جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

خدمات بعد از فروش فلزیاب

ضمانت فلزیاب را به چند شکل میتوان مطرح نمودن ضمانت در عملکرد فلزیاب و ضمانت بعنوان خدمات بعد از فروش و تعمیرات فلزیاب تقسیم نمود

خدمات بعد از فروش فلزیاب مانند دیگر سیستمهای الکترونیکی میباشد و خدمات بعد از فروش فقط به اشخاصی داده میشود که مستقیم از تولید کننده یا فروشنده خریداری گردیده باشد و سیستم فلزیاب که از دست یا دست دوم خریداری شده باشد دارای خدمات بعد از فروش نمی باشد و تولید کننده یا فروشنده فلزیاب میتواند از دادن خدمات بعد از فروش به چنین سیستم فلزیابی خودداری نماید

خدمات بعد از فروش نیز زمان داشته و بعد از اتمام زمان خدمات بعد از فروش دیگر ان سیستم فلزیاب دارای خدمات بعد از فروش نمی باشد زیرا قطعات یا لوازم ان سیستم فلزیاب دیگر در بازار موجود نمی باشد یا دیگر قابل تعمیر نمی باشد

هر کدام از اشخاصی که از شرکت های معتبر داخلی خرید نموده اند سرویس بعد از فروش خوبی را دریافت نموده اند به غیر از ان دسته ای که مستقیم از خود این شرکت ها خرید ننموده اند یا سیستم فلزیاب را دستکاری نموده اند یا شخصاً اقدام به تمییر سیستم فلزیاب نموده اند.

ضمانت فلزیاب یک موضوع در رابطه با ضمانت فلزیاب عبارتند از ضمانت تعمیرات میباشد که به ان کارانتی نیز میگویند که هر سیستم فلزیاب دارای کارانتی مشخص خود میباشد و در صورتیکه دارنده فلزیاب مستقیم از تولید کننده یا فروشنده فلزیاب خریداری نماید میتواند از کارانتی فلزیاب بهره ببرد در صورتیکه دارنده فلزیاب خود به سیستم فلزیاب دست زده یا انرا باز یا تعمیرنماید سیستم فلزیاب از کارانتی خارج میگردد شکستگی یا تخریب لوازم و قطعات و جعبه فلزیاب خارج از کارانتی میباشد

ضمانت فلزیاب از نظر عملکرد در زمان خرید مشخص میگردد که خریدار اموزش دیده و هدف نمونه را در سطح و عمق پیدا نموده و تفکیک نماید و این نشانه ضمانت عملکرد فلزیاب میباشد و ضمانت در عملکرد فلزیاب در صحنه کار اصلی برای کاوش هدف واقعی مورد نظرتجربه و مهارت اپراتور یا کاربر است و در نتیجه ضمانت موفقیت با فلزیاب تجربه و مهارت اپراتور یا کاربر با همان فلزیابی میباشد که با ان تمرین نموده است هیچ تولید کننده یا سازنده یا فروشنده فلزیاب نمی تواند ضمانت نماید که با فلزیاب در صحنه کار اصلی اپراتور یا کاربر بتواند موفق گردد بخصوص برای ان دسته که در زمینه اثار باستانی یا گنج یابی عمل مینمایند هیچ تولید کننده یا فروشنده فلزیاب نمی تواند ضمانت نماید که شخص خریدار با فلزیاب گنج پیدا نماید و هر کسی چنین ضمانتی را داد فقط میخواهد فلزیاب را بفروش برساند زیرا فلزیاب از سیستمهای چند منظوره میباشد و ضمانت فلزیاب برای موفقیت فقط تجربه اپراتور یا کاربردر همان زمینه میباشد که فعالیت نموده و در همان زمینه تجربه و مهارت کسب نموده است و یک فلزیاب که در زمان خرید به خریدار اموزش داده شده و خریدار خود یک هدف پنهان شده را در سطح و عمق پیدا نموده و تفکیک نماید ضمانت عملکرد ان سیستم فلزیاب را بدست اورده و دیگر بقیه ضمانت کار با فلزیاب بستگی به تمرین و تجربه و مهارت اپرتور یا کاربر دارد

