاب ها به خریداران بصورت مشاوره نموده تا خریدار اگاه گردند که سیستم فلزیابی را که خریدار ی مینمایند دارای چه نوع شرایطی عملکردی میباشد البته امکان دارد ابراز واقعیت برای بعضی خریداران خوش نمی یاید از انجا که بیشتر فروشندگان فلزیاب واقعیت فلزیاب را برای خریداران بازگو نمی نمایند و فقط از فلزیاب خود تعریف نموده و نقش موانع مواد معدنی و منابع و ذرات و ... را برای مشتری بازگو نمی کنند و برعکس در کفته ها و موضوعات مربوط به فلزیاب خود مطالبی را ابراز مینمایند که واقعیت نداشته بطور مثال میگویند رسوب و اکسید اهن یا سیلیس و اکسید سیلیس بر روی عملکرد فلزیاب انها هیچگونه اثری نمی گذارد که این واقعیت نداشته زیرا فلزیاب های دنیا یا هر گونه یابنده از جریان و انرژی و نیرو و امواج و فرکانس بهره میبرد و مواد معدنی و منابع و اکسید اهن و سلیس و اکسید سیلیس و رسوبات و ... بر روی جریان و انرژی و نیرو و امواج و فرکانس اثر گذاشته و میتواند با عث انحراف و خطا در هر نوع سیستم فلزیاب در دنیا گردد بعضی فروشندگان فلزیاب این مطالب را بیان نمی نمایند تا خریدار به  مسائل پایه ای مربوط به فلزیاب اشنا نشود که شاید با دانستن این مطالب خریدار متوجه گردد انچه که در ذهن و خواسته خود دارد با واقعیت منطبق نمی باشد و از خرید منصرف گردد پس این افراد یا شرکت ها به شکلی مشاوره میدهند که خریدار جذب خرید گردد

سیستم فلزیاب که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد توانائی تشخیص بین اهداف و منابع و ذرات و رسوبات و اکسید اهن و اکسید سیلیس و ... را داشته و در صورتیکه سیستم فلزیاب برروی اینکونه منابع از خود واکنش نشان دهد اپراتور یا کاربر میتواند با تغییر این نوع تنظیمات بر روی دیگر اعداد VDI و ابعاد نوع هدف واقعی از غیر واقعی را تشخیص دهد و محدوده ذرات یا رسوبات یا اکسید اهن و اکسید سیلیس و ... را مشخص نماید

مشاوره فلزیاب باید با واقعیت انطباق داشته باشد هرچند اطلاعات ارائه شده مورد پسند خریدار نباشد ولی خریدار باید واقعیت را قبول نموده تا بتواند با فرایند کار سیستم فلزیاب در زمان تمرین کاملاً اشنا گردد

بعضی از فروشندگان که مشاوره در زمینه فلزیاب میدهند در هر دوره یک موضوع را باب نموده تا توجه خریدار را از فلزیاب های دیگر افراد یا شرکت ها دور نمایند تا بتوانند فلزیاب متعلق به خود را بفروش برسانند زمانی میگفتند بعضی قطعات سیستم فلزیاب را قرار نمیدهند تا فلزیاب نتواند گنج را پیدا نماید که چنین چیزی نمی باشد و قطعات فلزیاب با یکدیگر در ارتباط است و با نداشتن یک قطعه اصلاً سیستم فلزیاب عمل نمی نماید  البته بعضی قطعات برای افزیش توان سیستم فلزیاب یا تست فلزیاب در زمان ساخت میباشد و زمانی این باور را ایجاد نموده بودن که سیستم فلزیاب که صفحه دیجیتال یا کلید دیجیتال ندارد فلزیاب دیجیتال نمی باشد با انکه اصل قطعات مدار فلزیاب باید دیجیتال باشد و ربطی به داشت صفحه دیجیتال یا کلید دیجیتال ندارد و فلزیاب های که تنظیمات تفکیک بنابر جدول تفکیک و تشخیص را دارد حتماً باید قطعات مدار ان فلزیاب از نوع دیجیتال باشد و زمانی بیان مینمودند که سیستم فلزیاب دست ساز است و کارائی ندارد با انکه تمامی لوازم و تجهیزات پیشرفته بخاطر دقت عمل در ساخت ان باید با دست ساخته شود و این نیز یک ترفند گمراه نمودن خریدار است و کاهی اوقات نیز این موضوع را مطرح مینمودند که سیستم فلزیاب فلان شرکت یا فلزیاب ساخت ایران دارای جی پی اس  است و از انجا که این مطلب نیز دروغ از کار در امده زیرا اصلاً چنین تکنولوژی که بتواند محل استفاده فلزیاب را از مکان دیگر مشخص نمود وجود ندارد و در زمانی میگفتد فلزیاب دیگران توان عمق نداشته که شرکت های  تولید کننده و فروشنده معتبر فلزیاب در ایران اقدام به اموزش نموده و سپس هدف را در سطح و عمق پنهان نموده تا خود خریدار پیدا نماید و در مقطعی میگفتند که فلزیاب دارای تفکیک نمی باشد زیرا خود این افراد سیستمهای فلزیابی را ارائه مینمودند که فاقد تفکیک بود و برای همین تولید   کنندگان و فروشندگان معتبر فلزیاب که فلزیاب انها دارای تفکیک میباشد هدف نمونه را در سطح و عمق پنهان نموده تا خود خریدار هدف تفکیک نموده و پیدا نماید تا دروغ حرف این عده مشخص گردد و گروهی میگویند که فلزیاب انتنی را قبول نداشته زیرا این نوع فلزیاب را ارائه نمی نمایند و تکنولوژی ساخت ان را ندارند و تعدادی نیز میگویند فلزیاب تصویری بدرد نمی خورد با انکه فلزیاب انتنی و فلزیاب تصویری از فوق پیشرفته ترین فلزیاب های دنیا میباشد و در تمامی عملیات حرفه ای از این نوع فلزیاب ها بهره برده میشود و مواقعی میگویند که فلزیاب ایرانی کارائی ندارد و از این قبیل بیانات را از خود تراوش مینمایند در هر صورت هرکدام این افراد یا شرکت هاکه خود را مشاور و دوست خریدار معرفی مینمایند به شکلی فلزیاب دیگران را رد نموده و سیستم فلزیاب خود را برتر معرفی مینمایند که این نوع مشاوره فقط برای فروش بالاتر خودشان است و در کل فقط در زمان خرید دقت نمائید که ان فلزیابی را که خریداری مینمائید توان تفکیک و تشخیص و عمق گیری هدف را در عمق زیاد دارد و اگر خودتان توانستید یک هدف را در سطح و عمق تفکیک نموده و پیدا نمائید به عملکرد ان سیستم فلزیاب اطمینان نمائید و دیگر مهم نیست ان فلزیاب ساخت خارج است یا ساخت ایران میباشد در زمان خرید عملکرد فلزیاب را بدست اورده و اطمینان برای حرید ان فلزیاب را کسب نمائید

