جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب نقطه زن میتواند در انواع گوناگون باشد

تعدادی فروشندگان فلزیاب یا بعضی اشخاص ابراز مینمایند یا فکر میکنند که فقط فلزیاب صوتی سیستم نقطه زن است با انکه هر نوع فلزیاب از هر مدل که باشد زمانیکه بتواند مرکز یک هدف را مشخص نماید فلزیاب نقطه زن است

فلزیاب نقطه زن میتواند فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب صوتی یا فلزیاب بوقی باشد هرکدام این فلزیاب ها بتواند مرکز هدف را مشخص نماید فلزیاب نقطه زن است

فلزیاب تصویری میتواند با لکه رنگ از نوع برنامه لکه سه رنگ یا لکه رنگ به همراه عدد VDI در برنامه تفکیک رنگ COL PRO نقطه زنی نموده که اپراتور یا کاربرباید با تغییر بر روی لکه رنگ ها اشکار گردیده هدف واقعی را از دیگر منابع تشخیص دهد

فلزیاب صدای زمینه بر روی هدف قرار بگیرد در صدای زمینه نوسان ایجاد میگردد و در سیستم فلزیاب صدا زمینه که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یاتارگت ایکس TARGET X میباشد نوع نوسان ایجاد گردیده بر روی صدای زمینه به نسبت نوع هدف متفاوت است

فلزیاب صوتی یا فلزیاب بوقی این نوع فلزیاب در حالت صدا ساکت SILENT میباشد و در اثر بر خورد با فلز صدا در سیستم فلزیاب صوتی یا فلزیاب بوقی ایجاد میگردد البته بعضی از این نوع سیستم فلزیاب دارای صدای تیک تیک که به صدای پالس مشهوراست را دارا میباشد و بر روی هدف صدا تیک تیک یا صدا پالس تند شده یا در صدای تیک تیک یک تغییر صدا بصورت بم یا زیر ایجاد میگردد

فلزیاب انتنی میتواند با تک دسته انتن و جفت دسته انتن هدف را شعاع زنی و نقطه زنی نمود و مشخص نمودن مرکز هدف با تک دسته انتن وجفت دسته انتن قابل اجراء است که عملکرد با تک دسته انتن برای نقطه زنی نیازمند تجربه بالا اپراتور یا کاربر میباشد و در صورتیکه اپراتور بخواهد با تک دسته انتن میتواند ردیابی یا شعاع زنی نموده و محدوده و زوایا و اضلاع دیواره هدف را بدست اورده و با جفت دسته انتن مرکز هدف را میتواند تعیین نمایدفلزیاب انتنی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یاتارگت ایکس TARGET X میباشد توان بالای در تشخیص اهداف و منابع از یکدیگر را دارد

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز


 

  فلزیاب لیزری طلایاب ان دسته از فلزیاب دارای سنسور مادون قرمز با توان تفکیک طلا میباشد

فلزیاب لیزری طلایاب حتماً باید دارای توان تفکیک طلا GOLD باشد و سیستم فلزیاب که دارای تفکیک طلا GOLD است باید دیگر اهداف مانند نقره SILVER و مس COPPER و روی ZINC و اهن IRON را بطور مجزا با عدد VDI تفکیک نماید و هر زمانی بر روی هر کدام ازاین اهداف تنظیم گردد سیستم فلزیاب فقط باید بر روی همان فلزیاب وهدف از خود واکنش نشان دهد وبر روی دیگر منابع واکنش از خود نشان ندهد و این واکنش تفکیک باید در سطح و عمق به انجام برسد اگر هدف طلا GOLD را در سطح قرارداده و سیستم فلزیاب به ان واکنش نشان دهد و همان هدف طلا GOLD را به نسبت عمق فلزیاب در عمق قرار داده شود سیستم فلزیاب در عمق نیز به ان هدف واکنش از خود نشان دهد که این عمل در سیستمها فلزیاب دارای تفکیک بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE و طبق تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میتوان یک هدف را در سطح و عمق زیاد با تعیین عدد VDI تفکیک و مشخص نموده