به شرکت های معتبر تولید کننده فلزیاب ساخت ایران که مراجعه نمائید و سیستم فلزیاب مستقیم از خود شرکت خریداری نموده باشید شرکت تولید کننده فلزیاب ایرانی تا حد توان به خریدار امکانات ضمانت تعمیرات را ارائه مینماید ولی بعضی اشخاص بیشتر از حد معمول ضمانت میخواهند یا به سیستم فلزیاب دست زده و تعمیر غیر مجاز نموده و در خواست ضمانت تعمیرات میخواهندکه این چنین عملی برای هیچ نوع محصولی قابل انجام نمی باشد 

گروهی نیز که به دنبال گنج میروند و با سیستم فلزیاب موفق نمیگردند ابراز مینمایند که سیستم فلزیاب ایراد پیدا نموده است که چنین نیست زیرا خود این افراد زمانیکه با سیستم فلزیاب یک هدف نمونه پنهان شده را پیدا مینمایند به عملکرد سیستم فلزیاب اطمینان میابند چون با همان سیستم گنج پیدا نمی نمایند احساس میکنند که سیستم فلزیاب ایراد دارد یا تعمیرات نیاز دارد چنین چیزی نیست بلکه عملیات با سیستم فلزیاب از هر نوع و ساخت هر کجا دنیا باشد نیازمند تجربه و مهارت برای کسب موفقیت در همان زمینه میباشد

البته میتوانید خود مراجعه نموده و تمام این موضوعات بیان شده را مشاهده نموده و به واقعیت کفته های اینجانب پی ببرید امتحان ان مجانی است.

البته مشاهدهگردیده است  که روش جدیدی برای تبلیغات سیستمها در دنیا مرسوم گردیده است که خود شرکت ها برای جلب توجه اشخاص از محصولات خود بصورت غیر مستقیم و با دادن ادرس دفتر خود اقدام به بدگوئی از محصولات خود مینمایند این روش جدید است و برای جلب توجه خریدار با نام ان شرکت میباشد و کنجکاوی خریدار را برانگیخته و به این شرکت ها مراجعه و عملکرد سیستم فلزیاب را شخصاً اموزش دیده و امتحان مینمایند و بتوان سیستم فلزیاب پی برده و خریدار ی مینمایند زیرا عکس ان مطالبی که برعلیه ان شرکت یا فلزیاب بیان گردیده است را مشاهده نموده و بدست میاورد و به این نوع فلزیاب اطمینان پیدا میکند زیرا این نوع فلزیاب ها میتواند اهداف را در سطح و عمق پیدا نموده و تفکیک نماید.

 

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

 

تماس برای مشاوره و فروش09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

 

برای مشاهده انواع سیستمها فلزیاب در بالا صفحه اول سایت WWW.TJA777.IR بر روی کلمه محصولات کلیک نمائید  فروش فلزیاب 09123800094

 

021 77071446   WWW.TJA777.COM  برای دریافت رایگان کاتالوگ میتوانید تماس حاصل نموده یا ادرس کامل خود را پیامک نمائید 09123800094

 

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در گوشی همراه خود ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

 

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

فلزیاب و درصدتوان تشخیص

فلزیاب بنابرنوع طراحی مدار خود دارای توانائی کاوش هدف میباشد و درصد توان تشخیص فلزیاب به نوع تنظیمات ان فلزیاب بستگی دارد که تعیین تنظیمات به نوع طراحی مدار فلزیاب بستگی دارد

درصد توان تشخیص فلزیاب را میتوان زمانی بدست اورد که یک هدف نمونه را سیستم فلزیاب بتواند در سطح وعمق پیدا نموده و تفکیک نماید

