جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

همانگونه که بین مواد معدنی و منابع وفلزات گرم با فلزات سرد یا مواد معدنی سرد جابجایی ذرات شکل میگیرد موجب میگردد که فلزات سرد مانند طلا دارای انرژی شده یا انرژی طلا افزایش یافته در این موقعیت انرژی پدید امده ازذرات طلا توان بالاتری نسبت به ذرات دیگر منابع و مواد معدنی دارا خواهد بود و همین شرایط موجب میگردد که فلزیاب فرکانسی از نوع فلزیاب تصویری فرکانسی یا فلزیاب انتنی فرکانسی یا فلزیاب لیزری فرکانسی یا فلزیاب سنسوری فرکانسی دارای تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE و تفکیک DISCRIMINATION با عدد VDI یا فلزیاب فرکانسی یا فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی با تنظیمات ادیت EDIT در تفکیک با عدد وی دی ای VDI و ابعاد هدف ترشهولد THRESHOLD سطح و حجم میباشد انرژی خاص طلا را از فرکانس بازتاب شده تشخیص داده و تفکیک مینماید

انرژی ذرات جابجا شده به سمت طلا در سطح لایه بیرونی طلا قرار گرفته یا تماس برقرار مینماید  که این لایه که از وجود ذرات انرژی دیگر مواد معدنی یا منابع در سطح طلا یا دیگر فلزات ایجاد میگردد موقعیت انرژی طلا را نسبت به دیگر مواد معدنی و منابع را افزایش می دهد و این شرایط جذب ذرات انرژی بین لایه بارالکتریکی انباشته و میدان الکتریکی و میدان مغناطیسی سطح طلا یا دیگر فلزات و انرژی درونی طلا یا دیگر فلزات شکل گرفته که به ان انرژی میانی حاصل از ذرات در دید فلزیاب میگویند که تشخیص وضعیت طلا یا فلز مورد نظر با شکل گیری این موقعیت در زمین الوده نیاز به توان بالائی در تفکییک و جداسازی دارد که فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD دارای این توانائی برای تفکیک میباشد

 

در تشخیص طلا یا انواع فلزات در زمین  الوده شرایط ترکیب سیگنال مواد معدنی و منابع و طلا به صورت میدان مغناطیس در محدوده اطراف طلا پدید می اید و مواد معدنی و منابع صحنه کار میتواند انرژی طلا را دریافت نموده و طلا نیز ذرات انرژی مواد معدنی و منابع صحنه کار را جذب مینماید و در ان محدوده یک منبع کانی یا سنگ یا تغییرات متفاوت با اکثریت مواد معدنی و منابع صحنه کار وجود داشته باشد با طلا یا فلزات در ان محدوده جابجائی بالاتری را ایجاد مینماید و موجب میگردد که انرژی ذرات جابجا شده به سمت طلا در سطح لایه بیرونی طلا قرار گرفته یا تماس برقرار مینماید  که این لایه که از وجود ذرات انرژی دیگر مواد معدنی یا منابع در سطح طلا یا دیگر فلزات ایجاد میگردد موقعیت انرژی طلا را نسبت به دیگر مواد معدنی و منابع را افزایش می دهد و این شرایط جذب ذرات انرژی بین لایه بارالکتریکی انباشته و میدان الکتریکی و میدان مغناطیسی سطح طلا یا دیگر فلزات و انرژی درونی طلا یا دیگر فلزات شکل گرفته که به ان انرژی میانی حاصل از ذرات در دید فلزیاب میگویند که تشخیص وضعیت طلا یا فلز مورد نظر با شکل گیری این موقعیت در زمین الوده نیاز به توان بالائی در تفکییک و جداسازی دارد که فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD دارای این توانائی برای تفکیک میباشد

زیر مجموعه ها