جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

خرید فلزیاب نیار به تجربه خرید فلزیاب دارد و تجربه خرید فلزیاب در زمان خرید فلزیاب برای هر خریدار فلزیاب فراهم نمی باشد وای به حال انکه در زمان خرید فلزیاب در اثر بی تجربگی در خرید فلزیاب به دام فروشنده فلزیاب بیافتد که برای فلزیاب خود تحریف فراوان نموده و از فلزیاب دیگران بدگویی نماید و اینجا برای بدست امدن تجربه خرید فلزیاب در زمان خرید فلزیاب این مطالب را برای اشنایی و کسی تجربه خریدار فلزیاب به واقعیت بیان میگردد

فلزیاب دارای انواع گوناگون میباشد که در زمان خرید باید خریدار با انواع انها اشنا باشد و در زمینه خرید فلزیاب اطلاعات کامل کسب نموده و بداند فلزیابی را که انتخاب مینماید دارای چه نوع مشخصات و تنظیم میباشد و با تنظیم بر روی سیستم فلزیاب چه نوع عملکرد را دارا است

فلزیاب که دارای توانائی بالا و قدرتمند باشد باید تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد تا اپراتور یا کاربر بتواند نوع هدف را تعیین نموده و سیستم فلزیاب بر روی همان نوع هدف از خود واکنش نشان دهد

در سایت ها یا بلاگ ها یا شبکه های اجتماعی که در رابطه با فلزیاب موضوعاتی در زمینه فلزیاب بیان میگردد اکثراً پایه علمی نداشته و از مغز یک شخص فاقد سواد علمی یا مغرض یا سود جو نشات میگیرد

موضوعاتی را این افراد سود جو یا بی سواد ابراز مینماند فقط برای تخریب بازار فلزیاب برای جلب خریدار به سمت سیستم فلزیاب مورد نظر خود میباشد پس هر مطلب که در سایت ها یا بلاگ ها یا شبکه اجتماعی یا در مراجعه حضوری مطالعه نموده یا می شنوید بنابر این نیست که واقعیت داشته و پایه علمی داشته باشد دقت نمائید گوینده از دادن مطالب متفاوت چه مقصدی را دنبال مینمایند اینکه به حالت بیطرف از یک سیستم فلزیاب تعریف نموده و انرا تائید مینماید و در مقابل سیستم فلزیاب یک شرکت دیگر را مورد تهاجم قرارداده و از ان بدگوئی مینماید واضح است که این شخص به دنبال منافع خود میباشد و قصد مشاوره یا راهنمای خریدار را ندارد به دنبال فروش سیستم فلزیاب خود میباشد

مطالبی است که در رابطه با فلزیاب های دنیا یکسان صدق مینماید و این مطالب بستگی به نوع فلزیاب داشته و این مطالب مربوط به ایجاد واکنش یا خطا در سیستم فلزیاب میباشد که فروشندگان فلزیاب که فقط قصد فروش فلزیاب خود را دارند برای خریدار مطرح نمی نمایند و در مقابل مواردی را که فلزیاب انها ان توان را ندارد برای خریدار بیان مینمایند تا خریدار تمایل به خرید پیدا نماید

ان دسته فروشنده فلزیاب که صادقانه موارد مربوط به فلزیاب ها دنیا را برای خریدار بیان مینمایند و برعلیه شرکت یا نوعی فلزیاب مطالبی را بیان نمی کنند برای خرید قابل اطمینان میباشند

در کل در زمان خرید فلزیاب اموزش دیده و یک هدف نمونه پنهان شده  در سطح و عمق خود شما بعنوان خریدار پیدا نموده و تفکیک نمائید این تجربه خریدار در زمان خرید از عملکرد سیستم فلزیاب میباشد نه گفته ها و مطالبی که یک دسته اشخاص یا شرکت ها برعلیه دیگران مطرح نموده یا از سیستم فلزیاب خود تعریف مینماید

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

فلزیاب واکنش صدا زمینه بر روی منابع را به نسبت نوع طلا یا نقره یا مس یا اهن بصورت صدا زمینه مجزا اشکارمینماید و بر روی فلز طلا جدید با یک فلز طلا قدیمی تفاوت صدا بسیار زیاد میباشد و تغییر واکنش صدا بر روی طلا جدید کمتر از فلز طلا قدیمی که عمری از ان در زیر زمین گذشته است میباشد و این قدرت در یک فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تفکیک عدد VDI میباشد و این حسن واکنش صدا فلزیاب با صدا زمینه در تشخیص هدف اصلی یا طلا از ذرات دیگر منابع میباشد و در رابطه با اثر منابع و مواد معدنی بر روی سیستم فلزیاب صدادار در نوع صدا زمینه از نوع فلزیاب جذبی و فرکانس القائی توجه اپراتور به نوع تنظیمات امر الزام اوراست.