اینکه عده ای با فلزیاب به دنبال اهداف باستانی و گنج یابی رفته و موفق نمی شوند ربطی به درصد توان تشخیص فلزیاب ندارد و موفقیت در زمینه کشف گنج مرتبط با تجربه اپراتور یا کاربر در زمینه نوع فعالیت خود داشته و کشف گنج یک عملیات فوق حرفه ای است و هر کسی نمی تواند با فلزیاب گنج را پیدا نماید

به غیر از اینکه فلزیاب ها دنیا هیچ کدام ویژه گنج یابی نمی باشد و در عملیات گوناگون از ان بهره برده میشود و هر فروشنده یا دارنده فلزیاب ادعا نمود که سیستم فلزیاب ان میتواند براحتی و در هر عملیات گنج را پیدا نماید امری غیر واقعی است و تائیدیه علمی و فنی ندارد

اینکه یک سیستم فلزیاب چند درصد توان تشخیص دارد در زمان ازمایش و تمرین مشخص میگردد چون زمانیکه یک سیستم فلزیاب مسیر یا نقطه مرکز یا محدوده مرکز یک هدف نمونه را مشخص نماید نشانه درصد توان تشخیص ان سیستم فلزیاب میباشد و سیستم فلزیاب که توسط یک اپراتور یا کاربر حرفه ای بتواند یک هدف نمونه پنهان شده را پیدا نماید درصد توان تشخیص ان کامل یا صد در صدی است

البته بعضی اپراتور یا کاربر ها تا نزدیکی هدف نمونه عملیات جستجو را به انجام رسانده ولی نمی توانند در مختصات یابی نقطه مرکز هدف نمونه را مشخص نماید این عمل از درست عمل ننمودن اپراتور یا کاربر در عملیات نقطه یابی یا محتصات یابی میباشد و ارتباطی به درصد توان تشخیص سیستم فلزیاب ندارد.

درصد توان تشخیص فلزیاب درفلزیاب های  که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد نوع تفکیک و ابعاد هدف است زیرا این نوع فلزیاب ها که دارای این نوع تنظیمات میباشد به اپراتور یا کاربر اجازه میدهد که بتواند با تغییر یا تعیین این نوع تنظیمات بین هدف واقعی و هدف غیر واقعی را مشخص نمود و درصد توان تشخیص فلزیاب را اپراتور یا کاربر میتواند در تنظیمات تعیین نموده و در اینجا تجربه و مهارت اپراتور یا کاربر میتواند درصد توان تشخیص فلزیاب را تعیین نماید و این تجربه اپراتور یا کاربر است که میتواند درصد توان تشخیص فلزیاب را برای کاوش هدف واقعی در صحنه کار اصلی تعیین نماید و این درصد توان تشخیص تفکیک فلزیاب میباشد

درصد توان تشخیص فلزیاب در عمق گیری بستگی به نوع و میزان عمق تعیین گردیده در ان فلزیاب دارد و درصورتیکه یک فلزیاب بتواند یک هدف نمونه را در عمق به نسبت عمق تعیین گردیده پیدا  نماید درصد توان تشخیص ان فلزیاب برای عمق یابی مشخص میگردد و برای این تست عمق فلزیاب میتوانید یک هدف نمونه کوچک را در عمق حدودی قرارداده و با سیستم فلزیاب انرا پیدا نمائید تا درصد توان تشخیص عمق فلزیاب مشخص گردد و نیاز نیست حتماً به اندازه عمق نهائی تعیین گردیده در ان فلزیاب یک هدف نمونه را در عمق قرار داده ودرصد توان تشخیص عمق فلزیاب را بدست اورد میتوانید یک هدف نمونه کوچک در عمق دو متری قرار داده وبا سیستم فلزیاب ان هدف نمونه را پیدا نمائید درصد توان تشخیص عمق فلزیاب مشحص گردد

