جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب تفکیک دار با صدا یا فلزیاب با تفکیک صدا فقط در دسته فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تفکیک عدد VDI است که میتواند عمل تفکیک با صدا را در عمق زیاد برای طلا یا دیگر فلزات به انجام رساند و فلزیاب که با صدا تفکیک نماید دارای تنظیمات خاص خود میباشد این نوع فلزیاب ها که با صدا اهداف را در عمق زیاد پیدا نموده و تفکیک مینماید از نوع فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی میباشد که صدا در این نوع فلزیاب ها بصورت صدا یکسره یا صدا زمینه میباشد

فلزیاب که با صدا تفکیک نماید در قسمت صدا باید دارای تنظیمات تن اجاست TONE ADJUST و تارگت صدا TARGET VOICE و کلید PU/TON و ادیودیسک AUDIO DISC و ادیو مد AUDIO MODE و .. . باشد البته در بعضی از سیستم ها فلزیاب از این نوع امکان دارد تعدادی از این تنظیمات قرار داده نشود در هر صورت باید دارای یک تعداد از این تنظیمات باشد در کنار این تنظیمات تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X توان فلزیاب را برای تشخیص اهداف بنابر صدا زمینه در عمق زیاد افزایش میدهد

در این نوع فلزیاب ها صدای بصورت صدای زمینه یا صدای یکسره ایجاد میگردد و برای تشخیص نوع صدا ها مربوط به اهداف متفاوت باید اپراتور یا کاربر بر روی اهداف گوناگون تمرین نموده یا اهداف متفاوت را در عمق گوناگون قرار داده و بر روی انها عملیات تشخیص را به انجام رسانده تا به شکل واکنش یا تغییرنوسان در صدا زمینه اشنا گردد زیرا بعضی اهداف که از نظر طبقه عدد VDI در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE به یکدیگر نزدیک میباشند تغییر نوسان صدا نزدیک به هم را داشته و این تفاوت را کاربر یا اپراتور با تمرین بر روی صدا زمینه میتواند بدست اورده و برروی تغییر نوع نوسان صدا نسبت به انواع اهداف اشنا گردد تا در صحنه کار اصلی بتواند بین اهداف واقعی و دیگر منابع را تشخیص دهد

در این نوع فلزیاب ها با این نوع تنظیمات تغییر در نوسان صدا زمینه بصورت کلی برای تفکیک اهداف به شکل زیر میباشد

تغییر صدا بر روی فلزات اهنی و هم طبقه ان درجدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE دارای افزایش نوسان صدای یکنواخت در صدای زمینه است.

تغییرصدا بر روی فلزات نقره SILVER و هم طبقه ان درجدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE دارای دو نوسان شکسته در صدای زمینه است.

تغییرصدا بر روی فلزات طلا GOLD و هم طبقه ان درجدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE دارای سه نوسان شکسته در صدای زمینه است

برای اهدافی  که در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE از نظر طبقه اعداد VDI به هم نزدیک میباشد نوسان صدای زمینه  این اهداف نیز به یکدیگر نزدیک است ولی با تمرین اپراتور یا کاربر بر روی اهداف گوناگون و نزدیک به یکدیگر در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE اپراتور یا کاربر این تغییرات نوسان صدا متفاوت بر روی اهداف مختلف را بدست اورده و میتواند با کسب مهارت در زمینه تغییر صدا زمینه بر روی اهداف گوناگون نوع تغییر صدا زمینه بر روی هر هدف را تشخیص دهد

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

 

 

فلزیاب تفکیک دار با صدا زمینه باید توان تشخیص فلزات بخصوص طلا را در عمق زیاد در جهت تفکیک با صدا را داشته باشد فقط توجه داشته باشید که تشخیص تغییر صدا زمینه نیازمند دقت و تمرین کافی میباشد زیرا تغییر نوسان صدا بر روی فلزات یا طلا جدید کمتر از بر روی یک فلز قدیمی یا طلا قدیمی میباشد و برای همین باید بر روی فلز جدید یا طلا جدید تمرین نموده تا در صحنه کار با تغییر صدا بسیار واضح نوع هدف اصلی یا طلا قدیمی اشنا شده تا نوع فلز یا طلا را با دقت متوجه شوید  و در نوع سیستمها فلزیاب یا معدن یاب یا رادار زمینی دستی که فرکانس القائی یا جذبی میباشند و دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X و تن اجاست TONE ADJUST و ادیو دیسک AUDIO DISC و ادیو مد AUDIO MODE و کلید PU/TON میباشد با تعیین و تغییرنوع هدف و اندازه هدف نیز میتوان صدا مورد نظررا بدست اورد یا به نسبت هدف تغییر واکنش درنوع نوسان صدا زمینه را بدست اورد وبا وجود این نوع تنظیمات توان تشخیص اهداف انتخابی برای کاوش و تفکیک هدف در عمق زیاد افزایش میابد

این مدل سیستمها فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی هر میزان عمر هدف بیشتر باشد دارای تغییرصدای بیشتر واضح تر میباشد هرچند که بر روی فلزات باعمرکم یا نو نیز واکنش خوبی دارد

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

عمق گیری در فلزیاب ها بایکدیگر متفاوت است و بستگی به نوع طراحی مدار ان فلزیاب دارد

عمق گیری هم با سیستم انتنی و هم با تصویری قابل انجام است.

فلزیاب انتنی با چرخش راستگرد و چپگرد انتن عمق هدف را مشخص مینماید و فلزیاب تصویری بصورت عدد عمق را مشخص مینماید

با سیستم فلزیاب صدادار نیز میتوان عمق هدف را مشخص نمود ولی شرایط ان متفاوت است و به این صورت است که از چهار طرف هدف اولین ایجاد یا تغییر صدا یا نوسان صدا زمینه را بدست اورد که فاصله این چهار طرف دیواره هدف تا مرکز هدف را میتواند عمق ان هدف باشد و از این طریق اندازه ان هدف را بدست اورده یا فاصله عمق هدف را مشخص نمود البته این عمل نیازمند تجربه بسیار بالا و مهارت زیادی میباشد و باید تمرین بسیار زیاد بر روی زوایا اطراف هدف نمونه را به انجام رساند تا تفاوت تغییر صدا در زوایا اطراف هدف را نسبت به مرکز هدف بدست اورد تا بتوان در صحنه کار اصلی نوع تغییر نوسان صدا را در زوایا اطراف هدف تا مرکز هدف را تشخیص داد

فلزیاب انتنی یا فلزیاب تصویری یا صدا زمینه که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد توان بالای در کاوش و تفکیک اهداف در عمق زیاد میباشد

در همه مدلها فاصله بین دیواره هدف تا مرکزهدف را میتوان برای اندازه عمق استفاده نمود.

عمق یابی در همه مدلهای دنیا نسبی میباشد زیرا عمل عمق یابی به اندازه و عمر و الیاژ و مواد معدنی و منابع صحنه کار بستگی دارد.

اندازه عمق درعمق یابی بنابر جدول عمق DEPTH LINE در سیستمهای دنیا عمل مینماید و مواقعی عمق بدست امده میتواند با در نظر گرفتن اندازه ان هدف بدست اید

فلزیاب های میباشد که با عدد دیجیتال بر روی صفحه نمایشگر دیجیتال عدد عمق را اشکار مینماید ولی این اندازه بدست امده در این نوع سیستمها فلزیاب فقط برای چند سانت میباشد

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

 

 

زیر مجموعه ها