بعضی مواقع که واقعیت عملکرد فلزیاب ها دنیا را یک تولید کننده یا فروشنده معتبر برای خریدار ابراز مینماید خریدار فکر میکند که فلزیاب ان تولید کننده یا فروشنده معتبر فلزیاب این ایراد را دارد و مجموع فلزیاب ها را دارای این نوع ایرادات اعلام مینماید با انکه سیلیس و اکسید سیلیس و اکسید اهن و رسوبات و ... بر روی عملکرد تمامی فلزیاب ها دنیا اثر متقابل میگذارد و فقط یک فلزیاب حرفه ای و یک اپراتور یا کاربر با تجربه میتواند با تغییر تنظیمات ذکر گردیده بین این منابع با هدف اصلی را تشخیص دهد البته دلیل این نوع تفکر بخاطر این است که خریداران فلزیاب پیش هر فروشنده دروغگوفلزیاب که رقته اند مطالبی کذب دروغ را به نوع منفعت و سود خود را برای خریدار بیان نموده اند و این مطالب ذهن خریدار را مسموم به افکار غلط نموده اندو تشخیص اینکه یک واقعیت کدام است برای اپراتور یا کاربر دشوار میشود ولی راحت ترین امر این است که ان تولید کننده یا فروشنده که موانع و ایرادات عمومی فلزیاب دنیا را بیان مینماید و قصد تخریب دیگران را ندارد قابل اطمینان است    

خریدار خود باید به تولید کننده یا فروشنده فلزیاب مراجعه نماید و راست و دروغ و واقعیت فلزیاب را بدست اورد نه اینکه به حرف و مطالب اشخاصی که به دیگران تهمت زده و دیگر فروشندگان یا تولید کنندگان فلزیاب را تخریب مینمایند توجه .کنند

دریافت مشاوره از چند فروشنده سیستم فلزیاب میتواند خریدار را به اطلاعات جامع تر اشنا نماید تا در تصمیم گیری با اگاهی بیشتر عمل نماید.

هر شخصی که از محصول یا سیستم فلزیاب دیگری بطور مستقیم بدگوئی نمود یا از سیستم فلزیاب خود تعاریفی را نمود که خریدار در زمان اموزش و ازمایش با ان برخورد نمی نماید یا اصلاً اموزش نداده و هدف را در سطح و عمق پنهان نمی نماید تا خریدار خود پیدا نموده و تفکیک نماید اطمینان ننمائید حتی بکوید فلزیاب خارجی است و پلمپ میباشد .

توجه و سعی نمائید سیستم فلزیاب را خود اموزش دیده و در زمان ازمایش با دست و عملکرد خود توان سیستم فلزیاب را بدست اورید البته امکان دارد در مرحله اولیه با توان حرفه ای نتوانید عمل نمائید ولی در مرور زمان به قدرت توان سیستم فلزیاب دست خواهید یافت

مواردی بحران زا یا عواملی که خطا در سیستمهای فلزیاب دنیا ایجاد مینماید موارد عمومی میباشد و فقط فلزیاب های که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد این توان تشخیص بین اهداف واقعی از غیر واقعی را دارد

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

زیر مجموعه ها