 بعضی فروشندگان فلزیاب یا اشخاص در سایت یا بلاگ یا شبکه اجتماعی یا مراجعه حضوری برای تخریب شرکت رقیب یا سیستم فلزیاب دیگران بصورت مستقیم یا به شکل بیطرف اقدام به ابراز مطالبی مینمایند که درصد توان تشخیص فلزیاب فلان شرکت چند درصد است که این موضوعات پایه اساس علمی نداشته زیرا زمانی که درموقع خرید اموزش دیده و یک هدف نمونه پنهان شده را در سطح و عمق پیدا نموده و تفکیک نمائید بیانگر درصد توان تشخیص صد در صدی فلزیاب در تفکیک و عمق گیری میباشد

پس در رابطه با درصد توان تشخیص سیستم فلزیاب عملکرد سیستم فلزیاب برای یک هدف نمونه مطرح میباشد نه کفته دیگران که معلوم نیست سیستم درصد یابی انها بنابر چه اصولی میباشد احتمالاً این درصد یابی  از روی تفکر ناقص این افراد ابراز میگردد که البته تفکر انها به خاطر ان ناقص است که فرد اکاه مطمئن است که اگر شخصی از یک شرکت معتبر بدگوئی مینماید توان رقابت با ان شرکت رقیب را ندارد و این گروه افراد  میخواهند فلزیاب دیگر شرکت ها را بد جلوه داده تا بتوانند فلزیاب مورد نظر خود را بفروش برسانند و اصولاً این موضوعات که برای تخریب یک شرکت بیان میگردد به خاطر معتبر بودن ان شرکت در ساخت و فروش سیستم فلزیاب میباشد و چون نمی توانند رقابت نماید بدگوئی مینمایند تا اذهان عمومی را متشنج نموده و به نفع خود بهره ببرند و سیستم فلزیاب خود را بفروش برسانند

 

 

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

 

تماس برای مشاوره و فروش09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

 

برای مشاهده انواع سیستمها فلزیاب در بالا صفحه اول سایت WWW.TJA777.IR بر روی کلمه محصولات کلیک نمائید  فروش فلزیاب 09123800094

 

021 77071446   WWW.TJA777.COM  برای دریافت رایگان کاتالوگ میتوانید تماس حاصل نموده یا ادرس کامل خود را پیامک نمائید 09123800094

 

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در گوشی همراه خود ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

 

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و فروش09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

برای مشاهده انواع سیستمها فلزیاب در بالا صفحه اول سایت WWW.TJA777.IR بر روی کلمه محصولات کلیک نمائید  فروش فلزیاب 09123800094

021 77071446   WWW.TJA777.COM  برای دریافت رایگان کاتالوگ میتوانید تماس حاصل نموده یا ادرس کامل خود را پیامک نمائید 09123800094

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در گوشی همراه خود ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

 

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و فروش09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

برای مشاهده انواع سیستمها فلزیاب در بالا صفحه اول سایت WWW.TJA777.IR بر روی کلمه محصولات کلیک نمائید  فروش فلزیاب 09123800094

021 77071446   WWW.TJA777.COM  برای دریافت رایگان کاتالوگ میتوانید تماس حاصل نموده یا ادرس کامل خود را پیامک نمائید 09123800094

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در گوشی همراه خود ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

 

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و فروش09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

برای مشاهده انواع سیستمها فلزیاب در بالا صفحه اول سایت WWW.TJA777.IR بر روی کلمه محصولات کلیک نمائید  فروش فلزیاب 09123800094

021 77071446   WWW.TJA777.COM  برای دریافت رایگان کاتالوگ میتوانید تماس حاصل نموده یا ادرس کامل خود را پیامک نمائید 09123800094

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در گوشی همراه خود ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

 

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و فروش09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

برای مشاهده انواع سیستمها فلزیاب در بالا صفحه اول سایت WWW.TJA777.IR بر روی کلمه محصولات کلیک نمائید  فروش فلزیاب 09123800094

021 77071446   WWW.TJA777.COM  برای دریافت رایگان کاتالوگ میتوانید تماس حاصل نموده یا ادرس کامل خود را پیامک نمائید 09123800094

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در گوشی همراه خود ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

 

 

 

 

زیر مجموعه ها