البته دربعضی از سیستمها فلزیاب مانند فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO که درانها از تنظیم EDIT یا عدد VDI بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE بهره برده میشود بخاطر انکه اصل مدار انها از نوع ولتاژ القائی میباشد و درمدار این نوع فلزیاب نمی توان از تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X بهره برد توان تفکیک اهداف با یک عدد VDI در سطح و عمق را ندارد و ذاتاً این نوع سیستمها فلزیاب دارای توان اهداف در عمق زیاد را نمی باشد

فلزیاب پالسی که فقط توان تشخیص تفاوت بین هدف اهنی با فلزیاب غیر اهنی را دارد نمی توان در مدارفلزیاب پالسی پردازشگری را قرار داد که بتواند فقط طلا GOLD را از دیگر منابع تشخیص دهد یا نوع هدف را با تعیین عدد VDI تشخیص داده و سیستم فلزیاب فقط بر روی همان هدف واکنش از خود نشان دهد واکنش فلزیاب پالسی اگر فقط روی طلا GOLD نیزتعیین گردد و از خود واکنش بر روی طلا GOLD نشان داده و بر روی فلز اهن واکنش از خود نشان ندهد زمانیکه بر روی دیگر فلزات غیراهنی مانند مس COPPER یا روی ZINC نیز قرار بگیرد همان واکنش طلا GOLD را داشته و این تفاوت است تفکیک نمی باشد

در مجموع فلزیاب لیزری طلایاب باید از نوع فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی باشد که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد زیرا لیزردرفلزیاب از مادون قرمز میباشد و مادون قرمز دارای تشعشات الکترو مغناطیس و انرژی حرارتی میباشد که توسط بقیه سیستمها فلزیاب بخاطر بهره بردن از ولتاژ در واکنش بر روی اهداف قابلیت نصب را نداشته و اگر نصب گردد عملکردی ندارد یا عملکرد ان چندانی ندارد

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

 

 

 

فلزیاب حرفه ای باید دارای تنظیماتی باشد که در سیستم فلزیاب ثبات در واکنش را ایجاد نماید تا بتواند منابع و اهداف را از یکدیگر تشخیص دهد  این توانائی میتواند توسط تنظیمات فلزیاب به انجام برسد در سیستم فلزیاب پالسی تنظیم حساسیت میتواند این عمل را به انجام برساند ولی اینکه شخص فروشنده فلزیاب پالسی ادعا نماید که حساسیت فلزیاب پالسی را افزایش داده تا یک هدف را در عمق زیاد کاوش نماید و با داشتن این حساسیت بالا در روش حرکتی دارای ثبات و پایداری کامل است و در اثر حرکت با سرجستجوگربی تعادلی در سیستم فلزیاب پالسی ایجاد نمیگردد امری است بدور از واقعیت زیرا زمانیکه فلزیاب پالسی در حالت تنظیم با حساسیت بالا باشد در اثرحرکت برروی سطح زمین به سمت هدف دچار بی ثباتی میگردد و منابع دیگر نیز میتواند در سیستم فلزیاب پالسی ایجاد واکنش نماید و در این حالت اگر سرعت حرکت سرجستجوگر یا کوئل یا لوپ یا سنسورمغناطیسی زیاد باشد بی ثباتی یا اختلال در تشخیص سیستم فلزیاب پالسی ایجاد میگردد و برای همین به خریدار توصیه میگردد که با سرجستجوگر به ارامی بر روی زمین حرکت نمائید یا اگرسرجستجوگربالا و پائین شود باز تعادل سیستم فلزیاب پالسی به هم میخورد