در این سیستمها فلزیاب تنظیمات مربوط به تغییرات در نوع و نحوه صدا وجود دارد .

تن اجاست TONE ADJUST و AUDIO DISC و MIX MODE و AUDIO MODE و تارگت ولوم به نسبت نوع سیستم در تغییرصدا اثر بخش است.

اپراتور با داشتن چنین تنظیماتی میتواند نوع صدا و تغییر ان را در  محدوده صحنه کاربه حد تعادل برساند وبا  بالانس صدا  به نسبت نوع مواد معدنی و منابع و الیاژ و عمق هدف توان تشخیص با صدا را به حد مطلوب برساند.

در زمان ازمایش یا اموزش یا تمرین نیز اپراتور میتواند با تغییر بر روی تنظیمات موجود در سیستم فلزیاب به حد نهائی برای تشخیص برسند عاملی میگردد تا در  بی تعادلی در صدا تا حدممکن حذف گردد.

 مواد معدنی و منابع و سنگ ها یا رسوبات در سیستم فلزیاب با صدا زمینه صدای مختص به خود را داشته و ارتباطی با نوسان صدای مربوط به اهداف تعیین شده دراعداد VDI ندارد صدای مربوط به اهداف تعیین گردیده در سیستم فلزیاب صدا زمینه نوسان مختص به خود را داشته و برای این است که اپراتور یا کاربر باید با انواع اهداف در زمان تمرین پنهان نموده و پیدا نماید و با تغییرنوسان در صدای زمینه اشنائی کامل داشته تا بتواند در صحنه کار اصلی تفاوت بین صدای مربوط به اهداف و سنگ و رسوبات و ذرات را تشخیص دهد

 کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

 

فلزیاب و تبلیغات منفی در رقابت بازار فلزیاب ایران برای فروشندگان فلزیاب بدون اعتبار عملی ساده و راحت و رایج میباشد وفروشندگان فلزیاب بدون اعتبارتبلیغات منفی برعلیه تولید کنندگان فلزیاب معتبر و با سابقه طولانی مینماید تا فلزیاب شرکت فلزیاب معتبر را تخریب نماید وفلزیاب بی کیفیت خود را بفروش برسانند

البته بعضی از شرکت ها احتمال دارد این همه بلاگ و سایتی که از ان یک شرکت بد یا سیستم بد گودئی مینمایند متعلق به خود ان باشد یا توسط اشخاص وابسته به این شرکت به انجام رسد زیرا یک روش تبلیغاتی برای اینکه توجه دیگران را جلب نمایند و موجب تحقیق و مقایسه بین شرکت ها برای خریدار پدید اید یک روش تبلیغاتی اتهام و تهمت زدن و بدگوئی نمودن یک شرکت از محصولات خود میباشد تا نظر خریداران را به محاسن محصول ان شرکت در برابر دیگر شرکت ها جلب گردد بعضی مواقع این اشخاص یا شرکت ها حتی تلفن یا مشخصات خود را بعنوان یک شخص مستقل ارائه مینمایند تا موجبات جلب اطمینان و توجه افراد خریدار را به محصولات ان شرکت جلب نمایند این یک روش ارائه اطلاعات بررای افرایش فروش میباشد

در حالت دوم نتوانستن افراد و اشخاص و شرکت ها در  رقابت با دیگر شرکت ها میباشد و برای اینکه شرکت مقابل را تخریب نموده و اجازه ندهند که خریدار توجه به سیستم فلزیاب دیگر شرکت ها ننماید اقدام به بدگوئی از رقیب خود مینمایند و مطالب منفی بر علیه رقیب خود را ابراز مینمایند و در سایت ها و بلاگ ها و شبکه اجتماعی یا مراجعه حضوری موضوعاتی را مطرح مینمایند که خریدار سوء زن نسبت به دیگرفلزیاب ها پیدا نموده و در زمان خرید از دیگر شرکتها تردید داشته باشد خریدار نباید به گفته ها و مطالب دیگر رقیبان توجه نماید چون مسلم است که هر فروشنده فلزیاب میتواند از رقیب خود بدگوئی نموده تا منافع خود را ببرد ولی تضمین یک فلزیاب برای خریدار زمانی مشخص میگردد که خریدار در زمان خرید از فروشنده اموزش دیده و یک هدف پنهان شده را در سطح و عمق پیدا نوده و تفکیک نماید این فلزیاب مورد اطمینان خواهد بود

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

 

زیر مجموعه ها