جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

عمق فلزیاب تصویری بصورت عددی در نرم افزار فلزیاب تصویری اشکار میگردد و فلزیاب تصویری عمق را به صورت عددی نشان داده و در فلزیاب تصویری نیز عمق یابی یا عمق هدف تقریبی میباشد

عمق بدست امده در فلزیاب تصویری بنابراندازه هدف طبق جدول عمق DEPTH SCALE میباشد و امکان دادر یک هدف وچک را در عمق زیاد قرار دهید عمق یاب فلزیاب تصویری عمق کمتری نسبت به عمق قرا رداده شده هدف را اشکار نماید زیرا منطق تشخیص عمق در فلزیاب تصویری بنابر اندازه تعیین شده درجدول عمق DEPTH SCALE میباشد و اگر یک هدف بزرگ را در عمق کم قرا ردهید عمق بدست امده صحیح نمی باشد ودر فلزیاب تصویری ان نقطه مطرح است که اولین علامت از هدف به سیستم فلزیاب تصویری میرسد یا علائم فلزیاب تصویری به اولین نقطه که علائم هدف وجود دارد را بعنوان عمق هدف مشخص مینماید امکان دارد یک هدف در عمق زیاد باشد ولی علائم ان هدف تا سطح بالاتر از عمق واقعی هدف منتشر شده باشد فلزیاب تصویری این نقطه بالاتر را بعنوان عمق هدف تشخیص میدهد این اتفاق بیشتر برای اهداف با قدمت زیاد پیش میاید

در سیستمهای فلزیاب یا معدن یاب یا رادار زمینی دستی تصویری اندازه عمق همیشه حدودی میباشد و به نسبت علائم بازگشت گردیده برنامه  اندازه عمق را مشخص مینماید و کاهی اوقات اندازه عمق با عمق واقعی هدف یکسان نمی باشد و دلیل ان میتواند عوامل گوناگون باشد که در اینجا اندازه هدف در تعیین اندازه عمق مطرح میباشد وسیستم برنامه تصویری بنابر شرایط موقعیت ان هدف و صحنه کار کاهی اوقات نهایت اندازه ان هدف به نسبت ابعاد هدف مشخص میگردد و مواقعی نیز از کمترین حد فاصله اندازه عمق را مشخص مینماید ودرکل برنامه بنابر منطق جدول عمق DEPTH SCALE عمق را تعیین مینماید

 

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

تست واقعی عمق فلزیاب بستگی به ساختار نوع طراحی مدار فلزیاب داشته و در این حالت میتوانید زمین را حفاری نموده و هدف انتخابی را در زیر زمین قرارداده و با سیستم فلزیاب یا معدن یاب یا رادار زمینی دستی واکنش انرا بدست اورید .

اینکه بر روی هدف خاک ریخته یا پوشانده یا روباز باشد زیاد تفاوتی نمیکند بخصوص در نوع انتن راداری و تصویری زیرا در صورت داشتن تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD میتوانید نوع هدف را تعیین نموده و سیستم فلزیاب محدوده و نقطه مرکز هدف را مشخص نماید و برای تست دورباره ان نقطه یا محدوده با تغییراین تنظیمات بر روی اعداد دیگر متوجه میگردید که فلزیاب دارای این نوع تنظیمات به ان نقطه واکنش نشان نمیدهد.

بعضی اشخاص زمین را بصورت ال L مانند حفاری نموده و هدف را در قسمت ال L قرار میدهند که این هم روشی برای خود است اما در اصل عملکرد سیستم فلزیاب برای کاوش هدف در عمق زیاد تفاوتی نمی کند البته این بیشتر برای سیستمهای فلزیاب که دارای دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD میباشد اثری نخواهد داشت و تفاوتی در عمق یابی این سیستمهای فلزیاب نمی نماید

ولی در فلزیاب این عمل توان تشخیص فلزیاب را افزایش میدهد و برای تست عمق سیستم فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO روش دقیقی نمی باشد زیرا همان محدوده ال L شکا که هدف را قرا رمیدهید خود بطور طبیعی به دلیل تغییر ناگهانی ان قسمت از زمین که بصورا ال L خالی میباشد بر روی این نوع سیستمها واکنش ایجاد مینماید

کاهی اوقات نیز زمین را حفاری نموده وبر روی هدف انواع منابع یا مواد معدنی یا عوامل دیگر را ریخته که این موضوع برای سیستمهای فلزیاب و معدن یاب و رادار زمینی دستی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD میباشد اثرخواستی نخواهد داشت و واکنش خود را نسبت به ان نقطه نشان میدهد.

در هر صورت سیستمهای انتنی یا کوئلی یا لیزری یا تصویری یا صدادار که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD در هر شرایطی که تنظیمات با دقت و صحت به انجام رسد بر روی ان هدف واکنش نشان میدهد

 

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

 

فلزیاب با عمق زیاد نمی تواند فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF و فلزیاب تی ار TR و مگنتومتر یا تسلا یا یون یاب باشد زیرا مدار این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها توان عمق  زیاد بخصوص برای طلا را ندارد چون ازمیدان مغناطیس با پتانسیل متغیر برای واکنش بر روی فلزات بهره میبرد و فلزیاب توان تشخیص ان بستگی به نوع مدار فلزیاب دارد هر نوع فلزیاب اهداف را به یک شکل مشخص مینماید

توان فلزیاب با قدرت تفکیک ان فلزیاب مشخص میگردد فلزیاب که توان تفکیک اهدف را در عمق زیاد داشته باشد توان بالای دارا است

فقط سیستمهای که از جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE بهره میبرند و تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X را در کنار هم در یک سیستم فلزیاب دارا باشد میتواند اهداف را در عمق زیاد جستجو و پیدا نموده و تفکیک نماید

دیگر فلزیاب ها موجود در دنیا اگر از نظر نوع مدار یا نوع طراحی مدار دارای این نوع تنظیمات در کنار یکدیگر نباشد نمی توانند اهداف را در عمق زیاد جستجو نموده وپیدا و تفکیک نماید و عملاً زمانیکه با عملکرد این دو نوع فلزیاب برخورد نمائید متوجه میگردید سیستمهای فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد میتواند اهداف را در عمق زیاد کاوش نموده و پیدا نماید

توان هر سیستم فلزیاب و معدن یاب و رادار زمینی دستی را در زمان خرید میتوانید بدست اورید و ان هم این است که هدف را در سطح و عمق قرارداده یا پنهان نموده  و سپس ان هدف را کاوش یا پیدا نمائید.

با چنین توانائی در سیستم فلزیاب یا معدن یاب یا رادار زمینی دستی دیگرمهم نیست ان سیستم فلزیاب طراحی و ساخت کجا است یا چه شکلی دارد بلکه مهم است که یک هدف را توانسته است در سطح و عمق پیدا نموده و تفکیک نماید.

البته توجه نمائید بعد از اینکه سیستم فلزیاب را در زمان خرید اموزش دید و ازمایش نمودید بعد تحویل سیستم فلزیاب وبرای کسب تجربه و مهارت حتماً کتابچه و جزوه و راهنمای دستور عملکردی و CD ان بطور کامل و دقیق مطالعه نموده تا در زمان تمرین و صحنه کار اصلی بتوانید از اطلاعات کسب گردیده بهره برده شود.

دقت نمائید بعد ازاموزش فلزیاب خودتان یک هدف پنهان شده را در سطح و عمق پیدا نموده و تفکیک نمائید تا به روی عملکردی سیستم اشنا شده و به عملکرد سیستم فلزیاب اطمینان پیدا نمائید

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

 

 

زیر مجموعه ها