فلزیاب انتنی یا فلزیاب راداری باید به شکلی با ان عمل نمود که دسته انتن دارای تعادل کامل باشد واپراتور یا کاربر دسته انتن را فشار نداده یا خیلی شل نگیرد و به حالت عادی دسته انتن را نگهدارد از انجا که فلزیاب انتنی یک فلزیاب حرفه ای میباشد عملکرد با فلزیاب انتنی نیازمند مهارت و تجربه اپرتور یا کاربردرتشخیص حرکت انتن به سمت هدف یا دیگر منابع میباشد ولی برای انکه با سیستم فلزیاب انتنی مهارت یافته باید تمرین نموده و با عملکرد و نحوه کار فلزیاب انتنی اشنا گردید در صورتیکه مهرات بدست اورید کار کردن با فلزیاب انتنی بسیار اسان و ساده میباشد فلزیاب انتنی باید دارای جعبه کنترل باشد تا توان بالای در تفکیک اهداف داشته باشد و این تنظیمات عبارتند از تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد که با این نوع تنظیمات میتوان نوع هدف را دراعداد VDI تنظیم نموده و با حرکت انتن سیستم فلزیاب انتنی به هدف تعیین گردیده در تنظیمات واکنش نشان دهد در عملکرد با فلزیاب انتنی روش مختصات یابی برای مشخص نمودن دیواره و اضلاع و زوایا و مرکز هدف امری مهم و قابل توجه است تا بتوان محدوده هدف واقعی و نقطه مرکز ان را مشخص نمود ومختصات یابی در مشخص نمودن هدف واقعی بسیارمهم است و باید اپراتور یا کاربر درعملیات مختصات یابی به تجربه کامل و واقعی رسیده باشد

فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که دارای صدا زمینه میباشد توان بالای در کاوش اهداف در عمق زیاد را دارا است و طراحی مدار فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی با صدای زمینه برای همین میباشد که این نوع فلزیاب بتواند اهداف را در عمق زیاد مشخص نماید ودر این نوع فلزیاب صدای زمینه یکسره ایجاد میگردد و در صورت برخورد سیستم فلزیاب با اهداف در صدای زمینه نوسان ایجاد شده و در سیستم فلزیاب فرکانس القائی یا جذبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X و تنظیمات صدا کلید پالس و تون PU/TON و تن اجاست TONE ADJUST میباشد نوع صدا زمینه که تغییر مینماید یا نوسانی که بر روی صدا زمینه ایجاد میگردد نسبت به نوع اهداف متفاوت است و اپراتور یا کاربرباید بر روی صدا زمینه با اهداف متفاوت در اعماق گوناگون تمرین نموده و به واکنش سیستم فلزیاب با تغییر صدا زمینه کاملاً اشنا گردیده تا بتواند توسط صدا اهداف را از یکدیگر تفکیک نموده و جدا نماید

فلزیاب تصویری حرفه ای باید از مدار یک فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X بهره برده باشد و در این نوع فلزیاب از نرم افزار عمومی لکه سه رنگی و نرم افزار تفکیک رنگ COL PRO بهره برده میشود

فلزیاب تصویری در اصل و بنیاد از دسته فلزیاب های حرفه ای میباشد زیرا هر نوع تغییرات در اطراف و زیر زمین را ثبت و اشکار مینماید و اپراتور یا کاربر باید از روی این تغییرات و لکه رنگ ها و در برنامه تفکیک رنگ COL PRO از لکه رنگ و عدد VDI وضعیت هدف و صحنه کار را بدست اورد و نوع فلزیاب تصویری فوق پیشرفته دارای این نوع تنظیماتی میباشد که ذکر گردیده است

 فلزیاب حرفه ای از ساختار عملیاتی و مدار خاص برخوردار است و هر نوع فلزیاب را نمی توان فلزیاب حرفه ای قلمداد نمود در بازار فروشندگان فلزیاب به هر نحو نوع فلزیابی را که خود ارائه مینمایند بعنوان فلزیاب حرفه ای یا فلزیاب پیشرفته یا فلزیاب فوق پیشرفته معرفی مینماید که این نوع فلزیاب ها دارای شرایط ساختاری و مدار فلزیاب حرفه ای نمی باشد ولی در طراحی ظاهر این نوع فلزیاب ها شکلی را ایجاد مینمایند که به ظاهر با برخورد اول خریدار فکر نماید که ان فلزیاب یک فلزیاب حرفه ای است که چنین نمی باشد عملکرد فلزیاب و تنظیمات ان است که حرفه ای بودن فلزیاب را مشخص مینماید

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 


 

زیر مجموعه ها